Form of Work
Książki
(48)
Status
only on-site
(46)
available
(33)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia - Magazyn
(30)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(5)
Author
Żmigrodzki Marek
(5)
Dolnicki Bogdan
(3)
Skrzydło Wiesław
(3)
Zoll Andrzej
(3)
Chmaj Marek
(2)
Jeżyńska Beata
(2)
Lipiński Aleksander
(2)
Micherda Bronisław
(2)
Mikołajczyk Piotr
(2)
Oleszko Aleksander
(2)
Pastuszko Radosław
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Bednarska Gabriela
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Buchała Kazimierz
(1)
Burian Beata
(1)
Chorąży Krzysztof
(1)
Duda Juliusz
(1)
Gajda Małgorzata
(1)
Golat Rafał
(1)
Gostyński Zbigniew
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jończyk Jan
(1)
Kaczmarek Janusz
(1)
Kaszubski Remigiusz W
(1)
Kawecka-Pysz Joanna
(1)
Kisiel Wiesław
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Marczewska-Rytko Maria
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Michalak Arkadiusz
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Olszewski Edward
(1)
Pieniążek Antoni (1940- )
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Spyra Tomasz (1976- )
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Stefaniuk Małgorzata (1964- )
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Taras Wojciech
(1)
Tarnawska Katarzyna
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Łaszczyca Grzegorz
(1)
Łoś-Nowak Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(35)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Subject
Prawo
(10)
Polityka
(6)
Prawo karne
(6)
Encyklopedia
(5)
Politologia
(5)
Kodeks
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Marketing
(2)
Nauki polityczne
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Państwo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Środowisko
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Analiza finansowa
(1)
Banki
(1)
Bazy danych
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Filozofia
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Ideologia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lobbing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomośći
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Pisma
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pierwokupu
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek
(1)
Socjologia prawa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transplantacja
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Wybory
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żywność
(1)
48 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie - Zakamycze)
1. Podstawowe zasady legislacyjne tworzenia statusów samorządu terytorialnego; 2. Podstawy prawne statutów; 3. Statut jednostki samorządu terytorialnego jako specyficzny akt prawa miejscowego; 4. Organizacja jednostki samorządu terytorialnego przedmiotem statutu; 5. Procedury działania w statutach jednostek samorządu terytorialnego; 6. Analiza treści statutów samorządów gminnych. raport z badań; 7. Opinie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat statutu tych jednostek; 8. Finanse gminy i ich uregulowanie w fińskich statutach lokalnych; 9. Samorząd w Finlandii a Europejska karta Samorządu Lokalnego; 10. Autonomia lokalna a władza francuskich samorządów lokalnych w kwestii przyjmowania ich statutów; 11. Włoski statut samorządowy wśród innych źródeł prawa - ograniczenia samorządu w ustanowianiu zasad jego własnego działania; 12. Model konstytucyjny a władza statutowa wg statutów samorządowych właskich - parcypacja społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym władz lokalnych; 13. Statuty samorządów lokalnych w Szwecji z perspektywy członka społeczności lokalnej; 14. Rady miast i rady okręgowe w Anglii; 15. Władza, autonomia i polityka w świetle statutów samorządów lokalnych w Stanach Zjednoczonych; 16. Do kogo należy statut miasta? Obywatele a wprowadzanie zmian w statutach miasta - doświadczenia teksańskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27548 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27547/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33311 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33310/XVIII/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pierwszeństwo nabycia nieruchomości / Beata Burian. - Kraków : Zakamycze, 2004. - 278, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie - Zakamycze)
Rozdział 1: Pierwszeństwo w ustawie o gospodarce nieruchomościami; Rozdział 2: Pierwszeństwo osób, którym przysługuje roszczenie o nabyci nieruchomości; Rozdział 3: Pierwszeństwo poprzedniego właściciela zbywanej nieruchomości; Rozdział 4: Pierwszeństwo najemcy i dzierżawcy lokalu; Rozdział 5: Konstrukcja prawna pierwszeństwa; Rozdział 6: Tryb postępowania bezprzetargowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23136 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23135/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. - Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na 1 października 2005 r. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 211, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Zasady polskiego prawa wyborczego; Rozdział 3: System wyborczy do Sejmu i Senatu; Rozdział 4: System wyborczy na urząd Prezydenta RP; Rozdział 5: System wyborów do Parlamentu Europejskiego; Rozdział 6: System wyborczy do organów stanowiących samorządu terytorialnego; Rozdział 7: System wyborczy na urząd wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29572/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Rozdział 1: Prawo administracyjne proceduralne; Rozdział 2; Zakres obowiązywania norm kodeksu postępowania administracyjnego regulacyjnych ogólne postępowanie administracyjne; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 4: Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego; Rozdział 5; Ogólne postępowanie administracyjne przed organami pierwszej instancji; Rozdział 6: Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia wstepne; Rozdział 7: Weryfikacja rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 8: Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 9: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 10": Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji; Rozdział 11: Opłaty i koszty postępowania; Rozdział 12: Postępowanie egzekucyjne w administarcji; Rozdział 13: Postępowanie sądowoadministracyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27471, 27470, 27469, 27468 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27467/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Transplantacja w prawie polskim : aspekty karnoprawne / Juliusz Duda. - Kraków : Zakamycze, 2004. - 301, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie - Zakamycze)
Rozdział 1: Zagadnienia transplantacji w medycynie klinicznej; Rozdział 2: Zagadnienia transplantacji w świetle stanowiska organizacji międzynarodowych i prawa niektórych krajów europejskich; Rozdział 3: Ewolucja polskiego ustawodawstwa transplantacyjnego; Rozdział 4: Transplantacja ex mortus; Rozdział 5: Transplantacja ex vivo; Rozdział 6: Tajemnica lekarska w transplantacji; Rozdział 7: Zabieg transplantacji jako eksperyment lekarski; Rozdział 8: Karne aspekty sądowo-lekarskie w transplantacji; Rozdział 10: Odpowiedzialność karna lekarza za błędnie przeprowadzony zabieg transplantacji; Rozdział 11: Karne przepisy ustawy transplantacyjnej; Rozdział 12: Wnioski końcowe na tle ustawy transplantacyjnej; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33064 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33063/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7333-439-4
1. Wprowadzenie; 2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14991 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14990/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. E/39 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. E/38 czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Współczesna analiza finansowa / red. nauk. Bronisław Micherda. - Kraków : Zakamycze, 2004. - 433 [1] s. : tab. ; 24 cm + CD.
Rozdział 1: Miejsce analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej; Rozdział 3: Potencjał informacyjny sprawozdania finansowego; Rozdział 4: Metodyka analizy finansowej; Rozdział 5: Płaszczyzny i procedury analizy finansowej; Rozdział 6: Kierunki wykorzystania analizy finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14993 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14992/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Agencja Nieruchomości Rolnych / Michał Możdżeń-Marcinkowski. - Stan prawny na 31 kwietnia 2003 r. - Kraków : Zakamycze, 2003. - 196, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie - Zakamycze)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7333-226-X
Rozdział 1: Ewolucja własności rolniczej Skarbu Państwa - geneza powstania Agencji; Rozdział 2: Charakter prawny, struktura oraz miejsce w systemie administracji publicznej Agencji Nieruchomości Rolnych; Rozdział 3: Agencja Nieruchomości Rolnych a instytucja powiernictwa; Rozdział 4: Formy prawne gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Agencję; Rozdział 5: Rozwiązania instytucjonalne zbliżone do Agencji w wybranych państwach obcych; Rozdział 6: Ocena funkcjonowania Agencji oraz kierunki jej dalszego rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23132 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23131/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne doktryny polityczne / Roman Andrzej Tokarczyk. - Wyd. 13. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 623 s., [1] k. tabl. kolor. : fot. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Rozdział 1: Przedmiot współczesnych doktryn politycznych; Rozdział 2: Liberalizm; Rozdział 3: Konserwatyzm; Rozdział 4: Socjalizm; Rozdział 5: Komunizm; Rozdział 6: Agraryzm; Rozdział 7: Anarchizm; Rozdział 8: Rasizm; Rozdział 9: Nacjonalizm; Rozdział 10: Faszyzm; Rozdział 11: Katolicyzm; Rozdział 12: Islamizm; Rozdział 13: Pacyfizm; Rozdział 14: Feminizm; Rozdział 15: Ekologizm; Rozdział 16: Populizm;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27605, 27604, 27603, 27602 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27601/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii; Rozdział 2: Stany Zjednoczone Ameryki; Rozdział 3: Republika Włoska; Rozdział 4: Republika Federalna Niemiec; Rozdział 5: Republika Francuska; Rozdział 6: Konfederacja Szwajcarska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13660 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13659/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9550 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5173/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Zakamycze : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. - 351 [1] s. ; 23 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Akty prawne miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Mienie gmin, powiatów i województw samorząadowych; Rozdział 11: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 12: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13193/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 402 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Miasto na prawach powiatu; Rozdział 7: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 8: Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej; Rozdział 9: Pracownicy samorządowi; Rozdział 10: Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych; Rozdział 11: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 12: Zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych; Rozdział 16: Nadzór nad samorządem terytorialnym.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31243, 31157 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31156/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i istota samorzadu terytorialnego; Rozdział 2: Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918 - 1939; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach; Rozdział 4: Struktura organizacyjna gminy; Rozdział 5: Ustrój powiatu; Rozdział 6: Struktura organizacyjna województwa samorządowego; Rozdział 7: Formy współdziałania jednostek samorządu; Rozdział 8: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 9: Modele samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3768/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7333-171-9
Rozdział 1: Lobbing na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2: Budżet Unii Europejskiej; Rozdział 3: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej i jej finansowanie; Rozdział 4: Reprezentacja interesów w sektorze rolnym na poziomie Unii Europejskiej, przykład COPA; Rozdział 5: Próba oceny skuteczności interwencji COPA - przykład oddziaływania na wydatki ze wspólnego budżetu UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9259 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9258/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Problematyka naprawienia szkody na tle ewolucji polskiego ustawodawstwa karnego oraz praktyki sądowej; Rozdział 2. Istota karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody; Rozdział 3. Szkoda jako przesłanka obowiązku jej naprawienia; Rozdział 4. Orzekanie obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego; Rozdział 5. Orzekanie o obowiązku naprawienia szkody jako warunku probacyjnym; Rozdział 6. Treść orzeczenia sądu w przedmiocie zobowiązania do naprawienia szkody; Rozdział 7. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a roszczenia cywilne wynikające z przestępstwa; Rozdział 8. Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3696/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12787/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again