Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Szymańska Anna
(4)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(2)
Filipek Agnieszka (fundusze strukturalne)
(1)
Kopertyńska Maria Wanda
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Pastuszak Zbigniew
(1)
Penc Józef
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Stachowicz-Stanusch Agata
(1)
Stanusch Maciej
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Szyjewski Zdzisław
(1)
Twardowska Krystyna
(1)
Tylutki Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Fundusze strukturalne
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Zarządzanie
(3)
Systemy informacyjne zarządzania
(2)
Excel
(1)
Finanse
(1)
Finansowanie projektów
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze Unii Europejskiej
(1)
Fundusze unijne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Kadry
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing relacyjny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Motywacja pracy
(1)
Personel
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Program rozwoju wsi
(1)
Programy UE
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Projekty informatyczne
(1)
Relacje z klientami
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Systemy ekspertowe (informatyka)
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wnioski o dofinansowanie
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Część 1. Przedmiot i definicje; Część 2. Przepisy wspólne stosowane w odniesieniu do EFSI; Tytuł 1: Zasady wsparcia unijnego dla EFSI.; Tytuł 2: Podejście strategiczne; Rozdział 1: Cele tematyczne EFSI oraz wspólne ramy strategiczne; Rozdział 3: Koncentracja tematyczna, warunki wstępne i przegląd wyników; Rozdział 4: Działania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym; Tytuł 3: Programowanie; Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące EFSI; Rozdział 2: Umowa partnerstwa; Rozdział 3: Koncentracja tematyczna, warunki wstępne i przegląd wyników; Rozdział 4: Działania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym; Tytuł 3: Programowanie; Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące EFSI.; Rozdział 2: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Tytuł 4: Instrumenty finansowe; Tytuł 5: Monitorowanie i ewaluacja; Rozdział 1: Monitorowanie; Rozdział 2: Ewaluacja; Tytuł 6: Pomoc techniczna; Tytuł 7: Wsparcie finansowe z EFSI; Rozdział 1: Systemy zarządzania i kontroli; Rozdział 2: Kompetencje i uprawnienia Komisji; Tytuł 9: Zarządzanie finansowe, badanie i zatwierdzanie zestawień wydatków i korekty finansowe, anulowanie zobowiązań; Rozdział 1: Zarządzanie finansowe; Rozdział 2: Badanie i zatwierdzanie zestawienia wydatków; Rozdział 3: Korekty finansowe; Rozdział 4: Anulowanie zobowiązań; Część 3. Przepisy ogólne mające zastosowanie do EFRR, EFS i funduszu spójności; Tytuł 1: Cele i ramy finansowe; Rozdział 1: Zadania, cele i zakres geograficzny wsparcia; Rozdział 2: Ramy finansowe; Tytuł 2: Programowanie; Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące funduszy polityki spójności; Rozdział 2: Duże projekty; Rozdział 3: Współpraca z instytucjami audytowymi; Tytuł 3: Monitorowanie, ewaluacja, informacja i komunikacja; Rozdział 1: Monitorowanie i ewaluacja; Rozdział 2: Informacja i komunikacja; Tytuł 4: Pomoc techniczna; Tytuł 5: Wsparcie finansowe z funduszy; Część 4. Przepisy ogólne mające zastosowanie do funduszy polityki spójności i EFMR; Tytuł 1: Zarządzanie i kontrola; Rozdział 1: System zarządzania i kontroli; Rozdział 2: Instytucje zajmujące się zarządzaniem i kontrolą; Rozdział 3: Współpraca z instytucjami audytowymi; Tytuł 2: Zarządzanie finansowe, sporządzanie, analiza, zatwierdzanie i zamknięcie zestawienia wydatków i korekty finansowe; Rozdział 1: Zarządzanie finansowe; Rozdział 2: Sporządzanie, analiza oraz zatwierdzanie zestawień wydatków i zamknięcie programów operacyjnych oraz zawieszenie płatności.; Rozdział 3: Korekty finansowe; Tytuł 3: Proporcjonalna kontrola programów operacyjnych; Część 5. Przekazanie uprawnień, przepisy wykonawcze, przejściowe i końcowe; Rozdział 1: Przekazanie uprawnień i przepisy wykonawcze; Rozdział 2: Przepisy przejściowe i końcowe. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 51748/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIS - systemy informatyczne zarządzania / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008. - 503 s. : tab. wykr. ; 24 cm.
Cz. 1: Systemy Informacyjne Zarządzania - SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania; Rozdział 1: Zarządzanie informacją i wiedzą; Rozdział 2: Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej; Rozdział 3: System informacyjny organizacji; Rozdział 4: Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego. Cz. 2: Zarządzanie projektami czyli tworzenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych; Rozdział 5: Projekt systemu informacyjnego; Rozdział 6: Analiza organizacji; Rozdział 7: Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania; Rozdział 8: Wdrażanie systemów informacyjnych. Cz. 3: Zastosowanie technologii informacyjnej - TI, czyli o podstawowych systemach informacyjnych; Rozdział 9: Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych; Rozdział 10: Zarządzanie zasobami informacyjnymi; Rozdział 11: Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania; Rozdział 12: Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, czyli systemy klasy MRP II /ERP I i II. Cz. 4: E-zarządzanie; Rozdział 13: E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania; Rozdział 14: Wirtualizacja i jej elementy; Rozdział 15: O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce; Rozdział 16: System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania. Cz. 5: Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej; Rozdział 17: Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej; Rozdział 18: Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-55/3, P-55/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-55/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48976 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48975/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Placet)
1:Przesłanki tworzenia systemu motywowania w przedsiębiorstwie; 2:Motywowanie za pomocą płac; 3:Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników; 4:Motywowanie pozapłacowe; 5:Satysfakcja pracowników podstawą oceny systemu motywowania; 6:Kształtowanie systemów motywowania podczas postępujących zmian [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1003/3, P-1003/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1003/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Ryzyko a prawdopodobieństwo; Rozdział 2: Rozkłady występujące w ubezpieczeniach; Rozdział 3: Model indywidualnego ryzyka; Rozdział 4: Model kolektywnego ryzyka; Rozdział 5: Zastosowanie teorii ryzyka; Rozdział 6: Zagadnienie reasekuracji; Rozdział 7: Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej; Rozdział 8: Ryzyko ubezpieczeniowe z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL; Rozdział 9: Zadania i odpowiedzi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24415 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24414/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. E-Biznes i zarządzanie przedsiębiorstwami nowej gospodarki; Rozdział 2. Egzogeniczne uwarunkowania recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego; Rozdział 3. Endogeniczne czynniki warunkujące implementację e-biznesu; Rozdział 4. Luka e-technologiczna i luka e-organizacyjna w Polsce; Rozdział 5. Model recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego (EBRM); Rozdział 6. Strategia elastycznej adaptacji e-biznesowej przedsiębiorstwa i jej wdrażanie. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30804 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30803/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena ; 36)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85428-72-8
Rozdział 1: Proces zarządzania i jego podstawowe funkcje; Rozdział 2: Zadania, wymagania i kierunki zmian w zarządzaniu; Rozdział 3: Myślenie strategiczne w działaniu; Rozdział 4: zarządzanie strategiczne i jego komponenty; Rozdział 5: Budowa strategii i planu strategicznego; Rozdział 6: Badanie otoczenia i wartościowanie potencjału przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Metody diagnozowania otoczenia; Rozdział 8: Koncepcja i praktyka marketingu; Rozdział 9: Marketing strategiczny i stretegie marketingu; Rozdział 10: Tworzenie i wprowadzanie innowacji; Rozdział 11: Promowanie nowego produktu; Rozdział 12: Działania promocyjne firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22430, 22429, 22428, 22427 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22426/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788374881210
Rozdział 1: Pieniądz jako kategoria rynkowa; Rozdział 2: Rachunek odsetek prostych; Rozdział 3: Rachunek odsetek składanych; Rozdział 4: Rachunek dyskontowy; Rozdział 5: Rozliczenia spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacje leasingowe; Rozdział 7: Rachunek efektywności projektów inwestycji rzeczowych; Rozdział 8: Wycena instrumentów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-655/5, P-655/4, P-655/3, P-655/2, P-655/1, 29631, 29630, 29629, 29628 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29627XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
Cz. 1: Czym jest CRM?; Rozdział 1: CRM system czy strategia; Rozdział 2: Proces CRM; Rozdział 3: Koncepcja CRM a system informatyczny klasy CRM; Cz. 2: Wdrożenie; Rozdział 4: Przed rozpoczęciem projektu; Rozdział 5: CRM a kultura organizacyjna; Rozdział 6: Organizacja projektu CRM; Rozdział 7: Określenie przyczyn i celó projektu; Rozdział 8: Analiza stanu bieżącego (samoocena); Rozdział 9: Budowa strategii CRM; Rozdział 10: Wybór systemu CRM; Rozdział 11: Konfiguracja systemu; Rozdział 12: Instrukcje stanowiskowe; Rozdział 13: Uruchomienie systemu; Rozdział 14: Przyszłość systemów CRM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30767/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-85428-87-9
Rozdział 1: Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 2: Komunikacja społeczna; Rozdział 3: Oceny; Rozdział 4: Dwa warianty motywacji i jedna manipulacja; Rozdział 5: Wiedza; Rozdział 6: Sposoby i efekty kierowania personelem; Rozdział 7: Społeczne tło kierowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44941, 24421, 24420 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24419/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS ; ZIM
ISBN: : 83-58428-84-4
Rozdział 1: Podejście do procesów realizacji systemu informatycznego; Rozdział 2: Zarządzanie zakresem projektu; Rozdział 3: Zarządzanie czasem w projekcie; Rozdział 4: Zarządzanie zasobami projektu; Rozdział 5: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Rozdział 6: Zarządzanie komunikacją w projekcie; Rozdział 7: Zarządzanie zmianami i jakością w projekcie; Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem w projekcie; Rozdział 9: Metodyka punktów węzłowych realizacji systemu informatycznego; Rozdział 10: Metodyki firmowe; Rozdział 11: Metodyki specjalne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21729, 21728, 21727, 21726 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21725/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chwila rozmowy; 2. Co czeka misie w latach 2007-2013; 3. Nowości; 4. Za horyzontem; 5. Mapa pomocy; Spacerkiem po Polsce; 6. Fundusze europejskie; 7. Krok po kroku; 8. Podsumowanie; 9. Niezbędnik; 10. Dodatki; 11. Spis rysunków i tabel;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27355, 27354 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27353/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Stan prawny na 30 października 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 252 s. : il. ; 24 cm.
1. Co to są fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze różne; 2. Fundusze dla wsi, czyli z czego mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich 3. Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo 4. O wartości wspólnego działania, czyli Leader 2007-2013; 5. Nauka chodzenia, czyli krok po kroku; 6. Regionalne Programy Operacyjne(PRO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich; 7. Powtórka z rozrywki, czyli co każdy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzieć powinien o środkach pomocowych z UE; 8. Ryby, czyli rybacy po odłączeniu od rolnictwa [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-122/2, P-122/1, 30787 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30786/IX czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego / Anna Szymańska. - Stan prawny na 1 listopada 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2008. - 319 s. : il. ; 24 cm + CD.
Rozdział 1: Co nas czeka, czyli nowy okres programowania; Rozdział 2: Co jest co, czyli fundusze unijne i europejskie; Rozdział 3: Środki nowego okresu, czyli przegląd budżetów i priorytetów programów operacyjnych; Rozdział 4: Pomoc publiczna, czyli "de minimis non curat lex" (Prawo nie troszczy się o drobiazgi); Rozdział 5: Ryby, czyli słów kilka o Wspólnej Polityce Rybackiej; Rozdział 6: CBA, czyli uważajcie na polityki i załączniki; Rozdział 7: Obce słowa, czyli od kwantyfikacji do konwergencji; Rozdział 8: Od pomysłu do projektu, czyli jak to się robi?; Rozdział 9: Podsumowanie, czyli kropka nad "i"; Rozdział 10: Pasmanteria, czyli dodatki; Rozdział 10.1: Kategorie obszarów interwencji; Rozdział 10.2: Kody interwencji dla obszarów miejskich; Rozdział 10.3: Dziedziny interwencji w poszczególnych Programach Operacyjnych. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1091/2, P-1091/1, P-123/2, P-123/1, 30789 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30788/IXczyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
1. O funduszach UE 2007-20013 czyli podstawy wiedzy; 2. Nowomowa czyli objaśnienie pojęć; 3. RPO czyli spacerkiem po kraju; 4. Wniosek czyli wypełnianie tabelek; 5. Biznes plan czyli bardzo ważny załącznik; 6. Studium wykonalności czyli cd. Załączników; 7. Repetytorium czyli sama esencja; 8. Pasmanteria czyli dodatki; 9. Ściągawka czyli t, co się na pewno przyda.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30814 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30813/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again