Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Gancarzewicz Jacek
(2)
Kościelniak Paweł
(2)
Szczepaniec-Cięciak Elżbieta
(2)
Curavit Edenda
(1)
Edensor Tim
(1)
Hrynkiewicz Andrzej
(1)
Konturek Stanisław
(1)
Najbar Mieczysława
(1)
Niedźwieńska Agnieszka (1967- )
(1)
Ombach Jerzy
(1)
Opozda Barbara
(1)
Paruch Edyta
(1)
Sadza Agata
(1)
Schaefer Robert
(1)
Stasicka Zofia
(1)
Szafirski Bolesław
(1)
Telega Henryk
(1)
Willis Christine
(1)
Wills Martin
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Chemikalia
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Monitorowanie środowiska
(2)
Polutanty środowiska
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Algorytmy genetyczne
(1)
Analiza geometryczna
(1)
Analiza spektralna
(1)
Arytmetyka
(1)
Badanie powierzchni
(1)
Energetyka
(1)
Energia
(1)
Energia nuklearna
(1)
Fizykochemiczne metody analizy
(1)
Fotochemia środowiska
(1)
Geometria różniczkowa
(1)
Katalizatory
(1)
Komputerowe programy matematyczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Matematyka
(1)
Neurofizjologia
(1)
Optymalizacja matematyczna
(1)
Osobowość
(1)
Programowanie genetyczne (informatyka)
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Technologia chemiczna organiczna
(1)
Wspomaganie komputerowe
(1)
Zasoby energii
(1)
Związki organiczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Światło
(1)
Życie codzienne
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21763, 21762 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21761/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kultura popularna,życie codzienne i matryca; 2. Geografia i krajobraz: miejsce i przestrzeń narodowa; 3. Odtwarzanie tożsamości narodowej;4. Kultura materialna i tożsamość narodowa; 5. Reprezentacje narodu: Szkockość a Braveheart; 6. Ekspresja tożsamości narodowej u progu nowego tysiąclecia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18405, 18404 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18403/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-233-1347-4
Rozdział 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 2: Relacja podzielności liczb całkowitych; Rozdział 3: Elementy algebry wyższej w zastosowaniu do arytmetyki; Rozdział 4: Od liczb naturalnych do liczb zespolonych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18346, 18345 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18344/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-233-1768-2
Rozdział 1: Wstęp do teorii krzywych; Rozdział 2: Rozmaitości; Rozdział 3: Teoria koneksji liniowych i podstawy geometrii Riemanna; Rozdział 4: Powierzchnie w R3; Rozdział 5: Dodatki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18384, 18383 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18382/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Energia : wyzwanie XXI wieku / Andrzej Hrynkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2002. - 275, [2] s. : tab., mapy, ryc. ; 24 cm.
Cz.1: Energia świata; Rozdział 1: Elementarz energetyki; Rozdział 2: Źródła energii; Rozdział 3: Zapotrzebowanie na energię; Rozdział 4: Wpływ energetyki na środowisko naturalne; Rozdział 5: Polska energetyka; Rozdział 6: Wpływ energetyki na stan środowiska naturalnego w Polsce; Cz.2: Energia jądrowa; Rozdział 7: Energetyka jądrowa a społeczeństwo; Rozdział 8: Promieniowanie jonizujące w środowisku; Rozdział 9: Dwa oblicz energii jądrowej; Rozdział 10: Awaria jądrowego reaktora energetycznego; Rozdział 11: Unieszkodliwianie i przechowywanie odpoadów promieniotwórczych; Rozdział 12: Energetyka jądrowa na świecie; v 13: Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej; Rozdział 14: Przyszłość energetyki jądrowej; Rozdział 15: Smutna historia energetyki jądrowej w Polsce; Rozdział 16: Podsumowanie: Czy czeka nas porażka rozsądku?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18355, 18354 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18353/XXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Fizjologia człowieka ; T. 4)
Instytut: P
ISBN: : 83-233-1423-3
1. Neuron i teoria neuronalna; 2. Przekazywanie informacji między neuronami; 3. Degeneracja, regeneracja i zjawiska troficzne; 4. Organizacja układu nerwowego; 5. Metody badania czynności układu nerwowego; 6. Rdzeń kręgowy; 7. Układ piramidowy; 8. Układ pozapiramidowy; 9. Móżdżek; 10. Układ siatkowaty; 11. Czynność bioelektryczna mózgu. Elektroencefalografia; 12. Biorytmy, sen i czuwanie; 13. Czucie i percepcja; 14. Zmysły słuchu; 15. Zmysły równowagi; 16. Zmysły wzroku; 17. Zmysły smaku; 18. Zmysły powonienia; 19. Podwzgórze; 20. Układ limbiczny; 21. Odruchy warunkowe; 22. Uczenie się i pamięć; 23. Wyższe czynności nerwowe; 24. Reprezentacja głównych czynności korowych; 25. Autonomiczny układ nerwowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22044, 22043, 22042, 20977, 20976 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20975/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badanie powierzchni katalizatorów tlenowych metodą BET; 2. Zastosowanie metody rendgenowskiej dyfraktometrii proszkowej do wyznaczania średniej wielkości krystalitów; 3. Zastosowanie metody Rietvelda w procesie ilościowej analizy fazowej; 4. Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska; 5. Elektronowa mikroskopia transmisyjna; 6. Spektroskopia fotoelektronów wzbudzonych promieniowaniem rendgenowskim; 7. Zastosowanie spektrometrii IR do badania własności kwasowych powierzchni ciał stałych; 8. Zjawisko romanowskiego rozpraszania światła; 9. Rozwój badań ciała stałego metodami NMR; 10. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego; 11. Spektroskopia mossbauerowska; 12. Techniki temperaturowo programowane; 13. Wyznaczanie aktywności katalizatorów w laboratoryjnych reaktorach katalitycznych; 14. Zastosowanie spektometru mas w problemach katalizy środowiskowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18358, 18357 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18356/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-233-1941-3
Cz. 1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Stałość i zmiana osobowości w wieku dorosłym-perspektywa genetyki zachowania; Cz. 2: Pomiar zmian; Rozdział 2: Jak pamietamy siebie z przeszłości? Konsekwencje dynamiki wspomnień dla badania zmiany osobowości; Rozdział 3: Regresja do średniej jako podstawowe zagrożenie dla badania zmiany wyników skrajnych; Rozdział 4: O możliwości językowego ujęcia tego, co inne; Cz. 3: Ujęcia zmiany; Rozdział 5: Zmiana osobowości w ujęciu psychologii projektów osobistych; Rozdział 6: Paradygmatyczne uwarunkowania problematyki zmiany tożsamości płciowej; Cz.4: Mechanizmy stałości i zmiany; Rozdział 7: Stałość schematów Ja; Rozdział 8: Jak mówienie zmienia myślenie?; Rozdział 9: Zmiana przekonań na temat własnej przeszłości; Cz. 5: Zmiany w ciągu życia; Rozdział 10: Zmiany sugestybilności interogatywnej w ciągu życia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21355, 21354, 21353, 20927 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20926/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Całka i miara; 2. Przestrzenie probabilistyczne; 3. Rozkłady prawdopodobieństwa i zmienna losowe; 4. Parametry rozkładów; 5. Przegląd ważniejszych rozkładów; 6. Łańcuchy Markowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18378, 18377 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18376/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Problemy optymalizacji globalnej; 3: Podstawowe modele obliczeń genetycznych; 4. Asymptotyczne zachowania algorytmów genetycznych; 5: Strategie adaptacyjne algorytmów genetycznych; 6. Stochastyczne metody dwufazowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18369, 18368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18367/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-233-1456-X
1. Oddziaływanie światła z materią; 2. Podstawy fotochemii; 3. Rodzaje procesów fotochemicznych; 4. Promieniowanie słoneczne w przyrodzie; 5. Fotochemia atmosfery; 6. Fotochemia hydrosfery; 7. Fotochemia w układach wielofazowych; 8. Zastosowanie fotochemii do usuwania zanieczystrzeń środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18372, 18371 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18370/XXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18349, 18348 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18347/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.2: Rozdział 4: Badania gleb i roślin; Rozdział 5: Zastosowanie technik specjalnych; Rozdział 6: Podstawowe problemy środowiskowych badań analitycznych; Rozdział 7: Seminaria.Literatura wprowadzająca; Rozdział 8: Testy biologiczne i badania chemiczne w monitoringu ekologicznym środowiska wodnego; Rozdział 9: Informacja i dokumentacja naukowa z zakresu badań i ochrony środowiska- wybrane zagadnienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18352, 18351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18350/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Wprowadzenie do syntezy; 2. Analiza retrosyntetyczna I: Założenia podstawowe; 3. Analiza retrosyntetyczna II: Ukryta polaryzacja cząsteczki oraz przekształcenia grup funkcyjnych(FGI); 4. Analiza retrosyntetyczna III: Strategia i planowanie syntezy; 5. Selektywność reakcji I: Chemioselektywność i grupy ochronne; 6. Selektywność reakcji II: Regioselektywność; 7. Selektywność reakcji III: Stereoselektywność; 8. Wybrane syntezy organiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18381, 18380 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18379/XXIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again