Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Horla Dariusz
(2)
Kurzawa Zdzisław
(2)
Bilski Tomasz
(1)
Chybiński Marcin
(1)
Fertsch Marek
(1)
Horst Wiesława M
(1)
Jasiak Andrzej
(1)
Jeż Jan
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Rosik Piotr
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Stefanowicz Tadeusz
(1)
Szuster Mariusz
(1)
Trzcieliński Stefan
(1)
Urbaniak Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
Subject
Automatyka
(3)
Budownictwo
(2)
Ergonomia
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(1)
Drgania
(1)
Dynamika konstrukcji
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Hale produkcyjne
(1)
Infrastruktura transportu
(1)
Interfejsy
(1)
Komputery
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pacholski Leszek Maciej
(1)
Połączenia konstrukcyjne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Pręty
(1)
Suwnice
(1)
Technika
(1)
Urządzenia zewnętrzne komputerów
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Interfejsy i urządzenia zewnętrzne / Tomasz Bilski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. - 227 s. : il. ; 24 cm.
1. Ogólna charakterystyka interfejsów i urządzeń zewnętrznych; 2. Interfejsy i magistrale; 3. Klawiatury; 4. Myszy i pulpity dotykowe; 5. Skanery i kamery cyfrowe; 6. Drukarki i plotery; 7. Wyświetlanie obrazu; 8. Urządzania akustyczne; 9. Pamięci zewnętrzne; 10. Urządzenia komunikacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31550, 31549 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31548/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35167 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35166/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-7143-486-3
Rozdział 1: Przekształcenie Laplace'a; Rozdział 2: Zastosowanie przekształcenia Laplace'a do wyznaczania transmitacji operatorowej; Rozdział 3: Odwrotne przekształcenie Laplace'a; Rozdział 4: Podstawowe człony automatyki, odpowiedź skokowa i impulsowa, obliczenie uchyby ustalonego; Rozdział 5: Transmitancja widmowa, charakterystyki częstotliwościowe; Rozdział 6: Przekształcenie schematów blokowych; Rozdział 7: Algebraiczne kryterium stabilności-tablice Routha; Rozdział 8: Algebraiczne kryterium stabilnośckryterium Hurwitza; Rozdział 9: Graficzne kryterium stabilności -kryterium Nyquista; Rozdział 10: Zapas fazy i modułu; Rozdział 11: Metoda linii pierwiastkowych; Rozdział 12: Równania stanu-metody podstawowe; Rozdział 13: Równania stanu-uzupełnienie; Rozdział 14: Wykonanie ćwiczeń za pomocą pakietu Matlab;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19159, 19158, 19157, 19156, 19155, 19154, 19153, 19152, 19151 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19150 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-7143-208-9
Rozdział 1: wyznaczanie funkcji opisującej elementów nieliniowych; Rozdział 2: Analiza stabilności układów nieliniowych; Rozdział 3: Analiza układów nieliniowych metodą płaszczyzny fazowej; Rozdział 4: Przekształcenia Laurenta-podstawy; Rozdział 5: Wyznaczanie transmitancji dyskretnych metodą przekształcenia skokowo-inwariantnego; Rozdział 6: Alternatywne metody wyznaczania transmitancji dyskretnej; Rozdział 7: Odwrotne przekształcenie Laurenta; Rozdział 8: Odwrotne przekształcenia Laurenta; Rozdział 9: Metoda linii pierwiastkowych dla układów dyskretnych; Rozdział 10: Równania stanu układów dyskretnych-metody podstawowe; Rozdział 11: Równania stanu ukłądów dyskretnych -uzupełnienie; Rozdział 12: Wykonanie ćwiczeń z układów impulsowych za pomocą pakietu Matlab;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19169, 19168, 19167, 19166, 19165, 19164, 19163, 19162, 19161 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19160 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zasady i wymagania ergonomiczne antropometryczne; 3. Zasady i wymagania ergonomiczne fizjologiczne; 4. Zasady i wymagania ergonomiczne biomechaniczne; 5. Zasady i wymagania ergonomiczne psychofizyczne; 6. Wymagania ergonomiczne higieniczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25949 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25948/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7143-396-2
Zadanie 1: opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000; Zadanie 2: Geodezyjne opracowanie projektu budynku i jego wytyczenie w terenie; Zadanie3: Badanie pionowości wysokiego obiektu; Zadanie 4: Badanie pionowego ukształtowania mostu drogowego; Zadanie 5: Wytyczenie osi trasy drogowej; Zadanie 6: Opracowanie profilu podłużnego trasy wraz z przekrojami poprzecznymi; Zadanie 7: Wyznaczenie spadku podłużnego zwierciadła wody oraz średniej prędkości przepływu wody; Zadanie 8: Opracowanie przekroju poprzecznego przez dolinę rzeczną; Zadanie 9: Geodezyjne opracowanie projektu kolektora i wytyczenie jego osi w terenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31564, 31563 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31562/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miejsce biogeotechniki w nauce i działalności ludzkiej; 2. Podstawy ekologii; 3. Grunt jako podłoże budowlane; 4. Wizja lokalna w inżynierii lądowej; 5. Fito indykacja geotechniczna; 6. Wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektu budowlanego; 7. Wpływ roślin na stateczność skarp i zboczy; 8. Ekologiczne przyczyny awaryjności w problemach geotechnicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31536, 31535 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31534/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1; 2. Metody obliczeń, materiały i wyroby; 3. Klasy przekrojów; 4. Połączenia; 5. Elementy konstrukcji szkieletowej; 6. Węzły podporowe; 7. Zmiany przekrojów prętów; 8. Słupy osiowo ściskane; 9. Węzły fundamentowe słupów; 10. Węzły głowicowe słupów; 11. Wyznaczanie długości wyboczeniowej słupów - przykłady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31558, 31557 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31556/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41257/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1; 2. Dynamika układu o jednym stopniu swobody; 3. Równania ruchu układów dyskretnych; 4. Drgania swobodne układów dyskretnych; 5. Metody rozwiązywania problemów własnych; 6. Modele tłumienia; 7. Drgania wymuszone układów o wielu stopniach swobody; 8. Metody redukcji bazy; 9. Zastosowanie metody elementów skończonych w dynamice konstrukcji prętowych; 10. Drgania układów prętowych z ciągłym rozkładem masy; 11. Modele dynamiczne fundamentów blokowych; 12. Pasywna redukcja drgań; 13. Aktywna redukcja drgań; 14. Półaktywna redukcja drgań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31539, 31538 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31537/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33898, 33897 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33896/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7143-574-6
Cz. 1: Wprowadzenie do ekonomii; Rozdział 1: Przedmiot ekonomii; Cz. 2: Mikroekonomia; Rozdział 2: Gospodarka rynkowa; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy decyzji konsumenta; Rozdział 4: Teoretyczne podstawy decyzji ekonomicznych producenta; Rozdział 5: Rynek czynników produkcji; Cz. 3: Makroekonomia; Rozdział 6: Miary sprawności gospodarki narodowej; Rozdział 7: Wzrost gopodarczy; Rozdział 8: Rola państwa w gospodarce; Rozdział 9: Koniunktura gospodarcza; Rozdział 10: Bezrobocie; Rozdział 11: Inflacja; Rozdział 12: Rynek finansowy; Rozdział 13: System pieniężno-kredytowy; Rozdział 14: Giełdy w gospodarce; Rozdział 15: System finansowy państwa; Rozdział 16: Handel międzynarodowy; Rozdział 17: Konkurencyjność gospodarki; Rozdział 18: Problemy globalne gospodarki światowej; Rozdział 19: Międzynarodowy rynek finansowy; Rozdział 20: Globalizacja; Rozdział 21: Internacjonalizacja; Rozdział 22: Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22472, 22471, 22470, 20813, 20812, 20811, 20810, 20809, 20808, 20807, 20806, 20805 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20804/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Etapy rozwoju cywilizacji; 2. Czynniki, które doprowadziły do degradacji środowiska; 3. Ocena systuacji globalnej; 4. Najistotniejsze trudności i przeszkody; 5. Szanse na przeciwstawienie sie zagrożeniom; 6. Cele strategiczne; 7. Współpraca międzynarodowa; 8. Etyka ekologiczna; 9. Myślenie ekologiczne; 10. Filozofia ekologiczna; 11. Korzenie ekofilozofii; 12. Wszechświat, Ziemia, życie; 13. Środowisko naturalne; 14. Człowiek i środowisko; 15. Degradacja środowiska; 16. Degradacja gleb rolniczych; 17. Problemy wyżywienia; 18. Energia a środowisko; 19. Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce; 20. Strategia ekorozowju Polski; 21. Metody polityki ekologicznej stosowane w krajach OECD; 22. Polityka ekologiczna w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19757, 19756 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19755/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo zwinne / Stefan Trzcieliński. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. - 192, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-7775-039-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46461 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46460/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy automatyki / Andrzej Urbaniak. - Wyd.. 2 popr. - Pożnań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004. - 177 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
Temat: Automatyka
Instytut: IS
ISBN: : 83-7143-490-1
Rozdział 1: Układy logiczne; Rozdział 2: Liniowe układy automatycznej regulacji; Rozdział 3: Nieliniowe układy automatycznej regulacji; Rozdział 4: Podstawy komputerowych systemów sterowania; Rozdział 5: Elementy i urządzenia automatyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19174, 19173, 19172, 19171 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19170 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again