Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Kujda Mieczysław
(3)
Błażejewski Wojciech
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Kołodziej Jerzy
(1)
Kołodziej Krzysztof
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Maksymowicz Roman
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Momola Irena
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Pacewicz Izabela
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Rylska-Juruś Aneta
(1)
Salcher Andreas
(1)
Skrzypek Marian
(1)
Skrzypek Sławomir (1963-2010)
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sowa Józef (1939- )
(1)
Szabłowski Stanisław (pedagog)
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(11)
Subject
Ekonomia
(3)
Dziecko
(1)
Dziecko zdolne
(1)
E-learning
(1)
Elektronika
(1)
Gimnastyka lecznicza
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Harcerstwo
(1)
Informatyka
(1)
Internet w edukacji
(1)
Jednostka i społeczeństwo
(1)
Język angielski
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nauczyciele
(1)
Polityka rolna
(1)
Postawa ciała
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wartości społeczne
(1)
Wartość
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41173, 41172, 41171, 41170 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41169/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rola wychowania fizycznego i zdrowotnego w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała; 2. Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy u dzieci i młodzieży; 3. Podstawowe wiadomości dotyczące postawy ciała; 4. Anatomiczno-fizjologiczne mechanizmy w kształtowaniu postawy ciała; 5. Rola i znaczenie kręgosłupa w kształtowaniu postawy; 6. Przyczyny powstawania wad postawy ciała i ich skutki; 7. Wskazówki dotyczace przeciwdziałania stanu zdrowia ucznia; 8. Sprawdzian prawidłowej sylwetki; 9. Organizacja zajęć korekcyjnych; 10. Przykładowe ćwiczenia z gimnatyki korekcyjnej stosowane w poszczególnych grupach wad postawy; 11. Przykładowe ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej stosowane przy wadach statycznych kończyn dolnych; 12. Niektóre uwagi metodyczne do prawadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej; 13. Toki lekcyjne i przykładowe konspekty stosowane podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych grupach dyspanseryjnych; 14. Ogólne zasady budowy lekcji gimnastyki korekcyjnej oraz przykładowe lekcje wychowania fizycznego; 15. Zarządzanie Ministra Oświaty i Wychowania; ;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5456 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5455/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Makroekonomia / Mieczysław Kujda. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1998. - 352 s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-87602-36-1
1. Wprowadzenie do makroekonomii; 2. Charakterystyka systemów społeczno -gospodarczych; 3. Obieg okrężny dochodu i produktu w gospodarce; 4. Podstawowy model gospodarki AD-AS; 5. Problem bezrobocia; 6. Inflacja; 7. Cykliczny rozwój gospodarki; 8. Polityka fiskalna; 9. Pieniądz, banki i polityka monetarna; 10. Polityka monetarna a polityka fiskalna; 11. Wpływ handlu zagranicznego i rynku walutowego na równowagę makroekonomiczną; 12. Zmiany struktury gospodarczej; 13. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej; 14. Makroekonomii-stan obecny i perspektywy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 196, 195, 194, 193, 192 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy ekonomii. cz. 1 / Mieczysław Kujda. - Wyd. 3, popr. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1997. - 119 ; 24 cm.
Instytut: TIR ; ZIM
ISBN: : 83-87602-03-5
1. Czym jest ekonomia; 2. Strona popytu na rynku; 3. Strona podaży na rynku; 4. Funkcjonowanie rynku; 5. Decyzje konsumenta; 6. Decyzje producenta; 7. Producenci na rynku konkurencji doskonałej (wolnej); 8. Producent na rynku monopolu; 9. Producenci na rynku konkurencji monopolistycznej; 10. Efektywność gospodarowania wynikająca z różnych struktur rynkowych; 11. Rynek pracy; 12. Rynek kapitałowy i giełda; 13. Rynek surowców naturalnych w tym energetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3912 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3911/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy ekonomii. cz. 2 / Mieczysław Kujda. - Wyd. 3, popr. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1997. - 186 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: TIR ; ZIM
ISBN: : 83-87602-01-9
1. Cele funkcjonowania gospodarki jako całości; 2. Obieg okrężny dochodu i produktu w gospodarce; 3. Podstawowy model gospodarki AD-AS; 4. Problem bezrobocia; 5. Zrozumienie inflacji; 6. Cykliczny rozwój gospodarki; 7. Polityka fiskalna; 8. Pieniądz banki i polityka monetarna; 9. Polityka monetarna versus polityka fiskalna; 10. Ekonomia międzynarodowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3913/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39867 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39866/XI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota i formy przedsiębiorczości; 2. Funkcje przedsiębiorczości, jej modele; 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości; 4. Zarządzanie przez przedsiębiorczość; 5. Etyka a przedsiębiorczość; 6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym; 7. Przejawy przedsiębiorczości w polskij gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29693, 29692, 29691, 29690, 29689, 27286 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27285/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Człowiek wobec aksjologicznego wymiaru życia społecznego; Rozdział 2: Klasyfikacja wartości; Rozdział 3: Problemy identyfikacji i relacji aksjologicznych; Rozdział 4: Problemy relacji aksjologicznych; Rozdział 5: Przeobrażenia aksjologiczne wobec problemów współczesności; Rozdział 6: Nowoczesność w przemianach społecznych w strukturze aksjologicznej; Rozdział 7: Aksjologia myślenia współczesnego człowieka; Rozdział 8: Wartości w procesie przemian gospodarczych; Rozdział 9: Społeczna interakcja aksjologiczna; Rozdział 10: Szkic do portretu człowieka współczesnego; Rozdział 11: Krystalizacja wartości warunkiem rozwoju osobowego człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30246 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30245/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36624 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36623/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42376 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu; 2. Elementy mechanizmu rynkowego; 3. Geneza i zakres interwencjonizmu; 4. Analiza instrumentu polityki interwencyjnej; 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych; 7. Charakterystyka i zadania Agencji Rynku Rolnego; 8. Kształtowanie syteuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym; 9. Handel zagraniczny zbóz oraz sytuacja na rynku krajowym; 10. Działania realizowane w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej; 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego; 12. Gospodarowanie mieniem państwowym; 13. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23265, 23264, 23263, 23262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23261/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-88845-22-5
Rozdział 1: Wybrane aspekty metody pracy harcerskiej; Rozdział 2: Metodyka pracy w gromadach zychowych; Rozdział 3: Metodyka pracy w drużynach harcerskich; Rozdział 4: Praca drużyn starszoharcerskich, kadra i kręgi instruktorskie; Rozdział 5: Rola drużyn harcerskich " nieprzetartego szlaku" w integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44148, 21143, 21142, 21141, 21140, 21139, 20898, 20897 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20896/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7586-012-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49363/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3779/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again