Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Augustyniak Urszula
(1)
Bednarek Andrzej
(1)
Borkowski Bolesław
(1)
Brzozowska Anna
(1)
Gajewski Marek
(1)
Gronowska-Senger Anna
(1)
Maciak Franciszek
(1)
Pietruszka Barbara
(1)
Pracz Jerzy
(1)
Roszkowska Hanna
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Sulgostowska Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Żywność
(2)
Biochemia
(1)
Biologia
(1)
Ekologia zwierzat
(1)
Epidemiologia
(1)
Fizjologia zwierzat
(1)
Komórki zwierzęce
(1)
Mineralogia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opakowania do żywności
(1)
Przechowywanie żywności
(1)
Rekultywacja gruntów
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozród zwierząt
(1)
Rozwój zwierząt
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Szkody przemysłowe
(1)
Taksonomia
(1)
Technologia
(1)
Technologia żywnosci
(1)
Tkanki zwierzece
(1)
Toksykologia
(1)
Warzywa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zdrowie czlowieka
(1)
Zoogeografia
(1)
Zoologia
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33229, 33228 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33227/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział1: Biochemiczne wskaźniki wchłaniania trucizn; Rozdział 2: Obliczanie LD50 na podstawie danycheksperymentalnych; Rozdział 3: Wybrane próby czynnościowe nerek, wątroby i trzustki w badaniach toksykologicznych; Cz. 2: Substancje antyodżywcze w żywności ; Rozdział 4: Oznaczanie szczawianów rozpuszczalnych w wybranych Używkach; Rozdział 5: Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjanianów w warzywach; Cz. 3: Substancje dodatkowe w żywności; Rozdział 6: Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych barwników w produktach spożywczych; Rozdział 7: Wykrywanie obecności chemicznych substancji konserwujących w przetworach owocowo-warzywnych; Rozdział 8: Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych przeciwutleniaczy w tłuszczach ; Rozdział 9: Charakterystyka użytkowa i toksykologiczna sztucznych środków słodzących ; Rozdział 10: Ocena pobrania z dietą substancji dodatkowych; Rozdział 11: Internet jako źródło informacji toksykologicznej o substancjach dodatkowych; Cz. 4: Zanieczyszczenia chemiczne żywności; Rozdział 12: Oznaczanie rtęci w produktach spożywczych; Rozdział 13: Oznaczanie ołowiu i kadmu w wybranych produktach Spożywczych; Rozdział 14: Oznaczanie arsenu w produktach spożywczych; Rozdział 15: Charakterystyka ogólna pestycydów; Rozdział 17: Oznaczanie pozostałości pestycydów w produktach Spożywczych; Rozdział 18: Oszacowanie pobrania metali ciężkich i węglowodorów polichlorowych z racją pokarmową ; Rozdział 19: Azotany (V) i azotany (III) w produktach spożywczych i w wodzie; Rozdział 20: Oznaczanie migraqi formaldehydu z papieru Opakowaniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28474 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28473/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przechowalnictwo warzyw / Marek Gajewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2005. - 176 s., 8 s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 24 cm.
1. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja; 2. Procesy zachodzące w warzywach po zbiorze; 3. Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą; 4. Środki przedłużające trwałość przechowalniczą; 5. Opakowania; 6. Technologie przechowywania warzyw; 7. Budowa i wyposażenie chłodni z kontrolowaną atmosferą; 8. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań; 9. Mechanizacja prac w obiektach przechowalniczych; 10. Higiena opakowań i pomieszczeń przechowalniczych; 11. Technologie i warunki przechowywania gatunków warzyw; 12Przygotowanie warzyw do sprzedaży po przechowaniu; 13. Warunki transportu i handlu detalicznego [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-133/3, P-133/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-133/1/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Metody biooceny żywności; Rozdział 2: Metody biooceny białka; Rozdział 3: Metody biooceny tłuszczów; Rozdział 5: Metody biooceny węglowodanów; Rozdział 6: Metody biooceny witamin; Rozdział 7: Metody biooceny skladników mineralnych; Rozdział 8: Znaczenie praktyczne biooceny składników odżywczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28456 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28455/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona i rekultywacja środowiska / Franciszek Maciak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2003. - 466 s., XII s. tabl. kolor. : il. (gł. kolor.), mapy ; 24 cm.
1. Układy biologiczne w przyrodzie; 2. Ochrona przyrody; 3. Zjawiska degradacyjne w przyrodzie; 4. Zaburzenia akustyczne; 5. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; 6. Zanieczyszczenia wód; 7. Degradacja gleb; 8. Ogólne zasady rekultywacji terenów zdegradowanych; 9. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne; 10. Regulacja terenów zdegradowanych; 11. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację; 12. Szkody górnicze; 13. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez zakłady energetyczne; 14. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez emisję zanieczyszczeń chemicznych; 15. Ocena oddziaływania na środowisko; 16. Zagospodarowanie odpadów komunalnych; 17. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w rolnictwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31937, 31936, 31935, 28165, 28164, 28163, 26536, 26535 (8 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26534/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Określenie stanu zdrowia populacji; 1.1. Mierniki stanu zdrowia populacji; 1.2. Standaryzacja współczynników umieralności i zapadalności; 1.3. Wskaźniki stanu odżywienia; 1.4. Wybór rodzaju badania epidemiologicznego w zależności od celu; 1.5. Miary ryzyka; 2. Projektowanie epidemiologicznych badań żywieniowych; 2.1. Planowanie badania epidemiologicznego; 2.2. Sposoby doboru próby do badań epidemiologicznych; 2.3 Wyliczanie niezbędnej wielkości próby do badań; 2.4. Przygotowanie narzędzi badawczych - budowa kwestionariusza wywiadu o spożyciu żywności; 2.5. Walidacja kwestionariusza oceny sposobu żywienia metodą częstotliwości spożycia; 3. Analiza i opracowanie wyników żywieniowych badań epidemiologicznych; 3.1. Miary statystyczne - opracowanie danych parametrycznych; 3.2. Miary statystyczne - opracowanie danych nieparametrycznych; 3.3. Ocena niedoszacowania wartości energetycznej racji pokarmowej; 3.4. Metaanaliza; 3.5. Ocena prac przeznaczonych do opublikowania w czasopismach naukowych [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-145/3, P-145/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-145/1/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7244-427-7
1. Właściwości i systematyka minerałów; 2. Budowa wewnętrzna, pokrój i skupienia minerałów krystalicznych; 3. Powstawanie, podział i charakterystyka minerałów endogenicznych; 4. Powstawanie, podział i charakterystyka minerałów egzogenicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27886, 27885 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27884/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadninia zoologii ogólnej; Rozdział 2: Podstawy taksonomii zoologicznej; Rozdział 3: Rozmieszczenie zwierząt na świecie; Rozdział 4: Komórki i tkanki zwierzęce; Rozdział 5: Budowa i czynności narządów i układów zwierząt; Rozdział 6: Rozród zwierząt; Rozdział 7: Rozwój zwierząt; Rozdział 8: Zwierzęta a środowisko; Rozdział 9: Związki zwierząt;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31991, 31990 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31989/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again