Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Marcinek Krzysztof
(2)
Buk Halina
(1)
Burgiel Aleksandra
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Pyka Irena
(1)
Seweryński Michał
(1)
Sroka Henryk
(1)
Stanek Stanisław
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Swadźba Stanisław (1953- )
(1)
Wojtyła Jan
(1)
Zrałek Maria
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwo
(2)
Badania marketingowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Decyzje
(1)
Ekonometria
(1)
Finanse
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja ekonomiczna
(1)
Inwestycje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Polska
(1)
Przemysł ciężki
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Socjologia
(1)
Systemy ekspertowe
(1)
Szkocja (Wielka Brytania)
(1)
Zarządzanie
(1)
Śląsk Górny
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wymogi, cechy i zadania sprawozdawczości finansowej; Rozdział 2: Konstrukcja i analiza rachunku zysków i strat; Rozdział 3: Charakterystyka i czytanie bilansu; Rozdział 4: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 6: Zakres przedmiotowy informacji dodatkowej; Rozdział 7: Wieloprzekrojowa analiza rentowności przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17713, 17712 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17711/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-7246-180-5
Rozdział 1: Syntetyczne miary rozwoju regionu; Rozdział 2: Kwestia ludnościowa; Rozdział 3: Kwestia ochrony zdrowia; Rozdział 4: Kwestia mieszkaniowa; Rozdział 5: Kwestia bezrobocia; Rozdział 6: Kwestia edukacyjna; Rozdział 7: Kwestia ubóstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17728, 17727 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17726/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-185-6
Rozdział 1: Konsumpcja i konsument w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Potrzeby konsumpcyjne jako przesłanki zachowań konsumentów; Rozdział 3: Zachowania konsumpcyjne konsumentów gospodarstw domowych; Rozdział 4: Modele rynkowych zachowań konsumentów; Rozdział 5: Determinanty rynkowych zachowań konsumentów; Rozdział 6: Prawidłowości zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływania czynników o zróznicowanym charakterze; Rozdział 7: Typologia konsumentów-jej znaczenie poznawcze i praktyczne; Rozdział 8: Wiedza o rynkowych zachowaniach konsumentów i jej wykorzystanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18672, 17719, 17718 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17717/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17725, 17724 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17723/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-003-5
Rozdział 1: Projekt-pojęcia wstepne; Rozdział 2: Projekty inwestycyjne; Rozdział 3: Żródła niepewnośći i ryzyka w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Ryzyko projektów inwestycyjnych i jego rodzaje; Rozdział 5: Ogólna charakterystyka zarządzania ryzykiem; Rozdział 6: Identyfikacja ryzyka; Rozdział 7: Kwatyfikacja ryzyka; Rozdział 8: Sposoby reagowania na ryzyko projektu inwestycyjnego; Rozdział 9: Plan zarządzania ryzykiem oraz kontrola jego realizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17716, 17715 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17714/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Struktura i Kierunki Zmian Rynku Finansowego w Procesach Globalizacji; Rozdział 2: Organizacja i Zasady Funkcjonowania Rynku Pieniężnego; Rozdział 3: Charakterystyka Instrumentów Rynku Pieniężnego; Rozdział 3: Charakterystyka Instrumentów Rynku Pieniężnego; Rozdział 5: Instrumenty Udziałowe Rynku Kapitałowego; Rozdział 6: Obligacje w Roli Instrumentu Rynku Kapitałowego; Rozdział 7: Rynek Instrumentów Pochodnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17722, 17721 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17720/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie;2. Praca i bezrobocie w nowej sytuacji cywilizacyjnej; 3. Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku; 4. Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu; 5. Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne; 6. Bezrobocie jako wyzwanie dla wspólnoty parafialnej. Doświadczenia programu ,, progi'' w parafii PW.Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w latach 1991 - 1994; 7. Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie: jakie perspektywy na przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15987 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15986/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Inteligentne systemy wspomagania decyzji we współczesnej organizacji -przegląd problematyki; Rozdział 2. Aspekty metodologiczne ISWD w organizacji; Rozdział 3. Teoretyczne problemy budowy ISWD; Rozdział 4. Realizacja ISWD; Rozdział 5. Prezentacja firm. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3695/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Istota i pojęcie polityki wymiany gospodarczej z zagranicą zagadnienia ogólne; Rozdział 2. Narzędzia polityki wymiany gospodarczej z zagranicą ( Polityki handlowej); Rozdział 3. Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą w zakresie czynników wytwórczych; Rozdział 4. Zakłócenia mechanizmu rynkowego a polityka wymiany gospodarczej z zagranicą; Rozdział 5. Liberalizm i protekcjonizm jako dwa główne nurty w polityce wymiany gospodarczej; Rozdział 6. Główne kierunki polityki wymiany gospodarczej z zagranicą po II wojnie światowej Rozdział 7. Międzynarodowa polityka wymiany gospodarczej z zagranicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3676/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Gospodarka światowa i jej subsystemy; Rozdział 2: Neoliberalny model amerykański; Rozdział 3: Liberyzacja systemu gospodarczego na Antypodach(Australia i Nowa Zelandia); Rozdział 4: Azjatyckie ,,Tygrysy'' pierwszej generacji; Rozdział 6: Azjatyckie ,,Tygrysy'' drugiej generacji; Rozdział 7: Gospodarka rynkowa bez demokracji(Chiny); Rozdział 8: Latynowska droga do gospodarki liberalnej; Rozdział 9: Systemy gospodarcze krajów naftowych; Rozdział 10: Gospodarki krajów Afrykańskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17710, 17709 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17708/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-382-4
Rozdział 1: Marketing a ekonomia. Próba identyfikacji marketingu jako dyscypliny stosowanej nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych; Rozdział 3: Współczesna koncepcja marketingu a zarządzania procesem tworzenia i dostarczania wartości klientom; Rozdział 4: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami sektora odzieży; Rozdział 5: Rynek i marketing produktów trwałych dóbr konsumpcyjnych; Rozdział 6: Handel i dystrybucja sektora FMCG; Rozdział 7: Zarządzanie marketingowe w usługach bankowych; Rozdział 8: Marketing usług ochrony zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33699, 33698, 33697, 17698, 17697 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17696/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again