Form of Work
Książki
(48)
Status
only on-site
(40)
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Author
Reale Giovanni (1931- )
(3)
Zieliński Edward Iwo (1939- )
(3)
Dyczewski Leon
(2)
Merecki Jarosław
(2)
Radwan Marian
(2)
Stanowski Adam
(2)
Styczeń Tadeusz
(2)
Sura Rafał
(2)
Zon Józef
(2)
Adamczyk Grzegorz (socjolog)
(1)
Bondaruk Anna
(1)
Borkowski Ludwik
(1)
Cywiński Bohdan (1939- )
(1)
Dziura Małgorzata
(1)
Dębiński Antoni
(1)
Fałda Beata
(1)
Gorbaniuk Julia
(1)
Grabowska Olga
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Janocha Witold
(1)
Kiereś Barbara
(1)
Kornas-Biela Dorota
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kowalczyk Stanisław (1932- )
(1)
Kozlowski Stefan (1928- )
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kruszewska-Gagoś Małgorzata
(1)
Kuryłowicz Marek
(1)
Lis Wojciech (nauki prawne)
(1)
Mariański Janusz (1940- )
(1)
Mikulska Patrycja
(1)
Oleś Piotr
(1)
Parysiewicz Beata
(1)
Piwowarski Władysław
(1)
Podbielski Marcin
(1)
Podraza Andrzej (1964- )
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Prymon Marek
(1)
Puchalska-Wasyl Małgorzata
(1)
Rodziński Adam
(1)
Sedlak Włodzimierz
(1)
Sobol-Kwapińska Małgorzata
(1)
Stepulak Marian Zdzisław
(1)
Strzeszewski Czesław
(1)
Stępień Antoni Bazyli
(1)
Stępień Antoni Bazyli. Wiadomości z logiki formalnej
(1)
Stępień Katarzyna
(1)
Szewczak Marcin
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Szudra Anna
(1)
Szymołon Jerzy
(1)
Szyszka Ryszard
(1)
Tylus Stanisław
(1)
Uzar Katarzyna
(1)
Walkusz Jan
(1)
Wawro Franciszka Wanda
(1)
Wnuk Marian (1948- )
(1)
Wolanin-Jarosz Elżbieta
(1)
Woroniecki Jacek
(1)
Zięba Stanisław (1940- )
(1)
Zon Józef (1948- )
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(8)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(42)
Subject
Etyka
(4)
Kościół katolicki
(4)
Filozofia
(3)
Osobowość
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Bioelektronika
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kultura
(2)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(2)
Plazma
(2)
Religia
(2)
Religijność
(2)
Rodzina
(2)
Unia Europejska
(2)
Wychowanie
(2)
Ankieta
(1)
Bankowy tytuł egzekucyjny
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biochemia
(1)
Biofizyka
(1)
Biologia
(1)
Biologia molekularna
(1)
Budżety terenowe
(1)
Bóg
(1)
Błony komórkowe
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Ciąża
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Ewolucja
(1)
Filozofia hellenistyczna
(1)
Finanse publiczne
(1)
Grecja
(1)
Hellada
(1)
Integracja europejska
(1)
Język angielski
(1)
Kinezjologia edukacyjna
(1)
Konsumenci
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Krzem
(1)
Lęk
(1)
Marketing
(1)
Mass media
(1)
Moralność
(1)
Młodzież
(1)
Niemowlę
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Noworodek
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Paleontologia
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika personalistyczna
(1)
Personalizm
(1)
Perspektywy
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Podatek
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Psychologia pastoralna
(1)
Psychologia prenatalna
(1)
Rzym starożytny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Teologia katolicka
(1)
Teologia moralna
(1)
Teoria systemów
(1)
Wartość
(1)
Weiss Anzelm (1940-)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyznanie
(1)
Zdanie angielskie
(1)
Zdanie irlandzkie
(1)
Zdanie polskie
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
48 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44728 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44727/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Theoretical Backgroundl; 1.1. Minimalist program - an outline; 1.2 Minimalist approaches to PRO and control; 1.3. Summary; 2. Control Phenomena in English; 2.1. The distribution of non-finite clauses un English; 2.2. Typology of control in English; 2.3. Minimalist analysis of control in English; 2.4. Non-finite clauses with over subject; 2.5. Summary; 3. Restructuring and the categorical status of non-finite clauses in Polish; 3.1. The distribution of non-finite clauses in Polish; 3.2. The categorical status of Polish non-finite clauses; 3.3. Summary; 4. Control Phenomena in Polish; 4.1. Preliminary observations; 4.2. Control types in Polish; 4.3. PRO and adjectival predicates in Polish; 4.4. Control phenomena in Polish - an analysis; 4.5. Summary; 5. Control phenomena in Irish; 5.1. Preporties of non-finite clauses in Irish; 5.2. Typology of control in Irish; 5.3. OC in Orish - an analysis; 5.4. Anomalous control; 5.5. Non-obligation control in Irish; 5.6. Interpretation of PRO; 5.7. Summary. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1227/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1227/1/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 47452/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47000/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
CZĘŚĆ I PROBLEMY REFORMOWANIA SYSTEMU PODATKOWEGO; 1. RAFAŁ DOWGIER: Zasady stanowienia prawa podatkowego - próba klasyfikacji; 2. ANDRZEJ GOMUŁOWICZ: Prawodawstwo podatkowe a badania postlegislacyjne; 3. JERZY MAŁECKI: Sędzia podatkowy a "złe" prawo i jego stosowanie; 4. ARTUR MUDRECKI: Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych; 5. KALINA KUNOWSKA: In dubio pro fisco - założenie systemowe czy błąd w praktyce stosowania prawa?; 6. DOMINIK MĄCZYŃSKI: Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym; 7. BOGUSŁAW WALCZAK: Pomiar jakości systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego; 8. RYSZARD SOWIŃSKI: Skutki zjawiska uchylania się od opodatkowania - przegląd problematyki; 9. MARIUSZ POPŁAWSKI: Roszczenia podatkowe - specyfika i klasyfikacja; 10. WIESŁAWA MIEMIEC: Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych; 11. MARINA SENTSOYA KARASSEYA: Russian tax system and barriers for its improving; 12. ????? ????????: ????????????????? ????????? ???????? ?????????? ????????: ???????? ??????; 13. ????? ???: ??????????????? ? ?????????? ??????????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? ; 14. ????? ?????????: ????????? ? ????????? ??????? ??????? ??????????; 15. JAROSŁAW MARCZAK: Powszechny podatek przychodowy; 16. ANNA KRUK: Etapy ewolucji podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie; 17. OLGA SAKALOSH: Ukraińskie doświadczenia w zakresie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych; 18. ZBIGNIEW OFIARSKI: Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce; 19. WITOLD MODZELEWSKI: Opodatkowanie dochodu jako źródło dochodów budżetowych - proponowany scenariusz działań; 20. WANDA WÓJTOWICZ: Problemy związane z reformą podatku dochodowego od osób fizycznych; 21. ANNA ARENT: Ocena wybranych warunków stosowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców; 22. JACEK PATYK: Kościół katolicki jako podmiot prawa podatku dochodowego od osób prawnych; 23. EDYARD JUCHNEYIĆ: Opodatkowanie transakcji elektronicznych jako nowe źródło dochodów budżetowych; 24. JOANNA KISZKA: Acąuis communautaire a problem jakości krajowego prawa podatkowego - wybrane zagadnienia polskiej regulacji akcyzy; 25. LEONARD ETEL: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego problemy praktyczne; 26. RYTA DZIEMIANOWICZ: Uwarunkowania i bariery reformy polskiego systemu opodatkowania rolnictwa; 27. PIOTR STANISŁAWISZYN: Opłata skarbowa w zakresie pełnomocnictwa jako przykład złej legislacji w prawie finansowym; 28. MAREK KLINK: Wpływ działalności doradców podatkowych na prawidłowe kształtowanie się dochodów budżetowych; 29. DAMIAN CYMAN: Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej; CZĘŚĆ II ROLA NIEPODATKOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; 1. ELŻBIETA KORNBERGER SOKOŁOWSKA: Prawne uwarunkowania pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządu terytorialnego2. KAMILA TROJANOWSKA: Zmiana zasad finansowania samorządów a samodzielność finansowa gmin wiejskich w Polsce; 3. IRENA CZAJA-HLINIAK: Wybrane regulacje prawne niektórych danin publicznych ograniczające dochody własne budżetów samorządowych; 4. MAREK DYLEWSKI: Granice prawne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - uwarunkowania i bariery; 5. JAN ADAMI AK, BOŻENA KŁOSOWSKA: Dług publiczny sektora samorządowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; 6. BEATA GUZIEJEWSKA: Zasady systemu zewnętrznych źródeł finansowania samorządu terytorialnego; 7. SŁAWOMIRA KAŃDUŁA, JANINA KOTLIŃSKA: Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego; 8. MARCIN WIŚNIEWSKI: Determinanty zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i sposoby kwantyfikacji ich symptomów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32351, 32350 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32349/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 3.)
Cz. 1. Współczesna moralność małżeńska i rodzinna; Cz. 2. Środowisko medialne a rodzinna socjalizacja dziecka; Cz. 3. Religijny charakter współczesnej rodziny; Cz. 4. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia rodziny. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34203 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34202/XII czyt. (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczno-kulturowy kontekst wyłaniania się pedagogiki prenatalnej; Rozdział 2: Prenatalna relacja z dzieckiem- wyzwania dla pedagogów; Rozdział 3: Nowe podejście do prokreacji i dziecka prenatalnego; Rozdział 4: Pedagogika prenatalna jako odpowiedź na nowe wyzwania w naukach o wychowaniu; Rozdział 5: Zarys statutu metodologicznego pedagogiki prenatalnej; Rozdział 6: Współpraca pedagogiki prenatalnej z dyscyplinami pedagogicznymi; Rozdział 7: Interdyscyplinarny charakter pedagogiki prenatalnej.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35039 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35038/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Aksjologia edukacji dorosłych / red. Janina Kostkiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - 430 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Andragogika w perspektywie aksjologicznej; Cz.2: O obecności wartości w edukacji dorosłych; Cz.3: Problemy aksjologiczne w teorii i praktyce edukacji doroałych; Cz.4: Sytuacje trudne a wsparcie pedagogiczne człowieka dorosłego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15189 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15188/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przyszłość ekorozwoju / Stefan Kozlowski. - Wyd. 2 ro. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - 622 s., [4] s. map : mapy, rys., wyk. ; 24 cm.
ISBN: : 9788373635708
Cz. 1: Założenia ekorozwoju; 1. Życie na planecie Ziemi; 2. Ekorozwój; Cz. 2: Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku; 3. Programy światowe; A: Materiały i dokumenty; B: Zagrożenia i podejmowane działania; C: Problemy przyszłości; 4. Programy europejskie; 5. Programy polskie; 6. Problemy realizacji zrównoważonego rozwoju w XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32993, 32992 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32991/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podmiotowość publicznoprawna gminy / Małgorzata Kruszewska-Gagoś. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 221 s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7363-954-3 ; 978-83-7363-954-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35207 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35206/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Aksjologiczne i normatywne podstawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 1: Jadwiga Potrzeszcz: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa; 2: Dariusz Dudek: Konstytucyjne podstawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 3: Zbigniew Husak: Ochrona bezpieczeństwa państwa przed zagrożeniami cybernetycznymi w Unii Europejskiej; Część 2: Zadania państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 1: Wojciech Lis: Publiczny sektor ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2: Monika Bartnik: Rola służb specjalnych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 3: Grzegorz Kowalski: Obrona cywilna jako element systemu obronnego państwa; Część 3: Prawnokarne aspekty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 1: Anna Komadowska: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w kodeksie karnym z 1997 r:; 2: Krzysztof Wiak: Przeciwdziałanie aktom terroru i terroryzmowi; 3: Małgorzata Kuć: Zapobieganie przestępczości i innym przejawom patologii społecznej: Wybrane zagadnienia: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49132 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49131/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia moralności / Janusz Mariański. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - 519 s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7363-391-X
Rozdział 1: Z historii socjologii moralności; Rozdział 2: Socjologia moralności jako nauka empiryczna o faktach moralności; Rozdział 3: Socjologia moralności wśród innych nauk o moralności; Rozdział 4: Moralność jako przedmiot badań socjologicznych; Rozdział 5: Oceny, normy i wartości moralne; Rozdział 6: Społeczne uwarunkowania moralności; Rozdział 7: Typologie moralności. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35043 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35042/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41398 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41397/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 8373637610
Od początków do Sokratesa; Cz. 1: Powstanie, natura oraz rozwój filozofii i spekulatywnych problemów starożytności; 1. Powstanie filozofii Grecji; 2. Formy życia duchowego Greków, które przygotowały powstanie filozofii; 3. Natura i problemy filozofii starożytnej; 4. Okres filozofii starożytnej; Cz. 2: Jońscy i Italscy filozofowie przyrody. Problematyka physis, bytu i kosmosu; Rozdział 1: Zapowiedź problematyki kosmologicznej; Rozdział 2: Milezyjczycy i Heraklit; 1. Tales; 2. Anaksymander; 3. Anaksymenes; 4. Heraklit z Efezu; Rozdział 2: Pitagoreizm; Rozdział 3: Ksenofanes i Eleaci; 1. Ksenofanes; 2. Parmenides; 3. Zenon z Elei; 4. Melissos z Samos; Rozdział 4: Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody; 1. Empedokles; 2. Anaksagoras z Kladzomen; 3. Atomiści; 4. Eklektyczni filozofowie przyrody; Sofiści- przejście od filozofii przyrody do filozofii moralnej; Cz. 3: Geneza i natura problematyki moralnej; Rozdział 5: Dlaczego filozoficzny problem człowieka nie pojawił się równocześnie z problemem kosmosu; Rozdział 6: Kilka rozróżnień terminologicznych i pojęciowych istotnych dla zrozumienia problematyki etycznej; Rozdział 7: Refleksja moralna przed pojawieniem się filozofii moralnej; Cz. 4: Sofiści; Rozdział 8: Powstanie, natura i cele ruchu sofistycznego; Rozdział 9: Protagoras; Rozdział 10: Gorgiasz; Rozdział 11: Prodikos z Keos; Rozdział 12: Hippiasz i Antyfont; Rozdział 13: Eryści i Sofiści politycy; Rozdział 14: Podsumowanie sofistyki; Cz. 5: Sokrates i Sokratycymniejsi. Powstanie filozofii moralnej; Rozdział Sokrates. Odkrycie istoty człowieka; Rozdział 15: Kwestia sokratyczna i problem źródeł; Rozdział 16: Etyka Sokratejska; Rozdział 17: Teologia sokratejska i jej znaczenie; Rozdział 18: Dialektyka sokratejska; Rozdział 19: Aporie i ograniczenia strukturalne sokratyzmu; Cz. 6: Sokratycy mniejsi; Rozdział 20: Krąg sokratyków i szkoły sokratyczne mniejsze; Rozdział 21: Antystenes i założenia szkoły cynickiej; Rozdział 22: Arystyp i szkoła cyrenaików; Rozdział 23: Euklides i szkoła megaryjska; Rozdział 24: Fedon i szkoła w Elidzie; Rozdział 25: Podsumowanie odnośnie do sokratyków mniejszych; Dodatek pierwszy: Orfizm i nowość jego przesłania; Dodatek drugi: Uściślenie dotyczące podstawowych cech greckiego rozumienia filozofii;. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35029 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35028/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 8373637627
Platon i Arystoteles; Cz. 1: Platon i odkrycie przyczyny ponadzmysłowej " drugie żeglowanie"; Cz. 2: Wielkie zderzenie kultury "Pisma" i kultury "przekazywania ustnego" oraz różne sposoby komunikowania przekazu filozoficznego u Platona; Rozdział 1:Platońska próba wypośrodkowania między "pismem" a "przekazem ustnym" oraz strukturalny związek "pisma" z tym co "niepisane"; Rozdział 2: Wielkie problemy związane z interpretacja Platona łatwiejsze do rozwiązania w świetle nowych badań; Cz. 2: Metafizyczno-dialektyczny składnik myśli Platońskiej; Rozdział 3: "Drugie żeglowanie" jako przejście od fizycznych badań presokratyków do poziomu metafizycznego; Rozdział 4: Platońska teoria idei i niektóre problemy z nią związane; Rozdział 4: "Niepisane nauki" o pierwszych i najważniejszych zasadach oraz związane z nimi wielkie koncepcje metafizyczne; Rozdział 5: Metafizyka w świetle proktologii " nauk niepisanych" oraz aluzje jakie Platon czyni do nauki o zasadach; Rozdział 6: Nauka o demiurgu i kosmologia; Rozdział 6: Gnozeologia i dialektyka; Rozdział 7: Koncepcja sztuki i retoryki; Cz. 3: Etyczno-religijno-ascetyczny skłanik myśli platońskiej oraz jego związki z proktologią " nauk niepisanych"; Rozdział 7: Znaczenie mistyczno-religijno-ascetycznego składnika platonizmu; Rozdział 8: Nieśmiertelność duszy, jej pozaziemskie losy i reinkarnacja; Rozdział 9: Nowa ascetyczna moralność; Rozdział 10: Mistyka przyjaźni i miłości; Rozdział 11: Platon prorokiem?; Rozdział 12: Etyczno-religijny składnik myśli platońskiej i jego powiązania z proktologią "nauk niepisanych"; CZ. 4: Polityczny składnik platonizmu i jego związki z proktologią "nauk niepisanych"; Rozdział 13: Waga i znaczenie politycznego składnika platonizmu; Rozdział 14: Politeia czyli konstruowanie państwa idealnego; Rozdział 15: Polityk, prawo pisane i ustroje; Rozdział 16: "Państwo drugie" z praw Rozdział 17: Polityczny składnik myśli platońskiej i jego związki z proktologią "nauk niepisanych"; Cz. 5: Podsumowanie myśli platońskiej; Rozdział 18: "Mit jaskiń" jako symbol wszystkich podstawowych składników myśli Platona' Rozdział 19: Kilka szczytowych osiągnięć myśli Platona, które pozostały punktami odniesienia w dziejach myśli zachodniej; Cz. 6: Arystoteles i systematyzacja wiedzy filozoficznej; Cz. 7: Relacje między Arystotelesem i Platonem. Kontynuacja "drugiego żeglowania"; Rozdział 20: Wprowadzenie krytyczne: metoda historyczno-genetyczna i współczesna interpretacja myśli arystotelesowskiej; Rozdział 21:Podstawowe podobieństwa między Arystotelesem i Platonem kontynuacja "drugiego żeglowania" Rozdział 22: Podstawowe różnice między Arystotelesem i Platonem; Cz. 8: Metafizyka i nauki teoretyczne; Rozdział 23: Metafizyka; Rozdział 24: Fizyka; Rozdział 25: Psychologia; Rozdział 27: Matematyka; Cz. 9: Nauki praktyczne: etyka i polityka; Rozdział 28: Etyka; Rozdział 29: Polityka; Cz. 10: Położenie podwalin pod logikę: retoryka i poetyka; Rozdział 30: Położenie podwalin pod logikę; Rozdział 31: Retoryka; Rozdział 32: Poetyka; Cz. 11: Podsumowanie filozofii arystotelesowskiej ; Rozdział 33: Losy filozofii arystotelesowskiej; Rozdział 34: Główne osiągnięcia i aporie filozofii arystotelesowskiej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35031 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35030/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Systemy epoki hellenistycznej; Cz. 2: Wprowadzenie do filozofii epoki hellenistycznej; Rozdział 1: Wyczerpanie się szkół sokratycznych mniejszych oraz inwolucja szkół Platona i Arystotelesa; Rozdział 2: Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku; Rozdział 3: Pierwsza Akademia i szybkie zagubienie zdobyczy "drugiego żeglowania"; Rozdział 4: Pierwszy pery pat i szybkie zatracenie wyczucia dla wymiaru metafizycznego; Rozdział 5: Epikureizm od powstania do końca ery pogańskiej; Rozdział 6: Epikur i założenia "ogrodu"; Cz. 3: Rozprzestrzenienie się epikureizmu w Rzymie i Lukrecjusz; Cz. 4: Stoicyzm od powstania do końca ery pogańskiej; Rozdział 7: Stara szkoła stoicka; Rozdział 8: Mediostoicyzm; Cz. 5: Sceptycyzm i eklektyzm od początków do końca ery pogańskiej; Rozdział 9: Sceptycyzm pieroński i sceptycyzm akademicki; Rozdział 10: Eklektyzm Akademii i Cyceron; Cz. 6: Podsumowanie systemów filozoficznych epoki hellenistycznej.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35033 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35032/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Katolicka nauka społeczna / Czesław Strzeszewski. - Wyd. 4. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003. - 812 s. : err. ; 24 cm.
1. Podstawy socjologii i ekonomii; 2. Historia katolickiej nauki społecznej; 3. Katolicka etyka społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16070, 16069, 16068, 16067 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16066/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ABC etyki / Tadeusz Styczeń, Jarosław Merecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - 62 , [4] s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-2280443-1 ; 978-83-7363-584-5
Cz. 1: Dzieje etyki; Rozdział 1: Istota powinności moralnej i dobra moralnego; Rozdział 2: Treść powinności i dobra moralnego; Rozdział 3: Sumienie jako norma moralności; Rozdział 4: Metoda i struktura etyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30208, 30207, 30206, 30205 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30204/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bankowy tytuł egzekucyjny / Rafał Sura. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - 311 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Zarys rozwoju polskiego systemu bankowego; Rozdział 2: Pojęcie, funkcje i rodzaje banków oraz podstawy egzekucji wierzytelności bankowych; Rozdział 3: Bankowy tytuł egzekucyjny jako szczególne uprawnienia banków; Rozdział 4: Postępowanie sądowe w sprawie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34471 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34470/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again