Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Kozioł Leszek (ekonomia)
(2)
Barwacz Kazimierz
(1)
Kozina Andrzej (1958- )
(1)
Krukowski Jan
(1)
Lis Stanisław
(1)
Lis Wojciech M
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Muszyński Zenon (1925-2017)
(1)
Siekierski Jan
(1)
Stanienda Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
Subject
Kultura organizacyjna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Agrobiznes
(1)
Dziecko
(1)
Ergonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Kultura pracy
(1)
Lis, Stanisław
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rolnictwo
(1)
Sektor publiczny
(1)
Słowacja
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Tarnów (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60221 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62907/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika w Życiu)
ISBN: : 978-83-89879-20-2
Paweł Plichta : Zarys problematyki dziecka w tekstach Tanachu; : Ewa Jaworska : Dzieciństwo w XXI wieku; Iwona Wagner : Modele przemian wartości i norm moralnych w polskim społeczeństwie; Dariusz Dobijański : Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Prawa dziecka w edukacji; RYSZARD KOSA : Ewolucja praw dziecka w teorii i praktyce pedagogicznej; Anna Majchrowska, Dzieci umieszczone poza rodziną na mocy orzeczeń sądów – skala problemu; Justyna Wojniak : Status prawny dziecka w świetle unormowań prawa wspólnotowego. Agenda Unii Europejskiej na rzecz ochrony praw dziecka jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku; Agnieszka Podbilska : Rodzina jako czynnik warunkujący szczęśliwe dzieciństwo; Barbara Klasińska : Tradycje ludowe domu rodzinnego – conditio sine qua non słodkiego dzieciństwa; Dariusz Dudzik, Elementy przestrzeni miejskiej jako miejsca realizacji funkcji rekreacyjnych dla dzieci; Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik, Rozwój społeczny dzieci pięcio i sześcioletnich a gotowość szkolna; Jolanta Karbowniczek : Zreformowana edukacja wczesnoszkolna po dziesięciu latach – próba oceny; Łucja Reczek-Zymróz : Działalność opiekuńcza szkoły ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej – teoria i praktyka pedagogiczna; Anna Włoch : Edukacja europejska dla najmłodszych – funkcje społeczne i kulturowe. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48764 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48763/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-909445-7-X
1. Kapitalizacja; 2. Strumienia płatności; 3. Kredyty; 4. Renty;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9385, 9384 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9383/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36675 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36674/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Słowo od rezenzenta; 2. Rolnictwo polskie i wieś wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych; 3. Rolnictwo w okresie transformacji rynkowej; 4. Infrastruktura w rynkowej obsłude wsi i rolnictwa; 5. Polityka rolna, rynek żywności i ekorozwój na obszarach wiejskich; 6. Polityka regionalna rozwoju wsi i rolnictwa na przykładzie Małopolski; 7. Rola i miejsce samorządu terytorialnego w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym; 8. Sektor rolno-spożywczy i wieś na drodze integracji europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9347, 9346 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9345/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43799 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43798 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Słowo wstępne; 2. Wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Miklaszewskiego; 3. Gratulacje i życzenia dla Jubilata; 4. Słowo Jubilata; 5. Sylwetka naukowa prof. dr. hab. Stanisława Lisa; 6. Bibliografia prac profesora Stanisława Lisa; ARTYKUŁY NAUKOWE; 1. Adam Noga: Klincz mikro- i makroekonomii; 2. Jerzy Kle er: Sektor publiczny w gospodarce światowej; 3. Mirosław Jodko: Gospodarka wobec wyzwań globalizacji; 4. Anna Z ą b k o w i c z: Globalizacja konkurencji o kapitał i suwerenna polityka makroekonomiczna; 5. Andrzej Kryriski: Europa w procesach globalizacji gospodarczej - szansę i zagrożenia; 6. Andrzej F. Bocian: Globalizacja - konsekwencje dla rozwoju gospodarczego Polski; 7. Marian Noga: Spór o model rozwoju gospodarczego Polski u progu XXI wieku; 8. Aleksander Z e l i a ś: Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych; 9. Katarzyna Żukrowska: Transformacja gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Zdzisław W. Puślecki: Polska wobec integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki światowej; 11. Czesława P i l a r s k a, Janusz Niezgoda: Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000. Analiza statystyczna; 12. Wacław Jarmołowicz, Magdalena Twarowska: Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w Polsce okresu transformacji ustrojowej ; 13. Kazimierz Kłosiński: Usługowa opcja rozwoju gospodarczego; 14. Dorota Ku d e r, Renata Śliwa: Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej; 15. Anna Karwińska: Wyzwania dla Polski XXI wieku a gotowość modernizacyjna społeczeństwa. Wybrane problemy; 16. Andrzej Adamczyk, Dorota Góral: Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej; 17. Bogumiła Szopa: Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki; 18. Krystyna Przybylska: Aktywne formy internacjonalizacji przedsiębiorstw; 19. Zbigniew Mikołajewicz: Przemiany strukturalne polskiego przemysłuw okresie transformacji; 20. Teresa K a m i ń s k a, Elżbieta Adamowie z: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego wobec wyzwań integracyjnych; 21. Józefa F a miel e c: Odpisy amortyzacyjne jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska w świetle zasad pomocy państwa przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej; 22. Henryk Wnorowski: Polski przemysł spirytusowy w okresie transformacji; 23. Kazimierz Z i e l i ń s k i: Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce; 24. Michał Narożny: Negocjacje rolne Polski z Unią Europejską - próba oceny wyników; 25. Bolesław Duda: Realizacja funkcji celu procesów gospodarowania w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce; 26. Jan Siekier s k i: Integracja polskiego sektora rolno-żywnościowego ze strukturami Unii Europejskiej; 27. Tomasz To k a r s k i: O regułach polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi typu Domara-Solowa; 28. Lumir K u l h a n e k, Stanislay Matuszek: Macroeconomic Factors and the Stock Market; 29. Mieczysław Dobija: Prawo jednej ceny jako podstawa porównań międzynarodowych i konsolidacji sprawozdań finansowych; 30. Andrzej Z y g u ł a: Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym; 31. Ruprecht von Heusinger: Diversification Possibilities of a Central Europe-an Banking Portfolio; 32. Stanisław Miklaszewski: Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej; 33. Alina Szypulewska-Porczyńska: Rozwój polskiego rynku usług bankowych w świetle koncepcji jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej; 34. Wojciech Bieńkowski: Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji; 35. Karolina Klecha: Przyczyny oraz przebieg japońskiego kryzysu gospodarczego ; 36. Tibor Paulik: Vyvoj politickeho a spolećenskeho prostfedi transformace; 37. Eva M u c h o v a: Transformation of the Slovak Economy and Its Accession to the EU; 38. Jan Lisy: Makroekonomicke predpoklady vstupu Slovenskej republiky do Európskej menovej unie; 39. Rudolf Sivak: Platobna neschopnost' podnikov v SR vo vazbe na transformaćny proces slovenskej ekonomiky; 40. Kajetana H o n t y o v a: Fiskalna politika ako sust' makroekonomickej stabilizaćnej politiky SR; 41. Judita Tancośova: Priame zahranićne investicie v procese transformacie ekonomiky Slovenska. Teoreticke yychodiska a prakticke skusenosti ; 42. Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny oraz lista uczestników Konferencji naukowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32514, 32513 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32512/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again