Source
Katalog księgozbioru
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Krajewski Mirosław
(2)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Gładys Zbigniew
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Knap Radosław
(1)
Komosińska Krystyna
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Pogorzelski Witold
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Strzelecki Józef
(1)
Szerauc Andrzej
(1)
Waluch Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Pedagogika
(2)
Administracja
(1)
Analiza systemowa
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Kultura
(1)
Metodyka
(1)
Odpoczynek
(1)
Policjanci
(1)
Prawo
(1)
Rekreacja ruchowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Uczenie się
(1)
Wartości (filozofia)
(1)
Wojskowi
(1)
Wychowanie
(1)
Wymiar sprawiedliwości karnej
(1)
Wymiar sprawiedliwości wojskowej
(1)
Genre/Form
Konferencje
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35466, 35465, 35464, 35463, 35462, 15442 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15441/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Koncepcje analizy systemowej; Cz. 2: Pomocnicze procedury analizy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13209 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13208/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16299 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16298/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Subject
Rozdział 1: Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90; Rozdział 4: Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkowstwa w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15432 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15431/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna; Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Europejska mysl pedagogiczna XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej; Rozdział 11: Tajna oświata w polsce w czasie drugiej wojny światowej; Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Współcześni pedagodzy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13838 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13837/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wychowanie w starożytności; Rozdział 2: Oświata i wychowanie w średniowieczu; Rozdział 3: Humanizm w wychowaniu ( XV- XVII wiek); Rozdział 4: Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna ( XVII - XVIII w.); Rozdział 5: Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku; Rozdział 6: XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej; Rozdział 7: Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Rozdział 8: Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Rozdział 9: Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku; Rozdział 10: Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939); Rozdział 11: Tajna oświata w Polsce Ludowej (1944-1989); Rozdział 12: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej ( 1944-1989); Rozdział 13: Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku; Rozdział 14: Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. Rozdział 15: Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 16: Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24934, 24933, 24932, 24931 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24930/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Sądy i Trybunały; Rozdział 1: Sąd najwyższy; Rozdział 2: Sądy powszechne; Rozdział 3: Sądy administracyjne; Rozdział 4: Sądy wojskowe; Rozdział 5: Krajowa Rada Sądownictwa; Rozdział 6: Trybunał Konstytucyjny; Rozdział 7: Trybunał Stanu; Cz.2: Naczelne organy ochrony prawnej; Rozdział 8: Najwyższa Izba Kontroli; Rozdział 9: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rozdział 10: Rzecznik Praw Dziecka; Rozdział 11: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Rozdział 12: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Cz.3: Prokuratura i organy typu policyjnego; Rozdział 13: Prokuratura; Rozdział 14: Policja; Rozdział 15: Służba Więzienna; Rozdział 16: Straż Graniczna; Rozdział 17: Straże Gminne; Rozdział 18: Żandarmeria Wojskowa; Rozdział 19: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Rozdział 20: Agencja Wywiadu; Rozdział 21: Wojskowe Służby Informacyjne; Rozdział 22: Biuro Ochrony Rządu; Rozdział 23: Inspekcja Transportu Drogowego; Rozdział 24: Straż Ochrony Kolei; Rozdział 25: Straż Leśna; Rozdział 26: Straż Łowiecka; Rozdział 27: Straż Rybacka; Cz. 4: Korporacje ochrony prawnej; Rozdział 28: Adwokatura; Rozdział 29: Radcowie Prawni; Rozdział 30: Notariat; Cz.5: Pozostałe organy ochrony prawnej; Rozdział 31: Instytut Pamięci Narodowej; Rozdział 32: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Rozdział 33: Sejmowa Komisja Śledcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16289 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16288/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wprowadzenie i objaśnienie.Kontrola administracji publicznej; Cz.2: Tablice; Cz.3: Słowniki i terminy; Cz.4: Teksty aktów prawnych; Cz.5: Przepisy o najwyższych organach kontroli w konstytucjach państw europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13180 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13179/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy dydaktyczne studiów zaocznych; 2. Metody pracy z tekstem drukowanym; 3. Korzystanie z wykładów i dyskusji; 4. Zasady i metody notowania; 5. Wyrażenie nabytej wiedzy; 6. Praca umysłowa - procesy poznawcze i zasady higieny; Rozdział 7: Korzystanie z czytelni i biblioteki; Rozdział 8: Techniki Tony'ego Buzana; Rozdział 9: Praca dyplomowa i magisterska; Rozdział 10: Komputer w samodzielnym zdobywaniu wiedzy; Rozdział 11: Studiowanie pedagogiki- warsztat podstawowy; Rozdział 12: Potrzeba i wartości ogólnego kształcenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7196, 7195, 7194, 7193 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7192/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Subject
1. Program Kultura 2000; 2. Inne aktualne źródła finansowania kultury; 3. Rozwój regionalny i społeczny - fundusze strukturalne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16047 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16046/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44206 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again