Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(8)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Autor
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Brzeska Aneta
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sawicka Bogna
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Zbroja Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(7)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7299-253-3
1. Bilans; 2. Konto księgowe; 3. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia; 4. Ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie; 5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych i długoterminowych aktywów finansowych; 6. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych; 7. Ewidencja rozrachunków; 8. Ewidencja materiałów; 9. Ewidencja towarów; 10. Ewidencja kosztów; 11. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych , usług i towarów. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych; 12. Ewidencja kapitałów własnych i funduszy specjalnych; 13. Ustalenie i podział wyniku finansowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12332, 12335, 12338, 12331, 12337, 12336, 12330, 12333, 12334 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12329/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Akademia Rachunkowości)
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7387-751-7
Rozdział 1: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans jednostki; Rozdział 2: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 3: Inwestycje; Rozdział 4: Materiały i towary; Rozdział 5: Rozrachunki; Rozdział 6: Koszty i ich rozliczanie. Wyroby gotowe; Rozdział 7: Operacje wynikowe. Wynik finansowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23992, 23991, 23990, 23993 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23989/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-911363-5-3
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarządzanie płynnością fiansową przedsiębiorstwa; 4. Wartość pieniądza w czasie; 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 6. Efektywność leasingu; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6061, 6062, 6064, 6063, 6060, 6065, 6058, 6059, 6066 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6057/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Kurs walutowy w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walut zagranicznych; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i terminowych; Rozdział 5: Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Ryzyko kursowe konwersji ( przeliczenia) w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko transacyjne. Pomiar i metody osłony ( hedging); Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym. Metody wyceny; Rozdział 9: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 10: Finansowanie bieżacych transakcji handlu zagranicznego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8764, 8763, 8760, 8762, 5898, 8761 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5897/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-208-1393-X
Rozdział 1: Transfery funduszy w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 2: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a strategia firmy; Rozdział 3: Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji międzynarodowych; Rozdział 4: Koszt kapitału w projektach inwestycji międzynarodowych; Rozdział 5: Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; Rozdział 6: Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Rozdział 7: Międzynarodowe rynki finansowe jako źródło finansowania długookresowego; Rozdział 8: Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; Rozdział 9: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Rozdział 10: Raje podatkowe a działalność firm zagranicznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8767, 8768, 8766, 8769 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8765/XVII czyt (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; Pojęcie i istota rachunkowości; Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Ewidencja księgowa; Podatki w rachunkowości; Cz. II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości; Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Inwestycje a instrumenty finansowe; Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozrachunki; Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego; Kapitał własny; Zasady ustalania wyniku finansowego; Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43192, 43193, 43194, 43195 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43191/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48310, 48309 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48308/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7285-099-2
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Koszt kapitału; Rozdział 3: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8689/XIX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej