Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(22)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Bronakowski Henryk
(2)
Kopczuk Anatoliusz
(2)
Meredyk Kazimierz
(2)
Augustynowicz Łucja
(1)
Chmielak Anna
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Grabowski Ryszard J
(1)
Grygutis Kazimierz
(1)
Hościłowicz Edward
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Lasek Mirosława
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Niedźwiecki Arkadiusz M
(1)
Niewiadomski Kazimierz
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Rutkowski Marek
(1)
Siemieniuk Nina
(1)
Trzęsicki Kazimierz
(1)
Wojnowicz Janusz
(1)
Worobiej Ewa
(1)
Zalejski Jarosław
(1)
Łuczaj Jolanta
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Banki
(3)
Rachunkowość
(3)
Gospodarka
(2)
Marketing
(2)
Agrobiznes
(1)
Analiza finansowa
(1)
Bank centralny
(1)
Biznesplan
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Ekonometria
(1)
Excel
(1)
Finanse publiczne
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Komputery
(1)
Logika
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Podlasie
(1)
Promocja handlowa
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Renta emisyjna
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Spożycie
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Statistica (informat.)
(1)
Statystyka
(1)
Słownik
(1)
Zarządzanie
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Żywność
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-25-0
Rozdział 1: Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania; Rozdział 2: Zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach przedsiębiorstw; Rozdział 3: Środki pieniężne, kredyty i inne krótkotermonowe aktywa finansowe;; Rozdział 4: Rozrachunki handlowe i publiczno-prawne; Rozdział 5: Rozrachunki z pracownikami; Rozdział 6: Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje dlugoterminowe; Rozdział 7: Materiały, towary i usługi; Rozdział 8: Rachunek kosztów; Rozdział 9: Produkty pracy i ich sprzedaż; Rozdział 10: Metody ustalania wyniku finansowego i jego podział; Rozdział 11: Kapitały (fundusze) podmiotów gospodarczych; Rozdział 12: Sprawozdania finansowe i ich przydatność informacyjna w zarządzaniu; Rozdział 13: Rozwiązanie zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10166, 10165 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10164/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10140 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; Rozdział 2: Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; Rozdział 3: Nabywca współczesny; Rozdział 4: Badania rynkowe i marketingowe; Rozdział 5: Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; Rozdział 6: Marketingowe aspekty cen elastycznych; Rozdział 7: Dystrybucja i logistyka marketingowa; Rozdział 8: Marketing handlu współczesnego; Rozdział 9: Promocja - sztuka komunikacji z rynkiem; Rozdział 10: Public relations - relacje firmy z otoczeniem; Rozdział 11: Rynek pracy i marketing personalny; Rozdział 12: Marketing usług - eksplozja i rozkwit; Rozdział 13: Marketing usług profesjonalnych; Rozdział 14: Rozwój rynku usług edukacyjnych; Rozdział 15: Marketing usług finansowych; Rozdział 16: E-marketing; Rozdział 17: Marketing ekologiczny; Rozdział 18: Marketing agrobiznessu i produktów żywnościowych; Rozdział 19: Marketing usług turystycznych; Rozdział 20: Rynek usług łączności; Rozdział 21: Rynkowe aspekty usług transportowych; Rozdział 22: Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10148, 10147 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10146/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Gospodarka
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-39-0
Rozdział 1: Podstawy ekonomicznej analizy procesu rozwoju gospodarczego; Rozdział 2: Kapitał jako determinanta trwałości rozwoju; Rozdział 3: Mechanizm kształtowania trwałości rozwoju; Rozdział 4: System instytucjonalny procesu gospodarowania; Rozdział 5: Miejsce instytucji społecznych i politycznych w kształtowaniu trwałości rozwoju; Rozdział 6: Równoważenie struktury instytucjonalnej jako podstaw trwałości rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10185 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10184/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Bankowość i finanse publiczne; Cz. 2: Funkcjonowanie przedsiębiorstw i metody finansowania ich działalności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10172, 10171 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10170/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola banku centralnego w gospodarce i systemie bankowym; Rozdział 2: Renta emisyjna; Rozdział 3: Strumienie finansowe w banku centralnym; Rozdział 4: Analiza empiryczna strumieni finansowych w Narodowym Banku Polskim w latach 1990-2000; Rozdział 5: Wpływ polityki finansowej banku centralnego na wielkość senioratu fiskalnego; Rozdział 6: Strumienie finansowe w bankach centralnych wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji; Rozdział 7: Renta emisyjna w europejskiej unii monetarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10190, 10189 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10188/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-38-2
Rozdział 1: Pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Liniowy model ekonometryczny; Rozdział 3: Weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 4: Modele nieliniowe; Rozdział 5: Zmienne zero - jedynkowe w modelach ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykacja na podstawie modeli jednorównaniowych; Rozdział 7: Modele wielorównaniowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10183, 10182 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10181/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-14-5
1. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania; 2. Operacje gospodarcze - ich wpływ na bilans jednostki gospodarczej; 3. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 4. Poprawianie błędów księgowych; 5. Podstawowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych oraz wewnętrzne uzgodnienie; 6. Rozwiązania zadań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10156, 10155 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10154/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10175, 10174 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10173/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
A. Gospodarka regionu i jej struktura; B. Intensywność i kultura pracy; C. Kwalifikacje i świadomość społeczna; D. Organizacja gospodarki i polityka gospodarcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10158 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10157/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-40-4
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z teorii planowania; Rozdział 2: Wprowadzenie do planu biznesowego; Rozdział 3: Proces produkcyjny w biznes planie; 4: Inwestycje,środki trwałe i wyposażenie(majątek przedsiębiorstwa); Rozdział 5: Dostawcy i zaopatrzenie; Rozdział 6: Odbiorcy,dystrybucja i promocja; Rozdział 7: Zatrudnienie i płace; Rozdział 8: Plan zamierzeń dodatkowych; v9: Plan finansowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10192 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10191/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87256-11-0
Cz. 1: Przykłady i zadania; Cz. 2: Zadania do samodzielnego rozwiązania; Cz. 3: Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel podstawy posługiwania się programem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10153, 10152, 10151, 10150 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10149/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednowymiarowe analizy porównawcze struktur; Rozdział 2: Rozkłady zmiennych losowych; Rozdział 3: Estymacja parametrów w analizach struktur; Rozdział 4: Weryfikacja hipotez w analizach struktur; Rozdział 5: Wnioskowanie o współzależności zjawisk ekonomicznych; Rozdział 6:Analizy szeregów czasowych; Rozdział 7. Dynamiczne porównania indeksowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10187 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10186/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-51-X
Rozdział 1: Podstawy agrobiznesu; Rozdział 2: Rynek żywności jako element rozwoju agrobiznesu; Rozdział 3: Otoczenie agrobiznesu; Rozdział 4: Zorganizowane i niezorganizowane rynki rolne; Rozdział 5: Integracja w agrobiznesie. Wspólna polityka rolna UE. Rozdział 6: Marketing w agrobiznesie; Rozdział 7: Strategie firm w agrobiznesie; Rozdział 8: Specyfika strategii branżowych w agrobiznesie; Rozdział 9: Zarządzanie jakością w agrobiznesie; Rozdział 10: Rolnictwo intensywne i rolnictwo ekologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25597, 25596, 25595, 25594, 25593, 13462, 13461, 13460, 13459 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12762/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości banku; Rozdział 2: Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego banku; Rozdział 3: Analiza sprawozdań finansowych banku; Rozdział 4: Analiza rocznych sprawozdań finansowych wybranych banków; Rozdział 5: Przykłady do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15440 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15439/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Powstanie spółki akcyjnej; 2. Statut spółki; 3. Kapitał akcyjny i akcje; 4. Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe; 5. Rejestr handlowy; 6. Firma spółki; 7. Organy spółki; 8. Walne zgromadzenie akcjonariuszy; 9. Organy nadzorczo-kontrolne; 10. Powoływanie członków grupy nadzorczej; 11. Uprawnienia i obowiązki; 12. Zadania Rady Nadzorczej; 13. Organizacja pracy Rady Nadzorczej; 14. Organ zarządzająco - wykonawczy; 15. Mandat i kadencja; 16. Pokwitowanie; 17. Odpowiedzialnośc członków organów wobec spółki; 18. Prokura; 19. Prawa mniejszości; 20. Procedury łaczenia spółek; 21. Spółka jednoosobowa; 22.Teoria trzech soczewek; 23. analiza gestii ekonomicznej firmy; 24. Badanie przepływów środków pieniężnych; 25. Inwestowanie w przedsiębiorstwie; 26. wykorzystanie przepływów strumieni pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywnosci inwestycji; 27. Źródła pozyskania kapitału; 28. Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału pbcego; 29. Metody wskaźnikowe analizy ryzyka inwestycyjnego; 30. Wycena przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10145 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10144/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek finansowy jako element systemu gospodarczego; 2. Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesach gospodarczych; 3. Bony pieniężne jako instrumenty finansowe rynku pieniężnego; 4. Czeki i weksle jako instrumenty pośredniczące w wymianie pieniężno - towarowej; 5. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesach gospodarczych; 6. Akcje i obligacje jako papiery wartościowe rynku kapitałowego; 7. Giełda papierów wartościowych - regulowany, wtórny segment rynku kapitałowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10169, 10168 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10167/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87256-03-X
1. Średniowiecze; 2. Okres dominacji merkantylizmu; 3. kolonializm; 4. Rewolucja przemysłowa w Europie Zachodniej; 5. Wiek XIX(1789-1870); 6. Wiek XIX (1870-1914); 7. Okres I wojny światowej (1914-1918; 8. Okres międzywojenny 1918-1939; 9. II wojna światowa 1939-1945;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10143, 10142 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10141/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości; Cz. 2: Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości; Cz. 3: Elektroniczne usługi finansowe; Cz. 4: Prognozowanie i symulacja procesów ekonomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10180, 10179, 10178, 10177 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10176/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Logika
ISBN: : 83-87256-12-9
1. Wstęp; 2. Język; 3. Rozumowanie i argumentacja; 4. Wynikanie, schematy i prawa logiki; 5. Konceptualizacja, definiowanie, eksplikacja; 6. Pytanie i odpowiedź;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7201, 7200, 7199, 7198 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7197/V czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again