Forma i typ
Książki
(13)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Autor
Tauber Roman Dawid
(12)
Siwiński Wiesław
(4)
Biczysko Władysław
(2)
Hasik J.M
(2)
Mucha-Szajek Ewa
(2)
Biczysko Justyna
(1)
Hasik Jan M
(1)
Hasik Jan Marian
(1)
Nitecka Gilbelta
(1)
Popielas Jan Piotr
(1)
Skrzypczak Karol
(1)
Tarasowa Lubow Wiktorowna
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Temat
Gastronomia
(5)
Turystyka
(4)
Hotelarstwo
(3)
Odpoczynek
(3)
Odżywianie
(3)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(3)
Finanse
(2)
Rekreacja
(2)
Dietetyka
(1)
Kucharstwo
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Metodologia
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rekreacja ruchowa
(1)
Sportowcy
(1)
Słownik
(1)
Układ trawienny
(1)
Wegetarianizm
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88537-10-5
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości. Majątek przedsiebiorstwa i jego kapitały. Bilans i inwentarz; 2. Operacje gospodarcze; 3. Konta ksiegowe i ich funkcjonowanie; 4. Ewidencja środków pieniężnych i paierów wartościowych; 5. Ewidencja rozrachunków 6. Ewidencja majatku trwałego; 7. Ewidencja obrotu materiałami i towarami; 8. Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalanie wyniku finansowego; 9. Przykładowe rozwiązania zadań;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9987 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9986/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; 2. Wartość pieniądza w czasie; 3. Sprawozdania finansowe, jako podstawa analizy finansowej; 4. Planowanie finansowe; 5. Analiza sprawozdań finansowych w działalności turystyczno-hotelarskiej i gastronomicznej; 6. Gospodarowanie kapitałem obrotowym; 7. System podatkowy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9985 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9984/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9975 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9974/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem; 2. Klient w logistyce stymulatorem działań i kosztów; 3. Koszty logistyczne; 4. Planowanie w logistyce; 5. Struktura logistyki, kształt i zastosowania. 6. Strategie logistyczne; 7. Zarządzanie zapasami; 8. Ekonomiczna wielkość zamówienia; 9. Zarządzanie magazynem; 10. Zarządzanie transportem; 11. Logistyczne systemy informacyjne; 12. Zarządzanie zasobami w logistyce; 13. Zarządzanie ludźmi w logistyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9981/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Hotelarstwo i gastronomia w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 1: Rynek usług hotelarsko-gastronomicznych; Cz.2: Kultura fizyczna, pedagogika czasu wolnego i rekreacji; Rozdział 2: Rynek usług kultury fizycznej; Rozdział 3: Szkolna kultura fizyczna; Rozdział 4: Aktywność fizyczna a zdrowie; Rozdział 5: Czs wolny i jego zagospodarowanie; Rozdział 6: Znaczenie rekreacji w życiu człowieka; Rozdział 7: Zasady prowadzenia badań empirycznych a dziedzinie rekreacji ruchowej; Cz.3: Turystyka w warunkach integracji europejskiej; Rozdział 8: Rynek usług turystyczno-wypoczynkowych; Rozdział 9: Krajoznawstwo i turystyka; Rozdział 10: Turystyka kwalifikowana; Rozdział 11: Turystyka wiejska;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24991, 24990, 24989, 16784 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16783/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Podstawowe zagadnienia rekreacji ruchowej; 2. Instruktor rekreacji ruchowej - pożądane cechy; 3. Metody i techniki badań stosowane w dziedzinie rekreacji ruchowej; 4. Przykłady badań empirycznych w rekreacji ruchowej; 5. Środki dydaktyczne w rekreacji ruchowej; 6. Słownik terminologiczny związany z rekreacją ruchowa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18596, 18595, 18594, 18593, 18592, 18591, 18590, 18589, 18588, 18587, 16841 (11 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16840XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przesłanki zarządzania jakością usług turystycznych; Rozdział 2: Czynnik ludzki a cechy procesu usługowego; Rozdział 3: Zarządzanie jakością usług - zarys przedmiotu; Rozdział 4: Istota Kompleksowego Zarządzania Jakością; Rozdział 5: Metody Kompleksowego Zarządzania Jakością; Rozdział 6: Kultura jakości; Rozdział 7: Jakość a trwałość relacji z klientami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9978/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Z zagadnień rekreacji i turystyki; 2. Zakres badań naukowych w dziedzinie rekreacji i turystyki; 3. Propozycje badań w dziedzinie rekreacji i turystyki; 4. Metodologiczne podstawy badań w dziedzinie rekreacji i turystyki; 5. Struktura pracy naukowej; 6. Wybrane definicje i pojęcia przydatne w badaniach w dziedzinie rekreacji i turystyki; 7. Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16780, 16779, 9977 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9976/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Podstawy współczesnej gastronomii i żywienia; 1. Współczesna gastronomia i jej zadania; Część 2: Problemy hotelarstwa - zarys dziejów, zasady funkcjonowania, perspektywy i zadania; 1. Zarys dziejów hotelarstwa; 2. Klasyfikacja obiektów turystycznych; 3. Marketing; 4. Rachunkowość; 5. Wskaźniki oceny obiektu hotelowego; 6. Kadry, wymagania, sposoby rekrutacji; Część 3: Problemy kultury fizycznej, rekreacji i turystyki; 1. Kultura fizyczna w świadomości i sposobnie życia człowieka; 2. Wybrane ćwiczenia ruchowe służące rozwojowi osobowości; 3. Społeczno - kulturowe funkcje współczesnej turystyki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9980 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9979/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1.Pojęcie rehabilitacji; 2. Podstawy rehabilitacji; 3. Podstawowe czynniki mające wpływ na stan zdrowia; 4. Słońce; 5. Gleba; 6. Woda; 7. Czynniki klimatyczne mające wpływ na stan zdrowia; 8. Środki stosowane w rekreacji; 9. Kwestia adaptacji; 10. Meteopatia; 11. Sanatoria; 12. Selekcja chorych w sanatorium; 13. Organizacja procesu leczenia; 14. Sanitarne strefy ochronne; 15.Strefa sanitarno-ochronna; 16. Strefy ochrony sanitarnej kurortów; 17. Nadzór sanitarny; 18. Wpływ wód mineralnych na organizm człowieka; 19. Substancje mineralne i ich znaczenie dla organizmu; 20. Mikroelementy; 21. Gazy; 22. Metodyka doustnego przyjmowania wód mineralnych; 23. Wpływ wód mineralnych przy użyciu zewnętrznym; 24. Łaźnie; 25. Mechanizm działania łaźni; 26. Wskażniki samopoczucia w łaźni; 27. Prysznice; 28. Wpływ prysznica na organizm; 29. Hartowanie organizmu; 30. Środki i metody rekreacji; 31. Medyczna i pedagogiczna kontrola zdrowia ćwiczących różnego wieku i płci; 32. Kontrola obciążenia fizycznego ćwiczących; 33. Rola odżywiania się w rehabilitacji; 34. Rola białka; 35. Rola tłuszczy; 36. Rola węglowodanów; 37. Rola płynów w odżywianiu człowieka; 38. Rola witamin w odżywianiu człowieka; 39. Podstawy ogólnej metodyki i organizacji środków rehabilitacji oraz ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16782 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16781/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wstęp; 1. Czy pojęcie wegetarianizmu jest jednoznaczne?; 2. Podstawowe zasady żywienia; 3. Postępy wegetarianizmu; 4. Próba oceny wegetarianizmu; 5. Wnioski końcowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9971 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9970/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: P
ISBN: : 83-88537-06-7
Wstęp; Dziś i jutro hotelarstwa z gastronomią; 1: Przewód pokarmowy i jego znaczenie w życiu człowieka; 2. Żywienie człowieka zdrowego; 3. Składniki pokarmowe; 4. Żywienie a choroby żołądka i dwunastnicy; 5. Postepowanie żywieniowe u osób po operacjach żoładka z różnych przyczyn; 6. Postępowanie w chorobach wątroby,dróg żółciowych i trzustki; 7. Zaparcia i biegunki; 8. Żywienie w otyłości; 9. Żywienie w nadcisnieniu tętniczym; 10. Żywienie w miażdżycy.Żywienie w wieku podeszłym; 11. Żywienie w chorobach nerek; 12. Żywienie w cukrzycy; 13. Wegetarianizm;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9982/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9973 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9972/XXVI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej