Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Listosz Piotr
(4)
Werner Grzegorz
(4)
Jarża Ryszard
(3)
Grejner Aleksander
(2)
Kolberg Michael
(2)
Prata Stephen
(2)
Sheldon Tom
(2)
Carling M
(1)
Cox Robert M
(1)
Degler Stephen
(1)
Dennis James
(1)
Dudkowski Marek
(1)
Edmead Mark T
(1)
Harlow Eric
(1)
Hill Tim
(1)
Hinsberg Paul
(1)
Honour Edward
(1)
Klimczak Anna
(1)
Koza Zbigniew
(1)
Matsoukas William N
(1)
Miller Chris
(1)
Minnik Chris
(1)
Momjian Bruce
(1)
Netzel Lidia
(1)
Netzel Paweł
(1)
Plew Ronald R
(1)
Potts Steve
(1)
Powell Keith A
(1)
Spyra Andrzej
(1)
Stachura Paweł
(1)
Stephens Ryan K
(1)
Szynalski Tomasz
(1)
Thomson Laura
(1)
Tripod Mark
(1)
Valentine Chelsea
(1)
Valter Jan
(1)
Walker Michael J
(1)
Wandzel Jacek
(1)
Welling Luke
(1)
Westwalewicz Henryk
(1)
Wroński Radosław
(1)
Wyke Allen R
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(11)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Informatyka
(25)
PHP
(3)
C (język programowania)
(2)
Encyklopedia
(2)
Excel
(2)
Linux
(2)
Sieć komputerowa
(2)
Windows NT
(2)
Apache
(1)
Baza danych relacyjna
(1)
C++
(1)
Internet
(1)
Java (język programowania)
(1)
Język skryptów
(1)
Microsoft Exchange
(1)
MySQL
(1)
Oracle
(1)
PASCAL
(1)
PostgreSQL
(1)
Ruter
(1)
StarOffice
(1)
XHTML
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-21-5
Cz. 1: Podstawy; Rozdział 1: Zadania podstawowe; Rozdział 2: Analiza potrzeb; Rozdział 3: Planowanie odtwarzania systemu; Rozdział 4: Planowanie wykorzystania zasobów; Rozdział 5: Serwis; Rozdział 6: Instalacja sieciowe; Rozdział 7: zasady ochrony; Cz. 2: Praktyka administrowania systemem; Rozdział 8: Wdrażanie zabezpieczeń; Rozdział 9: Włączanie i wyłaczanie systemu; Rozdział 10: Konfiguracja i budowa jąder; Rozdział 11: Skrypty; Rozdział 12: Kopie zapasowe; Rozdział 13: Technologie sieciowe; Rozdział 14: Profile systemu; Rozdział 15: Automatyczna instalacja i modernizacja; Rozdział 16: Administracja użytkownikami i grupami; Cz. 3: Usługi; Rozdział 17: Usługi sieciowe; Rozdział 18: Poczta; Rozdział 19: Drukowaie i przesyłanie faksów; Rozdział 20: Praca z NFS; Rozdział 21: Zarządzanie NIS;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13056, 13055, 13054 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13053/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-01-0
Rozdział 1: Architektura systemu Windows NT; Rozdział 2: Monitor wydajności; Rozdział 3: Symulacja "wąskich gardeł" w systemie; Rozdział 4: Wyznaczanie Kierunków Optymalizacji Systemu; Rozdział 5: Zagadnienia sieciowe; Rozdział 6: Optymalizacja wydajności procesora; Rozdział 7: Optymalizacja wydajności pamięci; Rozdział 8: Optymalizacja wydajności systemu dyskowego; Rozdział 9: Optymalizacja wydajności interfejsu sieciowego; Rozdział 10: Praktyczne zastosowanie technik polepszania wydajności Windows NT;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13060 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13059/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-85-1
Cz. 1: Programowanie w GTK+; Rozdział 1: Wprowadzenie do GTK+; Rozdział 2: 2 GLIB; Rozdział 3: Tworzenie aplikacji GUI; Rozdział 4: Podstawowe kontrolki; Rozdział 5: Menu, paski narzędziowe i podpowiedzi; Rozdział 6: Dalsze kontrolki: ramki, tekst, okna dialogowe, okno wyboru pliku, pasek postępów; Cz. 2: Przykładowe aplikacje GTK+; Rozdział 7: Aplikacje kalkulatora; Rozdział 8: Tworzenie prostego edytora tekstu; Rozdział 9: Saper; Cz. 3: Rysowanie, kolor i GDK; Rozdział 10: GDK (Graphics Drawing Kit); Rozdział 11: Style, kolory, czcionki, wskaźniki i myszy i referencje; Rozdział 12: Przeglądarka cząsteczek; Rozdział 13: Duszki i animacje; Cz. 4: Rozbudoowa GTK+; Rozdział 14: Drzewa, c-listy i zakładki; Rozdział 15: Tworzenie włAsnych kontrolek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13084, 13083, 13082 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13081/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-65-7
Rozdział 1: Podstawy języka skryptów; Rozdział 2: Interpreter poleceń Windows NT; Rozdział 3: Parametry i zmienne środowiskowe w skryptach; Rozdział 4: Przebieg sterowania, procedury i zagnieżdżanie skryptów; Rozdział 5: 5: Narzędzia skryptów; Rozdział 6: Skrypty zarządzające kontami użytkowników; Rozdział 8: Zestawienie poleceń; Rozdział 9: Alfabetyczny spis poleceń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13058 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13057/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-02-9
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z instalacją nowej instancji; Rozdział 2: SQL*Plus; Rozdzia 3: Użytkownicy bazy danych; Rozdział 4: Tabele; Rozdzia 5:Indeksy; Rozdział 6: Więzy integralności; Rozdział 7: Widoki; Rozdział 8: Bezpieczeństwo; Rozdział 9: Zarządzanie miejscem skłądowania danych; Rozdział 10: PL/SQL; Rozdział 11: Zapytania; Rozdział 12: Pakiety wbudowane; Rozdział 13: Wyzwalacze; Rozdział 14: Dostrajanie wyrażeń SQL; Rozdział 15: Dostrajanie bazy danych; Rozdział 16: Tworzenie relacyjno-obiektowej bazy danych; Rozdział 17: Oracle Web Application Server;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15234, 15233, 15232, 15231, 13072, 13071, 13070 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13069/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Turbo pascal 7.0 : szkoła programowania / Ryszard Jarża. - Wrocław : Wydawnictwo ROBOMATIC, 1998. - 414 s. ; dyskietka ; 24 cm.
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-00-2
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Środowisko Turbo Pascala; Rozdział 3: Napisy, liczby i zmienne; Rozdział 4: Struktury sterujące; Rozdział 5: Procedury; Rozdział 6: Wyrażenia, stałe i inicjowanie zmiennych; Rozdział 7: Funkcje; Rozdział 8: Zaawansowane możliwości środowiska Turbo Pascala; Rozdział 9: Łańcuchy znaków; Rozdział 10: tablice; Rozdział 11: Obsługa ekranu i klawiatury; Rozdział 12: Typy danych; Rozdział 13: Pliki; Rozdział 14: Grafika; Rozdział 15; Wskaźniki i dynamiczne struktury danych; Dodatek: Komunikaty o błędach;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8149/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-17-7
Rozdział 1: Wielkość rynku, udział firm na rynku, zbyt i obrót; Rozdział 2: Sterowanie przebiegiem pracy w przedsiębiorstwie, kalkulacja i gospodarka magazynowa; Rozdział 3: Koszty; Rozdział 4: Rachunek zysków i strat; Rozdział 5: Konta bilansowe i bilans; Rozdział 6: Wskaźniki; Rozdział 7: Rachunek przepływu środków pieniężnych; Rozdział 8: Alternatywy w planowaniu; Rozdział 9: Kontrola wydatków; Rozdział 10: Dowody dostawy, rachunki i monity; Rozdział 11: Rozliczenia obrotu; Rozdział 12: Zarządzanie magazynem; Rozdział 13: Planowaie zdolności produkcyjnej; Rozdział 14: Analiza punktu Break Even; Rozdział 15: Rachunek amortyzacyjny; Rozdział 16: Prawdopodobieństwo i symulacja; Rozdział 17: Pomoc w podejmowaniu decyzji; Rozdział 18: Rachunek inwestycyjny; Rozdział 19: Rentowność projektu; Rozdział 20: Kupno czy leasing; Rozdział 21: Kontrola kredytów; Rozdział 22: Praca z wykresami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13062 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13061/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Excel w firmie / Michael Kolberg ; tł. Aleksander Grejner. - Wrocław : Wydawnictwo ROBOMATIC, 1996. - 481 [2] s. ; 24 cm + dyskietka.
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-17-7
Rozdział 1: Wielkość rynku, udział firm na rynku, zbyt i obrót; Rozdział 2: Sterowanie przebiegiem pracy w przedsiębiorstwie, kalkulacja i gospodarka magazynowa; Rozdział 3: Koszty; Rozdział 4: Rachunek zysków i strat; Rozdział 5: Konta bilansowe i bilans; Rozdział 6: Wskaźniki; Rozdział 7: Rachunek przepływu środków pieniężnych; Rozdział 8: Alternatywy w planowaniu; Rozdział 9: Kontrola wydatków; Rozdział 10: Dowody dostawy, rachunki i monity; Rozdział 11: Rozliczenia obrotu; Rozdział 12: Zarządzanie magazynem; Rozdział 13: Planowaie zdolności produkcyjnej; Rozdział 14: Analiza punktu Break Even; Rozdział 15: Rachunek amortyzacyjny; Rozdział 16: Prawdopodobieństwo i symulacja; Rozdział 17: Pomoc w podejmowaniu decyzji; Rozdział 18: Rachunek inwestycyjny; Rozdział 19: Rentowność projektu; Rozdział 20: Kupno czy leasing; Rozdział 21: Kontrola kredytów; Rozdział 22: Praca z wykresami;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 212/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PHP : jak to zrobić? / Piotr Listosz. - Wrocław : Wydawnictwo ROBOMATIC, 2002. - 244 s. ; 24 cm.
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-62-2
Rozdział 1: Na początek coś łatwego; Rozdzia 2: Sterowanie przebiegiem programu; Rozdział 3: Funkcje; Rozdział 4: Tablice; Rozdział 5: Obiekty; Rozdział 6: operacje na plikach; Rozdział 7: Daty i godziny; Rozdział 8: Ciągi znaków; Rozdział 9: Wyrażenia regularne; Rozdział 10: Bazy danych MySQL; Rozdział 11: Formularze; Rozdział 12: Sesje, cookies i query strings; Rozdział 13: Email; Rozdział 14: HTTP; Rozdział 15 : Obsługa błędów; Rozdział 16: Dynamiczna grafika;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13089, 13088, 13087, 13086 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13085/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-22-3
Rozdział 1: Historia PostgreSQL; Rozdział 2: Wprowadzenie poleceń bazy danych; Rozdział 3: Podstawowe polecenia SQL; Rozdział 4: Dostosowywanie zapytań; Rozdział 5: Funkcje agregujące SQL; Rozdział 6: Łączenie tabel; Rozdział 7: Numerowanie wierszy; Rozdział 8: Łączenie poleceń SELECT; Rozdział 9: Typy danych; Rozdział 10: Transakcje i blokady; Rozdział 11: Wydajność; Rozdział 12: Sterowanie postacią wyników; Rozdział 13: Zarzązdanie tabelami; Rozdział 14: Ograniczenia; Rozdział 15: Import i eksport danych; Rozdział 16: Narzędzia zapytań; Rozdział 17: Iterfejsy programowe; Rozdział 18: Funkcje i procedury wyzwalane; Rozdział 19: Rozszerzenie PostgreSQL z wykorzystaniem języka SQL;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13080, 13079, 13078, 13077, 13076 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8153/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-07-X
Rozdział 1: Przewodnik po StarOffice 5.2; Rozdział 2: Organizacja pracy przy pomocy pulpitu StarDesktop; Rozdział 3: Szybki kurs obsługi; Rozdział 4: StarWriter-wiecej niż tylko profesjonalny edytor; Rozdział 5: Obliczenia z programem StarCalc; Rozdział 6: Zarządzanie danymi w programie StarBase; Rozdział 7: StarDraw; Rozdział 8: StarSchedule; Rozdział 10: Dodatkowe programy pomocnicze i użytkowe; Rozdział 11: Praca zespołowa z programami StarOffice; Rozdział 12: StarOffice i Internet; Rozdział 14: Automatyzacja procesów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13049, 13048, 13047 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13046/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-27-4
Rozdział 1: Co to jest Java; Rozdział 2: Zaczynamy; Rozdział 3: Prosta grafika; Rozdział 4: Wątki; Rozdział 5: Zdarzenia i parametry; Rozdział 6: Interfejs użutkownika; Rozdział 7: Zaawansowana grafika; Rozdział 8: JFC; Rozdział 9: Multimedia; Rozdział 10: Sieć; Rozdział 11: Zagadnienia różne i zaawansowane;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15238, 15237, 15236 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15235/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-70-3
Rozdział 1: Założenia i podstawy programu Mirosoft Exchange Server 5.5; Rozdział 2: Planowanie i projektowanie środowiska sieciowego Exchange; Rozdział 3: Instalacja i konfigurowanie systemu Exchange Server; Rozdział 4: Długoterminowe strategie administrowania systemem Exchange; Rozdział 5: Narzędzia administratora Exchange; Rozdział 6: Klient Microsoft Exchange- przyłączenia i konfiguracja; Rozdział 7: Połączenia w systemie Exchange; Rozdział 8: Przesyłąnie wiadomości i zarządzanie nimi; Rozdział 9: Strategie łączności z Internetem; Rozdział 10: Zarządzanie dostępem do zasobó Exchange; Rozdział 11: Ochrona i bezpieczeństwo w systemie Exchange; Rozdział 12: Migracja systemu; Rozdział 13: Diagnostyka połączeń; Rozdział 14: Rozwiązywanie problemów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8150/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-06-1
Rozdział 1: Zaczynamy; Rozdział 2: Wstęp do C; Rozdział 3: Dane w C; Rozdział 4: Łańcuchy znakowe i formatowane wejście/wyjście; Rozdział 5: Operatory, wyrażenia i instrukcje; Rozdział 6: Instrukcje sterujace C: Pętle; Rozdział 7: Instrukcje sterujące C: Rozgałęzienia i skoki; Rozdział 8: Znakowe wejście/wyjście i przekierowywanie; Rozdział 9: Funkcje; Rozdział 9: Tablice i wskaźniki; Rozdział 10: Łańcuchy znakowe i funkcje łańcuchowe; Rozdział 11: Obsługa plików; Rozdział 12: Klasy zmiennych i opracowywanie programów; Rozdział 13: Struktury i inne formy danych; Rozdział 14: Manipulowanie bitami; Rozdział 15: Procesor i biblioteka C; Rozdział 16: Zaawansowana reprezentacja danych; Rozdział 17: Operatory języka C; Rozdział 18: Podstawowe typy i klasy zmiennych; Rozdział 19: Wyrażenia, instrukcje i przebieg programu; Rozdział 20: Zestaw znaków ASCII; Rozdział 21: Standardowa biblioteka ANSI C; Rozdział 22: Różnice między C a C+; Rozdział 23: Komitet C9X; Rozdział 24 Odpowiedzi na pytania sprawdzające; Rozdział 25: Angielsko-polski słowniczek języka C;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15245, 15244, 15243 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15242/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-52-5
Rozdział 1: Zaczynamy; Rozdział 2: Na podbój C++; Rozdział 3: Dane; Rozdział 4: Typy złożone; Rozdział 5: Pętle i wyrażenia relacyjne; Rozdział 6: Instrukcje rozgałęziające i operatory logiczne; Rozdział 7: Funkcje programowe moduły C++; Rozdział 8: Przygody w krainie funkcji; Rozdział 9: Modele pamięci i przestrzenie nazw; Rozdział 10: Obiekty i klasy; Rozdział 11: Korzystanie z klas; Rozdział 12: Klasy a dynamiczne zarzadzanie pamięcią; Rozdział 13: Dziedziczenie; Rozdział 14: Wielokrotne wykorzystanie kodu; Rozdział 15: Klasy zaprzyjaźnione, wyjątki i inne zagadnienia; Rozdział 16: Klasa string oraz biblioteka Standard Template Library; Rozdział 17: Operacje wejścia/wyjścia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15249, 15248, 15247, 15246, 8824, 8823, 8822 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8821/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8151 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8152 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-32-0
Cz. 1: Omówienie projektowania baz danych; Rozdział 1: Wyjaśnienie podstaw baz danych; Rozdział 2: Przegląd modeli baz danych; Rozdział 3: Planowanie projektu baz danych; Rozdział 4: Cykl życia projektu bazy danych; Cz. 2: Analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych; Rozdział 5: Gromadzenie wymagań biznesowych i systemowych; Rozdział 6: Budowanie modelu biznesowego; Rozdział 7: Wyjaśnienie encji i relacji; Rozdział 8: Normalizacja i usuwanie nadmiarowych danych; Rozdział 9: Modelowanie związków encji; Rozdział 10: Modelowanie procesów biznesowych; Cz. 3: Omówienie projektowania baz danych; Rozdział 11: Projektowanie tabel; Rozdział 12: Wprowadzenie reguł biznesowych i integralnośś danych; Rozdział 13: Projektowanie perspektyw; Rozdział 14: Stosowanie koncepcji projektowania baz danych; Cz. 4: Życie bazy danych po zakończeniu projektowania; Rozdział 15: Realizacja ochrony bazy danych; Rozdział 16: Zarządzanie zmianami; Rozdział 17: Analiza starych baz danych w celu przeprojektowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15241, 15240 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15239/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Routery Cisco / Mark Tripod ; tł. Grzegorz Werner. - Wrocław : Wydawnictwo ROBOMATIC, 1999. - [12], 307 [4] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-95-9
Cz. 1: Podstawy; Rozdział 1: Sieci I TCP/IP; Rozdział 2: Routery Cisco-przegląd; Cz. 2: Konfiguracja routerów; Rozdział 3: Wstępna konfiguracja routera; Rozdział 4: Sieci lokalne; Rozdział 5: Sieci rozległe; Rozdział 6: Konfigurowanie dynamicznych protokołów trasowania; Rozdział 7: Zarządzanie ruchem i dostępem; Cz. 3: Monitorowanie routerów; Rozdział 8: Gromadzenie danych za pomocą SNMP; Rozdział 9: Inne sposoby gromadzenia danych; Cz. 4: Diagnostyka routerów; Rozdział 10: Diagnostyka; Rozdział 11: Narzędzia diagnostyczne; Rozdział 12: Przykładowa sieć; Rozdział 13: Diagnozowanie warstwy fizycznej; Rozdział 14: Diagnozowanie warstwy sieci; Rozdział 15: Diagnozowanie dynamicznych protokołów trasowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13065, 13064 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13063/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-87150-47-9
Rozdział 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 2: Znakowanie informacji; Rozdział 3: Elementy zdefiniowane w języku XHTML; Rozdział 4: Konwersja dokumentów z języka HTML na XHTML; Rozdział 5: Kaskadowe arkusze stylu; Rozdział 6: Arkusze XSL; Rozdział 7: XForms; Rozdział 8: Wywoływanie skryptów i osadzanie obiektów; Rozdział 9: Multimedia i grafika; Rozdział 10: Zaawansowane techniki tworzenia odsyłączy; Rozdział 11: Zalety rozszerzalności; Rozdział 12: Kierunki rozwoju technologii XML i XHTML;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13068, 13067 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13066/IV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again