Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Marzec-Holka Krystyna
(2)
Błaszczyk Ilona
(1)
Guzy-Steinke Halina
(1)
Hołtyń Beata
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kaja Barbara
(1)
Muszkieta Radosław (1964- )
(1)
Napierała Marek Paweł
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Smetanskij Nikolaj Ivanovič
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
Subject
Kapitał społeczny
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osobowość
(1)
Polityka społeczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina
(1)
Turystyka
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35816 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35815/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36477 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36476/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7096-710-9
Część 1: Kapitał społeczny a nierówności - konteksty teoretyczne; 1. Ideologia a partycypacja społeczna. Rola i znaczenie kapitału społecznego; 2. Zasoby wychowania w środowisku życia współczesnego Polaka; 3. Kapitał społeczny jako przejaw kapitalizacji ludzi; 4. Ku erozji kapitału społecznego w kontekście rozszerzania praw człowieka; 5. Kompetencje jako kapitał społeczny; 6. Wartości, pedagogika społeczna i kapitał ludzki; 7. Ład demokratyczny a obecność problemów społecznych w globalizującym się społeczeństwie polskim z kapitałem ludzkim w tle; 8. Kapitał społeczny jako predyktor konstruowania rzeczywistości w środowisku lokalnym; 9. Znaczenie kapitału kulturowego i społecznego dla pedagogiki społecznej; Część 2 : Wyzwania związane z kumulacją i redystrybucją kapitału społecznego; 1. Kapitał społeczny a procesy integracji polskich imigrantów w USA; 2. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie; 3. Etos opiekuńczy w trakcie zmiany społecznej; 4. Wolontariat jako kapitał społeczny; 5. Odpowiedzialność społeczna polityków wobec przemian edukacyjnych a wpływ na kształtowanie się kapitału edukacyjnego w Polsce; 6. Zróżnicowanie kapitału społecznego w środowisku wielkomiejskim; 7. Problemy doświadczane przez młodzież jako potencjalne źródło marginalizacji społecznej - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje; 8. Rola wsparcia społecznego w przeciwdziałaniu izolacji społecznej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną; 9. "Kłopotliwy" kapitał? Procesy deklasacji zbiorowości górniczych zagłębia wałbrzyskiego; 10. Kontrola społeczna w środowiskach lokalnych a budowanie kapitału społecznego,Część 3 : Poszanowanie prawa jako warunek istnienia kapitału społecznego; 1. Prawo do obywatelstwa - perspektywa praw człowieka; 2. Kapitał społeczny a ochrona praw dziecka; 3. Kwestia poszanowania praw dziecka - wybrane konteksty teoretyczne i empiryczne; 4. Prawo cudzoziemca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 5. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy; Część 4 : Nierówności szans edukacyjnych jako czynnik destabilizujący kapitał społeczny; 1. Od społecznych przyczyn niepowodzeń szkolnych do zróżnicowań i nierówności w szkole; 2. Uwarunkowania selekcji szkolnej; 3. Kapitał społeczny rodziny jako źródło wczesnych nierówności szkolnych; 4. Szanse edukacyjne dzieci ze środowiska wiejskiego. Regionalne strategie pomocy i wsparcia; 5. Uwarunkowania kwestii szkolnictwa wyższego w perspektywie wyrównywania szans edukacyjnych oraz idei European Higher Education Area i Society of Knowledge; 6. Prawo do nauki dzieci z zespołem hiperkinetycznym i zaburzeniami zachowania; Część 5 : Status społeczny a jakość życia jednostek i grup; 1. "Habitus" kobiety pracownika a jej kapitał w świetle teorii P. Bourdieu; 2. Mężczyźni jako grupa niejednorodna w dostępie do władzy i prestiżu; 3. Feminizm i edukacja w Szwecji - czy równość została osiągnięta?; 4. Nierówności w dostępie do opieki okołoporodowej uwarunkowane czynnikami socjoekonomicznymi kobiet rodzących; 5. Zmarginalizowana starość - przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania; 6. Kapitał ludzki seniorów - szanse dla jednostki i społeczności; 7. Uczestnictwo seniorów w subkulturze strategią adaptacji do zmianm; 8. Wsparcie społeczne usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych jako grupy zagrożonej marginalizacją; 9. Seks - normalna sprawa? czyli problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną - bariery i szanse w urzeczywistnianiu potrzeb; 10. Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny; 11. Przestępczy styl życia a społeczne próby jego transformacji; 12. Środowiskowe domy samopomocy miejscem wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44200/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Teoretyczne i praktyczne konteksty związków pracy socjalnej i polityki społecznej- poszukiwanie znaczeń; Cz. 2. Bilans reform społecznych- ograniczenie pomocy i świadczeń, czy aktywna polityka społeczna; Cz. 3. Diagnozy i strategie społeczne na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; Cz. 4. Społeczne konsekwencje wykluczenia. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34173 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34172/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48777/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again