Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Szubert- Zarzeczny Urszula
(2)
Blazek Ladislav
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Knecht Zdzisław
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Walejewska Ewa
(1)
Wersty Bolesław
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Żebrowski Kazimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Turystyka
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Gospodarka
(2)
Metodyka
(2)
Uczenie się
(2)
Ekonomika
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Spożycie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uzdrowiska
(1)
Zarządzanie
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87708-51-8
Rozdział 1: Ramy koncepcyjne; Rozdział 2: Przemiany pracy; Rozdział 3: Od hierarchii do sieci; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo w pojęciu stakeholderskim (interesariuszy); Rozdział 7: Przedsiębiorstwo jako społeczność; Rozdział 8: Praca zespołowa; Rozdział 9: Przemiany stylu kierowania ludźmi; Rozdział 10: Kultura przedsiębiorstwa versus kultura narodowa; Rozdział 11: Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 12: Czeskie standardy kulturowe z niemieckiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13198 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13197/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i odmiany wartości; Rozdział 2: Charakterystyka metod majątkowych; Rozdział 3: Charakterystyka metod mieszanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13662 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13661/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces uczenia się; Rozdział 2: Przegląd podstawowych metod badawczych; Rozdział 3: Seminaria dyplomowe; Rozdział 4: Przygotowanie i opracowywanie prac dyplomowych; Rozdział 5: Technika pisania prac dyplomowych; Rozdział 6: Obrona pracy dyplomowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6950 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6949/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do strategii w turystyce i uzdrowiskach; Rozdział 2: Regulacje strategiczne i prawne turystyki i uzdrowisk; Rozdział 3: Cele strategiczne w turystyce uzdrowiskach; Rozdział 4: Krajowa, regionalna, powiatowa, gminna polityka i strategia turystyk i uzdrowisk; Rozdział 5: Międzynarodowy ruch turystyczny; Rozdział 6: Przegląd rynków turystycznych i uzdrowiskowych; Rozdział 7: Turystyka i kuracje, ich główne problemy społeczne w XXI w. Rozdział 8: Nowe tendencje rynkowe turystyki i uzdrowiska; Rozdział 9: Meandry w procesie rozwoju turystyki i działalności uzdrowisk; Rozdział 10: Marketing w turystyce i uzdrowiskach; Rozdział 11: Marketing jednostek turystyki i uzdrowisk; Rozdział 12: Promocja najsłabszym ogniwem marketingowym; Rozdział 13: Promocja w środkach masowego przekazu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32874, 32873, 32872, 10466, 10465 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10464/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10468, 10467, 6948 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6947/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-87708-95-X
Część 1: Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty teoretyczne; Rozdział 1: Problematyka wzrostu i rozwoju gospodarczego w ujęciu teorii ekonomii; Rozdział 2: Ekonomiczna teoria usług turystycznych; Rozdział 3: Teoretyczne aspekty transformacji systemowej w turystyce polskiej; Część 2: Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty praktyczne; Rozdział 1: Wzrost i rozwój gospodarki polskiej a proces serwicyzacji; Rozdział 2: Wzrost i rozwój turystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10463 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10462/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-87708-95-X
Część 1: Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty teoretyczne; Rozdział 1: Problematyka wzrostu i rozwoju gospodarczego w ujęciu teorii ekonomii; Rozdział 2: Ekonomiczna teoria usług turystycznych; Rozdział 3: Teoretyczne aspekty transformacji systemowej w turystyce polskiej; Część 2: Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty praktyczne; Rozdział 1: Wzrost i rozwój gospodarki polskiej a proces serwicyzacji; Rozdział 2: Wzrost i rozwój turystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35461, 35460 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki w Polsce w latach dziewiędziesiątych; 2. Marketing w turystyce; 3. Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opini Niemców odwiedzających miasto; 4. Orientacja marketingowa w agencji turystycznej; 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych; 6. Słabe strony agroturystyki w Polsce; 7. Analiza opłacalności linii autobusowej na przykładzie trasy Polska - Grecja - Polska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10471, 10470 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10469/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Funkcja analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Metody analizy ekonomicznej; Rozdział 4: System oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Diagnostyka zarządzania w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10459, 10458, 10457, 10456 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10455/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe problemy terminologiczne i metodyczne badań konsumpcji w przekroju międzynarodowym; Rozdział 2: Dobór metod badawczych; Rozdział 3: Statystyczna analiza porównawcza wybranych krajów z punktu widzenia spożycia niektórych artykułów żywnościowych, struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz możliwości konsumpcyjnych w świetle efektywności czasu pracy; Rozdział 4: Analiza czynników i uwarunkowań zróżnicowania spożycia dóbr i usług w badanych krajach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11870, 11869, 10461 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10460/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again