Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bank John
(1)
Kwiatkowski Robert
(1)
Lane Ronald W
(1)
Mosiołek-Kłosińska Katarzyna
(1)
Russel Thomas J
(1)
Temperton Paul
(1)
Teodorowicz Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Euro (pieniądz)
(1)
Język polski
(1)
Reklama
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-911465-1-0
1. Orientacja na klienta, 2. Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość, 3. Co mówią autorytety, 4. Obniżanie kosztu jakości, 5. Studium zarządzania przez jakość, 6. Narzędzia i techniki zarządzania przez jakość, 7. Jak uniknąć przesady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5399 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5398/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Podstawowe pojęcie kultury języka; 2. Poprawność fonetyczna; 3. Poprawność ortograficzna; 4. Poprawność interpunkcyjna; 5. Poprawność fleksyjna - nazwy własne; 6. Poprawność słowotwórcza; 7. Poprawność fleksyjna - nazwy pospolite - rzeczownik; 8. Poprawność fleksyjna- nazwy pospolite - przymiotnik i zaimek; 9. Poprawność fleksyjna - nazwy pospolite - czasownik; 10. Poprawność fleksyjna i składniowa - liczebnik; 11. Poprawność składniowa- związek zgody; 12. Poprawność składniowa - związek rządu; 13. Poprawność składniowa - skróty; 14. Poprawność składniowa - wyrazy funkcyjne; 15. Poprawność składniowa - szyk wyrazów w zdaniu; 16. Poprawność składniowa - imiesłowowe równoważniki zdań; 17. Poprawność składniowa - budowa zdania złożonego; 18. Wstęp do poprawności leksykalnej; 19. Poprawność słowotwórcza - nazwy pospolite; 20. Poprawność leksykalna - zapożyczenia; 21. Poprawność leksykalna - łączliwość; 22. Poprawność frazeologiczna; 23. Poprawność leksykalno-stylistyczna - metafory; 24. Poprawność leksykalno-stylistyczna - konstrukcje redundantne; 25. Redundancja a łączność leksykalna; 26. Poprawność leksykalno - stylistyczna - szablon językowy, wyrazy modne, poprawność semantyczna; 27. Poprawność stylistyczna - środki stylistyczne w tekstach użytkowych; 28. Poprawność stylistyczna - stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny; 29. Redagowanie tekstu; 30. Remanenty gramatyczne; 31. Pisać każdy może; 32. Podstawy leksykologii; 33. Odpowiedzi i omówienia wybranych zagadnień;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21115, 21114, 21113 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21111/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-911465-7-X
Cz. 1: Znaczenie reklamy; Rozdział 1: Reklama- rys historyczny; Rozdział 2: Funkcje reklamy; Cz. 2: Planowanie i reklama; Rozdział 3: Spirala reklamy i planowanie marki; Rozdział 4: Marketing ukierunkowany; Cz. 3: Zarządzanie reklamą; Rozdział 5: Agencja relamowa, usługi medialne i inne; Rozdział 6: Działania marketingowe i reklamowe reklamodawców; Cz. 4: Media; Rozdział 7: Podstawowe strategie medialne; Rozdział 8: Telewizja; Rozdział 9: Radio; Rozdział 10: Prasa; Rozdział 11: Czasopisma; Rozdział 12: Reklama zewnętrzna; Rozdział 13: Reklama z reakcją bezpośrednią i reklama wysyłkowa; Rozdział 14: Promocja sprzedaży; Cz. 5: Tworzenie reklam; Rozdział 15: Badania w reklamie; Rozdział 16: Jak powstaje reklama; Rozdział 17: Koncepcja całości: słowa i obrazy; Rozdział 18: Sztuka drukarska; Rozdział 19: Reklama telewizyjna; Rozdział 20: Reklama radiowa; Rozdział 21: Znaki handlowe i opakowania; Rozdział 22: Pełna kampania reklamowa; Cz. 6: Świat wokół reklamy; Rozdział 23: Reklama w działalności detalicznej; Rozdział 24: Reklama międzynarodowa; Rozdział 25: Prawne i inne ograniczenia działalności reklamowej; Rozdział 26: Gospodarcze i społeczne konsekwencje reklamy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6964, 6963 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6962/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Euro - wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. - XIII,[1], 292 s. : il., mapy ; 25 cm.
Cz. 1: Tło Euro; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Dlaczego wprowadza się euro; Rozdział 3: Wizerunek Eurolandu; Rozdział 4: W jaki sposób tworzy się euro; Cz. 2: Ekonomia euro; Rozdział 5: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Rozdział 6: Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii Walutowej; Rozdział 7: Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Rozdział 8: Dylematy stojące przed Wielką Brytanią; Rozdział 9: Kraje skandynawskie a euro; Cz. 3: Instytucje związane z euro; Rozdział 10: Bank centralny Europy; Rozdział 11: Euro-X; Cz. 4: Zagadnienia prawne; Rozdział 12: Euro- wyeliminowanie wątpliwości prawnych; Cz. 5: Problemy jeszcze przed nami; Rozdział 13: Czy Unia Walutowa może się załamać? Rozdział 14: Czy UGW może stać się maistycznym skokiem naprzód Europy; Cz. 6: Rynek walutowy; Rozdział 15: Międzynarodowa rola euro; Rozdział 16: Euro i waluty środkowoeuropejskie; Cz. 7: Rynki finansowe; Rozdział 17: Euro i rynek pieniężny; Rozdział 18: Euro a rynek obligacji rządowych; Rozdział 19: Euro i rynki akcji; Rozdział 20: Fundusze emerytalne a UWG; Cz.8: Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Rozdział 21: Euro a praktyki księgowe; Rozdział 22: Wpływ na usługi finansowe; Rozdział 23: Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6595, 6594, 6593, 6592 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6591/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again