Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(11)
Forma i typ
Książki
(11)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Krajewski Mirosław
(2)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Gładys Zbigniew
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Knap Radosław
(1)
Komosińska Krystyna
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Pogorzelski Witold
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Strzelecki Józef
(1)
Szerauc Andrzej
(1)
Waluch Kazimierz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Temat
Pedagogika
(2)
Administracja
(1)
Analiza systemowa
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Kultura
(1)
Metodyka
(1)
Odpoczynek
(1)
Policjanci
(1)
Prawo
(1)
Rekreacja ruchowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Uczenie się
(1)
Wartości (filozofia)
(1)
Wojskowi
(1)
Wychowanie
(1)
Wymiar sprawiedliwości karnej
(1)
Wymiar sprawiedliwości wojskowej
(1)
Gatunek
Konferencje
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35466, 35465, 35464, 35463, 35462, 15442 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15441/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Koncepcje analizy systemowej; Cz. 2: Pomocnicze procedury analizy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13209 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13208/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16299 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16298/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90; Rozdział 4: Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkowstwa w Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15432 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15431/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna; Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Europejska mysl pedagogiczna XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej; Rozdział 11: Tajna oświata w polsce w czasie drugiej wojny światowej; Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Współcześni pedagodzy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13838 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13837/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu ( XV- XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna ( XVII - XVIII w.); Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939); Rozdział 11: Tajna oświata w Polsce Ludowej (1944-1989); Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24934, 24933, 24932, 24931 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24930/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Sądy i Trybunały; Rozdział 1: Sąd najwyższy; Rozdział 2: Sądy powszechne; Rozdział 3: Sądy administracyjne; Rozdział 4: Sądy wojskowe; Rozdział 5: Krajowa Rada Sądownictwa; Rozdział 6: Trybunał Konstytucyjny; Rozdział 7: Trybunał Stanu; Cz.2: Naczelne organy ochrony prawnej; Rozdział 8: Najwyższa Izba Kontroli; Rozdział 9: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rozdział 10: Rzecznik Praw Dziecka; Rozdział 11: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Rozdział 12: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Cz.3: Prokuratura i organy typu policyjnego; Rozdział 13: Prokuratura; Rozdział 14: Policja; Rozdział 15: Służba Więzienna; Rozdział 16: Straż Graniczna; Rozdział 17: Straże Gminne; Rozdział 18: Żandarmeria Wojskowa; Rozdział 19: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Rozdział 20: Agencja Wywiadu; Rozdział 21: Wojskowe Służby Informacyjne; Rozdział 22: Biuro Ochrony Rządu; Rozdział 23: Inspekcja Transportu Drogowego; Rozdział 24: Straż Ochrony Kolei; Rozdział 25: Straż Leśna; Rozdział 26: Straż Łowiecka; Rozdział 27: Straż Rybacka; Cz. 4: Korporacje ochrony prawnej; Rozdział 28: Adwokatura; Rozdział 29: Radcowie Prawni; Rozdział 30: Notariat; Cz.5: Pozostałe organy ochrony prawnej; Rozdział 31: Instytut Pamięci Narodowej; Rozdział 32: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Rozdział 33: Sejmowa Komisja Śledcza;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16289 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16288/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Wprowadzenie i objaśnienie.Kontrola administracji publicznej; Cz.2: Tablice; Cz.3: Słowniki i terminy; Cz.4: Teksty aktów prawnych; Cz.5: Przepisy o najwyższych organach kontroli w konstytucjach państw europejskich;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13180 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13179/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Podstawy dydaktyczne studiów zaocznych; 2. Metody pracy z tekstem drukowanym; 3. Korzystanie z wykładów i dyskusji; 4. Zasady i metody notowania; 5. Wyrażenie nabytej wiedzy; 6. Praca umysłowa - procesy poznawcze i zasady higieny; Rozdział 7: Korzystanie z czytelni i biblioteki; Rozdział 8: Techniki Tony'ego Buzana; Rozdział 9: Praca dyplomowa i magisterska; Rozdział 10: Komputer w samodzielnym zdobywaniu wiedzy; Rozdział 11: Studiowanie pedagogiki- warsztat podstawowy; Rozdział 12: Potrzeba i wartości ogólnego kształcenia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7196, 7195, 7194, 7193 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7192/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Program Kultura 2000; 2. Inne aktualne źródła finansowania kultury; 3. Rozwój regionalny i społeczny - fundusze strukturalne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16047 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16046/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44206 czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej