Source
Katalog księgozbioru
(244)
Status
only on-site
(239)
available
(195)
unavailable
(5)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(200)
Czytelnia - Magazyn
(90)
Czytelnia - Wolny dostęp
(136)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(12)
Książki niedostępne
(1)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(13)
Kleparski Grzegorz A. (1957- )
(12)
Kleparski Grzegorz Andrzej
(10)
Barłóg Krystyna
(7)
Malikowski Marian
(6)
Kiełtyka Robert
(5)
Osuchowska Dorota
(5)
Rokosz-Piejko Elżbieta
(5)
Kozaczuk Franciszek
(4)
Uberman Agnieszka
(4)
Walc Wiesława
(4)
Błachowicz Ewa
(3)
Chodkowska Maria
(3)
Czudec Adam
(3)
Czudec Adam (1952- )
(3)
Frączek Zofia
(3)
Furman Wojciech
(3)
Hrehovčík Teodor
(3)
Kopeć Urszula (filolog)
(3)
Laska Eugenia Iwona
(3)
Lizak Jadwiga
(3)
Makarski Sylwester (1942- )
(3)
Martynuska Małgorzata
(3)
Maternicki Jerzy (1935- )
(3)
Pietrzak Henryk (psycholog)
(3)
Pikor-Niedziałek Marta
(3)
Szluz Beata
(3)
Szluz Beata (1968- )
(3)
Uberman Marta
(3)
Ungeheuer-Gołąb Alicja
(3)
Bonusiak Włodzimierz
(2)
Błażejewski Wojciech
(2)
Cynarski Wojciech Jan
(2)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(2)
Fedan Roman (1937- )
(2)
Furmanek Waldemar
(2)
Grygiel Marcin
(2)
Grzybek Grzegorz (1971- )
(2)
Hejda Danuta
(2)
Horbowski Adam
(2)
Karkut Dorota (1968- )
(2)
Kata Ryszard
(2)
Kay Christian
(2)
Kinal Jarosław (1985- )
(2)
Kochmańska Wioletta
(2)
Kopecka Beata
(2)
Krupa Kazimierz (1947- )
(2)
Król Mieczysław Jan
(2)
Kułakowska Małgorzata
(2)
Kuźniar Wiesława
(2)
Lewicki Czesław
(2)
Luboń Arkadiusz (1984- )
(2)
Lulek Barbara
(2)
Mach Aleksandra
(2)
Mazur Elżbieta
(2)
Miś Teresa
(2)
Moczuk Eugeniusz
(2)
Pasterska Jolanta
(2)
Piecuch Aleksander
(2)
Pieprzny Stanisław
(2)
Pęczkowski Ryszard
(2)
Rykiel Zbigniew (1949- )
(2)
Sierżęga Paweł
(2)
Szmyd Kazimierz
(2)
Więcławska Edyta
(2)
Zaborniak Stanisław
(2)
Zaborniak-Sobczak Małgorzata
(2)
Łukasik Andrzej
(2)
Antas Anna
(1)
Barwińska-Małajowicz Anna
(1)
Bobko Aleksander (1960- )
(1)
Bobran Marian (1933-2009)
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Bozacka Małgorzata
(1)
Broszkiewicz Wojciech
(1)
Budzyński Zdzisław (1952- )
(1)
Burhanov Igor'
(1)
Bąk Marzena
(1)
Błaszczuk Katarzyna
(1)
Chmielewski Zbigniew
(1)
Chodkowska Eliza
(1)
Cynk Karolina
(1)
Czapiga Artur
(1)
Czarny Wojciech
(1)
Denicolo Pam
(1)
Doros Aleksander
(1)
Drozd Sławomir
(1)
Duda Bożena (1979- )
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Dybiec Julian
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Dziama Anna
(1)
Długosz Piotr
(1)
Fedan Roman
(1)
Furmanek Waldemar (1945- )
(1)
Gajda Stanisław
(1)
Gajewska Urszula
(1)
Gawroński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(116)
2000 - 2009
(128)
Country
Poland
(240)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(203)
English
(18)
Russian
(1)
244 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 68134 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 68133 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 68040/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42716, 42715 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42714/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-705-8

1. Integracyjno-indywidualizacyjne konteksty wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży; 2. Rozwój osobowości, a tendencje autodestrukcyjne; 3. Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, utalentowanych; 4. Metody wychowawcze preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci; 5. Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?; 6. Zabawa w nauce języka angielskiego w przedszkolu; 7. Wspieranie rozwoju uzdolnień przyrodniczych dziecka w kontekście wyzwań globalnych i lokalnych; 8. Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i rozwijaniu talentów młodzieży; 9. Kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów zdolnych; 10. Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami; 11. Rola i znaczenie relacji interpersonalnych w twórczej komunikacji między uczniem i wychowawcą; 12. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas I-III w propozycjach aktualnych programów nauczania; 13. Moje doświadczenia w pracy z dzieckiem o wybitnych zdolnościach ogólnych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42706, 42705 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37160/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7996-046-0

Rozdział 1 : Aktualność i ponadczasowść koncepcji rehabilitacji, edukacji i integracji profesora Aleksandra Hulka; Janusz Kirenko - Ponadczasowość idei profesora Aleksandra Hulka; Janusz Kirenko : Ponadczasowość idei profesora Aleksandra Hulką; Grażyna Dryżałowska : Wspomnienie o prof. A. Hulku (1916-1993). Ponadczasowość Idei w teorii i praktyce; Henryk Waszkowski : Profesor Aleksander Hulek - prekursor polskiej rehabilitacji; Sławomir Jandziś : Koncepcje polskiej szkoły rehabilitacji współtworzone przez profesora Aleksandra Hulka nadal aktualne; Anna Steinhagen : Idee profesora Aleksandra Hulka we współczesnym prawodawstwie dotyczącym osób niepełnosprawnych; Henryk Waszkowski : Rozwój działalności Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego latach 1962-1987; Rozdział 2 : Wyzwania i potrzeby współczesnej pedagogiki specjalnej i rehabilitacji; Izabela Marczykowska : Świadomość oferty kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy wobec małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w opiniach pedagogów; Aleksandra Mach : Refleksje nad profesjonalizmem szkoły, czyli kto i jak wspiera rozwój ucznia; Maria Kocór : Kompetencje diagnostyczne nauczyciela wychowawcy w teorii i praktyce pedagogicznej; Małgorzata Zabomiak-Sobczak, Iwona Tabaczek-Bejster, Urszula Mikrut, Paulina Moicka : Możliwości psychospołecznej integracji osób z niepełnosprawnością na poziomie szkoły wyższej (przykład rozwiązań w Uniwersytecie Rzeszowskim); Rozdział 3 : Wielowymiarowość postrzegania osób niepełnosprawnych w różnych przestrzeniach ich funkcjonowania; Antoni Michno : Z historii edukacji osób niesłyszących; Danuta Ochojska : Style radzenia sobie w sytuacji trudnej, preferowane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; Marta Kulasa, Alicja Niemiec : Idea integracyjnego systemu kształcenia dzieci z niepełnosprawnością; Joanna Mikosz-Legutko : Arteterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole specjalnej; Andrzej Berestecki : Działania integracyjne Oddziału Polskiego Towarzystwa alki z Kalectwem w Przemyślu w rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnoprawnej; Aneks : Janusz Koniusz : Ostatni wywiad z profesorem Aleksandrem Hulkiem; Regina Schónbom : 35 lat TWK w Rzeszowie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47888, 47887 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47532/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48661, 48660, 48659, 48658, 48657 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48602/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 68039/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-367-8

Rozdział 1: Ekosystem rozwoju i wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Rozdział 2: Problematyka pracy i metodologiczna charakterystyka badań własnych' Rozdział 3: Warunki wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w rodzinie; Rozdział 4: Szkoła jako system wspomagania rozwoju, profilaktyki, zdrowia i edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Rozdział 5: Środowisko lokalne jako system wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny; Rozdział 6: Intensywność i wszechstronność oddziaływania systemu wspomagania rozwoju w zakresie wzajemnych kontaktów i więzi w rodzinie na poziomie mikrosystemu dziecka; Rozdział 7: Intensywność oraz wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie wzajemnych kontaktów rówieśniczych na poziomie mezosystemu dziecka; Rozdział 8: Różnorodność i atrakcyjność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie uruchamiania strategii optymalizujących rozwój oraz pomoc dziecku i jego rodzinie na poziomie egzosystemu; Rozdział 9: Intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju dla eliminowania barier, społecznych stereotypów, w tym prezentowane postawy i wartości na poziomie makrosystemu dziecka; Rozdział 10: warunki wspomagania rozwoju badanych dzieci oraz intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju tych dzieci a ich wszechstronny rozwój, w tym ich psychospołeczna integracja ze szkolnymi kolegami - rówieśnikami. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34676/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 68072 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35188 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35187/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66431 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66430 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66429 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66428 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48663 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48662/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44719 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44718/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-971/7, P-971/6, P-971/5, P-971/4, P-971/3, P-971/2, 66439, 66438, 66437, 66436, 66435, 66434, 66433, 66432 (14 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-971/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66441 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66440 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46436, 46435 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46434 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 68043 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 68042 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7338-285-2

1. Z badań nad najdawniejszymi dziejami regionu Drohobycza; 2. Drohobycz w administracyjno-prawnych i statystycznych źródłach ( XVI - XVII w.); 3. Przejęcie cerkwi drohobyckich przez unitów ( koniec VII - pczątek XVIII w.); 4. Klasztor Karmelitów w Drohobyczu ( XVIII w. ); 5. Szkolnictwo w Drohobyczu w okresie międzywojennym; 6. Drohobyckie koło naukowe Towarzystwa Historycznego we Lwowie; 7. Rządy rodzieckie w Drohobyczu - aparat okupacyjny ( 1939-1941); 8. Ustanowienie i działalność władzy radzieckiej w obwodzie drohobyckim; 9. Ustanowienie i działalność władzy radzieckiej w obwodzie drohobyckim ( 1939-1941); 10. Gospodarka obwodu drohobyckiego pod okupacją sowiecką; 11. Deportacje z obwodu drohobyckiego w 1940 r.; 12. Losy więźniów z obwodu drohobyckiego w czerwcu 1941 roku; 13. Drohobycz wśród miast ziemi przemyskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku. Próba analizy porównawczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26432, 26431 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26430/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35484 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35483/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again