Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(21)
only on-site
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(19)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Horodeński Ryszard
(5)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Gawryluk Marzenna
(2)
Podedworny Henryk
(2)
Rogowski Józef
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Wierzbicka-Nosal Ewa
(2)
Zarzecki Jan
(2)
Barteczko Krzysztof
(1)
Bocian Andrzej F
(1)
Dyhdalewicz Anna
(1)
Ignatiuk Stefan
(1)
Ignatiuk Sławomir
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Perło Dorota
(1)
Roszkowski Zenon
(1)
Rościszewski Marcin
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Żynel Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Gospodarka
(3)
Regiony przygraniczne
(3)
Finanse
(2)
Matematyka
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Banki
(1)
Białystok (woj.podlaskie ; okręg)
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka
(1)
Euroregiony
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Lublin (woj.lubelskie ; okręg)
(1)
Makroekonomia
(1)
Modele
(1)
Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie ; okręg)
(1)
Podlasie
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Podlaskie,województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(1)
Socjologia
(1)
Symulacja
(1)
Venture capital
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Przegląd środowiska finansowego; Rozdział 1: Rola rynków finansowych; Rozdział 2: Poziom stopy procentowej; Rozdział 3: Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Rozdział 4; Struktura stóp procentowych; Cz.2: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 5: Rynki pieniężne; Rozdział 6: Rynki obligacji; Rozdział 7: Rynki akcji; Rozdział 8: Rynki hipoteczne; Cz.3: Rynki instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Rynki kontraktów finansowych forward i futures; Rozdział 10: Rynki opcji; Rozdział 11: Rynki swapów; Rozdział 12: Rynek instrumentów pochodnych na świecie i w Polsce; Rozdział 13: Rynki walutowe; Cz.4: Bank centralny i polityka pieniężna; Rozdział 14: Bank Centralny; Rozdział 15: Polityka pieniężna Banku Centralnego; Cz.5: Instytucje rynku finansowego; Rozdział 16: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 17: Banki komercyjne i spółdzielcze; Rozdział 18: Banki inwestycyjne; Rozdział 19: Instytucje parabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Rozdział 20: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 21: Fundusze typu Private Equity/ Venture Capital; Rozdział 22: Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 23: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 24: Inne instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15187, 15186 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15064/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87981-12-5
Rozdział 1: Rynek kapitałowy i jego sprawność; Rozdział 2: Struktura rynku kapitałowego; Rozdział 3: Rynek papierów wartościowych a sprawność rynku kapitałowego; Rozdział 4: Rynek transakcji terminowych jako warunek sprawności rynku kapitałowego; Rozdział 5: Rynek skryptów dłużnych a sprawność rynku kapitałowego; Rozdział 6: Rynek hipoteczny a sprawność rynku kapitałowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15066 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15065/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Modelowanie makroekonomiczne w kształtowaniu polityki gospodarczej; Cz.2: Modele średniookresowych strategii finansowych; Cz.3: Modele wizji rozwojowych; Cz.4: Modele studiów strategicznych; Cz.5: Modelowanie wybranych obszarów gospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15015 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15014/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87981-21-4
Rozdział 1: Podstawowe definicje i własności funkcji; Rozdział 2: Ciągi liczbowe; Rozdział 3: Granica funkcji; Rozdział 4: Szeregi liczbowe i szeregi funkcyjne; Rozdział 5: Pochodne funkcji jednej zmiennej; Rozdział 6: Całka funkcji jednej zmiennej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10019 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10018/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87981-36-2
Rozdział 1: Przestrzeń liniowa; Rozdział 2: Macierze i wyznaczniki; Rozdział 3: Przekształcenia liniowe; Rozdział 4: Układy równań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10021 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10020/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Człowiek ważniejszy od rzeczy; 2. Czy ekonomia może obyc się bez etyki; 3. Dobra materialne w rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej; 4. Teologiczne uzasadnienie istninia prawa naturalnego; 5. Technika w interpretacji fizjologiczno-teologicznej; 6. Wychowanie do postawy " bardziej byc niż mieć"; 7. Kościół a integracja europejska; 8. Społeczny charakter etyki Adama Smitha; 9. Lichwa, łapówkarstwo i niesprawiedliwy zysk w świetle tekstów biblijnych Starego Testamentu; 10. Społeczno-ekonomiczny aspekt kaznodziejstwa polskiego doby reform; 11. Ekonomia jako przewodniczka w działalności człowieka. Wokól koncepcji Francesso Vito; 12. Etyczne aspekty sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej; 13. Etyczne problemy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 14. Etyka w ubezpieczeniach; 15. Jednostka wobec procesów integracyjnych; 16. Refleksje nad zasługamni bogatych i niedołęstwem biednych; 17. Prawo do pracy a bezrobocie; 18. Społeczne aspekty polityki dochodowej w Polsce; 19. Racje rynku a racje społeczne w polityce gospodarczej okresu transformacji; 20. Nierówności społeczne jako skutek i bariera transformacji systemowej w Polsce w latach 1989-1999; 21. Wybrane aspekty ocen wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transformację polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13893, 13892, 13891 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9233/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9378, 9377 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9376/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9382 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9381/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87981-06-0
Rozdział 1: Rozwój myśli strategicznej; Rozdział 2: Rodzaje strategii; Rozdział 3: Metody analiz strategicznych; Rozdział 4: Formowanie strategii przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Elementy procesu zarządzania strategicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33437, 33436, 33435, 9406, 9405 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9404/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zróżnicowanie społeczne; Rozdział 2: Ubóstwo; Rozdział 3: Bezrobocie; Rozdział 4: Bezdomność; Rozdział 6: Problemy rodziny, kobiet i dzieci; Rozdział 7: Społeczne kwestie starości; Rozdział 8: Niepełnosprawność; Rozdział 9: Kwestie mieszkaniowe; Rozdział 10: Zagrożenia społeczne; Rozdział 11: Marginalizacja; Rozdział 12: Trzy reformy; Rozdział 13: Międzynarodowe aspekty polityki społecznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8246, 8245, 8244 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8243/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakter i rola przedsiębiorstwa w gospodarce; Rozdział 2: Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka; Rozdział 3: Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Działalność produkcyjna i usługowa przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Ekonomika zasobów pracy; Rozdział 6: Przychody i koszty przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Przedsiębiorstwo a rynek; Rozdział 8: Obrót pieniężny w przedsiębiorstwie; Rozdział 9: Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13890, 13889 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13888/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Region i polityka regionalna; 2. Budżetowe źródła finansowania rozwoju regionalnego; 3. Inne źródła finansowania rozwoju regionu; 4. Wybrane metody badań regionalnych; 5. Model miękki finansowania rozwoju regionalnego; 6. Model miękki finansowania rozwoju województwa podlaskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32582, 32581, 32580, 32579, 32578, 16065 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16064/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rolnictwo i uwarunkowania jego rozwoju; Cz.2: Przemysł spożywczy; Cz.3: Handel zagraniczny; Cz.4: Spółdzielczość i usługi na obszarach wiejskich; Cz.5: Polityka regionalna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9251 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9250/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87981-40-0
Rozdział 1: Venture capital jako nowy instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Specyfika inwestowania venture capital oraz jego rozwój na świecie i w Polsce; Rozdział 3: Znaczenie gospodarcze i perspektywy rowoju venture capital w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9375, 9374, 8946 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8945/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing bankowy / Zenon Roszkowski. - Wyd. 2 popr. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2002. - 205 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: : 83-87981-75-3
Rozdział 1: Koncepcja marketingu bankowego; Rozdział 2: Warunki stosowania marketingu i struktury organizacyjne działalności marketingowej; Rozdział 3: Marketingowe otoczenie banków; Rozdział 4: Badania marketingowe; Rozdział 5: Strategie usług bankowych; Rozdział 6: Segmentacja rynku usług bankowych; Rozdział 7: Planowanie strategiczne; Rozdział 8: Produkty bankowe i polityka dystrybucji; Rozdział 9: Polityka cenowa; Rozdział 10: Promocja usług bankowych; Rozdział 11: Reklama jako element promocji; Rozdział 12: Personel banku i jakość obsługi; Rozdział 13: Zarządzanie bankiem przez jakość. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-53/3, P-53/2, P-53/1, 16252 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16251/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Międzynarodowe aspekty rozwoju regionalnego; 2. Społeczno - demograficzne uwarunkowania rozwoju regionów wschodniej Polski; 3. Współpraca transgraniczna w rozwoju regionów; 4. Struktura gospodarki i infrastruktura a rozwój regionalny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12793, 12792, 12791, 12790 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12789/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Ogólna; Część 2:Euroregiony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30228, 12767 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12766/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Strategiczne kierunki rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską; Część 2: Współpraca transgraniczna jako element strategii rozwoju regionów przygranicznych; Część 3: Specyficzne problemy rozwoju regionalnego województw przygranicznych; Część 4: Sesja varia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9559 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9558/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse / red. nauk. Jan Zarzecki. - Wyd. 2 uaktual. i poszerz. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2003. - 574 s. : rys., tab., wykr., err. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87981-51-6
Rozdział 1: Podstawy teorii finansów; Rozdział 2: Sektor finansów publicznych; Rozdział 3: Budżet państwa; Rozdział 4: Finanse samorządu terytorialnego; Rozdział 5: System podatkowy; Rozdział 6: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 7: Ubezpieczenia gospodarcze; Rozdział 8: Banki komercyjne; Rozdział 9: Rynek pieniężny; Rozdział 10: Rynek kapitałowy; Rozdział 11: Rynek walutowy; Rozdział 12: Finansowe instrumenty pochodne; Rozdział 13: Finanse przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13896, 13895 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13894/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again