Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Zalega Tomasz
(4)
Grzenkowicz Nikodem
(2)
Ambroziak Michał
(1)
Atanasow Stanisław
(1)
Dudzik-Urbaniak Ewa
(1)
Górski Marian
(1)
Jaroszyński Adam
(1)
Juszczyk Grzegorz
(1)
Kalwasińska Elżbieta
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Marzec Józef
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Śliwa Jan (1928- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Subject
Mikroekonomia
(4)
Finanse
(2)
Banki internetowe
(1)
Bilans księgowy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Jakość produktu
(1)
Konkurencja
(1)
Opieka medyczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
13 results Filter
Book
In basket
1. Jakość - istota, cele, cechy i funkcje zarządzania jakością; 1.1. Istota jakości 1.2. Parametry (cechy) jakości; 1.3. Główne cele i zadania kierownictwa w zarządzaniu jakością produkcji; 2. Prawne aspekty regulacji jakości produktów; 2.1. Oznaczenia towarów i usług; 2.2. System oceny zgodności; 2.3. Bezpieczeństwo produktów; 2.4. Polskie normy; 2.5. Znaki towarowe; 3. Zasady zarządzania jakością; 3.1. Ewolucja podejścia do jakości; 3.2. Wybrane zasady zarządzania jakością; 3.3. Normy ISO; 3.4. Niektóre branżowe standardy zarządzania jakością; 3.5. Certyfikacja systemu zarządzania jakością; 3.6. Integracja systemu zarządzania; 4. Zarządzanie jakością w cyklu życia jakości wyrobu. Controlling procesów decyzyjnych; 4.1. Planowanie i projektowanie wyrobu a jakość; 4.2. Faza realizacji w cyklu życia jakości wyrobu; 4.3. Faza użytkowania produktu. 5. Ekonomiczna ocena jakości produkcji; 5.1. Problem pomiaru jakości produkcji; 5.2. Ocena skali. Pozytywnych cech jakości produkcji; 5.3. Ocena jakości wykonania wyrobów; 5.4. Wpływ poziomu jakości produkcji na wynik finansowy; 6. Metody zarządzania jakością; 6.1. Ogólna charakterystyka; 6.2. QFD - rozwinięcie funkcji jakości; 6.3. FMEA - analiza przyczyn i skutków wad; 6.4. FTA - analiza drzewa błędów; 6.5. SPC - statystyczne sterowanie procesem; 7. Controling kosztów jakości; 7.1. Jakość a koszty; 7.2. Klasyfikacja kosztów jakości; 7.3. Optymalizacja kosztów jakości; 7.4. Controlling kosztów jakości w praktyce przedsiębiorstw; 8. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM); 8.1. TQM jako wynik ewolucji metod zarządzania jakością; 8.2. Definicje TQM; 8.3. Założenia systemu TQM; 8.4. Wykorzystanie TQM w korporacjach - wyniki badań; 8.5. Przykłady wdrażania TQM. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1047/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1047/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Pieniądz i instrumenty finansowe; Rozdział 1: Pieniądz; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Stopy procentowe i dyskontowe; Cz.2: Podmioty systemu finansowego gospodarki; Rozdział 4: Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki; Rozdział 5: Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego; Rozdział 6: Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego; Rozdział 7: Ryzyko w działalności pośredników finansowych; Cz.3: Rynki finansowe; Rozdział 8: Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja; Rozdział 9: Rynki terminowych instrumentów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17946 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17945/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-318/3, P-318/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-318/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Prawa i obowiązki strony w toku postępowania; Rozdział 4: Decyzja administracyjna i postanowienie; Rozdział 5: Kontrola decyzji i postanowień; Rozdział 6: Instytucja skarg i wniosków; Rozdział 7: Rola sądów administracyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32373, 32372, 32371, 32370, 32369, 30849, 30848 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30847/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-331/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-331/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-89069-81-4
1. Formy handlu zagranicznego; 2. Pośrednicy w handlu zagranicznym; 3. Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranicznym; 4. Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą; 5. Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego; 6. Finansowanie handlu zagranicznego; 7. Cło, prawa celne i procedury celne; 8. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej; 9. Kontrakt w handlu zagranicznym; 10. Realizacja kontraktu eksportowego i importowego; 11. Ryzyko w handlu zagranicznym; 12. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym; 13. Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17954 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17953/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43079/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Charakterystyka i przegląd międzynarodowy; Rozdział 2: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - stan i uwarunkowania rozwoju; Rozdział 3: Wnioski i dyskusja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16268 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16267/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nowa gospodarka-wyzwania globalizacji; Rozdział 2: Prawo konkurencji a prawa własności intelektualnej; Rozdział 3: Kierunki regulacji internetu i e-commerce; Rozdział 4: Komputerowy Software- próba nowego podejścia; Rozdział 5: Własność intelektualna w nowej gospodarce; Rozdział 6: Nowoczesne technologie a sektor bankowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16250 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16249/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-89069-53-9
Rozdział 1: Podstawowe zagadneinai ekonomii; Rozdział 2: Mechanizm funkcjonowania rynku; Rozdział 3: Elastyczność popytu i podaży; Rozdział 4: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 5: Teoria popytu konsumenta; Rozdział 6: Teoria produkcji; Rozdział 7: Teoria kosztów i zysków; Rozdział 8: Konkurencja doskonała; Rozdział 9: Monopol pełny; Rozdział 10: Konkurencja monopolistyczna; Rozdział 11: Teorie oligopolu; Rozdział 12: Rynek czynników wytwórczych; Rozdział 13: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 14: Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22267, 22266, 22265, 22264, 22263, 22262, 22261, 22260, 22259, 22258, 22257, 22256, 22255, 22254 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22253/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-89069-48-2
Rozdział 1: Podstawowe zaganienia z ekonomii; Rozdział 2: Mechanizm funkcjonowania rynku; Rozdział 3: Elastyczność popytu i podaży; Rozdział 4: Teoria wyboru konsumentta; Rozdział 5: teoria popytu konsumenta; Rozdział 6: Teoria produkcji; Rozdział 7: Teoria kosztów i zysku; Rozdział 8: Konkurencja doskonała; Rozdział 9: Monopol pełny; Rozdział 10: Konkurencja monopolistyczna; Rozdział 11: Teoria oligopolu; Rozdział 12: Rynek czynników wytwórczych; Rozdział 13: Ekonomia dobrobytu; Rozdział 14: Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22282, 22281, 22280, 22279, 22278, 22277, 22276, 22275, 22274, 22273, 22272, 22271, 22270, 22269 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22268/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy mikroekonomii / Tomasz Zalega. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 352 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89069-26-1
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia ekonomi; Rozdział 2: Mechanizm funkcjonowania rynku; Rozdział 3: Elastyczność popytu i podaży; Rozdział 4: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 5: Teoria popytu konsumenta; Rozdział 6: Teoria produkcji; Rozdział 7: Teoria kosztów i zysków; Rozdział 8: Konkurencja doskonała; Rozdział 9: Monopol pełny; Rozdział 10: Konkurencja monopolistyczna; Rozdział 11: Teorie oligopolu; Rozdział 12: Rynek czynników wytwórczych; Rozdział 13: Ekonomia dobrobytu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16262 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16261/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89069-31-8
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia ekonomii; Rozdział 2: Mechanizm funkcjonowania rynku; Rozdział 3: Elastyczność popytu i podaży; Rozdział 4: Teoria wyboru konsumenta; Rozdział 5: Teoria popytu konsumenta; Rozdział 6: Teoria produkcji; Rozdział 7: Teoria kosztów i zysku; Rozdział 8: Konkurencja doskonała; Rozdział 9: Monopol pełny; Rozdział 10: Konkurencja monopolistyczna; Rozdział 11: Teorie oligopolu; Rozdział 12: Rynek czynników wytwórczych; Rozdział 13: Ekonomia dobrobytu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16264 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16263/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again