Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Ehrlich Andrzej
(2)
Ackoff Russell Lincoln
(1)
Addison Herbert J
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Kossecki Paweł
(1)
Kotler Philip (1931-)
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Lee Nancy (1932- )
(1)
Magidson Jason
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Neymann Monika
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przedsiębiorstwo
(2)
Biznes
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Jakość
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kreatywność
(1)
Marketing
(1)
Marketing instytucji publicznych
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo elektroniczne
(1)
Skuteczność organizacyjna
(1)
Wartość klienta
(1)
Wartość przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89437-46-5
Rozdział 1: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach-przegląd badań; Rozdział 2: Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą; Rozdział 3: Procesy zarządzania wiedzą-badania pogłębione; Rozdział 4: Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą; Rozdział 5: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą-badania pogłębione; Rozdział 6: Studia przypadków; Rozdział 7: Podsumowanie i wnioski końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17931 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17930/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86846-99-2
Rozdział 1: Rynek i jego funkcjonowanie; Rozdział 2: Istota i podstawa założenia marketingu; Rozdział 3: Analiza możliwości i zagrożeń działania; Rozdział 4: Postępowanie nabywców na rynku; Rozdział 5: Wybór rynku docelowego; Rozdział 6: Podstawy badań marketingowych; Rozdział 7: Produkt jako element marketingu; Rozdział 8: Działania związane z produktem; Rozdział 9: Cena jako element marketingu; Rozdział 10: Dystrybucja jako elemetn marketingu; Rozdział 11: Mechanizm oddziaływania promocji; Rozdział 12: Instrumenty promocji; Rozdział 13: Marketing bezpośredni; Rozdział 14: Marketing dóbr i usług zaopatrzeniowych; Rozdział 15: Marketing usług;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20191, 20190, 20189, 13395 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13394/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89437-22-8
Cz.1: Wykłady pierwsze; Rozdział 1: Czy etyka biznesu; Rozdział 2: Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką; Rozdział 3: Prakseologia i GOMOPOP: szkice do portretu; Rozdział 4: Między auto- i heteronomią; Rozdział 5: Sprawna moralność i etyczna sprawność a zagadnienie dzielności gospodarki; Rozdział 6: Co studenci myślą o etycznym wymiarze przekształceń gospodarczych w Polsce; Rozdział 7: Jedna czy wiele etyk biznesu; Rozdział 8: Europejskie standardy etyki biznesu; Rozdział 9: Etyka biznesu jako przedmiot badań, nauczania i zastosowań; Rozdział 10: Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i zastosowanie ( na wybranym przykładzie); Rozdział 11: Znaczenie etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego dla etyki partycypacyjnej w biznesie i nie tylko; Cz.2: Wykłady wtórne; Rozdział 12: Etyka biznesu - szkice do portertu; Rozdział 13: Etyka a biznesz: stereotypy i rzeczywistośc; Rozdział 14: Forma i treść odpowiedzialności; Rozdział 15: Programy etyczne firm i ich projektowanie; Rozdział 16: Kodeksy etyczne: ich struktura i treść; Rozdział 17: Przyczynek do Zasad Dobrej Praktyki Bankowej; Rozdział 18: Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu( i nie tylko ); Rozdział 19: Nowe tendencje w etyce biznesu; Rozdział 20: Zarządzanie i filozofia; Rozdział 21: Przedsiębiorczość - ujęcie prakseologiczne; Rozdział 22: Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu; Rozdział 23: Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za; Rozdział 24: Kwestia etyczna władztwa korporacyjnego ( corporate governance ) a teorie z nauk o zarządzaniu; Rozdział 25: Działanie zbiorowe; Rozdział 26: Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15961 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15960/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie prawa; Rozdział 2: Tworzenie prawa(źródła prawa); Rozdział 3: Stosunek prawny i podmioty prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa; Rozdział 5: Systematyka praw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29958, 29957 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29956/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86846-41-0
Cz.1: Systemy ekonomiczne w świecie; Rozdział 1: Systemy ekonomiczne-zakres i kryteria; Rozdział 2: System ekonomiczny USA; Rozdział 3: Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech; Rozdział 4: Szwecja -gospodarka rynkowa z państwem dobrobytu; Rozdział 5: Systemy ekonomiczne Azji; Rozdział 6: Chilijski system ekonomiczny; Rozdział 7: Spory wokół socjalizmu rynkowego; Rozdział 8: Nieudane próby tworzenia nowych systemów. Nowa "trzecia droga"; Rozdział 9: Chiny - wielki sukces hybrydy ustrojowej; Cz.2: Zmiany systemowe w Polsce; Rozdział 10: Czas wyboru i kierunkowych decyzji; Rozdział 11: Własność jako filar systemu; Rozdział 12: Społeczne aspekty transformacji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15158/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89437-38-4
Cz. 1: fundamenty zarządzania jakością; Rozdział 1: Istota jakości; Rozdział 2: Zmienność-wróg jakości; Rozdział 3: Standardy, wzorce jakości; Rozdział 3: Ekonomika jakości; Cz. 2: Instrumentarium zarządzania jakością; Rozdział 5: Analiza zmienności-badania stanu systemu; Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów jakości; Rozdział 7: QFD-planowanie standardu; Rozdział 8: FMEA-sprawdzanie standardu; Rozdział 9: Analzia Wartości-optymalizacja standardu; Cz. 3: Modele zarządzania jakością; Rozdział 10: Japoński model TQC; Rozdział 11: Amerykański model TQM; Rozdział 12: Normy ISO serii 9000; Rozdział 13: Nagrody jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17873, 17872 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17871/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Komunikacja werbalna i jej uwarunkowania kulturowe; Rozdział 2: Komunikacja pisemna w biznesie - najważniejsze zmiany i perspektywy na przyszłość; Rozdział 3: Komunikacja niewerbalna a międzykulturowe relacje (nie tylko) biznesowe; Rozdział 4: Zróżnicowanie kuturowe w przedsiębiorstwach; Rozdział 5: Komuniacja i kutura biznesu w krajach śródziemnomorskich; Rozdział 6: Wpływ komunikowanie międzykulturowe na promocję; Rozdział 7: Rosja - nasz partner w biznesie - co o niej wiemy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15916 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15915/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Podstawowe kategorie zarządzania finansami; Rozdział 3: Długoterminowe źródła finansowaia; Rozdział 4: Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Rodzaje i znaczenie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Budżetowanie kapitałowe i ocena przedsiewzięć inwestycyjnych; Rozdział 7: Krótkoterminowe decyzje finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14737 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14670/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Projektowanie ideału- podstawy; 2. Projektowanie ideału: aplikacje - proces w działaniu; 3. Projektowanie ideału bez ograniczeń - zastosowania w odniesieniu do wyzwań stojących przed śwaitem; 4. Pełne projekty idealne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27284 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27283/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Nowa ekonomia i kłopoty z wyceną przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 2. Co nowego wprowadził internet do biznesu - czynnik kreowania wartości przedsiębiorstw; Rozdział 3. Metody wyceny przedsiębiorstw i i możliwości ich zastosowania do przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 4. Pomiar wartości klienta i jego zastosowanie do wyceny przedsiębiorstw internetowych; Rozdział 5. Monitorowanie wartości przedsiębiorstw, Fundusze Venture Capital oraz ich rola w rozwoju młodych przdsiębiorstw internetowych. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30896, 30895 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30894/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788360501993 (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne) ; 9788389437761 (WSPiZ)
Część 1: Rola marketingu w sektorze publicznym; Rozdział 1: Zwiększanie efektywności sektora publicznego dzięki wykorzystywaniu okazji do zaspokajania potrzeb obywateli; Rozdział 2: Zrozumienie marketingowe sposobu myślenia; Część 2: Stosowanie narzędzi marketingu w sektorze publicznym; Rozdział 3: Opracowanie i doskonalenie popularnych programów i usług; Rozdział 4: Wyznaczanie motywacyjnych cen oraz zachęt i instrumentów zniechęcających; Rozdział 5: Optymalizowanie kanałów dystrybucji; Rozdział 6: Tworzenie i podtrzymywanie pożądanej tożsamości marki; Rozdział 7: Skuteczna komunikacja z kluczowymi grupami adresatów; Rozdział 8: Ulepszanie obsługi klienta i zwiększanie jego zadowolenia; Rozdział 9: Wpływanie na pozytywne zachowania społeczeństwa: marketing społeczny; Rozdział 10: Wchodzenie w partnerskie związki strategiczne; Część 3: Zarządzanie procesem marketingu; Rozdział 11: Zbieranie od obywateli danych, poglądów i informacji zwrotnych; Rozdział 12: Monitorowanie i ocena wyników; Rozdział 13: Opracowanie atrakcyjnego planu marketingowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29663, 29662 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29661/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again