Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Kudzinowski Czesław
(2)
Tyszka Zbigniew
(2)
Harwas-Napierała Barbara
(1)
Kujawiński Jerzy
(1)
Parysek Jerzy J
(1)
Podemski Krzysztof
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sierpowski Stanisław
(1)
Strykowski Wacław
(1)
Woś Alojzy
(1)
Wrzesień Witold
(1)
Żerka Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Rodzina
(4)
Socjologia
(3)
Słownik
(2)
Czytelnictwo
(1)
Edukacja medialna
(1)
Geografia
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Historia
(1)
Indie
(1)
Klimat
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Leksykon
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Podróżnictwo
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Turystyka
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców; 3. Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich jako źródło rozwoju młodych dorosłych; 4. rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim; 5. Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny; 6. Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych; 7. rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo a możliwości rozwoju indywidualnego rodziców; 8. Rodzina dysfunkcjonalna a zdrowie psychiczne i somatyczne jednostki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14282, 14281 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14280/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 2051 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 2052 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Działalność nauczycielska w Szkołach Podstawowych w latach 1948 - 1963 i zapoczątkowanie twórczości metodycznej; 2. Działalność nauczycielska i twórczość metodyczna w Szkołach Ponadpodstawowych w latach 1963 - 1969; 3. Działalność nauczycielska i twórczość metodyczna w Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w latach 1969 - 2000;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14267 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14266/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-232-0796-8
1.Wprowadzenie; 2. Gospodarka lokalna i jej podstawowe cele; 3. Gospodarka lokalna w kontekście ustawowych obowiązków samorządu terytorialnego; 4. Przedmiot gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządowej organizacji społaczeństwa; 5. Podmioty gospodarki lokalnej; 6. Specyfika rozwoju lokalnego; 7. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego; 8. Czynniki rozwoju lokalnego; 9. Proces planowania rozwoju lokalnego; 10. Organizacja rozwoju lokalnego; 11. Realizacja zadań rozwoju lokalnego; 12. Wspieranie rozwoju lokalnego; 13. Wymiar przestrzenny gospodarki lokalnej; 14. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14265, 14264, 14263, 14262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14261/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Teoretyczne ujęcia podróży w naukach społecznych; Część 2: Podróże Polaków w latach 1954 - 2002; Część 3: "Oswajanie obcości". Podróże do Indii jako forma kontaktu międzycywilizacyjnego [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14270, 14269 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14268/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys perspektywy teoretycznej; Rozdział 2: Transformacja modernizacyjna a koncepcja wolności obywatelskich; Rozdział 3: Model systemu społecznego realnego socjalizmu; Rozdział 4: Proces transformacji podsystemu ekonomicznego; Rozdział 5: Skutki zmiany systemowej w gospodarce; Rozdział 6: Kategorie analizy zmiany systemowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Procesy transformacji modernizacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium empiryczne; Rozdział 8: Krajobraz potransformacyjny. Szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17923, 14285, 14284, 14283, 14152 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14151/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14291 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej; 2. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14293 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14292/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rodzina w epoce preindustrialnej, industrialnej oraz postindustrialnej. Mechanizmy i kierunki przemian; Rozdział 2: Model rodziny współczesnej; Rozdział 3: Rodzina w świecie współczesnym- jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; Rozdział 4: Kryzys rodziny współczesnej? Zagrożenia, szanse przetrwania; Rozdział 5: Kultura behawioralna rodziny w warunkach przemian świata współczesnego; Rozdział 6: Rola rodziny w edukacji międzykulturowej w czasach jednoczącej się Europy; Rozdział 7: Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci; Rozdział 8: Stan i przeobrażenia rodzin polskich na przełomie wieków XX i XXI. Niedawna przeszłość i teraźniejszość; Rozdział 9: Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyspieszonych przemian; Rozdział 10: Rodzina a bezrobocie w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Polsce; Rozdział 11: Człowiek i rodzina w XXI wieku. Czas nadziei czy cywilizacja udręki? [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14279, 14278 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14277/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-232-1134-5
Cz.1: Rodzina a polskie społeczeństwo globalne i jego makrostruktura; Cz.2: Struktura rodziny, procesy wewnątrzrodzinne z uwzględnieniem procesów wewnątrzmałżeńskich; Cz.3: Problemy socjalizacji i relacji międzypokoleniowych we współczesnych rodzinach polskich; Cz.4: Problemy społeczne związane z egzystencją rodzin w ujęciu socjologicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14276, 14275 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14274/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys klimatu Polski / Alojzy Woś. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1996. - 301 [1] s. : [1]k.tabl.luz.: mapy, tab. ; 24 cm.
Rozdział 1: Klimat jako komponent środowiska przyrodniczego i sposoby jego charakterystyki; Rozdział 2: Główne czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski; Rozdział 3: Czynniki radiacyjne kształtujące klimat Polski; Rozdział 4: Czynniki cyrkulacyjne kształtujące klimat Polski; Rozdział 6: stan pogody w Polsce i zasady ich klasyfikacji; Rozdział 7: Częstość występowania poszczególnych typów pogody na obszarze Polski; Rozdział 7: Regiony klimatyczne Polski; Rozdział 8: Frekwencja poszczególnych typów pogody w wyróżnionych regionach klimatycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14296, 14295 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14294/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczna problematyka relacji między pokoleniowych; Rozdział 1: Pokolenie; Rozdział 2: Rodzina a pokolenie; Rozdział 3: Młodzież - kultura młodzieżowa - pokolenie; Rozdział 4: Pokolenie Końca Wieku; Rozdział 5: Pokolenie a jakość życia; Cz.2: Charakterystyka relacji międzypokoleniowych w rodzinach pochodzenia Pokolenia Końca Wieku; Rozdział 6: Założenia metodologiczne; Rozdział 7: Charakterystyka badanej populacji; Rozdział 8: Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego; Rozdział 9: Cechy systemu napięć pomiędzy pokoleniami w rodzinie; Rozdział 10: Dynamika relacji międzypokoleniowych a jakość życia rodzinnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14273, 14272 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14271/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again