Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bołtromiuk Artur
(2)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(2)
Roszkowska Ewa
(2)
Bocian Andrzej F
(1)
Gołaszewska-Kaczan Urszula
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Mierzyńska Dorota
(1)
Perło Nadzieja
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Roszkowski Zenon
(1)
Sikorski Jerzy
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Regiony przygraniczne
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Algebra liniowa
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Granica polsko-ukraińska
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Handel zagraniczny Unii Europejskiej
(1)
Ochrona granic
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd miejski
(1)
Straż graniczna
(1)
Służba celna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka przyjazdowa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne pojęcia polityki gospodarczej; Rozdział 2: Polityka gospodarcza okresu transformacji systemowej; Rozdział 3: Przegląd polityk gospodarczych; Rozdział 4: Polityka regionalna; Rozdział 5: Polityka gospodarcza a procesy globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14119, 14118 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14117/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego; Rozdział 2: Ograniczenia i przesłanki działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 3: Rozwój rolnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego; Rozdział 5: Procesy dostosowawcze działalności gospodarczej do wymogów środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14134, 14133 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14132/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-87884-83-9
Cz.1: Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 1: Instytucjonalne formy wspierania ochrony środowiska naturalnego; Rozdział 2: znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej we wspieraniu polityki proekologicznej w Polsce; Rozdział 3: Program PHARE jako instrument wspierania ochrony środowiska w Polsce w latach 90; Rozdział 4: Wybrane aspekty procesu planowania zrównoważonego rozwoju; Rozdział 5: Ekologiczny system podatkowy jako instrument wspierający rozwój obszarów chronionych; Rozdział 6: Podatki i opłaty jako ekonomiczne instrumenty zrównoważonego rozwoju; Rozdział 7: Ubezpieczenie jako instrument gospodarowania na obszarach chronionych; Rozdział 8: Produkt markowy jako czynnik rozwoju lokalnego - doświadczenia z realizacji projektu ,,Tereny, ludzie, produkty'' Cz.2: Przyrodnicze i społeczne aspekty gospodarowania na obszarach chronionych; Rozdział 9: Przyrodnicze podstawy zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 10: Możliwości zagospodarowania obszarów chronionych województwa podlaskiego na tle stanu jego środowiska; Rozdział 11: Możliwości gospodarowania na obszarach chronionych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego; Rozdział 12: Społeczne uwarunkowania rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego w kontekście ustaleń konferencji w Caracas; Rozdział 13: Środowiskowe bariery rozwoju transportu w województwie podlaskim; Rozdział 14: Przyrodnicze aspekty gospodarowania w gminie Baligród; Cz.3: Ekologizacja gospodarki rolnej na obszarach chronionych; Rozdział 15: Koncepcja systemu płatności rolno- środowiskowych na przykładzie modeli gospodarstw rolnych obszarów chronionych; Rozdział 16: Program rolno- środowiskowy dla polskiego rolnictwa i możliwości jego realizacji; Rozdział 17: Współczesne systemy rolnicze jako szansa rozwoju rolnictwa województwa podlaskiego; Rozdział 18: Ekologizacja metod produkcji rolniczej; Rozdział 19: Rola infrastruktury melioracyjnej w środowisku przyrodniczym; Rozdział 20: Oczyszczalnie ścieków na obszarach wiejskich w opini właścicieli gospodarstw rolnych z obszarów Podkarpacia; Cz.4: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach chronionych; Rozdział 21: Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach prawie chronionych; Rozdział 22: Rola małych i średnich przedsiębiorstw ( MSP) przemysłu spożywczego w rozwoju obszarów chronionych; Rozdział 23: Alternatywne formy gospodarowania na obszarach chronionych subregionu Puszczy Białowiejskiej; Rozdział 24: Turystyka formą zagospodarowania obszarów chronionych; Rozdział 25: Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych na przykładzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego; Rozdział 26: Potencjał turystyczny województwa podlaskiego - szanse i zagrożenia związane z jego wykorzystaniem; Rozdział 27: Zrównoważony rozwój leśnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 28: Czynna ochrona ryb w Wigierskim Parku Narodowym; Rozdział 29: Wpływ odpowiedzialnego rybołówstwa na ochronę środowiska Bałtyku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14110, 14109 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14108/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87884-42-1
1. Analiza strategiczna w procesie zarządzania strategicznego; 2. Metody analizy strategicznej zasobów firmy; 3. Metody analizy makrootoczenia; 4. Metody analizy mikrootoczenia; 5. Kompleksowe metody analizy strategicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14116, 14115 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14114/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54774/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89031-68-X
Rozdział 1: Gospodarka z przyległościami; Rozdział 2: Teoria ekonomii; Rozdział 3: Problem badawczy; Rozdział 4: Piramida hipotez; Rozdział 5: Weryfikacja hipotez; Rozdział 6: Zastosowanie teorii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14128, 14127 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14126/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89031-67-1
Rozdział 1: Przestrzenie liniowe; Rozdział 2: Macierze i wyznaczniki; 3: Przekształcenia liniowe z przestrzeni Rn w przestrzeń Rm; Rozdział 4: Układy równań i nierówności liniowych; Rozdział 5: Formy kwadratowe; Rozdział 6: Zastosowanie macierzy, układów równań i nierówności do rozwiazywania zagadnień ekonomicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14131, 14130 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14129/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Deficyt budżetowy i dług publiczny - zakres pojęc i ich interpretacja; Rozdział 2: System finansowy samorzadu terytorialnego - analiza porównawcza polski na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Rozdział 3: Granice zadłużania sie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Formy zadłużania się jednostek samorzadu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu; Rozdział 5: Zdolność kredytowa jako integralny element zarządzania sdługiem jednostki samorzadu terytorialnego; Rozdział 6: Znaczenie długu jednostek samorządu terytorialnego w systemie finansowym miast na prawach powiatu w świetle badań z zastosowaniem metody modelowania miękkiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32651, 32650 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32649/XV czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89031-52-3
Rozdział 1: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozdział 2: zmienna losowa i jej rozkład; Rozdział 3: Parametry rozkładu zmiennej losowej; Rozdział 4: wybrane typy rozkładów; Rozdział 5: Twierdzenie graniczne; Rozdział 6: Dodatek: całka Stieltjesa i jej zastosowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14125, 14124 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14123/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86432-67-6
1. Czynniki klimatyczne i gleba jako siedlisko roślin uprawnych; 2. Nawożenie i ochrona roślin; 3. Uprawa roli i roślin; 4. Rośliny zbożowe i okopowe; 5. Rośliny przemysłowe; 6. Żywienie zwierząt, paszoznawstwo; 7. Gatunki , rasy, odmiany i typy użytkowe zwierząt; 8. Rozpłód zwierząt gospodarskich i wychów młodzieży; 9. Użytkowanie zwierząt; 10. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14113, 14112 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14111/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wystąpienie wprowadzające; 2. Podatek jedyny - ewolucja koncepcji i ocena stopnia realności; 2. Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic UE; 3. Infrastruktura transgraniczna na lubelszczyźnie; 4. Interreg szanśa dla wschodnich regionów przygranicznych; 5. Program pomocowy UE "Sąsiedztwo Polska - Białoruś - Ukraina" jako szansa dla rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Zjawisko prania brudnych pieniędzy - przeciwdziałanie i zwalczanie w ramach struktur międzynarodowych; 7. Formalizacja współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia; 8. Sytuacja gospodarcza i społeczna oraz szanse rozwoju województwa podlaskiego jako jednego ze wschodnich województw przygranicznych Polski; 9. Obszary zagrożeń gospodarczych w Polsce; 10. Pomoc regionalna dla regionów wschodnich; 11. Regionalne Strategia innowacji Województwa Podkarpackiego; 12. Euroregiony a niektóre aspekty wspołpracy transgenicznej w Polsce; 13. Szczeble realizacji polityki regionalnej UE - istota i zadania; 14. Program sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina; 15. Polityka innowacyjna regionu a rozój obszarów przygranicznych; 16. Próba weryfikacji nowego wymiaru polskiej granicy państwowej w zakresie przepływu osób po akcesji do UE; 17. Białotuskie euroregiony jako intrument współpracy; 18. Euroregion - forma współpracy transgenicznej w nowych granicach UE; 19. Rola i zadania Służby Celnej w ochronie zewnętrznej granicy UE na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej; 20. Rozwój współpracy transgenicznej pomiędzy Polską a Ukraina - uwagi ogólne; 21. Możliwości i ograniczenia dla polskich przedsiębiorstw w zdobywaniu kontraktów w ramach zamówień publicznych na Ukrainie; 22. Współpraca transgeniczna i międzyterytorialna w procesie jednoczenia kontynemtu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28044 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28043/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Międzynarodowa współpraca gospodarcza; Rozdział 3: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw; Rozdział 4: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 5: Biznes plan. Wprowadzenie do planu biznesowego; Rozdział 6: Podatki obciążające działalność gospodarczą w Polsce; Rozdział 7: Finanse ubezpieczeniowe; Rozdział 8: Tryb przetargu nieograniczonego w świetle zasad udzielania zamówień publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14122, 14121 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14120/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again