Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Budzyńska-Jewtuch Izabela
(1)
Chmielewska Iwona
(1)
Czerniawska Olga
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Karbowiak Henryk
(1)
Karkowska Magda
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Marfo-Yiadom Edward
(1)
Przygońska Ewa
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Urbański Maciej
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Świderska Mariola
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Dzieci i przemoc
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja dorosłych
(1)
Ekonomia
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka
(1)
Infrastruktura transportu
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Kontrola
(1)
Leksykon
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nauczyciele
(1)
Ontogeneza
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc u dzieci
(1)
Przemoc w środowisku pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transport
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie zmianami
(1)
12 results Filter
Book
In basket
1. Edukacja jako pomoc w rozwoju w andragogice i gerontologii; 2. Dylematy androgogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoredukacją; 3. Adragogika a pespektywy badań biograficznych; 4. Funkcja nauczyciela akademickiego - andragoga; 5. Od badań biograficznych do dydaktyki; 6. Edukacyjna funkcja dydaktyki biograficznej na przykładzie seminariów licencjackich i magisterskich; 7. Wokół projektu polsko-francuskich badań biograficznych. Wydarzenia osobiste, wydarzenia globalne; 8. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych; 9. Drogi edukacyjne osób starszych, ich początki; 10. Warsztaty biograficzne a rynek edukacyjny; 11. Edukacyjna funkcja badań biograficznych. Wydarzenia globalne i wydarzenia osobiste trzech generacji; 12. Edukacyjne dylematy pamięci; 13. Pamięć szkoły z badaniach androgogicznych; 14. Podróż i jej andragogiczny wymiar; 15. Podróż w pamięci ludzi starszych; 16. Instytucje drugiej szansy w badaniach biograficznych; 17. Nowe instytucje oświaty dorosłych we Włoszech; 18. Oświata dorosłych wobec emigrantów we Włoszech; 19. Prasa dla seniorów na przykładzie francuskich miesięczników; 20. Trzydziestolecie Uniwerstytetu Trzeciego Wieku. Założenia i tendencje rozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 26202 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26201/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot badań naukowych; Rozdział 2: Zarządzanie bezpieczeństwem jako praktyka kierowania i administrowania państwem; Rozdział 3: Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot dydaktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30755, 30754 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30753/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do socjologii wychowania; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia socjologii wychowania i relacje między nimi; Rozdział 3: Wybrane teorie rozwoju społecznego jednostki; Rozdział 4: Role społeczne w socjologii - przegląd stanowisk teoretycznych; Rozdział 5: Kultura jako źródło socjalizacji jednostki; Rozdział 6: Język jako narzędzie socjalizacji jednostki; Rozdział 7: Rodzina jako środowisko wychowania; Rozdział 8: Młodzież jako kategoria społeczna. Socjalizacja w grupach rówieśniczych; Rozdział 9: Media w edukacji i wychowaniu; Rozdział 10: Szkoła jako środowisko wychowania w perspektywie modelu funkcjonalno-strukturalnego; Rozdział 11: Szkoła jako system społeczno-kulturowy w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego; Rozdział 12: Ideologie wychowania i edukacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30526, 30525 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30524/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Zarządzanie : zarys ogólny; Rozdział 2. Szkoły teorii zarządzania; Rozdział 3. Środowisko biznesu, etyka i odpowiedzialność społeczna; Rozdział 4. Planowanie; Rozdział 5. Podejmowanie decyzji przez menedżerów; Rozdział 6. Rola organizowania; Rozdział 7. Motywacja; Rozdział 8. Przywództwo; Rozdział 9. Grupy organizacyjne; Rozdział 10. Komunikacja; Rozdział 11. Kontrola; Rozdział 12. Zarządzanie zmianami. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30911 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30909/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34005 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34004/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-489/3, P-489/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-489/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7405-296-2
Rozdział 1. Antropogeneza. Zróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne człowieka; Rozdział 2. Ontogeneza człowieka- rozwój osobniczy; Rozdział 3. Rozwój układów wewnętrznych; Rozdział 4. Współczesne tendencje rozwojowe. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-560/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-560/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Pomoc w społeczeństwie. Wybrane aspekty socjologiczne; 2. Niektóre uwarunkowania przemocy w Polsce. Aspekty socjologiczne; 3. Przemoc jako zjawisko społęczne; 4. Przemoc jako problem społęczny XXI wieku-analiza socjologiczna; 5. Kulturowo-społęczna "płeć" agresji. Perspektywa pedagogiczna; 6. Mobbing. Niektóre aspekty socjologiczne. 7. Mobbing jako forma przemocy; Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce; 8. Przemoc w miejscu pracy; 9. Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie; 10. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania agresywne dzieci; 11. Poziom agresji wychowanków domu dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań); 12. Proces formowania sie osobowości osób wywodzących się z rodzin patologicznyh. Socjologiczna charakterystyka badań; 13. Nauczyciel wobec zjawiska przemocy psychicznej w klasie szkolnej; 14. Działąnia WODN wspierające nauczyciela w pracy nad agresją; 15. Patologia społeczna i przemoc nieletnich. Wybrane aspekty socjologiczne; 16. Zjawiska agresji i przemocy w szkole a poziom edukacji; 17. Diagnoza agresji i przemocy wśród młodzieży liceum ogólnokształcącego-raport z badań przeprowadzonych w LO w Sieradzu; 18. Agresja w szkole podstawowej i gimnazjum. Aybrane aspekty socjologiczne. 19. Przemoc w szkole zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów; 20. Projekt tematów wychowania antynarkotykowego w programach nauczania I stopnia w szkołach podstawowych w Czechach i na Słowacji; 21. Obrazy przemocy w komiksach; 22. Przestępczość w sieci i jej wpływ na młodego człowieka. Wybrane aspekty socjologiczne. 22. Stowarzyszenie "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy; 23. Przemoc w starości; 24. Zjawisko przemocy wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Wybrane zagadnienia socjologiczne; 25. Formalne członkostwo a rzeczywistoste uczestnictwo społeczne-problem marginalizacji społecznej; 26. Mediacje jako procedura umozliwiajaca redukowanie przemocy i zachowań agresywnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35138, 35137, 30383 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30382/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87814-15-6
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia etyki biznesu; Rozdział 2: Etyka w działalności gospodarczej; Rozdział 3: Etyczne aspekty zarządzania i marketingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8874 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8873/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-258/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-258/1/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87814-94-6
Rozdział 1: Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne; Rozdział 2:Rynek, popyt, podaż; Rozdział 3: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 4: Podstawy wyboru optymalnej struktury konsumpcji bieżącej; Rozdział 5: Popyt konsumenta; Rozdział 6: Zastosowanie teorii wyboru konsumenta; Rozdział 7: Teoria przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Funkcja produkcji; Rozdział 9: Teoria kosztów; Rozdział 10: Równowaga przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej; Rozdział 11: Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego; Rozdział 12: Konkurencja niedoskonała; Rozdział 13: Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału; Rozdział 14: Państwo w gospodarce rynkowej; Rozdział 15: Ekonomia dobrobytu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20284, 20283 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20282/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87814-27-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8888 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again