Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(2)
Pietraś Marek
(2)
Czarnecki Zdzisław
(1)
Dębowski Józef
(1)
Filipiak Marian
(1)
Harasimiuk Krystyna
(1)
Janiuk Ryszard M
(1)
Kazanowski Zdzisław
(1)
Machaj Irena
(1)
Ochmański Marian
(1)
Osik-Chudowolska Danuta
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Popek Stanisław
(1)
Rodzoś Jolanta
(1)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(1)
Skubisz Ryszard
(1)
Surmacz Beata
(1)
Titkow Anna
(1)
Tosiek Piotr
(1)
Wrońska Elżbieta Maria
(1)
Żuk Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Socjologia
(6)
Ekologia
(2)
Młodzież
(2)
Prawo
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Alkoholizm
(1)
Filozofia
(1)
Geografia
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy społeczne
(1)
Higiena
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Konwersja religijna
(1)
Medycyna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osobowość
(1)
Parlament Europejski
(1)
Pedagogika
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Racjonalizm
(1)
Racjonalność
(1)
Religioznawstwo
(1)
Rodzina
(1)
Spółki pracownicze
(1)
Stosunki polsko-ukraińskie
(1)
Subkultura
(1)
Teoria poznania
(1)
Twórczość
(1)
Ukraina
(1)
Unia Europejska
(1)
Walka
(1)
Wojna
(1)
Zdolności
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość
(1)
Genre/Form
Podręcznik akademicki
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-227-1826-8
1. Idea metapraktyki. Swoistość myślenia praktycznego; 2. Między Kartezjuszem a Humem-uczłowieczenie rozumu w myśli nowożytnej; 3. Dlaczego Hume pragnął spalić metafizyczne księgi ?; 4. Ratio rerum et ratio subiectum-Rozum w filozofii Włodzimierz Sołowjowa; 5. Krytyka Europy i rozumu w myśli słowianofilskiej; 6. Próba dla filozofii, czyli Mikołaja Bierdiajewa krytyka rocjonalizmu; 7. Metafizyka historii u Nicolaia Hartmanna. Granice rozumu historycznego; 8. Poznanie rozumienie i racjonalizacja jako podstawowe kategorie "ekscentryzmu" filozoficznego Maxa Webera; 9. Kłopoty z pojęciem nicości; 10. Pragmatyczna rekonstrukcja racjonalności; 11. Mądrość jako dar. Idea politycznej mądrości w ujęciu I. Berlina; 12. Między "wielkim podmiotem" a małym "Ja". Postmodernistyczna wizja człowieka w filozofii Jakuba Litwina; 13. Spór o rozum oświeceniowy a debata o kondycji kultury współczesnej; 14. Status rozumu wobec istnienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8872 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8871/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Świadomość; Rozdział 1: Świadomość i różne jej koncepcje; Rozdział 2: Świadomość i samoświadomość; Cz.2: Poznanie; Rozdział 3: Klasyczna koncepcja poznania i związane z nią trudności; Rozdział 4: Kłopoty z pojęciem doświadczenia; Cz.3: Naoczność poznania; Rozdział 5: Problem naoczności aktów poznawczych; Rozdział 6: Istota i granice naoczności w ujęciu Kazimierza Twardowskiego i Leopolda Blausteina; Rozdział 7: Naoczność poznania i jej rodzaje w ujęciu Edmunda Husserla;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14600 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14599/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Stany Zjednoczone - ojczyzna kontrkultury; Rozdział 3: Europa; Rozdział 4: Polska; Rozdział 5: Idee, dążenia i działalność twórcza subkultur; Rozdział 6: Wielkość subkultur: próba systematyzacji; Rozdział 7: Dziedzictwo subkultur: próba oceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8908 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8907/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geografia Polski : w kraju ojców / Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2004. - 386 [1] s.; [2]k.złoż.luz. : fot., il. kolor. ; 24 cm.
ISBN: : 83-227-2158-7
Rozdział 1: Terytorium i położenie Polski; Rozdział 2: Organizacja państwa polskiego; Cz. 1: środowisko geograficzne Polski; Rozdział 3: Budowa geologiczna; Rozdział 4: Surowce mineralne; Rozdział 5: Główne cechy ukształtowania powierzchni; Rozdział 6: Klimat; Rozdział 7: Stosunki wodne; Rozdział 8: Gleby; Rozdział 9: Świat roślin i zwierząt; Rozdział 10: Ochrona przyrody; Cz. 2: Działalność człowieka w środowisku przyrodniczym; Rozdział 10: Ludność; Rozdział 11: Rolnictwo; Rozdział 12: Przemysł; Rozdział 13: Turystyka; Rozdział 14: Sieć kominikacyjna; Rozdział 15: Wspólpraca międzynarodowa; Cz. 2: Regiony geograficzne; Rozdział 16: Region pomorski; Rozdział 17: Region mazurski; Rozdział 17: Region podlaski; Rozdział 18: Region mazowiecki; Rozdział 19: Region wielkopolski; Rozdział 20: Region łódzki; Rozdział 21: Region lubelski; Rozdział 22: Region małopolski; Rozdział 23: Region śląski; Rozdział 24: Region karpacki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13628 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13627/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Znaczenie i perspektywy wspólpracy w zakresie działań na rzecz edukacji przyrodniczej; 2. Teoretyczne podstawy przyrodowstawstwa w szkole - wstępne propozycje; Spoęlczne znaczenie nauczania fizyki; 3. Społeczne znaczenie nauczania astronomii; 4. Nauczanie geografii - dyscypliny o miejscu człowieka w przyrodzie na różnych poziomach kształcenia; 5. Integrowanie dyscyplin przyrodniczych; 6. "Biała Karta Edukacji Przyrodniczej" jako podstawa modernizacji kształcenia przyrodniczego; 7. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych; 8. Propozycje skutecznych form doskonalenia nauczycieli z zakresu edukacji środowiskowej w świetle zadań nowej szkoły; 9. Chemia środowiska w nauczaniu chemii w szkole średniej; 10. Podstawowe pojęcia teorii informacji jako niezbędny element wiedzy przyrodniczej; 11. Makroskopowe efekty zjawiska dyfuzji. Przykłąd integracyjnej ścieżki badawczej; 12. Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli absolwentów studiów przyrodniczych; 13. Osiągnięcia poznawcze i motywacyjne uczniów technikum leśnego z ekologicznych podstaw ochrony środowiska; 14. Wielozmysłowe poznawanie świata i modelowanie w edukacji przyrodniczej; 15. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przyrody; 16. Doskonalenie umiejetności dydaktycznych nauczycieli przyrody na studiach podyplomowych; 17. Metody aktywizujące w kształceniu i dsokonaleniu nauczycieli oraz nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 18. Baza danych Eurenerg - przykład międzynarodowej współpracy nauczycieli różnych dyscyplin przyrodniczych dotyczącej nauczania o energii; 19. Ile fizyki w przyrodzie? 20. Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika "Impuls" dla gimnazjum; 21. Potoczne poglądy na temat zjawiska ruchu; 22. Gry dydaktyczne jako przykład metod aktywizujących w nauczaniu przyrody; 23. Kształcenie i dskonalenie nauczycieli poprzez nauczanie zintegrowane; 24. Integracyjna funkcja analogii w procesie nauczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8939 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8938/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-227-2083-1
Rozdział 1: Idea integracji osób niepełnosprawnych - rozwiązania systemowe;Rozdział 2: Integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku społecznym; Rozdział 3: Przygotowanie osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie do integracji w społeczenstwie ludzi zdrowych; Rozdział 4: Efekty edukacji integracyjnej; Rozdział 5: Uwarunkowania procesu edukacji integracyjnej'
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9861 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9860/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Konwersja jako element biografii; 2. Metodologia badań; 3. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych; 4. Rodzinna konfesja i religijność; 5. Grupy religijne i ich członkowie; 6. Drogi do nowych ruchów religijnych i motywy konwersji; 7. Stosunek do katolicyzmu i Kościoła rzymskiego; 8. Społeczne i środowiskowe oznaki tolerancji i nietolerancji; 9. Społeczny odbiór nowych ruchów religijnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8885 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8884/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Typologia organizacji religijnych; Rozdział 2: Pluralizm religijny w Polsce A.D.2000; Rozdział 3: Mechanizmy wyboru nowej religii; Rozdział 4: Konwersja religijna; Rozdział 5: Motywy wyboru nowej wiary; Rozdział 6: Społeczny odbiór nowych ruchów religijnych; Rozdział 7: Pracownicy nauki wobec nowych ruchów religijnych; Rozdział 8: W trosce o zdrowie; Rozdział 9: Światkowie Jehowy; Rozdział 10: Model małżeństwa i rodziny u mormonów; Rozdział 11: Siddha Joga - guru i ich polscy wyznawcy; Rozdział 12: Kościół Zjednoczeniowy-Sun Myung Moon i jego polscy wyznawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8905 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8904/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczne koncepcje mikrostruktur społecznych; A. Ujęcia strukturalne; B. Ujęcia interakcyjne i społeczne tożsamości jednostki; Cz.2: Funkcjonowanie mikrostruktur społecznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8895, 8894, 8893, 8892 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8891/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Problemy nadużywania alkoholu w rodzinie; Rozdział 2: Rodzina jako środowisko wychowawcze; Rozdział 3: Problemy i organizacja badań; Rozdział 4: Sytuacja domowa dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu; Rozdział 5: Sytuacja szkolna dzieci w rodzinach ojców nadużywających alkoholu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8868 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8867/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: W stronę socjologii zdrowia; Rozdział 2: Socjologia zdrowia i medycyny.Różnorodność orientacji badawczych; Rozdział 3: Zdrowie i choroba - inna perspektywa; Rozdział 4: Komu potrzebna jest socjologia zdrowia i medycyny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9605, 9604 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9603/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Istota i zakres bezpieczeństwa ekologicznego; Rozdział 1: Dynamika bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 2: Bezpieczeństwo ekologiczne w stosunkach międzynarodowych; Cz.2: Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 3: Zagrożenia ekologiczne w Europie; Rozdział 4: Zagrożenia ekologiczne zmienną zachowań międzynarodowych; Rozdział 5: Czynniki zagrożeń ekologicznych w Europie; Cz.3: Koncepcja bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 6: Transformacja wnętrza państw; Rozdział 7: Transformacja stosunków międzynarodowych; Cz.4: Działania i oddziaływania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w Europie; Rozdział 8: Działanie i oddziaływania państw; Rozdział 9: Działania organizacji międzynarodowych; Rozdział 10: Działania podmiotów pozarządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9536 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9535/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Oblicza procesów globalizacji / red. Marek Pietraś. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. - 300 [2] s. : il. ; 24 cm.
Temat: Globalizacja
Instytut: TIR
ISBN: : 83-227-1910-8
Cz. 1: Rozumienie procesów globalizacji; Cz. 2: Zakres procesów globalizacji; Cz. 3: Skutki procesów globalizacji; Cz. 4: Reakcja na procesy globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8906/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Istota i zakres polityki ekologicznej; 2. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej ; 3. Podmioty polityki ekologicznej w Polsce; 4. Instrumenty polityki ekologicznej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13399 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13398/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Twórczość-natura zjawiska i płaszczyzny jego rozpatrwania; 2. Osobowość ludzi twórczych; 3. Proces twórczy i jego uwarunkowania osobowościowe i społeczne; 4. Zdolności i uzdolnienia jako niezbędne warunki twórczości; 5. Społeczne uwarunkowania twórczości; 6. Znaki zapytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8870 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8869/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-227-2142-0 ; 978-83-227-2803-1 (wyd. 3)
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59098/D, 13226 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13225/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-227-1896-9
Rozdział 1: Sytuacja decyzyjna- geneza traktatu; Rozdział 2: Ośrodki podejmowania decyzji; Rozdział 3: Proces decyzyjny i decyzja polityczna; Rozdział 4: Implementacja decyzji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8947/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-227-2069-6
Rozdział 1: System instytucjonalny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Struktura parlamentu Europejskiego; Rozdział 3: Funkcje parlamentu Europejskiego; Rozdział 4: funkcja kontrolna; Rozdział 5: funkcja kreacyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13221 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13220/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-227-2245-1
Cz.1: Strategie finansowe przedsiębiorstw; Cz.2: Spółka pracownicza jako podmiot gospodarujący; Cz.3: Decyzje finansowe w spółkach pracowniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15025 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15024/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Filozofii ; 6)
ISBN: : 83-227-0908-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38395/V czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again