Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Babiński Aleksander
(3)
Struniawski Jarosław
(2)
Falecki Janusz
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Malec Norbert
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Szafrańska Elżbieta
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Tyburska Agata
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Dostęp do broni palnej
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Policja
(1)
Pozwolenie na broń
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Straż graniczna
(1)
Systemy dowodzenia i kontroli
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-2000
(4)
1901-2000
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Belgia
(1)
Czechy
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Rosja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szwajcaria
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Miscellanea
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7462-476-3 ; 978-83-7462-477-0 (e-ISBN)
Joanna Ablewicz : Działalność regulowana. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej z uwzględnieniem projektów zmian; Anna Darnowska : Ochrona danych osobowych w prawie polskim oraz prawie Kościoła katolickiego; Edyta Dubois : Nadzór i kontrola wojewody nad działaniami marszałkawojewództwa; Adriana Gawenda : Więzienie i jego deprawacyjne wymiary a szansa na pozytywnąreadaptację społeczną warunkowo zwolnionych; Anna Janus-Dębska : Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnościw świetle badań statystyczno-kryminologicznych; Marcin Jurgilewicz : Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych; Oktawia Jurgilewicz Komercjalizacja i prywatyzacjaprzedsiębiorstw państwowych - wybrane zagadnienia; Bartosz Majchrzak : Procedura prawna w sprawie katastrofy budowlanej; Kamil Pietrasik : Zakres czynności komornika sądowego w obszarze pozyskiwaniainformacji o dłużnikach - wybrane aspekty; Marta R. Tużnik : Niepowtarzalne czynności dowodowew procesie karnym - pojęcie, warunki przeprowadzaniaoraz znaczenie procesowe; Elżbieta Kurzępa : Uprawnienia prawotwórcze prezydenta RP w czasie stanu wojennegojako gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa państwa; Aleksander Babiński : Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - wyzwania dla państwa. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56582/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56569/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7462-574-6 ; 978-83-7462-575-3
Część 1 : Praktyczne i teoretyczne aspekty edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; Mariusz Nepelski- Rozdział 1: Profilaktyka i edukacja społeczna w ochronie ludności; Marcin Płotek- Rozdział 2 : Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole podstawowej - kształtowanie postaw i wartości; Jarosław Struniawski- Rozdział 3: Potrzeby edukacyjne w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia; Łukasz Foryś- Rozdział 4: Wpływ edukacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kreowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym; Dorota Pater- Rozdział 5: 10 lat PaT-u w Polsce; Wojciech Warczak; Rozdział 6: Bezpieczeństwo w Internecie: jak uchronić się przed oszustwem?; Część 2 : Aktywność wybranych podmiotów w przeciwdziałaniu zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i patologiom społecznym; Agnieszka Sadło-Nowak- Rozdział 7: Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny); Marcin Nowak- Rozdział 8: Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa; Jarosław Struniawski- Rozdział 9 : Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych; Zbigniew Ajdukiewicz- Rozdział 10. Ćwiczenia dowódczoĐ-sztabowe w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Rafał Płocki- Rozdział 11: Profilaktyka w zakresie przestępczości żywnościowej; Część 3: Prawne i praktyczne aspekty działań profilaktycznych; Agnieszka Choromańska- Rozdział 12 : Środki prawne podejmowane wobec nieletnich jako wskaźnik diagnostyczny poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i wydolności systemu profilaktyki; Monika Porwisz Rozdział 13: Dziecko w sądzie - jako nieletni lub małoletni - tok postępowania; Anna Kalisz- Rozdział 14: Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą surveywiktymizacyjny; Część 4 : Wyniki badań przeprowadzonych wśród grupy mieszkańców wybranych obszarów przygranicznych; Dariusz Jurczak- Rozdział 15: Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56570/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7462-568-5 ; 978-83-7462-569-2 (e-ISBN)
Rozdział 1: Historia powstawania sztabów; Rozdział 2 : Struktura i zadania Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji; Rozdział 3 : Sztab dowódcy akcji/operacji policyjnej; Rozdział 4 : Struktura akcji/operacji policyjnej; Rozdział 5 : Stanowiska kierowania/dowodzenia działami Policji; Rozdział 6 : Służba dyżurna; Rozdział 7 : System Wspomagania Dowodzenia; Rozdział 8 : Lotnictwo Policji; Rozdział 9 : Oddziały prewencji Policji; Rozdział 10 : Przygotowania obronne w Policji; Rozdział 11 : Nieetatowe komórki sztabowe; Rozdział 12 : Policja w systemie zarządzania kryzysowego; Rozdział 13 : Dokumenty sztabowe [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58646/VI czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 58648, 58647
Book
CD
In basket
Ochrona infrastruktury krytycznej / pod red. Agaty Tyburskiej. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. - 336 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Część 1: Infrastruktura krytyczna a problemy bezpieczeństwa narodowego; 1. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk: Problematyka bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej postrzegana z różnych perspektyw badawczych; 2. prof. dr hab. Józef Marczak: Podstawa skutecznej ochrony i obrony infrastruktury krytycznej - powszechna Obrona Terytorialna; 3. dr inż. Mieczysław Koziński: Tradycje i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego; 4. dr Weronika Jakubczak: Globalizacja a infrastruktura krytyczna; 5. asp. sztab. Marek Nadarzewski: Procesy i zjawiska zachodzące w bezpieczeństwie Polski; Część 2: Ochrona infrastruktury krytycznej – zakres pojęciowy, koncepcje i unormowania prawne; 1. prof. dr hab. Zenon Trejnis: Infrastruktura krytyczna — koncepcje i zakres; 2. dr inż. Ryszard Piwowarczyk: Europejska infrastruktura krytyczna; 3. dr Ryszard Radziejewski: Ochrona infrastruktury krytycznej — uregulowania prawne; 4. Maciej Pyznar: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury — wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 5. dr Andrzej Sęk, gen. W stanie spoczynku Henryk Tokarski: Prawne determinanty ochrony osób, mienia, obszarów i obiektów; Część 3: Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa wybrane ujęcia w zarządzaniu kryzysowym; 1. Jerzy Stanisław Michalik: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych; 2. płk dr inż. Zbigniew Piątek: Telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna w zarządzaniu kryzysowym; 3. kmdr por dr inż. Ernest Lichocki: Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w aspekcie infrastruktury krytycznej państwa; 4. dr inż. Witołd Stefan Moczulski: Strategiczny aspekt infrastruktury krytycznej obszaru polskiej przestrzeni powietrznej; 5. Cezary Sochala, Tomasz Nalepa: Zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego oraz infrastruktury państwa wynikające z zastosowania broni masowego rażenia; 6. dr Ryszard Grosset, dr Zbigniew Ciekanowski: Zagrożenia infrastruktury krytycznej na przykładzie warszawskiego metra; 7. dr inż. Paweł Kępka: Analiza ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej; 8. dr inż. Witold Skomra: Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego; Część 4: Ochrona elementów kluczowych infrastruktury państwa doświadczenia i dobre praktyki; 1. Wiesław Karnasiewicz, Rafał Kuczyński, Maria Januszewska: Ocena potencjalnych zagrożeń dla pracy krajowego systemu elektroenergetycznego; 2. Wojciech Marciszewski: Prawno-organizacyjne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku; 3. prof. dr hah. Andrzej Tuhielewicz, dr inż. Marcin Forkiewicz, Piotr Kowalczyk: Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym; 4. Wiesław Stach, Piotr Maliszewski: Ochrona portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Służby ochrony i sposób ich działania; 5. mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński: Hiszpańska propozycja zwalczania cyberprzestępczości; Część 5: Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej — wybrane przykłady; 1. prof. dr hab. Kuba Jałoszyński: Obiekty infrastruktury krytycznej a działania defensywne i ofensywne w obszarze zagrożeń terrorystycznych; 2. kpt. dr Adrian K. Siadkowski: Zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochrona infrastruktury krytycznej. Straż Graniczna w systemie ochrony lotnictwa cywilnego; 3. dr hah. Bernard Wiśniewski: Reguły ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia dywersją; 4. płk dr Tadeusz Szczurek: Wykorzystanie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w ochronie infrastruktury krytycznej — uwarunkowania formalno-prawne; Część 6: Edukacja na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej; 1. mł. insp. dr Agata Tyburska: Kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39076, 39075 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39074/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54818 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54817/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego w ujęciu psychologicznym; 2. W kręgu patologii społecznych; 3. Z zagadnień determinant osobowościowych aspektów służby policyjnej; 4. Psychologia wobec wydarzeń nadzwyczajnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39148 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39147/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again