Form of Work
Książki
(86)
Status
only on-site
(84)
available
(73)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(75)
Czytelnia - Magazyn
(55)
Czytelnia - Wolny dostęp
(27)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Author
Brodecki Zdzisław
(3)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(3)
Kosikowski Cezary
(3)
Wierzbowski Marek
(3)
Banasiński Cezary
(2)
Barcz Jan
(2)
Bieniek Gerard
(2)
Borodo Andrzej
(2)
Chojna-Duch Elżbieta
(2)
Ereciński Tadeusz
(2)
Godlewski Rafał
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hołyst Brunon
(2)
Kisilowska Helena
(2)
Niewiadomski Zygmunt
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Sylwestrzak Andrzej
(2)
Woś Tadeusz
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antonowicz Lech
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Bator Andrzej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bierzanek Remigiusz
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Błasiak-Barnuś Dorota
(1)
Cholewa-Klimek Magdalena
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Cybula Piotr
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Dziczek Roman
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gromnicka Ewa
(1)
Gródecka Magdalena
(1)
Góral Lesław
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Górka Maciej
(1)
Hauser Roman
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Karlikowska Maria
(1)
Kenig Maria Magdalena
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Koperkiewicz-Mordel Katarzyna
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Lang Jacek Marian
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Majchrzycka-Guzowska Alina
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Manowska Małgorzata
(1)
Marek Andrzej
(1)
Masternak Marian
(1)
Misiąg Wojciech (1951- )
(1)
Mojak Jan (1956- )
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Okoń Zbigniew
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Olszak Marcin
(1)
Paszkowska Joanna
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Pessel Ryszard
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Promińska Urszula
(1)
Pułło Andrzej (1944- )
(1)
Radziszewski Edward (1923- )
(1)
Romańska Marta
(1)
Romer Maria Teresa
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Stefańska Agnieszka
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Sutor Julian
(1)
Symonides Janusz
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Traple Elżbieta
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Edward (1930-1998)
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Vall Michał du
(1)
Waltoś Stanisław
(1)
Wierzbowski Błażej Franciszek (1946- )
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Witczak Hanna
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(86)
Country
Poland
(86)
Language
Polish
(86)
Subject
Nieruchomości
(9)
Prawo
(8)
Prawo gospodarcze
(6)
Prawo administracyjne
(5)
Postępowanie administracyjne
(4)
Postępowanie cywilne
(4)
Budżety terenowe
(3)
Finanse publiczne
(3)
Kodeks
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Banki
(2)
Doktryna prawna
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Idee polityczne
(2)
Ideologia
(2)
Kryminalistyka
(2)
Państwo
(2)
Państwo i prawo
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Socjologia przestępstwa
(2)
Środowisko
(2)
Administracja
(1)
Archiwa elektroniczne
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cła
(1)
Cło
(1)
Dyplomacja
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Internet
(1)
Koncesje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty sądowe
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leksykon
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek rolny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Postępowanie celne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procesy sądowe
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Retoryka
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozprawy akademickie
(1)
Skarb państwa
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Traktaty rzymskie (1957)
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Genre/Form
Podreczniki akademickie
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
86 results Filter
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 6, stan prawny na 6 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 608 s. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawno porównawczym; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sadowo administracyjne w Polsce na tle prawno porównawczym; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; Część 2: Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; Część 3: Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; Część 4: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5: Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; Część 6: Postępowanie sądowo administracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 23: Koszty postępowania; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; Rozdział 27: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 28: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Rozdział 29: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 30: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Rozdział 31: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Rozdział 32: Podmioty u uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 33: Środki egzekucyjne; Rozdział 34: Tok postępowania egzekucyjnego; Rozdział 35: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 56: Postępowanie zabezpieczające; Część 8: Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 37: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Rozdział 38: Postępowanie w sprawach skargi i wniosków. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30677, 30676 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30675/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 8 zaktualiz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2003. - 259 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-7334-233-8
Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Zasady podstawowe; Rozdział 3: Państwa; Rozdział 4: Inne podmioty; Rozdział 5: Trzy elementy państwa; Rozdział 6: Obszary wodne, podwodne, powietrzne i kosmiczne; Rozdział 7: Organy zagraniczne państwa; Rozdział 8: Organizacje międzynarodowe; Rozdział 9: Umowy międzynarodowe; Rozdział 10: Spory międzynarodowe; Rozdział 11: Konflikty zbrojne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13683 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13682/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie skargi w Polsce i Unii Europejskiej; Rozdział 2: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Rozdział 3: Rozpatrywanie skarg przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; Rozdział 4: Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej; Rozdział 5: Ochrona praw podstawowych w prawie wspólnotowym, wybrane naruszenia-orzecznictwo;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26375/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-322/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-322/1/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Prawo administracyjne gospodarcze (Cezary Banasiński); 2. Doktrynalne podstawy integracji państwa w gospodarkę (Cezary Banasiński); 3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego (Cezary Banasiński); 4. Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki (Cezary Banasiński); 5. Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego (Hanna Gronkiewicz-Waltz); 6. Gospodarka komunalna (Cezary Banasiński); 7. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy (Cezary Banasiński); 8. Funkcje administracji gospodarczej (Krzysztof Jaroszyński); 9. Przedsiębiorca (Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński); 10. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki (Cezary Banasiński); 11. Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej) (Cezary Banasiński); 12. Publicznoprawna problematyka bankowości (Hanna Gronkiewicz-Waltz; Remigiusz Kaszubski); 13. Publicznoprawna problematyka ubezpieczeń (Krzysztof Glibowski); 14. Publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi (Marek Wierzbowski, Krzysztof Glibowski). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1110/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1110/1/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania; Rozdział 1: Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rozwój strukturalny procesu integracji Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady działania Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje i organy; Rozdział 4: Rada Europejska,Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; Rozdział 5: Sądy wspólnotowe; Rozdział 6: Instytucje i organy Unii Gospodarczej i walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Rozdział 7: Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej; Rozdział 8: System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; Cz. 3: Prawo Unii Europejskiej; Rozdział 9: Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania; Rozdział 10: Żródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 11: Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej; Rozdział 12: Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce; Cz. 4: Zarządzanie sprawami Europejskimi na szczeblu krajowym; Rozdział 13: Rola Parlamentów Narodowych; Rozdział 14: Rola Rządu; Rozdział 15: Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32699, 32698 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32697/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33159 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33158/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-624-4 ; 978-83-7334-624-6
1. Charakterystyka nauk prawnych; 2. Norma postępowania jako wyrażenia języka; 3. System prawa; 4. Przepisy prawne; 5. Tworzenie prawa; 6. Wykładnia prawa i argumentacje prawnicze; 7. Stosowanie prawa; 8. Stosunki prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23801 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7334-251-6
Rozdział 1: Społeczny proces gospodarowania a ekonomia; Rozdział 2: Jak ekonomiści analizują proces gospodarowania? Podstawy metodologiczne ekonomii; Rozdział 3: Rynek i główne zasady jego funkcjonowania; Rozdział 4: Wybrane zagadnienia teorii przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Sektor publiczny w gospodarce; Rozdział 6: Teoria i zachowania konsumenta; Rozdział 7: Struktura rynków a zachowania podmiotów; Rozdział 8: Rynki finansowe; Rozdział 9: Źródła i korzyści z wymiany międzynarodowej; Rozdział 10: Przesłanki i konsekwencje protekcjonizmu handlowego; Rozdział 11: Elementy teorii integracji gospodarczej mikroekonomia integracji; Rozdział 12: Gospodarka w ujęciu makroekonomicznym; Rozdział 13: Fluktuacje gospodarcze; Rozdział 14: Polityka fiskalna; Rozdział 15: Pieniądz, Bank Centralny i polityka monetarna; Rozdział 16: Skuteczność polityki makroekonomicznej w warunkach globalizacji i otwierania się gospodarek narodowych; Rozdział 17: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 18: Gospodarka światowa; Rozdział 19: Transformacje i problemy z nimi związane; Rozdział 20: Wprowadzenie do analizy ekonomicznej prawa (law and economics);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13679 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13678/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7334-630-9 ; 978-83-7334-630-7 ; 978-83-7334-844-8 (wyd. 4)
1. Akt notarialny; 2. Budowa na cudzym gruncie; 3. Części składowe nieruchomości gruntowej; 4. Dobra i zła wiara; 5. Dowody własności ( użytkowania wieczystego) nieruchomości; 6. Droga konieczna; 7. Ekspektatywa nabycia własności; 8. Ewidencja gruntów i budynków ( kataster nieruchomości); 9. Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; 10. Gospodarka nieruchomościami; 11. Hipoteka; 12. Księgi wieczyste; 13. Kształtowanie ustroju rolnego; 14. Lasy; 15. Mienie; 16. Mienie zabużańskie; 17. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; 18. Nieruchomości; 19. Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; 20. Nieruchomości(grunty)rolne; 21. Nieruchomości małżonków; 22. Nieruchomości poniemieckie; 23. Nieruchomości Skarbu Państwa; 24. Nieruchomości Spółdzielni mieszkaniowych; 25. Nieruchomości warszawskie; 26. Nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółek cywilnych i handlowych; 27. Ochrona gruntów rolnych i leśnych; 28. Ochrona własności; 29. Odrębna własność budynków; 30. Odrębna własność lokali; 31. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; 32.Pełnomocnictwo; 33. Podział nieruchomości; 34. Posiadanie; 35. Pożytki; 36. Prawa rzeczowe ograniczone; 37. Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierszeństwa nabycia; 38. Prawo sąsiedzkie; 39. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; 40. Przynależności; 41. Roszczenia związane z nacjonalizacją nieruchomości; 42. Rozgraniczenie; 43. Scalenie; 44. Służebności; 45. Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; 46. Trwały zarząd; 47. Umowa darowizny nieruchomości; 48. Umowa dożywocia; 49. Umowa dzierżawy nieruchomości; 50. Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; 51. Umowa o przeniesienie własności nieruchomości; 52. Umowa przedwstępna i zadatek; 53. Umowa sprzedaży nieruchomości; 54. Umowa zamiany nieruchomości; 55. Urządzenia przesyłowe; 56. Uwłaszczenie; 57. uwłaszczenie; 58. Użytkowanie nieruchomości; 59. Użytkowanie wieczyste; 60. Własności; 61. Wspólnoty gruntowe; 62. Wspólwłasność; 63. Wywłaszczenie nieruchomości; 64. Zasiedzenie nieruchomości; 65. Zrzeczenie się własności nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23061, 23060 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23059/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7334-630-9 ; 978-83-7334-630-7 ; 978-83-7334-844-8 (wyd. 4)
1. Akt notarialny; 2. Budowa na cudzym gruncie; 3. Części składowe nieruchomości gruntowej; 4. Dobra i zła wiara; 5. Dowody własności ( użytkowania wieczystego) nieruchomości; 6. Droga konieczna; 7. Ekspektatywa nabycia własności; 8. Ewidencja gruntów i budynków ( kataster nieruchomości); 9. Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; 10. Gospodarka nieruchomościami; 11. Hipoteka; 12. Księgi wieczyste; 13. Kształtowanie ustroju rolnego; 14. Lasy; 15. Mienie; 16. Mienie zabużańskie; 17. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; 18. Nieruchomości; 19. Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; 20. Nieruchomości(grunty)rolne; 21. Nieruchomości małżonków; 22. Nieruchomości poniemieckie; 23. Nieruchomości Skarbu Państwa; 24. Nieruchomości Spółdzielni mieszkaniowych; 25. Nieruchomości warszawskie; 26. Nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółek cywilnych i handlowych; 27. Ochrona gruntów rolnych i leśnych; 28. Ochrona własności; 29. Odrębna własność budynków; 30. Odrębna własność lokali; 31. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; 32.Pełnomocnictwo; 33. Podział nieruchomości; 34. Posiadanie; 35. Pożytki; 36. Prawa rzeczowe ograniczone; 37. Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierszeństwa nabycia; 38. Prawo sąsiedzkie; 39. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; 40. Przynależności; 41. Roszczenia związane z nacjonalizacją nieruchomości; 42. Rozgraniczenie; 43. Scalenie; 44. Służebności; 45. Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; 46. Trwały zarząd; 47. Umowa darowizny nieruchomości; 48. Umowa dożywocia; 49. Umowa dzierżawy nieruchomości; 50. Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; 51. Umowa o przeniesienie własności nieruchomości; 52. Umowa przedwstępna i zadatek; 53. Umowa sprzedaży nieruchomości; 54. Umowa zamiany nieruchomości; 55. Urządzenia przesyłowe; 56. Uwłaszczenie; 57. uwłaszczenie; 58. Użytkowanie nieruchomości; 59. Użytkowanie wieczyste; 60. Własności; 61. Wspólnoty gruntowe; 62. Wspólwłasność; 63. Wywłaszczenie nieruchomości; 64. Zasiedzenie nieruchomości; 65. Zrzeczenie się własności nieruchomości;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29682/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-294-X
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego; Rozdział 2: Zarys historii prawa międzynarodowego; Rozdział 3: Źródła prawa międzynarodowego; Rozdział 4: Podmioty prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Organy państwa w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 6: Terytorium w prawie międzynarodowym; Rozdział 7: Ludność w prawie międzynarodowym; Rozdział 8: Organizacje międzynarodowe; Rozdział 9: Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; Rozdział 10: Prawo konfliktów zbrojnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27502, 27501, 27500, 27499 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27498/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Przeznaczenie celne towarów; Rozdział 2 : Zgłoszenie celne do procedury celnej; Rozdział 3 : Procedury uproszczone; Rozdział 4 : Procedura dopuszczenia do obrotu; Rozdział 5 : Procedura tranzytu; Rozdział 6 : Gospodarcze procedury celne; Rozdział 7 : Skład celny; Rozdział 8 : Procedura uszlachetniania czynnego; Rozdział 9 : Procedura przetwarzania pod kontrolą celna; Rozdział 10 : Procedura odprawy czasowej; Rozdział 11 : Procedura uszlachetniania biernego; Rozdział 12 : Procedura wywozu; Rozdział 13 : Wolne obszary celne i składy wolnocłowe; Rozdział 14 : Powrotny wywóz towarów; Rozdział 15 : Zniszczenie towarów niewspólnotowych wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty; Rozdział 16 : Zrzeczenie się towarów niewspólnotowych na rzecz Skarbu Państwa. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37543 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37542/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Geneza i rozwój postepwoania administracyjnego; 2. ogólne postepowanie administracyjne; 3. Inne postępowania uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie w sprawach podatkowych; 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych; 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji; 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji; 8. Postępowanie przed sądami administracyjnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28037, 28036, 28035, 28034 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28033/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo budżetowe / Andrzej Borodo. - Stan prawny na dzień 31 marca 2008 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 271, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne prawa budżetowego; Rozdział 2: Prawo budżetowe państwa - ustawa budżetowa, zasady budżetowe, formy organizacyjno - prawne, klasyfikacje budżetowe; Rozdział 3: Prawo budżetowe państwa - procedura budżetowa; Rozdział 4: Dochody budżetu państwa - ogólna charakterystyka prawna; Rozdział 5: Prawo o wydatkach państwowych; Rozdział 6: Regulacje prawne w zakresie długu publicznego oraz długu skarbu państwa; Rozdział 7: Budżet państwa a system finansowy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; Rozdział 8: Budżet Państwa a budżet Unii Europejskiej; Rozdział 9: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - pojęcia, zasady, formy organizacyjne, instrumenty rozwoju, klasyfikacje budżetowe; Rozdział 10: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - procedura budżetowa; Rozdział 11: Konstrukcja prawna dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 12: Prawo o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Prawo o długu publicznym jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Kontrola i nadzór nad działalnością finansową i budżetową jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Odpowiedzialność za naruszenie prawa budżetowego (dyscyplin finansów publicznych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32389, 32388 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32387/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88296-15-9 ; 83-7334-556-6 [wyd.4]
Rozdział 1: Teoretycznoprawne zagadnienia stosunków finansowych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym; Rozdział 2: Ustrój, organizacja i zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Ogólne zagadnienia prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 4: Podatki, opłaty i dochody majątkowe gminy; Rozdział 5: Udziały w podatkach jako dochody samorządów gminnych; Rozdział 6: Subwencja ogólna jako dochód samorządu gminnego oraz wpłaty samorządów gminnych na rzecz zwiększenia subwencji ogólnej; Rozdział 7: Dotacje celowe jako dochody samorządów gminnych; Rozdział 8: Dochody samorządu powiatowego; Rozdział 9: Dochody samorządu województwa; Rozdział 10:Dług publiczny, deficyt budżetowy i przychody budżetowe gmin, powiatów i województw; Rozdział 11: Wydatki jednostek samorządu terytorialnego- zagadnienia prawne; Rozdział 12: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego- pojęcia, zasady, formy organizacyjne; Rozdział 13: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia proceduralne; Rozdział 14: Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Dyscyplina finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28237, 28236 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28235/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - 521 [3] s. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unie Europejską; Rozdział 1: System finansowy; Rozdział 2: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Traktat Akcesyjny - ocena ogólna; Cz. 2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Finanse publiczne; Rozdział 6: Prawo bankowe; Rozdział 7: Prawo obrotu kapitałowego; Rozdział 8: Prawo ubezpieczeń; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 9: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 10: Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15898 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15897/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-480-2
Cz. 1: Traktat o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany); Rozdział 1: Postanowienia wspólne; Rozdział 2: Postanowienia zmieniajace Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą w celu ustanowienia Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 3: Postanowienia zmieniające Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali; Rozdział 4: Postanowienia zmieniające Traktat ustanawiający Europejska Wspólnotę Energii Atomowej; Rozdział 5: Postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Rozdział 6: Postanowienia o współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; Rozdział 7: Postanowienia o wzmocnionej współpracy; Rozdział 8: Postanowienia końcowe; Cz. 2: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany); Cz. 3: Zasady; Cz. 4: Obywatelstwo Unii; Cz. 5: Polityka Wspólnoty; Rozdział 9: Swobodny przepływ towarów; Rozdział 10: Rolnictwo; Rozdział 11: Swobodny przepływ osób, usług i kapitału; Rozdział 12: Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób; Rozdział 13: Transport; Rozdział 14: Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw; Rozdział 14: Polityka gospodarcza i pieniężna; Rozdział 15: Zatrudnienie; Rozdział 16: Wspólna polityka handlowa; Rozdział 17: Współpraca celna; Rozdział 18: Polityka społeczna, edukacja, Kształcenie zawodowe i młodzież; Rozdział 19: Kultura; Rozdział 20: Zdrowie publiczne; Rozdział 21:Ochrona konsumentów; Rozdział 22: Sieci transeuropejskie; Rozdział 23: Przemysł; Rozdział 24: Spójność gospodarcza i społeczna; Rozdział 25: Badania i rozwój technologiczny; Rozdział 26: Środowisko naturalne; Rozdział 27: Współpraca na rzecz rozwoju; Rozdział 28: Wspólpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z panstwami trzecimi; Cz. 6: stowarzyszenie Krajów i Terytoriów Zamorskich; Cz. 7: Instytucje Wspólnoty; Cz. 8: Postanowienia ogólne i końcowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26376/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7334-094-7
Cz.1: Dialog polityczny; Cz.2: Zasady ogólne; Cz.3: Swobodny przepływ towarów; Cz.4: Przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw, świadczenie usług; Cz.5: Płatności, kapitał, konkurencja i inne postanowienia dotyczące gospodarki, zbliżanie przepisów prawnych; Cz.6: Współpraca gospodarcza; Cz.7: Współpraca kulturalna; Cz.8: Współpraca finansowa; Cz.9: Postanowienia instytucjonalne ogólne i końcowe; Cz.10: Wykaz załączników i protokołów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6953, 6952 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6951/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy finansów publicznych; Rozdział 2: Podstawy gospodarki budżetowej państwa; Rozdział 3: Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; Rozdział 4: Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Finansowanie rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7080, 7079, 7078, 7077 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7076/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again