Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(18)
only on-site
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(18)
Author
Jarosz Antoni
(6)
Makieła Zbigniew
(3)
Kościk Bogdan
(2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
(2)
Trojanowski Grzegorz
(2)
Bednarski Janusz Adam
(1)
Dolisznij Marian
(1)
Dyrda Grażyna
(1)
Jarosz Piotr
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(1)
Segiet Magdalena
(1)
Sikora Tomasz
(1)
Zaremba W. i in
(1)
Łubyk Ryszard
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Materiały konferencyjne
(6)
Finanse
(4)
Turystyka
(4)
Marketing
(3)
Zarządzanie
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Agrobiznes
(1)
Analiza rynku
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioenergetyka
(1)
Biomasa
(1)
Ekologia
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Leki
(1)
Lokalizacja przedsiębiorstw
(1)
MSP
(1)
Małopolska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Rachunkowość
(1)
Roztocze Wschodnie
(1)
Rozwój firm
(1)
Socjologia
(1)
Strategia szlaku kupieckiego Via Region
(1)
Studia Regionalne Jaroslaviensis
(1)
Surowce energetyczne
(1)
Szlak kupiecki Via Region
(1)
Źródła energi odnawialnej
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-88139-91-6
Rozdział 1: Istota i przedmiot doradztw w agrobiznesie; Rozdział 2: Socjologiczne uwarunkowania doradztwa; Rozdział 3: Doradztwo rolnicze w ujęciu prakseologicznym; Rozdział 4: Psychologiczne aspekty doradztwa rolniczego; Rozdział 5: Komunikacja interpersonalna w doradztwie; Rozdział 6: Zasady pracy doradczo-upowszechnieniowej; Rozdział 7: Formy i metody doradztwa; Rozdział 8: system upowszechniania postępu w agrobiznesie; Rozdział 9: Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w Polsce i niektórych innych krajach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9469, 9468, 9467, 9466, 9465, 9464, 9463, 9462, 9461, 9460, 9459, 9458, 9457, 9456, 9455, 9454, 9453, 9452, 9451 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9450/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Specyfika funkcjonowania rynku leków; Rozdział 2: Elementy marketingu - mix na rynku leków; Rozdział 3: Analiza marketingowa rynku leków w regionie Małopolski wschodniej; Rozdział 4: Analiza postaw aptekarzy, lekarzy oraz konsumentów leków w regionie Małopolski wschodniej w świetle badań ankietowych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 4036, 4035, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4026, 4025, 4024, 4023 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4022/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Znaczenie marketingu przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach; 2. Strategiczne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie hutniczym; 3. Niekonwencjonalne metody zarządzania w organizacjach o strukturach sieci na przykładzie Yuppies. PI. 4. Strategie cenowe w działalności marketingowej przedsiębiorstw; 5. Reklama motoryzacyjna w gazetach i czasopismach- jej zróżnicowanie i rola w aspekcie walki konkurencyjnej oraz unifikacji ofert producentów; 6. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce; 7. Nowe formy konfliktów w organizacji. Informatyk kontra przedsiębiorca - właściciel; 8. Benchmarking a zarządzanie strategiczne; 9. Cele przedsiębiorstwa u progu XXI wieku; 10. Komputer narzędzie pracy menedżera XXI wieku; 11. Kierowanie konfliktem w organizacji; 12. Promocja uzupełniająca jako instrument intensyfikacji sprzedaży; 13. Fuzje i przejęcia jako droga rozwoju przedsiebiorstwa; 14. Karty płatnicze - rodzaje i znaczenie; 15. Wartościowanie pracy skoliatoliczności, heteroyeliczności i jej skutki w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 16. Jednostki monetarne w wersetach biblijnych; 17. dochody jako czynnik zróżnicowania konsumpcji; Cz.2: Turystyka i ekologia; 1. Podmiotowość pracownika w świetle katolickiej nauki społecznej; 2. Walory przyrodnicze i antropologiczne w powiecie lubaczowskim- szansą rozwoju infrastruktury turystycznej tego regionu; 3. Uzdrowisko Ustka tożsamość w różnorodności; 4. Organizacje pozarządowe a rozwój regionu; 5. Instytucjonalizacja turystyki w POlsce Międzywojennej; 6. Zróżnicowany rozwój gospodarst rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej; 7. potencjał pracy czynnikiem stymulującym rozwój gospodarstw rodzinnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851, 4850, 4849, 4848, 4847, 4846, 4845, 4844, 4843, 4842 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4841/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Merchandising - walka o kienta do ostatnie chwili; 2. Product placement jako narzędzie promocji; 3. Bariery rozwojowe sektora MSP; 4. Kampania banerowa jako najpopularniejsza forma kampanii internetowej w Polsce; 5. Podejście procesowe w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; 6. Możliwość wykorzystania analizy strategicznej SWOT do rozwiązywania problemów gospodarczych miasta; 7. Wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa; 8. Analiza oceny pracowników w systemach jakości; 9. Czynniki determinujące jakość usług na przykładzie usług handlowych supermarketu; 10. Analiza nieszczelności opakowań dla producentów nabiałowych; 11. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn powodujących nieszczelność podczas produkcji rur zgrzewczych; 12. Wykorzystanie elektronicznych platform transakcyjnych przez przebsiębiorstwo wirtualne; 13. Zarządzanie jakością podczas realizacji procesów specjalnych; 14. Analiza jakości wyrobów z papieru na przykładzie chusteczek higienicznych; 15. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce; 16. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego; Cz.2: Człowiek a społeczeństwo; 17. Wybrane aspekty kreowania wizerunków polityków na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. 18. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako jedna z form demokracji bezpośredniej; 19. Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo polityczne w myśl Johna Lockea; 20. Religia w świetle badań socjologicznych. Problemy definicji religii; 21. Współpraca policji z urzędem celnym w zakresie ścigania przestępstw celnych; 22. Problem uzależnień młodzieży szkół średnich powiatu jarosławskiego; Cz. 3: Finanse i bankowość; 23. Prywatyzacja banków polskich; 24. Ogólna charakterystyka rynku obligacji w Polsce; 25. Obligacje komunalne; 26. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowo- majątkowej jednostki; 27. Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące środków trwałych w latach 1997-2000; 28. Podstawowe zadania generalnego inspektora informacji finansowej; Cz.4: Turystyka i ekologia; 29. Infrastruktura energetyczna, źródła, szanse, zagrożenia; 30. Analiza potencjału turystycznego powiatu bieszczackiego w aspekcje prowadzenia działań promocyjnych przez władze samorządowe; 31. Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska; 32. Historia turystyki pielgrzynkowej wśród wyznawców chrześcijaństwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5685, 5684, 5683, 5682, 5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5666/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-90-8
Część 1: Zarządzanie i marketing; Część 2: Rachunkowość i finanse; Część 3: Turystyka i ekologia; Część 4: Człowiek i społeczeństwo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9429, 9428, 9427, 9426, 9425, 9424, 9423, 9422, 9421 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9420/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Możliwości rozwoju turystyki w obszarze pogranicza ze szczególnym uwzględnienim agroturystyki; 2. Uwarunkowania współpracy euroregionalnej na pograniczu Polski i Ukrainy; 3. Zasoby ludzkie powiatu jarosławskiego jako element potentencjału województwa podkarpackiego; 4. Niektóre problemy demograficzne na pograniczach regionu podkarpackiego i Lwowskiego; 5. Rolnictwo wschodniego pogranicza Polski w aspekcie planowanej integracji z Unią Europejską; 6. Finansowanie komunalnych przedsięwzięć infrastrukturalnych nna rynku kapitałowym; 7. Przedsiębiorczośc determinanta konkurencyjności wybranych branż w powiatach województwa podkarpackiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7704, 7703, 7702, 7701, 7700, 7699, 7698, 7697, 7696, 7695, 7694, 7693, 7692, 7691, 7690, 7689, 7688, 7687, 7686 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7685/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88139-83-5
Rozdział 1: Źródła finansowania przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9449, 9448, 9447, 9446, 9445, 9444, 9443, 9442, 9441, 9440, 9439, 9438, 9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9430/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-61-1
1; 2. Cel i metodyka badań; 3. Warunki siedliskowe; 4. Charakterystyka biomasy wybranych gatunków roślin uprawnych pod kątem energetycznego wykorzystania; 5. Aspekty energetyczne produkcji biomasy wybranych gatunków roślin uprawnych; 6. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29236, 29235, 29234, 29233, 29232 (5 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29231XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólna charakterystyka; 2. Pierwotne formy osadnictwa i ich przestrzenne przeobrażenia do końca XVIII w. 3. Rozwój i przestrzenne ukształtowanie jednostek osadniczych do XIX w. 4. Rozwój przestrzenny Jarosławia; 5. Ocena stanu przestrzennego zagospodarowania Jarosławia; 6. Rozwój przestrzenny m. Jarosławia na przełomie XX i XXI w. 7. Cele, funkcje i główne kierunki rozwoju Jarosławia; 8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach rozwoju funkcji mieszkaniowo usługowej, z uwzględnieniem zasad wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu; 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach rozwoju działalności gospodarczej i technicznej obsługi miasta, z uwzględnieniem zasad wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu; 10. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach zieleni tworzącej system ekologiczny miasta, z uwzględnieniem zasad wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu; 11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach rozwoju funkcji rolniczej, z uwzględnieniem zasad wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu; 12. Kierunki rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zasad wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu; 13. Strategiczne obszary rozwoju Jarosławia: obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27156, 27155, 27154, 27153, 27152, 27151, 27150, 27149, 27148, 27147, 27146, 27145, 27144, 27143, 27142, 27141, 27140, 27139, 27138, 27137, 27136, 27135 (22 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27134/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorczość a postawa przedsiębiorcza; Rozdział 2: Wprowadzenie do przedsiębiorczości; Rozdział 3: Analiza rynku; Rozdział 4: Lokalizacja przedsiębiorstw (działalności gospodarczej); Rozdział 5: Przedsiębiorstwo; Rozdział 6: Podatki; Rozdział 7: Ubezpieczenia; Rozdział 8: Pieniądz, rynek pieniężny; Rozdział 9: Bankowośc; Rozdział 10: Budżety; Rozdział 11: Praca; Rozdział 12: Dysproporcje gospodarcze. Bezrobocie i rynek pracy; Rozdział 13: Komunikacja interpersonalna; Rozdział 14: Współpraca międzynarodowa i procesy globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24232, 24231, 24230, 24229, 24228, 24227, 24226, 24225, 24224, 24223, 24222, 24221, 24220, 24219, 24218, 24217, 24216, 24215, 24214 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24213/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29222, 29221, 29220, 29219 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29218/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-60-4
1. Odnawialne źródła energii a rozwój zrównoważony; 2. Polityka energetyczna Unii Europejskiej i Polski3. Odnawialne źródła energii; 4. Źródła biomasy na cele energetyczne; 5. Technologie konwersji biomasy w energie użytkowa; 6. Innowacje organizacyjne w bioenergetyce; 7. Wsparcie przedsięwzięć bioenergetycznych; 8. Charakterystyka województwa podkarpackiego; 9. Perspektywy pozyskania surowców dla bioenergetyki na Podkarpaciu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29230, 29229, 29228, 29227 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29226/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88139-84-3
1.Wstęp; 2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa; 3. Arbitraż gospodarczy; 4. Krajowy rejest sądowy; 5. Spółdzielnie i ich związki; 6. Przedsiębiorstwo państwowe, banki, stowarzyszenia i funkcje; 7. Pojęcie i rodzaje spółek; w polskim prawie handlowym i cywilnym; 8. Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie; 9. Papiery wartościowe i ich funkcja w obrocie handlowym; 10. Wybrany materiał normatywny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14255, 14254, 14253, 14252 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14251/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-76-2
1. Zagadnienia ogólne prawoznawstwa; 2. Elementy prawa konstytucyjnego; 3. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; 4. Postępowanie cywilne - zarys wykładu; 5.Prawo rodzinne i opiekuńcze; 6. Prawo pracy; 7. Prawo karne; 8. Prawo administracyjne - zarys wykładu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12890, 12889, 12888, 12887, 12886, 12885, 12884, 12883, 12882, 12881, 12880, 12879, 12878, 12877 (14 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12876/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88139-78-9
1. Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących; 2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; 3. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; 4. Wynik finansowy; 5. Funkcjonowanie kont analitycznych- księgi pomocnicze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12723, 12722, 12721, 12720, 12719, 12718, 12717, 12716, 12715, 12714, 12713, 12712, 12711, 12710, 12709, 12708, 12707, 12706, 12705 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12704/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12703, 12702, 12701, 12700, 12699, 12698, 12697, 12696, 12695 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12694/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. MSP w gospodarce Unii Europejskiej i Polski; 2. Sytuacja społeczno -gospodarcza Podkarpacia; 3. Problemy badawcze i zarys przebiegu procesu badawczego; 4. Analiza i ustalenia badawcze w kluczowych obszarach problemowych -prezentacja wyników; 5. Wnioski i zestawienie ważniejszych ustaleń badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29241, 29240, 29239, 29238 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29237/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again