Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Brzeska Aneta
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sawicka Bogna
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Zbroja Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
8 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7299-253-3
1. Bilans; 2. Konto księgowe; 3. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia; 4. Ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie; 5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych i długoterminowych aktywów finansowych; 6. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych; 7. Ewidencja rozrachunków; 8. Ewidencja materiałów; 9. Ewidencja towarów; 10. Ewidencja kosztów; 11. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych , usług i towarów. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych; 12. Ewidencja kapitałów własnych i funduszy specjalnych; 13. Ustalenie i podział wyniku finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12332, 12335, 12338, 12331, 12337, 12336, 12330, 12333, 12334 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12329/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Rachunkowości)
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7387-751-7
Rozdział 1: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans jednostki; Rozdział 2: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 3: Inwestycje; Rozdział 4: Materiały i towary; Rozdział 5: Rozrachunki; Rozdział 6: Koszty i ich rozliczanie. Wyroby gotowe; Rozdział 7: Operacje wynikowe. Wynik finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23992, 23991, 23990, 23993 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23989/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-911363-5-3
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarządzanie płynnością fiansową przedsiębiorstwa; 4. Wartość pieniądza w czasie; 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 6. Efektywność leasingu; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6061, 6062, 6064, 6063, 6060, 6065, 6058, 6059, 6066 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6057/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kurs walutowy w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walut zagranicznych; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i terminowych; Rozdział 5: Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Ryzyko kursowe konwersji ( przeliczenia) w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko transacyjne. Pomiar i metody osłony ( hedging); Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym. Metody wyceny; Rozdział 9: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 10: Finansowanie bieżacych transakcji handlu zagranicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8764, 8763, 8760, 8762, 5898, 8761 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5897/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-208-1393-X
Rozdział 1: Transfery funduszy w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 2: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a strategia firmy; Rozdział 3: Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji międzynarodowych; Rozdział 4: Koszt kapitału w projektach inwestycji międzynarodowych; Rozdział 5: Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; Rozdział 6: Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Rozdział 7: Międzynarodowe rynki finansowe jako źródło finansowania długookresowego; Rozdział 8: Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; Rozdział 9: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Rozdział 10: Raje podatkowe a działalność firm zagranicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8767, 8768, 8766, 8769 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8765/XVII czyt (1 egz.)
Book
In basket
Indeks ISBN: 978-83-264-1138-0
Cz.I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; Pojęcie i istota rachunkowości; Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Ewidencja księgowa; Podatki w rachunkowości; Cz. II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości; Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Inwestycje a instrumenty finansowe; Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozrachunki; Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego; Kapitał własny; Zasady ustalania wyniku finansowego; Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43192, 43193, 43194, 43195 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43191/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48310, 48309 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48308/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7285-099-2
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Koszt kapitału; Rozdział 3: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8690 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8689/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again