Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Makris Maria
(2)
Umiastowska Danuta
(2)
Bieńko Mariola
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Demel Maciej
(1)
Giergielewicz Beata
(1)
Gwiazdowska-Stańczak Sylwia
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Kierczak Urszula
(1)
Koszczyc Stanisław Tadeusz (1946- )
(1)
Kriechbaum Sabine (1969- )
(1)
Lillard Paula Polk (1931- )
(1)
Maszczak Tadeusz
(1)
Niedźwiecka Barbara
(1)
Owczarek Sławomir
(1)
Sowińska Anna
(1)
Sowiński Robert
(1)
Stern André (1971- )
(1)
Stolarczyk Ewa
(1)
Sękowski Andrzej Edward (1957- )
(1)
Wagenhofer Erwin (1961- )
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Wychowanie fizyczne
(5)
Wychowanie
(3)
Efektywność nauczania
(2)
Gry i zabawy ruchowe
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Duchowość katolicka
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja psychomotoryczna
(1)
Freinet, Celestyn
(1)
Fröbel, Friedrich
(1)
Gimnastyka
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kształcenie
(1)
Metoda Montessori
(1)
Miłość
(1)
Montessori, Maria
(1)
Mądrość
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie i wychowanie
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Opinia publiczna
(1)
Parkhurst, Helen
(1)
Parkhurst, Helena
(1)
Paweł Apostoł
(1)
Plan daltoński
(1)
Postawy
(1)
Program nauczania
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Socjologia rodziny
(1)
Steiner, Rudolf
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka w edukacji
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Uczniowie zdolni
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Subject: work
Biblia
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Program wychowania fizycznego - Edukacja wczesnoszkolna; 2. Zakres treści wychowania fizycznego określony w podstawie programowej przedszkolnej; 3. Diagnoza i prognoza; 4. Roczne plany pracy w zakresie wychowania fizycznego; 5. Metody realizacji zadań w wychowaniu fizycznym; 6. Plan zajęć wychowania fizycznego; 7. Przykładowe konspekty zajęć - klasa 1; 8. Przykładowe konspekty zajęć - klasa 2; 9. Ocenianie; 10. Ewaluacja zajęć wychowania fizycznego; 11. Karty ewaluacji - propozycje; 12. Wykaz ważniejszych aktów prawnych; 13. Obowiązkowe dokumenty wewnątrzszkolne. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1306/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1306/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Realizacja celów wychowana fizycznego w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 2. Programy nauczania; 3. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego; 4. Formy rekreacyjno - sportowe w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14062 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14061/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Część 1 : Edukacja fizyczna i zdrowotna w pedagogicznej perspektywie; 1. U źródeł metodyki – Maciej Demel ; Osobliwości wychowania fizycznego jako przedmiotu w szkole – Maciej Demel ; Warsztat – zwierciadło doktryn i procedur – Maciej Demel; 4. Zdrowie jako wartość – Tadeusz Maszczak ; 5. Szkolna edukacja fizyczna w kształtowaniu pozytywnego zdrowia społeczeństwa – Ryszard Przewęda; 6. Podstawowe aspekty sportu dzieci i młodzieży – Seweryn Sulisz; 7. Sport powszechny jako obszar integracji niepełnosprawnych – Tadeusz Maszczak; 8. Tryptyk pedagogiczny – Krzysztof Zuchora ; Część 2 : Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego; 1. Projektowanie w procesie wychowania fizycznego – Alicja Zarychta; .1.1 : Struktura projektowania edukacyjnego; 1.2. Miejsce wychowania fizycznego w programie wychowawczym szkoły; 1.3. Zasady tworzenia programu wychowania fizycznego; 1.4 : Operacjonalizacja celów edukacji fizycznej; 1.5. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela wychowania fizycznego w rocznym cyklu edukacyjnym; 2. Realizacja procesu wychowania fizycznego – Stanisław Skibniewski; 2.1. Ogólne zasady postępowania nauczyciela w procesie edukacji fizycznej; .2.2. Wskazania metodyczne wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych; 2.3. Kwalifikacja lekarska do zajęć wychowania fizycznego ważnym wskazaniem edukacyjnym ; 2.4. Metodyczne i organizacyjne działania nauczyciela w toku lekcji wychowania fizycznego; 3. Ocenianie w wychowaniu fizycznym – Zofia Szpinda; 3.1. Jakość w edukacji ; .2. Hospitacja jako element kształcenia i doskonalenia kompetencyjnego; 3.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego jako stopień realizacji zadań; 3.4. Ocenianie osiągnięć ucznia; 3.5. Samoocena.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47948 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47947/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35771 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35770/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50458, 50457, 50456, 50455 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50454 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauczanie Zintegrowane)
1. Ćwiczenia przygotowyujące do wysiłku fizycznego - rozgrzewka; 1.1. Ćwiczenia w dwójkach; 1.2. Ćwiczenia dowolne i kierowane z przyborami, np. z woreczkami, pudełkami; 2. Ćwiczenia występujące w głównej części lekcji; 2.1. Ćwiczenia z przyborami; 2.2. Ćwiczenia z przyborami nietypowymi; 2.3. Ćwiczenia bez przyborów; 2.4. Obwody ćwiczebne i tory przeszkód; 2.5. Zestawy zabaw i gier wykorzystywane do współzawodncitwa; 2.6. Ćwiczenia porpawiające postawę ciała; 2.7. Zabawy i gry ruchowe kształtujące cechy psychomotoryczne; 3. Ćwiczenia wyciszające, stanowiące końcową część lekcji. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1456/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1456/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. - 190 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
1.Rodzina w ujęciu systemowym; 1.1. Specyfika systemu rodzinnego; 1.2. Relacje i postawy rodzicielskie; 1.3. Systemowość rodzinna a funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole; 2. Zdolności – definicje i modele zdolności; 2.1. Charakterystyka ucznia zdolnego; 2.2. Uczeń zdolny a osiągnięcia szkolne; 2.3. Uczeń zdolny a rozwiązania europejskie; 3. Rodzina ucznia zdolnego; 3.1. Środowisko ucznia zdolnego; 3.2. Model rodziny uczniów zdolnych; 4. Rodzina w oczach uczniów z wysokimi osiągnięciami – badania własne; 4.1. Relacje rodzinne i postawy rodzicielskie w oczach uczniów z osiągnięciami; 4.2. Profile rodzin uczniów zdolnych; 4.3. Weryfikacja hipotez i interpretacja wyników; 4.4. A jednak rodzina – implikacje praktyczne badań nad rodzinami uczniów zdolnych.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54398/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7744-178-7
1. Montssori- wstęp historyczny; 2. Filozofia Montessori; 3. Metody Montessori; 4. Montessori i rodzice; 5. Stosunek Montessori do pisania i czytania; 6. Dlaczego Montessori dziś?.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58644 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58643/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63620 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63619/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cześć 1 : Europejski kontekst edukacji artystycznej w epoce globalizacji; Robert Wijowski : Edukacyjne walory powieści postmodernistycznej; Mirosław Sobecki : Kanoniczne symbole z zakresu sztuki a tożsamość kulturowa jednostki ; Piotr Jan Przybysz, Sztuka a pajdeja. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego; Andrzej Krzywka : Edukacja plastyczna jako prawdopodobieństwo wartości; Halina Rarot : Jednoczenie Europy – sztuka a stereotypy etniczne; Barbara Jedlewska : Animator sztuki – profesja dla Europy; Katarzyna Citko : Twórczość filmowa Andrzeja Wajdy jako utrwalanie pamięci historycznej i przewartościowanie mitów świadomości narodowej i kulturowej Polaków; Tadeusz Szkołut : Edukacja dla Europy i edukacja dla Polski w epoce globalizacji; Jadwiga Mizińska : Sztuka i duchowość europejska; Monika Ksieniewicz : Sztuka feministyczna – aspekt edukacyjny; Teresa Pękala : Estetyka krytycznego regionalizmu; Część 2 : Wybrane problemy teorii i praktyki edukacji plastycznej; Anna Marta Żukowska, Ideologiczny charakter treści programowych w nauczaniu rysunku w szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1945-1963; Anna Marta Żukowska : Współpraca szkół ogólnokształcących z muzeami w zakresie wychowania przez sztukę w Polsce Ludowej; Anna Boguszewska : Lektury wykorzystywane w procesie dydaktycznym z zakresu rysunku w seminariach nauczycielskich w II Rzeczypospolitej; Aleksandra Giełdoń-Paszek : Nowatorskie aspekty metodyki nauczania malarstwa w praktyce dydaktycznej Wojciecha Gersona; Ewa Tomaszewska : Teatr dziecięcy a teatr dla dzieci tradycja i współczesność ; Część 3 : Dydaktyka plastyki we współczesnym systemie kształcenia; Romuald Tarasiuk : Miejsce zabaw dydaktycznych w edukacji plastycznej dzieci i młodzieży; Urszula Szuścik : Wartość sztuki w edukacji dziecka; Monika Nęcka : Dziecko jako twórca i odbiorca sztuki – nauczanie historii sztuki dzieci w klasach I-III; Anna Mazur : Dzieje sztuki w programie plastyki; Mirosława Moszkowicz : Edukacja estetyczna i artystyczna a przemiany w kulturze; Bożena i-Foder : Możliwości rozwoju kompetencji w odbiorze i interpretacji dzieł sztuki u studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48767/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat 1: Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 2: Konspekt lekcji wychowania fizycznego ; Temat 3: Przygotowanie konspektu lekcji wychowana fizycznego; Temat 4: Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego; Temat 5: Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego w szkole; Temat 6: Metody nauczania w wychowaniu fizycznym; Temat 7: Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach; Temat 8: Wykorzystanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w lekcji wychowania fizycznego; Temat 9: Ocena ucznia z wychowania fizycznego; Temat 10: Hospitacja lekcji wychowania fizycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14064 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14063/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36087 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36086/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ksiażka o planie daltońskim w Polsce. Jest to bogato ilustrowana instrukcja dla naczycieli i rodziców. Poznasz zasady planu daltońskiego, sposoby wdrażania w przedszkolu i szkole, dobre praktyki z polskich certyfikowanych placówek daltońskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63672 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63671/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Część 1 : Zogniskowane wywiady grupowe z uczniami; Rozdział 1: Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. Motywy uczęszczania; 1.1. Organizowanie zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole; 1.2. Motywy uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie; Rozdział 2: Treści zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz sposób ich przekazywania; 2.1. Problematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie z perspektywy uczniów; 2.2. Omawianie na zajęciach wybranych tematów, uzyskane informacje, sposób interpretacji stosowany przez nauczyciela; 2.3. Sposób prezentacji na zajęciach wychowania do życia w rodzinie kobiet/dziewcząt oraz mężczyzn/chłopców; 2.4. Informacje o grupach osób, które są dyskryminowane, podawane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 2.5. Korzystanie z podręcznika na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 2.6. Metody i środki dydaktyczne stosowane w toku zajęć wychowania do życia w rodzinie; 2.7. Możliwość proponowania przez uczniów tematów, które będą omawiane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 2.8. Używanie przez nauczyciela na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie poprawnego słownictwa w odniesieniu do sfery seksualności i aktywności seksualnej; 2.9. Poruszanie tematyki seksualności człowieka na lekcjach innych przedmiotów; Rozdział 3: Postrzeganie zajęć wychowania do życia w rodzinie; 3.1. Skojarzenia z nazwą zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”; 3.2. Emocje towarzyszące zajęciom wychowania do życia w rodzinie; 3.3. Atmosfera panująca na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 3.4. Różnice pomiędzy zajęciami wychowania do życia w rodzinie i pozostałymi lekcjami; 3.5. Aktywność uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 3.6. Prowadzenie rozmów na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie z rówieśnikami i osobami dorosłymi; 3.7. Rekomendowanie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie młodszym uczniom; Rozdział 4: Ocena przydatności wiedzy przekazywanej na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 4.1. Źródła informacji o dojrzewaniu, inicjacji seksualnej, antykoncepcji uznawane przez uczniów za rzetelne; 4.2. Poruszanie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie tematów dotyczących codziennych problemów uczniów; 4.3. Ocena przydatności zajęć wychowania do życia w rodzinie w budowaniu relacji z rówieśnikami, zwłaszcza płci przeciwnej; Rozdział 5. Postrzeganie nauczyciela wychowania do życia w rodzinie; 5.1. Ogólna charakterystyka nauczycieli wychowania do życia w rodzinie; 5.2. Obraz sposobu realizacji przez nauczyciela zajęć wychowania do życia w rodzinie; 5.3. Ujawnianie swoich poglądów przez nauczycieli w trakcie zajęć wychowania do życia w rodzinie; 5.4. Sposób przekazywania wiedzy przez nauczyciela wychowania do życia w rodzinie; 5.5. Kontakt nauczyciela z uczniami w trakcie zajęć wychowania do życia w rodzinie; 5.6. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie przez ekspertów zewnętrznych; 5.7. Stosunek do propozycji, aby nauczyciel wychowania do życia w rodzinie był także osobą, do której każdy mógłby przyjść i porozmawiać o problemach związanych z seksualnością i rozwojem psychoseksualnym; Część 2 : Wywiady z dyrektorami szkół; Rozdział 1: Miejsce wychowania do życia w rodzinie w szkole; 1.1. Skojarzenia z nazwą zajęć 1.2. Rola zajęć wychowania do życia w rodzinie na tle pozostałych zajęć szkolnych; 1.3. Opinie na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie; 1.4. Sytuacja związana z prowadzeniem zajęć wychowania do życia w rodzinie, która utkwiła badanym szczególnie w pamięci; 1.5. Określenia, nazwy, jakich używają uczniowie, nauczyciele lub rodzice w związku z zajęciami wychowania do życia w rodzinie; 1.6. Żarty, anegdoty związane z prowadzeniem w szkole zajęć wychowania do życia w rodzinie; Rozdział 2: Organizacja zajęć; 2.1. Prezentacja programu zajęć wychowania do życia w rodzinie na radach pedagogicznych; 2.2. Prezentacja programu zajęć wychowania do życia w rodzinie rodzicom uczniów; 2.3. Zapoznanie rodziców i uczniów z prawem do odmowy udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 2.4. Wpływ opinii samorządu lokalnego na organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie; 2.5. Sposób planowania zajęć wychowania do życia w rodzinie; 2.6. Systematyczność realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Frekwencja uczniów na zajęciach; Rozdział 3: Nauczyciel; 3.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 3.2. Opinie na temat osoby prowadzącej zajęcia wychowania do życia w rodzinie formułowane przez uczniów, ich rodziców i innych nauczycieli; 3.3. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie przez ekspertów zewnętrznych; Rozdział 4: Program i przebieg zajęć; 4.1. Program zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie obowiązujący w szkole; 4.2. Hospitacje zajęć wychowania do życia w rodzinie; 4.3. Podręczniki i środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 4.4. Relacje między osobami prowadzącymi zajęcia w szkole z takich przedmiotów, jak: religia, wychowanie do życia w rodzinie, etyka i biologia; 4.5. Zagadnienia, które powinny zdaniem dyrektora znajdować się w programie zajęć wychowania do życia w rodzinie; 4.6. Zagadnienia, których zdaniem dyrektora nie powinno się poruszać w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie; Rozdział 5: Opinie; 5.1. Opinia na temat tego, czy zajęcia wychowania do życia w rodzinie są potrzebne uczniom/uczennicom w szkole; 5.2. Opinia na temat tego, czy na przestrzeni lat pracy jako dyrektor badany dostrzega jakieś zmiany związane z zajęciami wychowania do życia w rodzinie; 5.3. Opinia na temat tego, czy należy coś zmienić w związku z obecnością w szkole zajęć wychowania do życia w rodzinie bądź je zlikwidować; 5.4. Największe wyzwanie dla osób prowadzących zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 5.5. Wartości i zasady, którymi powinna się kierować osoba prowadząca zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 5.6. Opinia na temat tego, co dyskwalifikuje nauczyciela/nauczycielkę wychowania do życia w rodzinie; 5.7. Opinia na temat tego, czy nauczyciel WDŻ powinien uwzględniać zjawisko coraz większego zróżnicowania kulturowego, narodowego i religijnego uczniów; 5.8. Opinia o propozycji zmiany nazwy i programu zajęć wychowania do życia w rodzinie na „edukacja seksualna” bądź „edukacja zdrowotna” oraz nadania im statusu przedmiotu obowiązkowego; 5.9. Opinia na temat propozycji, aby osoby prowadzące wychowanie do życia w rodzinie pełniły także w ramach swojego etatu funkcję konsultantów, doradców dla uczniów oraz ich rodziców; 5.10. Ocena możliwości współpracy między szkołą a organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji seksualnej; dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58565 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58564/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43336 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43335 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 63668 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 63667/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again