Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Author
Jakubowski Jacek (1954- )
(2)
Stanisz Andrzej
(1)
Wątroba Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Nauki przyrodnicze
(2)
Nauki społeczne
(2)
Statystyka
(2)
Regresja logistyczna
(1)
Statistica (program komputerowy)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Matematyka
(1)
Nauka i badania
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88724-64-0
1. Adaptacje arabidopsis halleri do siedlisk bogatych w metale ciężkie w polsce południowej - Alicja A. Babst-Kostecka; 2. Aktywność dehydrogenazy aldehydowej klasy trzeciej aldh3a1 w stanie fizjologicznym oraz nowotworach i torbielach jamy ustnej - Joanna Giebułtowicz; 3. Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20 - Marcin Zakidalski; 4. Analiza zanieczyszczeń preparatów zawierających ibuprofen z wykorzystaniem hplc, spektroskopii ir i metod chemometrycznych - Natalia Piekuś; 5. Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie Małopolskim - Rafał Morawczyński; 6. Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową - Maciej Szaleniec; 7. Ciśnienie tętnicze krwi i jego biologiczna zmienność u młodych osób dorosłych - Łukasz J. Krzych; 8. DYsocjacja i aleksytymia u chorych z bulimią i zespołem gwałtownego objadania się - Radosław Tomalski; 9. Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji - Monika Janaszek; 10. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich -rozpoznanie w województwie mazowieckim - Konrad Ł. Czapiewski; 11. Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej - Tomasz Adamusiak; 12. Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych - Aleksandra Kostrzanowska; 13. Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych - Justyna Huk; 14. Mobilizacja komórek prekursorowych śródbłonka u pacjentów z niewydolnością serca pod wpływem wysiłku fizycznego - Piotr Wieczorek; 15. Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi data mining – analiza porównawcza - Przemysław Jaśko; 16. Modelowanie procesu mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku przesypowym - Dominika Matuszek; 17. Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu - Katarzyna Ostapowicz; 18. Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cis platynę - Lubomir Bodnar; 19. Ocena czynników warunkujących wystąpienie i długość remisji klinicznej u osób z cukrzycą typu 1 - Stanisław Piłaciński; 20. Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych - Joanna Ewa Izdebska; 21. Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego - Małgorzata Abramczyk; 22. Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ekspresji genu pten oraz infekcji HPV u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi - Mirosław Śnietura; 23. Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej - Joanna Kajewska-Szkudlarek; 24. Oddziaływanie uznawanych wartości oraz postrzeganych motywów na reakcje konsumentów wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa - Grzegorz Zasuwa; 25. Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy - Bogusław Szulc; 26. Optymalizacja i zastosowanie metody icp-ms jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. markery autentyczności miodu - Maria Chudzińska; 27. Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki skuteczności negocjacji - Beata Krawczyk-Bryłka; 28. Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca - Marcin Luckner; 29. Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku ślimakowym - Jolanta Królczyk; 30. Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA - Angelina Rajda; 31. Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków - Monika Paluch-Puk; 32. Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych - Joanna Chwiej; 33. Próba klasyfikacji chodu u osób po udarze mózgu - Katarzyna Kaczmarczyk; 34. Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997-2004 - Małgorzata Szczyt; 35. Rola okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody rzeki Bzury - Ewelina Szczepocka; 36. Rola sierści i naskórków zwierząt w etiopatogenezie chorób alergicznych dróg oddechowych - Liliana Trzpil; 37. Rozpad małżeństw i społeczna percepcja rozwodów w Polsce - Dorota Kopczyńska; 38. Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego w myśl zasad międzynarodowych - Barbara Bielowicz; 39. Specjalne algorytmy do analizy rynku nieruchomości i szacowania wartości rynkowej - Janusz Dąbrowski; 40. Terytorialne zróżnicowanie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1999-2004 - Monika Przygalińska; 41. Umysłowe konstruowanie doświadczeń wyborczych - Małgorzata Michalak; 42. Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu ii i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry - Maria Pomorska; 43. Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych - Iwona Stan-Kłeczek; 44. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i symulacji procesów nawęglania próżniowego stali - Emilia Stańczyk-Wołowiec; 45. Zastosowanie modeli cech ukrytych do analizy stresorów społeczno-ekonomicznych - Anna Zięba; 46. Zmienność genetyczna pinus sylvestris l. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowej Europie i południowo-zachodniej Azji - Anna K. Jasińska; 47. Zmienność jałowca fenickiego juniperus phoenicea l. (cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku - Małgorzata Mazur. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48805 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88724-74-9
1. Empiryczna identyfikacja determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa - Marek Barowicz, 2. Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach unii europejskiej - Adam Majchrzak; 3. Kwas sjalowy w chorobach trzustki - Ewa Gruszewska; 4. Metodyka opracowania map wartości nieruchomości lokalowych - Beata Całka; 5. Ocena właściwości betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym - Maja Kępniak; 6. Ocena wybranych wskaźników impedancji bioelektrycznej u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniowi - Diana Stettner-Leonkiewicz; 7. Porównawcze badania wytrzymałości cegieł ceramicznych na próbach o dużej liczności - Przemysław Fiołek i Kamil Tomczak; 8. Predicting re-opens – practical aspects of defect prediction models - Marian Jureczko; 9.Przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania emigracji z polski po 1989 roku - Katarzyna Maruszewska; 10. Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania wyczynowej aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne fizycznie - Magdalena Koper; 11. Refiksacja sakadyczna w diagnozie zespołu hiperkinetycznego u osób dorosłych - Piotr Walecki; 12. Spektroskopowe badania układów złożonych na przykładzie przekroju aortalnego myszy z wywołaną miażdżycą - Joanna Kowalska; 13. Uwarunkowania rozwoju polskiego eskportu towarów do Niemiec - Krzysztof Ziółkowski; 14. Wiroprądowe testowanie struktur żelazobetonowych - Paweł Karol Frankowski; 15. Wpływ sedymentologicznych wskaźników uziarnienia na zmienność parametrów zagęszczalności gruntów - Marek Patakiewicz; 16. Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne - Anna Nowak-Czarnocka; 17. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu efektów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych - Joanna Szaleniec; 18. Zastosowanie analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw (na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w warszawie) - Karolina Borowiec-Mihilewicz; 19. Zastosowanie wybranych technik eksploracji danych w analizie procesu wydobywczego kopalni podziemnej - Trzcionkowska Agnieszka. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57903 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50234 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nieformalne wprowadzenie do regresji logistycznej; Rozdział 2: Modele regresji; Rozdział 3: Ogólna postać modelu regresji logistycznej; Rozdział 4: Weryfikacja modelu logistycznego; Rozdział 5:Szczególne przypadki modelu logistycznego; Rozdział 6: Ocena jakości predykcji; Rozdział 7: Interakcje w regresji logistycznej; Rozdział 8: Diagnostyka modelu; Rozdział 9: Strategia budowy modelu; Rozdział 10: Model logistyczny wielomianowy; Rozdział 11: Model logistyczny porządkowy; Rozdział 12: Inne typy modeli. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64354, 64353, 57895 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50233 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again