Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(22)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Author
Maliszewski Wojciech Jan
(3)
Bielak Marlena
(2)
Błachnio Aleksandra (1977- )
(2)
Gałęski Jerzy
(2)
Kacprzak Lech
(2)
Kryza Joanna
(2)
Lankiewicz Hadrian Aleksander
(2)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(2)
Polcyn Jan
(2)
Różański Stanisław Andrzej
(2)
Demczar Jacek
(1)
Drzewowski Mirosław
(1)
Fiedor Marian
(1)
Gorzelańczyk Piotr
(1)
Głowski Piotr (1967- )
(1)
Hojan-Jezierska Dorota
(1)
Jaroszyk Feliks (1941- )
(1)
Kubisz Leszek (1954- )
(1)
Lisiecka-Opalko Krystyna
(1)
Malendowicz Paweł (1975- )
(1)
Marcinkowski Adam (1942- )
(1)
Matthews-Brzozowska Teresa (1950- )
(1)
Muszyński Roman
(1)
Początek Michał
(1)
Polcyn Jan (ekonomia)
(1)
Polcyn Jan. Autor
(1)
Popławski Łukasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Puppel Stanisław (1947- )
(1)
Róg Tomasz (filolog)
(1)
Szczepaniak-Kozak Anna
(1)
Wiszniewska Małgorzata (nauki medyczne)
(1)
Wszołkowski Eugeniusz
(1)
Wąsikiewicz-Firlej Emilia
(1)
Żdanowicz Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(19)
English
(4)
Subject
Fizyka
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
AutoCAD
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Diagnostyka
(1)
Dobro wspólne
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Finanse
(1)
Fizykoterapia
(1)
Geriatria
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Informatyka
(1)
Język angielski
(1)
Język polski
(1)
Języki
(1)
Języki obce
(1)
Językoznawstwo
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura
(1)
Leki przeciwzakrzepowe
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie języków
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Programy graficzne
(1)
Projektowanie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Stomatologia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Udar mózgu
(1)
Układy elektromechaniczne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Monografia
(2)
Poradniki
(1)
Rysunek techniczny
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Językoznawstwo
(2)
Ekonomia, gospodarka, finanse
(1)
23 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55771/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47537/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Psychospołeczne uwarunkowania kompetencji zawodowych w pracy z ludźmi; Wojciech J. Maliszewski : Koncepcje psychologiczne człowieka w perspektywie kształtowania postaw i zachowań ; Wojciech J. Maliszewski : Inteligencja i jej rodzaje w perspektywie kompetencji pracownika socjalnego; Wojciech J. Maliszewski : Metody i techniki psychologicznego oddziaływania w trakcie pracy socjalnej oparte na teoriach zmiany postaw i zachowań; Część 2 : kompetencje pracownika socjalnego i ich wielowymiarowość ; Zbigniew Nęcki : Negocjacje a zachowania prospołeczne – jak wynegocjować udzielanie pomocy?; Iwona Dąbrowska-Jabłońska : Podstawowe umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego; Robert Stefanowski : Kompetencje pracowników socjalnych. Przegląd zagadnień; Peter Jusko : Profesijne kompetencie socialneho pracownika v penitenciamej postpemtenciarnej praxi v Slovenskej repubiike; Joanna Kryza : Edukacja a kształtowanie kompetencji mediatorów w Polsce i Republice Słowackiej (analiza porównawcza i postulaty edukacyjnej; Patrycja Szczęśniak : Superwizja pracy socjalnej jako działanie wzmacniające kompetencje pracownika socjalnego; Część 3 : praktyczne zastosowania umiejętności psychospołecznych w obszarze pracy socjalnej; Grażyna Gołaszewska : Media relations w pomocy społecznej - - po co ten kłopot?; Agnieszka Janus : Konstruowanie projektów w pracy socjalnej; Alicja Bania : Jak skutecznie pomagać rodzinom w potrzebie? O umiejętnościach asystenta rodziny (na przykładzie asystentów rodziny z Bydgoszczy); Aleksandra Błachnio : Readaptacja osób starych do przestrzeni publicznej czy przestrzeni publicznej do osób starych?; Grażyna Durka : Rola pracownika socjalnego w procesie adaptacji mieszkańców domu pomocy społecznej; Sylwia Jabłońska, Anna Hedrych-Stanisławska : Aksjologiczne standardy pracy socjalnej w procesie readaptacji społecznej osób dorosłych. Pedagogiczny głos w dyskusji; Lilia Kostrzewska : Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacjach kryzysowych rodziny – wybrane problemy; Anita Stefańska : Interakcje w teatralnej terapii… czyli o tym jak proces wspólnego tworzenia może weryfikować umiejętności komunikacyjne. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46196/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46193/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62617-28-9
Część 1: Edukacja dla bezpieczeństwa; 1. Adam Marcinkowski: Edukacja dla bezpieczeństwa a powinności organów państwa; 2. Romuald Kalinowski: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne ludności i środowiska; 3. Joanna Kryza, Donat Mierzejewski: Bezpieczeństwo ludzkie jako kategoria liberalna – wyzwania dla edukacji; 4. Agnieszka Araucz-Boruc, Jerzy Kunikowski: Uwarunkowania programowe edukacji dla bezpieczeństwa; 5. Ewelina Biel, Magdalena Szumiec: Aktualna reforma programowa systemu oświaty – perspektywy i praktyczne implikacje dla pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa; 6. Renata Herba, Małgorzata Sikora-Gaca: Edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo Państwa. Wybrane aspekty; 7. Beata Czeluścińska: Szczególny rodzaj zagrożeń dla miejsc pamięci narodowej; 8. Jerzy Gałęski: Edukacja społeczeństwa wobec wybranych zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku; 9. Mirosław Drzewowski: Powódź zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców; Część 2: Bezpieczeństwo społeczne; 1. Lech Kacprzak: Bezpieczeństwo społeczne w rozważaniach teoretycznych i praktycznych bezpieczeństwa narodowego; 2. Natalia Daria Kacprzak: Aspekty społeczne o bezpiecznej szkole w ujęciu literatury i dokumentów normatywnych; 3. Aleksander Hejza: Zjawisko przemocy wobec dziecka jako problem społeczny; 4. Ryszard Bania: Przestępczość w środowisku nieletnich jako zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w procesie wychowania; 5. Małgorzata Staśkowiak, Grzegorz Wierzbicki: -Aspiracje życiowe w zapobieganiu i niwelowaniu zagrożeń związanych z bezdomnością; 6. Wiesław Czeluściński: Potrzeby współczesnej kultury bezpieczeństwa; 7. Paweł Malendowicz: Funkcja profilaktyczna działalności straży gminnych (miejskich) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej; 8. Anna Grodzicka: Zadania władz samorządowych w zakresie bezpieczeństwa ludności; 9. Łukasz Czekaj: Wpływ funkcjonowania hispekcji Transportu Drogowego na bezpieczeństwo drogowe w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45501/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do programu AUTOCAD; Rozdział 2: Tworzenie podstawowych elementów rysunków; Rozdział 3: Rysowanie podstawowych elementów rysunków; Rozdział 4: Modyfikacje rysunku; Rozdział 6: Tworzenie warstw; Rozdział 7: Wymiarowanie; Rozdział 8: Tworzenie tekstów; Rozdział 9: Kreskowanie; Rozdział 10; Drukowanie w AUTOCARDZIE. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45500/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62617-56-2
Grzegorz Cieślar : Wykorzystanie medycyny fizykalnej w SPA; Dorota Cudziło : zastosowanie cefalometrii w diagnostyce i terapii. Przegląd piśmiennictwa oraz badania własne; Teresa Matthews-Brzozowska, Dobrosława Stoczkiewicz, Dorota Cudziło, Maja Matthews-Kozanecka, Przemysław Kopczyński: Programy cefalometrii komputerowej wspierające diagnostykę, planowanie i ocenę skuteczności terapii ortodontycznej; Agata Tuczyńska, Yasmin Abu-Fillat, Dariusz Bartosik, Renata Turska-Malińska, Artur Matmews-Brzozowski, T. Katarzyna Różył: Zastosowanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w ortodoncji na podstawie przeglądu piśmiennictwa i opisu przypadku własnego; Teresa Matthews-Brzozowska, Sławomir Jaroszyk, Leszek Kubisz, Dorota nojan-Jezierska, Maja Matthews-Kozanecka, Dorota Cudziło, Feliks Jaroszyk: Ocena fizykoterapeutycznego wpływu magnetostymulacji stałopolowej i zmiennopolowej po implantacji wszczepu stomatologicznego; Wojciech Eliasz, Agata Małkowska-Lanzafame, Anna Surdacka : ‘brązowanie metodą rezonansu magnetycznego w stomatologii klinicznej; Agata Małkowska-Lanzafame, Wojciech Eliasz, Anna Surdacka : Powiększenie w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznego mikroskopu zabiegowego; r. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska, Jacek Szkutnik, Dorota Florczak: Magnetostymulacja w bólowym zespole dysfimkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Doniesienie wstępne; Anna Marcinkowska-Gapińska, Piotr Kowal : Magnetostymulacja jako forma fizjoterapii a hemoreologiczny obraz jej wpływu na zdrowie pacjenta z dolegliwościami bólowymi; Dorota Hojan-Jezierska, Anna Majewska; Rehabilitacja osób z zawodowymi ubytkami słuchu; Honorata Nawarocka-Bogusz: Terapia światłem w różnych jednostkach chorobowych; Anna Kozanecka, Beata Kawała: Test Helkimo jako narzędzie do oceny dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego; Leszek Kubisz, Honorata Werner, Dorota Hojan-Jezierska, Weronika Kawałkiewicz, Joanna Jutrzenka-Jesion, Marlena Gauza : Posturografia statyczna w badaniach fizyko-medycznych; Danuta Lietz-Kijak, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Łukasz Kopacz, Edward Kijak : Zastosowanie urządzenia DIAGNOcam do diagnostyki wybranych stomatologicznych jednostek chorobowych; Danuta Lietz-Kijak, Barbara Stępniak, Elżbieta Kubala, Łukasz Kopacz, Artur Perz, Paulina Strzelecka, Piotr Skomro : Wykorzystanie synergizmu ELF – MF i energii światła o różnej długości fali w odniesieniu do badań zmian temperatury na powierzchni skóry twarzowej części czaszki; Monika Kordus, Dorota Hojan-Jezierska : Rewalidacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących; Marlena Gauza-Włodarczyk, Leszek Kubisz, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Adriana Polańska, Dorota Hojan-Jezierska : Wpływ kolagenu rybiego na wybrane parametry elektryczne ludzkiej skóry (in vivo); Teodor Swidziński, Piotr Swidziński, Kamila Linkowska-Swidzińska, Anna Frankowska : Obiektywne badania smaku i węchu – doświadczenia własne; Agata Skalska-Stochaj, Feliks Jaroszyk : Wykorzystanie fal radiowych (RF) i świetlnych (IPL) w zabiegach kosmetologicznych; Michał Sand, Joanna Antoszewska, Beata Kawała : Właściwości mechaniczne drutów ortodontycznych – na podstawie piśmiennictwa i badań własnych; Agata Tomaszewska, Przemysław Kopczyński : Nowoczesne metody pozyskania i zastosowania osocza bogatopłytkowego w praktyce stomatologicznej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47435/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46739 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47535/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47538/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46195 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46194/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47196 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62617-37-1
1.; 2. Czym jest starość?; 3. Mity i stereotypy; 4. Rys historyczny wiedzy o starości; 5. Fizjologia starzenia się; 6. Rola centralnych układów sterujących; 7. Dieta; 8. Aktywność – podstawowe antidotum przeciw starości; 9. Wielkie problemy geriatryczne; 10. Zadania neurologii i neurogeriatrii w świetle aktualnych trendów demograficznych; 11. Odrębności diagnostyczne. Odrębności terapeutyczne; 12. Wybrane zagadnienia kliniczne; 13. START LOW, GO SLOW. Farmakologia wieku podeszłego; 14. Problem bólu i jego leczenie; 15. Sen. Znaczenie , zaburzenia; 16. Erotyczne smaki starości. Seks w Trzecim wieku.; 17. Podstawy komunikacji z osobą starszą; 18. Wyzwania opiekuńcze ( szczególnie w zespołach otępiennych). Refleksje dotyczące grupy wsparcia opiekunów; 19. Kwestia pobytu w szpitalu i instytucjach opiekuńczych; 20. Rola pielęgniarki w opiece geriatrycznej. Interdyscyplinarne zespoły opiekuńcze; 21. Przygotowanie do śmierci; 22. Mit nieistotności starzenia. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 45499/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47536/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49358/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46191 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46192 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again