Form of Work
Książki
(59)
Status
only on-site
(58)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(48)
Author
Garczarczyk Józef
(3)
Gołata Krzysztof (1953- )
(2)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(2)
Handschke Jerzy
(2)
Juja Tadeusz
(2)
Kall Jacek
(2)
Małecka Maria
(2)
Pająk Kazimierz
(2)
Pilarczyk Bogdan
(2)
Samotyja Urszala
(2)
Sojkin Bogdan
(2)
Waśkowski Zygmunt
(2)
Witczak Joanna
(2)
Ankiel-Homa Magdalena
(1)
Appenzeller Dorota
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Bartkowiak Grażyna (1951- )
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Filipiak Marian (1946- )
(1)
Foltynowicz Zenon
(1)
Frąckowiak Waldemar (1950- )
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gaweł Aleksandra
(1)
Gołata Elżbieta
(1)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Gruszyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Grzelak Aleksander
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Gwiazdowska Daniela
(1)
Janc Alfred
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Kokocińska Małgorzata
(1)
Krzyminiewska Grażyna
(1)
Lubiński Marek
(1)
Marcinkowski Jerzy
(1)
Matłoka Marian
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mizgajska Hanna
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Panek Emil
(1)
Paradysz Jan
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Sikora Jan
(1)
Sikora Wojciech
(1)
Sikora Wojciech (ekonomia)
(1)
Skikiewicz Robert
(1)
Sobiech Jan
(1)
Stępień Beata
(1)
Szambelańczyk Jan (1952- )
(1)
Wierzchosławski Stanisław
(1)
Witczak Hubert
(1)
Witkowski Marek
(1)
Wybieralska Katarzyna
(1)
Zboroń Halina
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Zwierzchlewski Sławomir
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Śmigielska Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(59)
Language
Polish
(59)
Subject
Polska
(5)
Żywność
(4)
Przedsiębiorstwa
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Usługi
(3)
Badania operacyjne
(2)
Ekonomia
(2)
Kawa
(2)
Komunikacja
(2)
Komunikacja marketingowa
(2)
Komunikacja w organizacjach
(2)
Koniunktura gospodarcza
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka
(2)
Mikroekonomia
(2)
Mleko
(2)
Relacje z klientami
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Rynek segmentacja
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Demografia
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Etyka pracy
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość usług
(1)
Jakość życia
(1)
Koniunktura
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Konsumenci
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kryzys gospodarczy (2008)
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Logistyka (organizacja)
(1)
Marketing
(1)
Mass media
(1)
Merchandising
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Postawy
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Stabilizacja gospodarcza
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Statystyka małych obszarów
(1)
Substancje tłuszczowe jadalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport kolejowy
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Unia Europejska
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
59 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 151)
1. Regina Borek-Wojciechowska, Quality of yoghurts available in the Polish market; 2. Joanna Witczak, What does safety and quality mean for organic food consumers?; 3. Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Stefan Smoczyński, Determinants of consumer perceptions of meat safety risk; 4. Anna Bona, Traditional versus manufactured baby foods. Research on mothers' preferences; 5. Maria Sielicka, Bogdan Pachołek, Sports drinks in students' opinion; 6. Agnieszka Skolik, Katarzyna Kubiak, Consumer preferences in consumption of strong alkohols and gins; 7. Andrzej Chochół, Joanna Wołowiec, Perspectives of common use of biodegradable polymers in Poland including public ecological awareness; 8. Joanna Kulczycka The proposal for new technology appraisal using LCA on the example of ZG Trzebionka S.A.; 9. Anna Lewandowska, LCA applications and their impact on the goal and scope of the study; 10. Agata Witczak, Social life cycle approaches and interrelations to LCA. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN ISSN 1689-7374 ; 210)
I. MODELE - PROGNOZY - ANALIZY; 1. Barbara Batóg, Prognozowanie liczby pracujących na różnych poziomach agregacji danych; 2. Jacek Batóg, Budowa scenariuszy wzrostu gospodarczego w ujęciu regionalnym; 3. Iwona Bąk, Empiryczne modele logitowe i probitowe wydatków gospodarstw domowych emerytów; 4. Barbara Będowska-Sójka, Prognozowanie zmienności zwrotów z akcji z wykorzystaniem danych śróddziennych; 5. Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Analiza zależności przyczyny wyrejestrowania z powiatowego urzędu pracy od płci osoby bezrobotnej; 6. Milda Maria Burzała, Porównanie faz aktywności gospodarczej uzyskanych na podstawie filtru Hodricka-Prescotta, stóp wzrostu oraz przełącznikowego modelu Hamiltona; 7. Przemysław Garsztka, Ocena ekspozycji kredytowej dla portfela kredytów konsumpcyjnych - porównanie wybranych metod; 8. Urszula Gierałtowska, Liniowa funkcja dyskryminacyjna jako kryterium podejmowania decyzji na rynku kapitałowym; 9. Roman Kosmalski, Retrospektywne i prospektywne rozkłady PKB p.c. i PKB na osobę pracującą w Polsce w ujęciu regionalnym; 10. Karolina Koziorowska, Wpływ optymalizacji portfela na zyski inwestora; 11. Christian Lis, Błędy prognoz ex post wartości dodanej brutto jako miernik wpływu światowego kryzysu finansowego na gospodarkę w Polsce; 12. Monika Osińska, Zastosowanie modelowania miękkiego do porównania kapitału intelektualnego województw Polski; 13. Iwona Skrodzka, Kapitał ludzki a poziom rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - model miękki; 14. Katarzyna Wawrzyniak; 15. Analiza porównawcza wyników diagnozowania ilościowego w makroskali; II. INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH; 1. Witold Abramowicz, Jakub Dzikowski, Radosław Hofman, Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych; 2. Agata Filipowska, Monika Kaczmarek, Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów; 3. Anna Gryko-Nikitin, Strategia masowej indywidualizacji w zarządzaniu produkcją wspomagana komputerowo; 4. Tomasz Kopczewski, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauczaniu zaawansowanej mikroekonomii; 5. Janusz Myszczyszyn, Systemy informatyczne klasy ERP, jako element kształtowania nowoczesnej koncepcji zarządzania organizacją; 6. Justyna Siwińska, Optymalizacja zasobów obliczeniowych w systemach wspomagania decyzji na przykładzie SymPor; 7. Stanisław Kędzierski, Franciszek Szweda, Krzysztof Targiel, Tadeusz Trzaskalik, Harmonogramowanie produkcji w systemie Impuls 5 firmy BPSC SA. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Elementy teorii wahań koniunkturalnych i polityki stabilizacyjnej; Rozdział 1: Wahania koniunkturalne jako przedmiot polityki stabilizacji: R. Barczyk; Rozdział 2: Modele teoretyczne cykli koniunkturalnych jako podstawa polityki stabilizacji: R. Barczyk; Rozdział 3: Uwarunkowania prowadzenia polityki stabilizacyjnej: M. Lubiński; Rozdział 4: Celowość stabilizacji koniunktury: M. Lubiński; Część 2: Narzędzia i mechanizm działania polityki fiskalnej; Rozdział 5: Dyskrecjonalne instrumenty fiskalne i ich wpływ na koniunkturę: R. Barczyk; Rozdział 6: Automatyczne stabilizatory koniunktury: R. Barczyk; Rozdział 7: Ograniczenia polityki fiskalnej jako narzędzia stabilizowania koniunktury: M. Lubiński; Część 3: Polityka monetarna na usługach stabilizowania koniunktury; Rozdział 8: Pieniężna polityka stabilizacji makroekonomicznej; Rozdział 9: Stabilizacyjne oddziaływanie dyskrecjonalnej polityki pieniężnej i fiskalnej w modelu IS -LM: R. Barczyk; Rozdział 10: Stabilność finansowa jako cel polityki stabilizacyjnej: M. Lubiński; Część 4: Zewnętrzne uwarunkowania polityki stabilizacyjnej; Rozdział 11: Polityka stabilizacyjna w gospodarce otwartej: M. Lubiński; Rozdział 12: Polityka stabilizowania koniunktury a Pakt stabilności i wzrostu: M. Lubiński. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34479 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34478/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Psychologia w zarządzaniu w kontekście ekonomii i nauk o organizacji i zarządzaniu; 1.1. Psychologia a ekonomia; 1.2. Dynamika rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu; 1.3. Nowe spojrzenie na człowieka w organizacji; 2. Wizja człowieka i jego zadań; 2.1. Psychologiczne koncepcje człowieka; 2.2. Zastosowanie psychologicznych koncepcji człowieka w zarządzaniu ludźmi; 3. Kontrakt psychologiczny w organizacji; 3.1. Uczestnictwo w organizacji; 4. Stres w pracy i życiu zawodowym; 4.1. Stres w pracy zawodowej - poziom jednostki; 4.2. Radzenie sobie ze stresem; 4.3. Audyt stresu w środowisku pracy - poziom organizacyjny; 5. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy zawodowej; 5.1. Mechanizm powstawania wypalenia zawodowego; 5.2. Przyczyny wypalenia zawodowego; 5.3. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym; 6. Praca w zespołach pracowniczych jako podstawa funkcjonowania współczesnych organizacji; 6.1. Pracownicze zespoły zadaniowe i ich specyfika; 6.2. Teoretyczne przesłanki skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym; 6.3. Specyfika funkcjonowania zespołów wirtualnych; 7. Przywództwo w organizacji. Kierunki zmian w zarządzaniu ludźmi. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1301/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1301/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Merchandising / Barbara Borusiak. - Wyd. 3 rozsz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009. - 121 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7417-375-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-665/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-665/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34666 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34665/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 214)
1. Magdalena Ankiel-Homa, Designing of food products packaging - marketing aspects; 2. Joanna K. Banach, Iwona Nieradko, Ryszard Żywica, Bogusław Staniewski, Effect of rapeseed oil addition on electric properties of fat mixes; 3. Joanna K. Banach, Ryszard Żywica, Assessment of mechanical properties of ripening Edamski cheese and its analog Edan; 4. Bożena Borycka, Berry fruit pomace preparations as a source of dietary fiber; 5. Anna Byczkowska, Krzysztof Wójcicki, Anna Gliszczyńska-Świgło, Ewa Sikorska, Quality evaluation of commercially available berry seed oils; 6. Anna Cieszyńska, Katarzyna Michocka, Daria Wieczorek, Anna Wieloch, Antioxidant activity of green tea avaliable on the Polish market; 7. Jacek Czerniak, Anna Gacek, Przemysław Szopa, Determination of quinine content in tonic waters by molecular fluorescence spectroscopy; 8. Barbara Felkner-Poźniakowska, Michalina Gałgowska, Renata Pietrzak-Fiećko, Fatty acids profile in cow's milk fat depending on the herd size, system maintenance and feeding; 9. Mariusz Florek, Anna Litwińczuk, Piotr Skałecki, Piotr Domaradzki, Karolina Łaszkiewicz, Quality assessment of mortadella sausages offered on Lublin market; 10. Michalina Gałgowska, Barbara Felkner-Poźniakowska, Renata Pietrzak-Fiećko, The study on the fatty acids profile in fat of Leccinum aurantiacum from different vegetative places; 11. Anna Gliszczyńska-Świgło, Katarzyna Krzysztofiak, Bożena Tyrakowska, Antioxidant capacity of commercial non-alcoholic beverages containing tea extracts; 12. Justyna Górna, Barbara Hadryjańska, The effectiveness of traceability for food safety; 13. Daniela Gwiazdowska, Marta Ligaj, Mariusz Tichoniuk, Marian Filipiak, Detection of Aeromonas hydrophila - comparison of cultural and PCR methods; 14. Joanna Jasnowska-Małecka, Commercial tests for food allergen detection in food safety assurance; 15. Dariusz Kikut-Ligaj, Jan Jasiczak, Sip-and-spit screening procedures in studies of prediction of bitter taste of different groups of natural compounds; 16. Wanda Kudełka, Effect of raw material and storage time on changes in dry matter content in fermented drinks from goat's and cow's milk; 17. Anna Kwaśna, Katarzyna Michocka, Ryszard Zieliński, Effect of solvent on antiradical activity of pot marigold flowers extracts; 18. Monika Łodyga, Katarzyna Buhłak, NIR spectroscopy as a tool for edible salt identification; 19. Marta Moszyńska, Katarzyna Buhłak, Romuald Zalewski, Application of NIR spectroscopy to study on sugar; 20. Kamila Orzechowska-Przybyla, Alina Niewelt, Małgorzata Kosiorowska, Tomasz Lesiów, Evaluation of the efifectiveness of programs to ensure stable quality and food safety - preliminary study; 21. Joanna Pleszko, Exemplification of shaping the quality and safety of frozen products in the supply chain; 22. Ewa Stasiuk, Concentrations of lead and cadmium in Gouda cheese of Polish and foreign origin; 23. Ewa Stasiuk, Piotr Przybyłowski, Anna Rój, Lead and cadmium content in women milk and other milk; 24. Hanna Śmigielska, Joanna LeThan-Blicharz, Comparison of fuctional properties of potato and corn starches modified by oxidization and fortified with micronutrients; 25. Jerzy Szakiel, Artur Wolak, Sensory profile analysis of dairy products exemplified by kefirs; 26. Daria Wieczorek, Katarzyna Wybieralska, Alicja Babś, Thermal stability of selected spices; 27. Joanna Witczak, Selected problems concerning the necessity of assurance of organic food products credibility; 28. Katarzyna Włodarska, Ewa Sikorska, Use of experimental design in development of new food products - case study of fruit Juice. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 216)
ISBN: : 978-83-7417-670-5
1. Magdalena Kaźmierczak , The corporate social responsibility (CSR) strategy: the role of the stakeholders; 2. Elka Vasileva, Daniela Ivanova, Nina Tipova, Stilyan Stefanov, Sustainable consumption - perceptions of European and Bulgarian consumers; 3. Daniela Ivanova, Elka Vasileva, Stilyan Stefanov, Nina Tipova, The role of stakeholders in establishing sustainable consumption in Bułgaria; 4. Alina Matuszak-Flejszman, Environmental management and audit scheme (EMAS) in polish companies; 5. Eva Waginger, LCA goes public; 6. Anna Lewandowska, Katarzyna Joachimiak, Robert Lewicki, Correlation between Environmental Life Cycle Assessment and Environmental Management System; 7. Tomasz Nitkiewicz, The use of life-cycle assessment for supporting decision-making of wooden caskets producer and its customers; 8. Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski, Environmental trends in packaging. Life Cycle Assessment (LCA) and "carbon footprint" for selected types of consumer bags; 9. Puiu Nistoreanu, Ana-Maria Nica, Mihai Tanase, Considerations on the qualitative aspects of ecotourism products; 10. Radosław Wolniak, Anna Sędek, Pro-ecological attitudes of people in Silesian province on the example of Gliwice; 11. Bogdan Cristian Onete, Rodica Pamfilie, Doru Alexandru Plesea, Dorin Popescu, Razvan Dina, Redefining the consumer in relationship with commodity science - a conceptual approach; 12. Rodica Pamfilie, Alexandru Lucian Stroia, Smaranda Visan, Promoting the Romanian ecological agriculture through traditional products; 13. Doru Alexandru Plecea, Anca Maria Stanculescu, Bogdan Georgescu, Development and facilitation of international business networks on the European single market; 14. Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak, Conditions for buying product innovations on Poland's food market; 15. Marian W. Sułek, Emilia Klimaszewska, Marta Ogorzałek, Kamila Nerlo, Market of cleaning products for wood surfaces; 16. Marzena Ucherek, Magdalena Pyszczek, The consumers' expectations towards private label food products; 17. Krzysztof Kosidłowski, Marzena Ucherek, Consumers' perception of fruit juices packaging quality; 18. Stanisław Hornik, Reasons for change preferences in domestic cookware market and current trends in the field; 19. Wanda Kudełka, Marzena Popis, Consumer acceptance of food produced from GMO soybeans; 20. Wanda Kudełka, Katarzyna Sypień, Determinants of consumer purchase and consumption of processed vegetables in consumer opimon; 21. Eugenia Czernyszewicz, Impact of residence on the consumer evaluation of apple quality; 22. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Bartłomiej Kabaja, Legal regulations concerning dietary supplement labeling; 23. Władysława Łuczka-Bakuła, Joanna Smoluk-Sikorska, Quality as a criterion for purchasing decisions of the organic food consumers; 24. Joanna Witczak, Perspective of organic food production development in Poland compared to world trends; 25. Agnieszka Generowicz, Joanna Kulczycka, Agnieszka Makara, Marcin Banach, Evaluation of thermal conversion of municipal waste with the process analysis method in terms of the accumulative calculation. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 144)
ISBN: : 978-83-7417-495-4
Rozdział 1. Dylematy poszukiwań nowych paradygmatów nauk o finansach; Rozdział 2. Nowe paradygmaty nauk o finansach. Wizje i koncepcje; Rozdział 3. W kierunku nowych regulacji międzynarodowego rynku finansowego; Rozdział 4. Wyzwania dla systemu bankowego w świetle globalnego kryzysu finansowego; Rozdział 5. Państwo a sektor publiczny i prywatny. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 117)
1. Wpływ Sarbanes-Oxley Act na jakość sprawozdań finansowych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych; 2. Odpowiedzialność społeczna rządu jako fundament rachunkowości sektora finansów publicznych; 3. Uwarunkowania rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej; 4. Identyfikacja i wycena wartości niematerialnych i prawnych w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej; 5. Rachunkowość zarządcza źródłem danych dla sprawozdawczości finansowej; 6. Wykorzystanie rachunku kosztów działań dla podnoszenia rentowności usług bankowych; 7. Inwestycje (środki trwałe w budowie) jednostek sektora finansów publicznych według przepisów polskich oraz standardów międzynarodowych; 8. Model wyceny i prezentacji inwestycji kapitałowych w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej; 9. Strategiczny controlling projektów badawczo-rozwojowych; 10. Dylematy implementacji Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Proces planowania w badaniu sprawozdan finansowych; 12. Rachunek kosztów ochrony środowiska w systemach zarządzania środowiskowego; 13. Know-how jako wartość niematerialna i prawna; 14. Polityka rachunkowości w świetle zasady true and fair view; 15. Innowacyjne podejście do budżetowania a beyond budgeting.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 113)
I. Pieniądz, rynek pieniężny i polityka pieniężna; 1. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej; 2. Niezależność i wiarygodność banku centralnego jako główne jakościowe aspekty polityki pieniężnej; 3. Instytucjonalne podstawy zarządzania zadłużeniem Skarbu Państwa; 4. Planowanie budżetowe w gminach województwa wielkopolskiego; 5. Determinanty kształtowania cen na rynku usług bankowych; 6. Skuteczne modele współpracy banków z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Przedsiębiorczość- wykorzystanie czy kreacja sytuacji rynkowej; 8. Wartość dodana w kontekście teorii pieniądza. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów; II. Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; 1. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999- 2007; 2. NewConnect- alternatywny system obrotu w Polsce; 3. Ekspansja amerykańskich giełd na rynku kapitałowym w Europie; 4. Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce; 5. Kredytowe instrumenty pochodne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 115)
I. Koniunktura na rynku usług finansowych; 1. Zmienne rynku finansowego w barometrach dla gospodarki; 2. Prognozowanie rozwoju rynku finansowego metodą delficką ; 3. Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury; 4. Trafność krótkookresowego prognozowania rozwoju sektora ubezpieczeniowego na podstawie danych jakościowych; 5. Koniunktura na rynku finansowym w Polsce w ujęciu regionalnym; 6. Podejmowanie decyzji w gospodarstwie domowym - podział siły decyzyjnej w zakresie zachowań finansowych; II. Koniunktura w innych działach gospodarki; 1. Możliwości wykorzystania teoretycznych hipotez M. Kaleckiego do analiz wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Oddziaływanie barier działalności gospodarczej na aktywność przedsiębiorstw - analiza logitowa; 3. Wpływ postępu technologicznego na zmiany zatrudnienia - analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przetwórstwa przemysłowego; 4. Koniunkturalne uwarunkowania sytuacji na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej; 5. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w krajach wysokorozwiniętych oraz państwach okresu transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 201)
ISBN: : 978-83-7417-648-4
1. Adam Sagan, Jolanta Perek-Białas, Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe; 2. Anna Błaczkowska, Alicja Grześkowiak, Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny efektów kształcenia; 3. Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Usługi zewnętrzne w kształtowaniu orientacji na wiedzę przedsiębiorstw i stymulacji ich wyników ekonomicznych; 4. Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz, Badanie czynników aktywności edukacyjnej osób starszych-profil studentów uniwersytetów trzeciego wieku; 5. Andrzej Bąk, Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych i programu R; 6. Wioletta Wereda, Próba segmentacji klientów usług ze względu na więzi klienta z firmą na przykładzie rynku telefonii mobilnej (w Siedlcach i w Warszawie); 7. Marcin Gąsior, Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią; 8. Krzysztof Błoński, Segmentacja klientów korzystających z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego; 9. Łukasz Skowron, Łukasz Fojutowski, Monika Sak-Skowron, Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego; 10. Bartłomiej Jefmański, Rozmyty pomiar i analiza jakości usług z zastosowaniem liczb rozmytych i środowiska R; 11. Anna Król, Próba konstrukcji hedonicznego modelu cen usług dostawy Internetu; 12. Dariusz Dąbrowski, Zastosowanie skali porównywania parami w analizie skupień na przykładzie klasyfikacji użytkowników usług on-line; 13. Agnieszka Pleśniak, Hojność systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach - identyfikacja cech usług społecznych; 14. Dominika Mirońska, Pomiar hojności - dylematy badawcze w obszarze filantropii w ujęciu międzynarodowym; 15. Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Autokorelacja przestrzenna jednostek administracyjnych na przykładzie poziomu bezrobocia; 16. Dariusz Łapczyński Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 204)
ISBN: : 978-83-7417-653-8
1. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze; 2. Stanisław Kaczmarczyk, Wybrane metody analizy danych jakościowych w badaniach marketingowych; 3. Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz, Barometry koniunktury w przewidywaniu zmian na rynku ubezpieczeniowym; 4. Iwona Olejnik, Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych; 5. Grzegorz Kowalewski, Przydatność testów koniunktury do analizy rynku usług; 6. Sylwia Michalak, Bogdan Sojkin, Wykorzystanie techniki wywiadu pogłębionego w ocenie procesu usługowego; 7. Tomasz Olejniczak, Piotr Biela, Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową; 8. Jadwiga Stobiecka, Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?; 9. Sylwester Białowąs, Awersja wobec ryzyka w zachowaniach finansowych; 10. Robert Skikiewicz, Zastosowanie metody k- średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności; 11. Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak, Kilka uwag na temat metod ważenia w badaniach marketingowych z brakami odpowiedzi; 12. Wojciech Roszka, Iteracyjne dopasowanie proporcjonalne jako metoda poprawiania wyników w badaniach sondażowych; 13. Piotr Tarka, Zastosowanie analizy ścieżkowej w modelu LISREL do oceny skuteczności badań marketingowych; 14. Mirosława Kaczmarek, Kryteria oceny funkcjonalności witryny internetowej banku; 15. Elżbieta Gołata, Percepcja potrzeb w perspektywie przemian demograficznych; 16. AgnieszkaStanimir, Wizualizacja danych tekstowych z wykorzystaniem analizy korespondencji; 17. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do badania rozmieszczenia placówek handlowych na terenie miasta Poznania. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 132)
1. Małgorzata Kokocińska, Jacek Jankiewicz, zmiany barier działalności w ocenach małych, średnich i duzych przedsiębiorstw w kontekście wahań koniunkturalnych - ujęcie sektorowe; 2. Aleksandra Gaweł, Sytuacja na rynku pracy jako czynnik popychający do przedsiębiorczości - weryfikacja empiryczna na przykładzie Polski; 3. Anna Kozłowska, Kierunki rozwoju badań nad kreatywną destrukcją; 4. Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym; 5. Sławomir Kalinowski, Schemat arbitrażowy Nasha jako narzędzie wskazania rozwiązania kooperacyjnego w modelu negocjacji dotyczących ceł; 6. Michał Kruszka, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach konkurencji oligopolistycznej; 7. Jacek Jankiewicz, Złożone wskaźniki wyprzedzające zmiany aktywności w polskim budownictwie; 8. Rafał Kasperowicz, Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - przegląd badań; 9. Rafał Kasperowicz, Radosław Trojanek, Porównanie cyklu koniunkturalnego w przemyśle z wahaniami koniunkturalnymi konsumpcji przemysłowej energii elektrycznej w Polsce w latach 1994-2004; 10. Jakub Gazda, Marcin Puziak, Wahania koniunkturalne w Polsce w świetle modelu Hansena, 11. Marcin Puziak, Jakub Gazda, realna konwergencja gospodarek nadbałtyckich w swietle dekompozycji wzrostu gospodarczego; 12. Radosław Trojanek, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle wybranych krajów; 13. Sonia Huderek-Glapska, Efekty rozbudowy infrastruktury transportu w procesie gospodarowania - klasyfikacja i metody pomiaru; 14. Tomasz Więcław, Ceny ropy naftowej oraz ich prognozowanie; 15. Jolanta Gieracka, Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 149)
Emil Panek, Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Guziku; Bibliografia prac Profesora Bogusława Guzika; Cz. I. Statystyka w społeczeństwie informacyjnym - wprowadzenie do dyskusji; Rozdział 1. Zadania i rola statystyki publicznej w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy; Rozdział 2. Zbigniew Czerwiński, Granice pomiaru statystycznego; Cz. II. Spis oparty na rejestrach administracyjnych; Rozdział 1. Jan Paradysz, Konieczność estymacji pośredniej w spisach powszechnych; Rozdział 2. Tomasz Józefowski, Beata Rynarzewska-Pietrzak, Ocena mozliwości wykorzystania rejestru PESEL w spisie ludności; Rozdział 3. Elżbieta Gołata, Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej na potzreby spisu opartego na rejestrach; Rozdział 4. Tomasz Klimanek, Zastosowanie estymatora EBLUP uwzględniającego korelację przestrzenną na danych ze Spisu Rolnego w 2002 roku; Rozdział 5. Marcin Szymkowiak, Konstrukcja estymatorów kalibracyjnych wartości globalnej z uwzględnieniem wektora zmiennych instrumentalnych; Cz. III. Statystyka w służbie regionu i społeczeństwa; Rozdział 1. Jacek Kowalewski, Urząd Statystyczny jako centrum wiedzy o regionie; Rozdział 2. Grażyna Dehnel, Estymacja odporna a efektywność szacunku na podstawie badania mikroprzedsiębiorstw; Rozdział 3. Andrzej Młodak, Kryteria oceny konkurencyjności miast w paneuropejskiej analizie statystycznej - rozwiązania i problemy; Rozdział 4. Bogusław Guzik, Osiągnięcia reprezentacji Polski na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 na tle innych reprezentacji narodowych. Próba oceny statystyczno-ekonometrycznej; Rozdział 5. Kazimierz Kruszka, Myśl i praktyka statystyczna w Wielkopolsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 146)
I. Komunikowanie na poziomie krajowym; 1. Piotr Michoń, Kto i dlaczego zasługuje na pomoc państwa/ Framing zasługi walności; 2. Józef Orczyk, Kryzys, recesja i ich konsekwencje dla polityki społecznej; 3. Piotr Andrzejewski, Konkurencja i koncentracja na rynku prasowym; 4. Krzysztof Gołata, Komunikowanie społecznie w okresie zmiany waluty w Polsce; 5. Dominik Buttler, Pozycja absolwentów na rynku pracy. Rola komunikowania między szkołami a pracodawcami; 6. Katarzyna Lis, Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 7. Krzysztof Gołata, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Percepcja tekstu prasowego a jego treść; II. Komunikowanie na poziomie organizacji; 1. Jacek Trębecki, Narzędzia komunikowania wewnętrznego, w okresie zmian, w ocenie pracowników; 2. Maciej Ławrynowicz, Employer branding - rola zaufania; 3. Waldemar Rydzak, Strategie komunikowania w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej; 4. Magdalena Andrałojć, Przezwyciężanie barier w komunikowaniu międzykulturowym; 5. Mariusz Piotrowski, Prawne aspekty i problemy komunikowania się pracodawcy z pracownikami; 6. Janusz Rymaniak, Relacje człowiek-praca w procesach komunikowania organizacji; 7. Monika Bogdał, Komunikowanie w procesie łączenia przedsiębiorstw. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 114)
ISBN: : 978-83-7417-384-1
1. Koncepcja transformacyjnego public relations- poznański wkład do światowej literatury; 2. Rola lobbingu w transformacyjnym public relations w Polsce; 3. Polski rynek prasowy jako rynek okresu transformacji; 4. Wizerunek medialny przedsiębiorcy w okresie transformacji; 5. Biuletyny wewnętrzne jako instrument kształtowania wizerunku organizacji przedsiębiorców; 6. Szacowanie wpływu prasy na odbiorcę w kontekście public relations; 7. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z lokalnymi mediami; 8. Public relations w Polsce i Europie; 9. Perspektywy rozwoju public relations w gospodarce rynkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 155)
1. Piotr Blaik, Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości; 2. Jan Burnewicz, Logistyka międzynarodowa w globalnej gospodarce; 3. Elżbieta Gołembska, Z badan nad regionalizacją logistyki międzynarodowej; 4. Bogusław Liberadzki, Bartłomiej Gorlewski, Logistyka w polityce Unii Europejskiej; 5. Mariusz Szuster, Rozwój globalnych sieci tworzonych przez firmy produkcyjne i logistyczne; 6. Grzegorz Anholcer, Szymon Grabański, Projektowanie międzynarodowych sieci dystrybucji z wykorzystaniem oprogramowania DPS LogiX; 7. Maciej Międlar, Postęp techniczny i technologiczny w gospodarce globalnej; 8. Mirosław Antonowicz, Logistyka globalna w perspektywie europejskich korytarzy towarowego transportu kolejowego; 9. Leszek Mindur, Wybrane problemy rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce; 10. Hubert Igliński, Maciej Szymczak, Lokalny transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej - wizja przyszłości; 11. Krzysztof Witkowski, Rozwój firm globalnych w aspekcie umiędzynarodowienia łańcuchów dostaw; 12. Beata Skowron-Grabowska, Marta Kadłubek, Kierunki formułowania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych; 13. Joanna Nowakowska-Grunt, Ryzyko w strategiach logistycznych przedsiębiorstw międzynarodowych; 14. Agnieszka Piasecka-Głuszak, Praktyki 5S, jako jedna z metod zarządzania KAIZEN. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 156)
ISBN: : 978-83-7417-527-2
1.Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach konkurencji i asymetrii informacji rynkowej; 2. Jakub Brauer, Asymetria informacji rynkowych a ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw; 3. Maciej Szymczak, Wykorzystanie technologii RFID w procesach globalnej konkurencji. Możliwości, stan obecny, przyszłość; 4. Outsourcing i offshoring w sferze produkcji i usług; 5. Szymon Grabański, Tendencje rozwoju międzynarodowych przewozów ładunków w wybranych gałęziach transportu; 6. Hubert Igliński, Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a konkurencyjność miast; 7. Grzegorz Anholcer, Z badań nad zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych w logistyce; 8. Karolina Tyc-Szmil, Miejsce logistyki międzynarodowej w teorii międzynarodowej wymiany usług. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again