Form of Work
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(27)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Kurcz Zbigniew
(2)
Wiszniowski Robert
(2)
Ćwiąkała-Małys Anna
(2)
Łoś-Nowak Teresa
(2)
Alberski Robert
(1)
Aleksandrowicz Renata
(1)
Antoszewski Andrzej
(1)
Boekhorst Peter te
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Cesarz Zbigniew
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dolińska-Zygmunt Grażyna
(1)
Dyduch Joanna (1979- )
(1)
Dziubko Kazimierz
(1)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(1)
Fras Janina
(1)
Grykień Stanisław
(1)
Jabłoński Andrzej
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Kalicki Wojciech
(1)
Kalita Zdzisław
(1)
Kundera Jarosław (1951- )
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Michońska-Stadnik Anna
(1)
Morawski Zdzisław
(1)
Moroń Dorota
(1)
Nowosielski Waldemar
(1)
Ociepka Beata
(1)
Pieńkowski Piotr
(1)
Poll Roswitha
(1)
Przestalski Stanisław
(1)
Puchalska-Wasyl Małgorzata
(1)
Rek Bolesław
(1)
Rogowska Barbara
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Skalska-Zlat Marta
(1)
Sobkowiak Leszek
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Zarzeczny Józef (1946- )
(1)
Żbikowska-Migoń Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(32)
Subject
Unia Europejska
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Finanse
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bibliologia
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Chorzy
(1)
Czytelnictwo
(1)
Demokracja
(1)
Etyka
(1)
Fizyka
(1)
Grupy partyjne
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucje społeczne
(1)
Język polski
(1)
Języki
(1)
Języki żywe
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kandydaci
(1)
Komunikacja
(1)
Lipsk
(1)
Marketing polityczny
(1)
Mass media
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka polska
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozmowa
(1)
Rywalizacja wyborcza
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia wyborów
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo wiedzy
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba więzienna
(1)
Uniwersytet Wrocławski
(1)
Wojsko
(1)
Wolontariusze
(1)
Wrocław (Polska)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie ; okręg)
(1)
Wybory
(1)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1)
Wybory europejskie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Zachowania wyborcze
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2844.)
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka państw regionu; Rozdział 2: Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu; Rozdział 3: Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 4: Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej; Rozdział 5: Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej; Rozdział 6: Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 7: Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 8: Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 9: Proces formowania i dymisji gabinetów. Rodzaje gabinetów; Rozdział 10: Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej; Rozdział 11: Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-100/5, P-100/4, P-100/3, P-100/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-100/1/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-229-2122-5
Cz. 1: Z teoretycznych problemów społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 1: Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demikracji; Rozdział 2: Teoria demokratycznej obywatelskości- zarys problemu; Cz. 2: Wybrane koncepcje społeczeństwa obywatelskiego; Rozdział 3: Osoba ludzka - obywatel jako podmmiot społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji Feliksa Konecznego; Rozdział 4: Recepcja myśli programowej Edwarda Abramowskiego w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Jacka Kuronia; Rozdział 5: Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli politycznej Antonia Gramsciego; Rozdział 6: Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System/Lebenswelt w teorii krytycznej Jurgena Habermasa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33281, 33280, 32842, 32841, 32840, 31245, 31244, 7139 (8 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7138/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Problemy globalne współczesności - ich cechy i katalogi; 2. Międzynarodowy ład polityczny; 3. Pokój i bezpieczeństwo we współczesnym świecie; 4. Konflikty zbrojne jako problem międzynarodowy; 5. Kwestia zbrojeń i rezbrojenia; 6. Kwestia suwerenności wspólczesnych państw; 7. Rozpad ZSRR i polityka zagraniczna Rosji jako zagadnienia wspólczesnych stosunków międzynarodowych; 8. Niemcy w latach dziewięćdziesiątych; 9. Wpływ czynnika demograficznego na srodowisko międzynarodowe; 10. Polityczne aspekty współczesnych tendencji w gospodarce światowej; 11. Kwestia żywnościowa i surowcowa we wspólczesnym świecie; 12. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska; 13. Integracja europejska i jej problemy; 14. Prawa człowieka i demokracja w stosunkach międzynarodowych; 15. Polityczne aspekty problemów kultury we wspólczesnych stosunkach międzynarodowych; 16. Oddziaływanie ideologii i religii na stosunki międzynarodowe; 17. Terroryzm międzynarodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13646 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13645/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Rachunkowość naczelnym systemem informacyjnym w zarządzaniu podmiotem gospodarczym; Rozdział 2: Inwentaryzacja składników majątkowych podstawą realności sprawozdania finansowego; Rozdział 3: Sprawozdawczość finansowa w aspekcie obowiązujących przepisów prawnofinansowych; Rozdział 4: Charakterystyka sprawozdań - roczne sprwaozdanie finansowe; Rozdział 5: Istota badania i ogłoszenie rocznych sprawozdań finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9534 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9533/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3303)
Rozdział 1: Prawno-finansowy system organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Problem autonomii publicznych szkół wyższych; Rozdział 2: Stan zasobów publicznego szkolnictwa wyższego w kontekście kształcenia masowego; Rozdział 3: Efektywność techniczna i sposoby jej pomiaru - zarys teoretyczny problemu; Rozdział 4: Pomiar efektywności procesu kształcenia w kontekście reform publicznego szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Europy i świata; Rozdział 5: Koncepcja pomiaru efektywności procesu kształcenia w polskim publicznym szkolnictwie akademickim. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37524 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37523/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nauka o komunikowaniu:paradygmaty, szkoły, teorie; Rozdział 2: Funkcjonalizm amerykański w nauce o komunikowaniu; Rozdział 3: Teoria,,użytkownia i korzyści'' - fazy rozwoju, podstawowe założenia; Rozdział 4: Teoria agenda-setting i jej zastosowanie; Rozdział 5: Interakcjonizm w komunikologii- dramaturgiczna koncepcja życia społecznego Ervinga Goffmana; Rozdział 6: Szkoła Palo Alto ( Elvira Garcia de Torres); Rozdział 7: Europejska teoria empiryczna: Hipoteza spirali milczenia; Rozdział 8: Szkoła frankfurcka i jej wkład w rozwój teorii krytycznej; Rozdział 9: Druga generacja szkoły frankfurckiej- teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa; Rozdział 10: Ekonomia polityczna komunikowania - kontynuacja nurtu krytycznego; Rozdział 11: Cultural Studies - brytyjska teoria krytyczna; Rozdział 12: Strukturalizm i semiologia a teoria krytyczna; Rozdział 13: Determinizm technologiczny.Nowe spojrzenia na media;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17962 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17961/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Psychologiczne aspekty zdrowia i ochrony; 2. Psychologiczne aspekty relacji lekarz-pacjent;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15203/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3690)
ISBN: : 978-83-229-3461-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51745 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51744 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-229-2521-2
Rozdział 1: Prawo bankowe w systemie prawa; Rozdział 2: System bankowy; Rozdział 3: Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa; Rozdział 4: Status prawny banków; Rozdział 5: Tworzenie i organizacja banków; Rozdział 6: Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków; Rozdział 7: Uzdrawianie, likwidacja i upadłośc banków; Rozdział 8: Nadzór bankowy; Rozdział 9: Czynności bankowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 15060 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15059/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 147 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2816.)
Rozdział 1: Podstawy warsztatu pisarskiego; Rozdział 2: Język i styl warsztatu dziennikarskiego; Rozdział 3: Obiektywizm i tendencyjność tekstu dziennikarskiego oraz środki ich wyrażania; Rozdział 4: Język podstawowych gatunków dziennikarskich; Rozdział 5: Nagłówek tekstu dziennikarskiego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-396/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-396/1/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16055 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16054/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-229-2179-9
1. Działania polityczne; 2. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego; 3. Marketing polityczny w USA: koncepcja i zastosowanie w kampaniach prezydenckich; 4. Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego; 5. Wyborca na rynku politycznym; 6. Strategie partii politycznych; 7. Public relations w polityce; 8. Promocja i reklama polityczna; 9. Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20216, 20215 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20214/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawy finansów; 2. Nauka o zarządzaniu finansami; 3. Sprawozdania finansowe; 4. Analiza finansowa; 5. Polityka finansowa; 6. Planowanie finansowe; 7. Decyzje finansowe; 8. Instrumenty finansowe; 9. Emisja instrumentów finansowych; 10. Asekuracja finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3910, 3909, 3908, 3907 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3906/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33870 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33869/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15191 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15190/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2702)
1. Wystąpienie wicewojewody dolnośląskiego Stanisława Janika; 2. Wprowadzenie (Jarosław Kundera); 3. Eastward Enlargement and Recent Integration Theories; 4. Costs and Benefits of Membership. Making the Most of the Principle of Subsidiarity within the EU; 5. La re'forme de la politique structurelle dans l'Europe e'largie; 6. EU Enlargement: Challenges for Germany's New Länder; 7. Les instruments de protection de l'environnement dans le secteur agricole dans les pays de l'Union europe'enne; 8. Europäische Gemeinschaften. Finanzierung der Erweiterung der EU; 9. Politique industrielle, localisation des investissements et promotion des PME dans une Europe élargie; 10. La convergence entre banques des pays en transition et banques des pays d'Europe occidentale dans la perspective de l'élargissement; 11. Evaluation of the Portuguese Europeization; 12. Ampliación de la UE: ventajas e inconvenientes para los nuevos estados miembros. Especial referencia a la experiencia espaňola en el proceso de integración; 13. Institutional Changes, Social and Economic Costs and Benefits of the Integration of the Czech Republic in the EU; 14. The Process of Constitution of EU in the Field of Human Rights and Its Envisaged Impact; 15. The Accession Treaty and Free Movement of Persons in the Slovak Republik; 16. American Policy in Europe and EU Enlargement; 17. Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Union ; 18. Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym; 19. Polityka konkurencji a Strategia Lizbońska; 20. Analiza wybranych aspektów rynku pracy na podstawie badań aktywności ekonomicznej ludności; 21. Polska w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej; 22. Przedsiębiorstwo amerykańskie na rynku kraju akcesyjnego (europeizacja polskiej firmy za pomocą amerykańskiego inwestora); 23. Regional Interests in the Perspective of the European Union; 24. Konkurencja jako czynnik inspirujący rozwój handlu w Polsce w warunkach integracji europejskiej; 25. Skutki integracji z Unią Europejską dla polskich eksporterów; 26. Dostosowanie do standardów europejskich poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce; 27. Strategie w handlu detalicznym przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej na przykładzie EPI marketu we Wrocławiu; 28. Wyzwania nowej przestrzeni rynkowej; 29. Bulgaria: Macroeconomic Situation and Structural Reforms over the 2004-2006 Period.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29566, 29565 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29564/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33883 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33882/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Działalność samorządu Wrocławia; 2. Zadania dla Wrocławia jako stolicy nowo utworzonego województwa dolnośląskiego; 3. Rola organizacji pozarządowych na płaszczyźnie komunalnej; 4. Prywatyzacja we Wrocławiu w latach 1995 - 1999; 5. Zmiany w strukturze gospodarczej Wrocławia w latach 1995 - 1999; 6. Zmiany w strukturze sektorów i branż gospodarczych we Wrocławiu w latach 1995 - 1999; 7. Płace w wybranych branżach we Wrocławiu w latach 1995 - 1999; 7. Zmiany na rynku pracy i zatrudnienia; 8. Siły sprawcze życia gospodarczego i rozwoju instytucji: organizacje, związki zawodowe, izby; 9. Strategia gospodarcza miasta i regionu; 10. Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wrocławia; 11. Ludność Wrocławia w latach 1995-2000; 12. Różnice w dochodach i inne podziały między warstwami i grupami społecznymi; 13. Jakość życia mieszkańców Wrocławia; 14. Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia; 15. Demokratyczna współpraca mieszkańców, rady miejskiej i administracji miejskiej Lipska w latach 1995-1999; 16. Wpływy i wydatki komunalne.Źródła i struktura finansowania; 17. Zmiany w strukturze i zarządzaniu mieniem miejskim; 18. Powiększenie obszaru miasta w wyniku reformy administracyjnej z 1999r. 19. Rola organizacji pozarządowych w mieście; 20. Przebieg procesu prywatyzacji w Lipsku; 21. Zmiany w strukturze sektorów i branż gospodarki w Lipsku w latach 1995-1999; 22. Płace w najważniejszych sektorach gospodarki; 23. Zmiany na rynku pracy i zatrudnienia; 24. Siły sprawcze życia gospodarczego i rozwój instytucji; 25. Strategia gospodarcza Lipska; 26. Zmiany sytuacji społecznej ludności Lipska w latach 1995-1999
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19688, 19687 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19686/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2739)
Rozdział 1: Polityka ochrony środowiska UE: pojęcie i podstawy traktowane; Rozdział 2: Podmioty polityki UE w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Założenia, cele i mechanizmy polityki UE w zakresie ochrony środowiska w tytule XIX Traktatu z Nicei; Rozdział 4: Podstawy ustrojowe polityki UE w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27445, 27444, 27443 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27442/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3173)
ISBN: : 978-83-229-3071-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41370 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41369/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again