Forma i typ
Książki
(13)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Autor
Gurgul Eugeniusz
(3)
Kielesińska Agata
(2)
Marcinkiewicz Cezary
(2)
Milian Lech
(2)
Bylok Felicjan
(1)
Cichobłaziński Leszek
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Gubareni Nadiya M
(1)
Jerzak Mieczysław W
(1)
Korombel Anna
(1)
Politechnika Częstochowska
(1)
Sikora Jan
(1)
Sztumska Bożenna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Turystyka
(3)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Żywność
(2)
Agrobiznes
(1)
Biotrybologia
(1)
Częstochowa (woj.śląskie ; okręg)
(1)
Implanty ortopedyczne
(1)
Inżynieria biomedyczna
(1)
Kierowanie
(1)
Logika
(1)
Marketing
(1)
Mechanika ciała ludzkiego
(1)
Mediacja
(1)
Narząd ruchu
(1)
Negocjacje
(1)
Osobowość
(1)
Praca
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Socjologia
(1)
Staw biodrowy sztuczny
(1)
Staw kolanowy sztuczny
(1)
Surowce roślinne
(1)
Surowce zwierzęce
(1)
Trybologia (technologia)
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Techniki negocjacji i mediacji / Leszek Cichobłaziński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. - 98 s. : il. ; 24 cm.
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 145.)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-377/1/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Charakterystyka układu kostno-stawowego człowieka, jego funkcje i zadania; 2. Mechaniczna i funkcjonalna charakterystyka naturalnych biołożysk człowieka; 3. Procesy tribologiczne występujące w stawach człowieka; 4. Alloplastyka stawów człowieka; 5. Tribologiczna charakterystyka endoprotez; 6. Stanowiska do badań tarciowo-zużyciowych biomateriałów i endoprotez; 7. Kierunki badań i rozwoju biotribologii. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18670 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17890/XXV/M czyt (1 egz.)
Książka
W koszyku
Logika dla studentów / Nadiya M. Gubareni. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002. - 275 [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7193-178-6
Rozdział 1: Elementy rachunku zdań; Rozdział 2: Rachunek zdań; Rozdział 3: Elementarny rachunek kwantyfikatorów; Rozdział 4: Algebra zbiorów; Rozdział 5: Relacje; Rozdział 6: Zbiory nieskończone; Rozdział 7: Algebry Boole'a; Rozdział 8: Funkcje booleowskie; Rozdział 9: Zastosowanie funkcji booleowskich;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13326 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13325/V czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85031-77-4
Rozdział 1: Marketing; Rozdział 2: Marketing -filozofia zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 3: Badania marketingowe; Rozdział 4: Strategie marketingowe przedsiębiorstwa. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3310, 3309 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3308/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 268)
ISBN: : 978-83-7193-583-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49806 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Praca; Cz.2: Osobowość; Cz.3: Kierowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15434 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15433/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Turystyka -zachęta dla przedsiębiorczości uwieńczonej sukcesem; 2. Przedsiębiorczość i rynek turystyczny; 3. Praca ludzka w warunkach rynku; 4. Przedsiębiorstwo turystyczne jako instytucja społeczno-gospodarcza; 5. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i kierowanie załogą; 6. Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo turystyczne, sukces rynkowy -synteza zależności; 7. Konsument na rynku turystycznym na tle teorii potrzeb; 8. Humanistyczne i ekologiczne aspekty ruchliwości turystycznej; 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem jako kompleks czynnościowo-decyzyjny. Kierowanie załogą składnikiem zarządzania kompleksowego; 10. Elementy marketingu usług turystycznych; 11. Uwagi o reklamie turystycznej. Zadania (funkcje) reklamy. Psychofizjologiczne podłoże procesu postrzegania reklamy. Problem prawdy w reklamie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2331, 2330 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 2329/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Rynek jako kategoria społeczna; 2. Podstawowe wartości rynkowe; 3. Przemiany funkcji pieniądza w systemie rynkowym; 4. Rynek konsumpcyjny i jego rola w kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego; 5. Działalność gospodarcza a zachowania uczestników rynku;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13365 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13364/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział1: Istota, cel i zakres agrobiznesu; Rozdział 2: Aktualna sytuacja polskiego rolnictwa; Rozdział 3: Studium analizy przypadków na przykładzie byłego województwa częstochowskiego; Rozdział 4: Inwestycje w agrobiznesie; Rozdział 5: Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno - żywieniowego i obszarów wiejskich; Rozdział 6: Cele, strategia i główne założenia programu restrukturyzacja i modernizacja sektora żywieniowego i obszarów wiejskich; Rozdział 7: Źródła i metody wsparcia finansowego polskiego rolnictwa; Rozdział 8: Biznesplan warunkiem uzyskania pomocy finansowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14657, 14656 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14655XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rolnictwo Polski wobec integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Rynek żywności; Rozdział 3: Bezpieczeństwo i jakość w Polskim przetwórstwie żywności; Rozdział 4: Ocena przygotowania Polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską w opinii Eksperta; Rozdział 5: Owoce i warzywa; Rozdział 6: Przetwórstwo ziemniaków w Polsce; Rozdział 7: Zbożowy węzeł Gordyjski; Rozdział 8: Strategia przemysłu cukrowniczego w Polsce w odniesieniu do Unii Europejskiej; Rozdział 9: Tłuszcze; Rozdział 10: Baza surowca przetwórstwa mięsa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską; Rozdział 11: Dylematy produkcji i przetwórstwa mięsa w polsce; Rozdział 12: Wybrane aspekty produkcji mięsa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Dostosowanie sektora drobiarskiego do nowych warunków rynkowych; Rozdział 14: Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w Polsce.Ograniczenia i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 15: Problemy dystrybucji mleczarskiej w warunkach zmian rynku oraz procesów integracji z Unią Europejską; Rozdział 16: Funkcje żywieniowe oraz aktualne problemy dodatków do żywności w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13353 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13352/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Surowce roślinne; Rozdział 1: Technologia żywności, bilans żywności; Rozdział 2: Ogólne wiadomości dotyczące przemysłu spożywczego; Rozdział 3: Skład chemiczny i wartość odżywcza surowców roślinnych i zwierzęcych; 4: Technologia żywności; v 5: Owoce; Rozdział 6: Warzywa; Rozdział 7: Przetwórstwo owoców i warztw; Rozdział 8: Nasiona strączkowe; Rozdział 9: Ziemniaki; Rozdział 10: Rośliny wLukniste; Rozdział 11: Grzyby i ich wartość użytkowa; Rozdział 12: Cukrowce, cukier, miód i inne środki słodzące; Rozdział 13: Tłuszcze; Rozdział 14: Zboża przetwory, wyroby; Cz.2: Surowce zwierzęce; Rozdział 15: Zwierzęta rzeźne i dziczyzna; Rozdział 16: Drób; Rozdział 17: Ryby; Rozdział 18: Jaja; Rozdział 19: Mleko i przetwory mleczne; Rozdział 20: Substancje dodawane do żywności; Rozdział 21: Rośliny przyprawowe i używkowe; Rozdział 22: Koncentraty spożywcze;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13354/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: TiR
ISBN: : 83-88469-40-1
Rozdział 1: Turystyka i rynek turystyczny; Rozdział 2: Instrumenty marketingu-działalność firm i biur turystycznych; Rozdział 3: Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębiorstwa turystycznego; Rozdział 4: Działalność firm usługowych zorientowanych na klienta; Rozdział 5: Badania marketingowe; Rozdział 6: Turystyka wczoraj, dziś i jutro;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13330 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13329/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Turystyka i rynek turystyczny; Rozdział 2: Instrumenty marketingu-w działalności firm i biur turystycznych; Rozdział 3: Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiebiorstwa turystycznego; Rozdział 4: Działalność firm usługowych zorientowanych na klienta; Rozdział 5: Badania marketingowe; Rozdział 6: Turystyka wczoraj, dziś jutro;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17904 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17903/XIX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej