Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(22)
Author
Uchmanowicz Izabella
(6)
Rosińczuk-Tonderys Joanna
(5)
Jankowska-Polańska Beata
(4)
Steciwko Andrzej
(4)
Barczykowska Ewa
(3)
Klimczyk Anna
(2)
Kunecki Marek
(2)
Niechwiadowicz-Czapka Teresa
(2)
Pirogowicz Iwona
(2)
Zmarzły Anna
(2)
Ślusarz Robert
(2)
Bobińska Kinga
(1)
Gałecki Piotr
(1)
Gładysz Andrzej (1940- )
(1)
Hagner-Derengowska Magdalena
(1)
Jabłońska Renata
(1)
Kaczmarek Marta
(1)
Karwowska Katarzyna
(1)
Karwowska Katarzyna (medycyna)
(1)
Knysz Brygida
(1)
Kubera-Jaroszewicz Katarzyna
(1)
Kurpas Donata
(1)
Kurpas Dorota
(1)
Marcinowicz Ludmiła
(1)
Mastalerz-Migas Agnieszka
(1)
Miturska Halina
(1)
Pietras Tadeusz (medycyna)
(1)
Sipowicz Kasper
(1)
Skiba Anna (logopeda)
(1)
Sobów Tomasz
(1)
Sochocka Lucyna
(1)
Staszak-Kowalska Radosława
(1)
Sławek Jarosław
(1)
Wawrzynów Marta Jadwiga
(1)
Witusik Andrzej
(1)
Ślusarska Barbara
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Subject
Badania naukowe pielęgniarskie
(5)
Położne
(5)
Rola pielęgniarki
(5)
Opieka pielęgniarska
(3)
Leczenie
(2)
Pielęgniarstwo geriatryczne
(2)
Pielęgniarstwo pediatryczne
(2)
AIDS
(1)
Alkoholizm
(1)
Chirurgia
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby układu nerwowego
(1)
Chorzy
(1)
Cukrzyca
(1)
Cukrzycy
(1)
Diagnoza
(1)
Dzieci w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja włączająca
(1)
HIV
(1)
Hospitalizacja
(1)
Medycyna rodzinna
(1)
Mowa dziecka
(1)
Narkomania
(1)
Neurologia dziecięca
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka zdrowotna nad dzieckiem
(1)
Opieka zdrowotna nad osobami w podeszłym wieku
(1)
Osoby z ADHD
(1)
Otępienie
(1)
Pediatria
(1)
Pielegniarki i pielęgniarze
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Pielęgniarstwo dziecięce
(1)
Pielęgniarstwo okołooperacyjne
(1)
Pielęgniarstwo praktyczne
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poznanie
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Psychiatria
(1)
Płuca
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rozwój dziecka
(1)
Rozwój mowy
(1)
Szkolnictwo pielęgniarskie
(1)
Służba zdrowia
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Układ nerwowy
(1)
Upośledzenie umysłowe
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zespół ADHD
(1)
Żywienie dojelitowe
(1)
Żywienie pacjentów
(1)
Żywienie pozajelitowe domowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Prace zebrane
(4)
Podręcznik
(3)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(6)
Nauka i badania
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Część 1. Część ogólna; Rozdział 1: Case study w pielęgniarstwie pediatrycznym - Ewa Barczykowska, Robert Slusarz; 1. Opis przypadku; 2. Opieka holistyczna a opis przypadku; 3. Techniki badawcze w metodzie case study; 4. Specyfika oceny stanu dziecka w neuropediatrii; 5.Praktyczne zastosowanie metody case study w pielęgniarstwie; Rozdział 2: Wybrane zagadnienia z diagnozowania dzieci ze schorzeniami neurologicznym - Agnieszka Królikowska, Patrycja Zdrojewska; 1. Wstęp; 2. Badanie neurologiczne noworodka; 3. Schemat badania neurologicznego; 4. Obrazowanie strukturalne; 5. Badania elektrofizjologiczne; 6. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego; 7. Rola pielęgniarki w badaniach diagnostycznych; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia z farmakoterapii dzieci ze schorzeniami neurologicznymi - Renata Jabłońska, Robert Ślusarz, Grażyna Sergot-Martynowska; 1. Leczenie padaczki i zespołów padaczkowych; 2. Leczenie obrzęku mózgu i podwyższonego ciśnienia Śródczaszkowego; 3. Leczenie neuroinfekcji; 4. Leczenie spastyczności; Część 2. Część szczegółowa; Rozdział 1: Alkoholowy zespół płodowy - FAS - Dorota Efta, Ewa Barczykowska, Marlena Mania; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne FAS; 2. Studium przypadku dziecka z FAS; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z FAS; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie; Rozdział 2: Drgawki gorączkowe u dzieci - Halina Basińska-Drozd, Kamila Faleńczyk, Wiesława Kujawa, Agnieszka Pluta; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne drgawek gorączkowych u dzieci; 2. Studium przypadku dziecka z drgawkami gorączkowymi; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z drgawkami gorączkowymi; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie; Rozdział 3: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków – ENN - Iwona Sadowska-Krawczenko, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Adamiec; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej; 2. Studium przypadku noworodka z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną w oddziale intensywnej terapii noworodka; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie; Rozdział 4: Guz tylnej jamy czaszki - Marta Grabinska, Piotr Brzeziński; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne guzów mózgu; 2. Studium przypadku dziecka z ustalonym rozpoznaniem guza tylnej jamy czaszki; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z guzem tylnej jamy czaszki; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie; Rozdział 5: Udar niedokrwienny - Żaklina Miluch Grażyna Sergot-Martynowska; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne udaru niedokrwiennego; 2. Studium przypadku dziecka z udarem niedokrwiennym; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z udarem niedokrwiennym; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie ; Rozdział 6: Zespół Guillaina-Barrćgo - Elżbieta Strzyżewska, Żaklina Miluch, Ewa Barczykowska; 1. Podstawy kliniczne i terapeutyczne zespołu Guillaina-Barrćgo; 2. Studium przypadku dziecka z zespołem Guillaina-BarrĆgo; 3. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zespołem Guillaina-Barrćgo; 4. Omówienie; 5. Podsumowanie. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51851/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Monografia przedstawia wybrane problemy z pulmonologii dziecięcej w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorzy opierając się na bogatym dorobku naukowym i zawodowym oraz dostępnym piśmiennictwie, przedstawiają oryginalne opracowania, które są godne polecenia dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego u dzieci i młodzieży. Przedstawione teksty są próbą odpowiedzi na pytania, jakie stawiają sobie pracownicy ochrony zdrowia - lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, dietetycy. Publikacja składa się z dwóch części. Część ogólna ma charakter prac przeglądowych, nawiązuje do interdyscyplinarnego wymiaru opieki nad dzieckiem i przedstawia etiopatogenezę i leczenie mukowiscydozy, wybrane zagadnienia terapeutyczne w pulmonologii - zabiegi fizjoterapeutyczne, aerozoloterapię, żywienie dzieci oraz aktualny problem zdrowia publicznego, tj. negatywne postawy rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci oraz aktywność ruchów antyszczepionkowych. W części szczegółowej znajdują się opracowania z wykorzystaniem metody studium przypadku. Przedstawiono problemy chorego nastolatka - pacjenta psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną astmą oskrzelową przebiegającą z zaburzeniami adaptacyjnymi i lękowo-depresyjnymi; problemy uczniów z astmą oskrzelową i mukowiscydozą, którzy są pod opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; zagadnienia z zakresu chirurgii dotyczące chorych z guzem śródpiersia oraz odmą samoistną z wysiłku z założonym drenażem jamy opłucnowej, a także interwencje w oddziale intensywnej terapii wynikające z zaaspirowanej do dróg oddechowych dziecka gumy do żucia. Autorzy wyrażają przekonanie, że z uwagi na swoją wartość merytoryczną i praktyczną publikacja stanie się użyteczną pomocą w kształceniu studentów na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia, dietetyka, a także w kształceniu podyplomowym związanym z opieką na dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że zaprezentowane treści rozbudzą kreatywność, przyczynią się do podjęcia działań przystosowawczych do zmieniających się potrzeb i wymagań chorych dzieci i ich rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52220/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Prawidłowy rozwój psychomotoryczny, pierwsze objawy alarmowe oraz neurofizjologiczne metody fizjoterapii i pielęgnacji niemowlęcia; Rozdział 2 : Zdrowe dzieci wobec przewlekłej choroby lub niepełnosprawności rodzeństwa; Rozdział 3 : Sytuacja rodzinna i społeczna rodziców dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego; Rozdział 4 : Strategia postępowania żywieniowego dzieci przewlekle chorych i z niepełnosprawnością; Rozdział 5 : Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z niepełnosprawnością narządu ruchu w następstwie niedorozwoju kończyn przebywającego w warunkach domowych; Rozdział 6 : Postępowanie rehabilitacyjne oraz opieka nad noworodkiem z cechami artrogrypozy oraz licznymi wadami wrodzonymi; Rozdział 6 : Postepowanie rehabilitacyjne oraz opieka pielęgniarska nad dzieckiem z urazem czaszkowo-mózgowym; Rozdział 7 : Opieka nad wcześniakiem z ciąży mnogiej w aspekcie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej -ICNP. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51852, 50269 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50268/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66119, 35599 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35598/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42383/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Historia żywienia pozajelitowego w warunkach domowych - Elżbieta Koczur-Szozda; Rozdział 2: Wskazania do żywienia dojelitowego w warunkach domowych- Anna Zmarzły; Rozdział 3: Kwalifikacja chorego do domowego żywienia dojelitowego w warunkach domowych – Elżbieta Koczur-Szozda, Anna Zmarzły, Marek Kunecki; Rozdział 4: Dostęp do żywienia w domowym żywieniu dojelitowym – Przemysław Matras, Marek Kunecki; Rozdział 5: Pielęgnacja dostępu do żywienia dojelitowego – Krystyna Majewska; Rozdział 6: Powikłania żywienia dojelitowego. Zapobieganie, rozpoznawanie, zasady leczenia – Marek Kunecki; Rozdział 7: Dojelitowe diety przemysłowe – Grzegor Bogowski; Rozdział 8: Zasady podaży diet przemysłowych do zgłębników – Katarzyna Karwowska; Rozdział 9: Monitorowanie żywienia dojelitowego prowadzonego w warunkach domowych – Marek Kunecki; Rozdział 10: Edukacja pacjenta i opiekuna w domowym żywieniu dojelitowym -Joanna Magolan, Anna Zmarzły; Rozdział 11: Zasady podawania leków chorym żywionym eteralnie – Maria Ciszewska-Jędrasik; Rozdział 12: Personel prowadzący dojelitowe leczenie żywieniowe w domu. Kwalifikacje i obowiązki - Konrad Matysiak; Rozdział 13: Finansowanie domowego żywienia dojelitowego. Rozliczenia ośrodka żywienia dojelitowego w domu z płatnikiem. Dokumentacja medyczna - Maciej Matczuk; Rozdział 14: Długotrwałe żywienie dojelitowe w ramach opieki długoterminowej, w tym hospicyjnej - Anna Zmarzły. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52093/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62182-47-3
Rozdział 1: Historia żywienia pozajelitowego w warunkach domowych na świecie i w Polsce- Krystyna Majewska, Katarzyna Karwowska; Rozdział 2: Ośrodki prowadzące domowe żywienie pozajelitowe w Polsce. Dane demograficzne. Finansowanie – Anna Zmarzły; Rozdział 3: Przygotowanie i wprowadzenie chorego do leczenia żywieniowego w warunkach domowych – Marek Kunecki; Sławomir Rudzki, Anna Zmarzły; Rozdział 4: Wskazania do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych - Marek Kunecki; Rozdział 5: Pielęgnacja dostępu naczyniowego linii żylnej u chorych żywionych w warunkach domowych – Krystyna Majewska; Rozdział 6: Metody prowadzenia domowego żywienia pozajelitowego w Polsce – Marek Kunecki, Waldemar Szafran, Anna Zmarzły; Rozdział 7: Powikłania żywieniowa pozajelitowego – Marek Kunecki; Rozdział 8: Monitorowanie żywienia pozajelitowego u chorych domowych – Marek Kunecki, Anna Zmarzły; Rozdział 9: Edukacja pacjenta w domowym żywieniu pozajelitowym- Katarzyna Karwowska, Anna Zmarzły; Rozdział 10: Domowe żywienie pozajelitowe -wymagania płatnika. Dokumentacja DŻP-Krystyna Urbanowicz; Rozdział 11: Stabilność mieszanin do żywienia pozajelitowego- Maria Ciszewska-Jędrasik; Rozdział 12: Personel prowadzący pozajelitowe leczenie żywieniowe w domu – Stanisław Kłęk, Kinga Szczepanek. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52109/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przyjęcie pacjenta do szpitala i oddziału chirurgicznego - Anna Klimczyk; 2. Zakażenia szpitalne i chirurgiczne - zapobieganie - Anna Klimczyk; 3. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego - Anna Klimczyk; 4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym - Anna Klimczyk; 5. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym - Teresa Niechwiadowicz-Czapka; 6. Żywienie w chorobach chirurgicznych - rola pielęgniarki - Teresa Niechwiadomicz-Czapka; 7. Opieka pielęgniarska nad pacjentami po operacji tarczycy - Anna Klimczyk; 8. Pielęgnowanie chorych po zabiegach operacyjnych na drogach żółciowych - Teresa Niechwiadomicz-Czapka; 9. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem trzustki - Teresa Niechwiadomicz-Czapka; 10. Pielęgnowanie chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego; 11. Opieka nad chorym ze złamaniem kości kręgosłupa - Anna Klimczyk; 12. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą oparzeniową - Anna Klimczyk; 13. Pielęgnowanie chorych po operacjach na naczyniach obwodowych - Teresa Niechwidomicz-Czapka; 14. Pielęgnowanie pacjentów po operacjach w obrębie układu moczowo-płciowego - Teresa Niechwiadomicz-Czapka; 15. Pielęgnowanie pacjentów z drenażem jamy opłucnej - Teresa Niechwiadomicz-Czapka; 16. Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem leczonym w ramach chirurgii jednego dnia - Anna Klimczyk; 17. Opieka okołooperacyjna nad chorym ze stomią jelitową - Anna Klimczyk; 18. Transplantacja narządów - Anna Klimczyk. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1196/10, P-1196/9, P-1196/8, P-1196/7, P-1196/6, P-1196/5, P-1196/4, P-1196/3, P-1196/2 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1196/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-62182-02-2
1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby psychicznej - Halina Miturska, Danuta Kurpas, Marta Kaczmarek; 2. Założenia i kierunki rozwoju współczesnej psychiatrii - Halina Miturska, Dpnata Kurpas; 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych - Nonata Kurpas, Halina Miturska; 4. Podstawy psychopatologii i syndromologii ogólnej - Donata Kurpas, Halina Miturska; 5. Psychopatologia szczegółowa - Donata Kurpas, Marta Kaczmarek, Halina Miturska, Beata Karakiewicz, Iwona Rotter; 6. Proces pielęgnowania psychicznie chorego - Halina Miturska, Donata Kurpas, Marta Kaczmarek; 7. Zasady badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi - Danuta Kurpas, Marta Kaczmarek, Halina Miturska; 8. Pielęgnowanie choregow wybranych zaburzeniach psychicznych - Halina Miturska, Donata Kurpas, Marta Kaczmarek; 9. Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych - Donata Kurpas, Marta Kaczmarek, Halina Miturska; 10. Udział pielęgniarki w terapii kompleksowej w psychiatrii - Halina Miturska, Donata Kurpas, Marta Kaczmarek; 11. Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej - Halina Miturska, Robert Susło, Jarosław Drobnik, Donata Kurpas, Marta Kaczmarek. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1186/3, P-1186/2, P-1186/1 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-838/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Stadium przypadku jako metoda badań jakościowych (Ludmiła Marcinowicz); Rozdział 2 : Pielęgnowanie zindywidualizoane (Danuta Zarzycka, Barbara Śluskarska); Rozdział 3: Zadania pielęgniarki rodzinnej w realizacji programu szczepień ochronnych małego dziecka (Katarzyna Kęcka, Renata Kujawska); Rozdział 4: Problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze dziecka z cukrzyca typu 1 w środowisku zamieszkania (Grzegorz Józef Nowicki, Honorata Piasecka, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek); Rozdział 5: Rola pielęgniarki w opiece środowiskowo-rodzinnej nad pacjentem z zespołem heterotaksji (Honorata Dybalska, Anna Matejuk); Rozdział 6: Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku domowym (Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Niedorys); Rozdział 7: Opieka nad pacjentką z mukowiscydozą w warunkach domowych (Iwona Malinowska-Lipień, Maria Kondub); Rozdział 8: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w podstawowej opiece zdrowotnej (Anna Cisińska, Kacper Woźniak); Rozdział 9: Rola edukacyjna pielęgniarki wobec pacjentki z zespołem metabolicznym (Anna Owłasiuk, Dorota Emilia Bielska, Ludmiła Marcinowicz); Rozdział 10: Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentką z gruźlicą płuc (Anna Sykut, Bernadeta Jędrzejkiewicz); Rozdział 11: Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentką z reumatoidalnym zapaleniem stawów (Anna Tomyszyn, Elżbieta Szlenk-Czyczerska); Rozdział 12: Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad pacjentem niepełnosprawnym intelektualnie długotrwale unieruchomionym (Ewelina Nanowska, Lucyna Sochocka); Rozdział 13: Środowiskowa opieka pielęgniarska nad kobietą z nowotworem złośliwym piersi (Anna Ostrowska, Edyta Kędra); Rozdział 14: Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentką z chorobą Alzheimera (Małgorzata Marcysiak, Mariola Rosik); Rozdział 15: Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny-dokumentacja dydaktyczna (Renata Domżał-Drzewicka, Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka). [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59928 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59927/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41602, 41601, 41600, 41599 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35753/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie: Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko; 2. Badania prenatalne: Wojciech Guzikowski; 3. Profilaktyka porodów przedwczesnych: Wojciech Guzikowski; 4. Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka: Marian St. Gabryś; 5. Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych: Marian St. Gabryś; 6. Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika Rh: Maria Gramberg, Aneta Nitsch-Osuch; 7. Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych: Lucyna Sochocka; 8. Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystyczne: Iwona Łuczak, Danuta Żurawicka, Andrzej Steciwko; 9. Neurodiagnostyka - podstawowym badaniem noworodków: Tomasz Halski, Jakub Taradaj; 10. Profilaktyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci: Agnieszka Muszyńska, Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas; 11. Profilaktyka chorób atopowych: Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko; 12. Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wad wymowy: Aneta Nitsch-Osuch; 13. Amputacje i ciężkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci- problemy lecznicze: Jerzy Jabłecki, Iwona Pirogowicz, Janusz Kaczmarzyk, Leszek Kaczmarzyk; 14. Profilaktyka chorób zębów i przyzębia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie: Aneta Nitsch-Osuch, Iwona Pirogowicz; 15. Grypa i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilaktyki grypy: Jerzy Marciniak, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko; 16. Szczepienia ochronne - znaczenie profilaktyki zakażeń HPV: Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko; 17. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży: Donata Kurpas, Marta Kaczmarek, Andrzej Steciwko; 18. Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży: Robert Susło, Jarosław Drobnik. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34162 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34161/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Neurobiologiczne i neuropsychofarmakologiczne podstawy terapii ADHD; 2. Kryteria nozologiczne i epidemiologia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD); 3. Niepełnosprawność intelektualna a ADHD – wzajemne uwarunkowania; 4. Mocne strony osób z ADHD – w poszukiwaniu idei organizującej działania terapeutyczne; 5. Zastosowanie testów psychologicznych w diagnozie ADHD. Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD Conners 3; 6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych; 7. Poznawczo-behawioralne interwencje w leczeniu ADHD; 8. Terapia rodzin z dzieckiem chorym na ADHD; 9. Psychospołeczne konteksty ADHD; 10. Wspieranie ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i jego rodziny; 11. Uczennica i uczeń z ADHD w szkole inkluzyjnej.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57439 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57438/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64416 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64415/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Choroba Parkinsona i inne choroby przebiegające z parkinsonizmeme jako choroby neuropsychiatryczne: od prawidłowej diagnostyki do skutecznej interwencji terapeutycznej; Rozdział 2: Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie choroby Parkinsona; Rozdział 3: Jakość życia chorych z zespołami parkinsonowskimi: znaczenie objawów pzamotorycznych; Rozdział 4: Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: rozpowszechnienie, patogeneza i obraz kliniczny; Rozdział 5: Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: postępowanie; Rozdział 6: Otępienie z ciałami Lewy'ego; Rozdział 7: Zaburzenia poznawcze i psychiczne w parkinsonizmie naczyniowym; Rozdział 8: Objawy psychotyczne w zespołach parkinsonowskich; Rozdział 9: Zaburzenia aferektywne w zespołach parkinsonowskich; Rozdział 10: Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21656, 21655, 21654, 21007, 21006 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21005/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie: Andrzej Steciwko, Iwona Pirogowicz; 2. Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych- nowy problem, nowe wyzwania: Mariusz Jędrzejko; 3. Duchowe aspekty uzależnienia: Marcin Marsollek; 4. Gdzie szukać pomocy?: Mieczysława Kwolek-Pawełczak; 5. Narkotyki - droga do uzależnienia: Krystyna Sołtys; 6. Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej - badania własne: Lucyna Sochocka, Mariola Wojtal; 7. Skala problemu narkomanii w województwie dolnośląskim i opolskim: Donata Kurpas, Iwona Pirogowicz, Andrzej Steciwko; 8. Narkotyki - zakażenia HIY/AIDS a dziecko: Iwona Pirogowicz; 9. Praktyczne aspekty oddziaływań terapeutycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w warunkach leczenia ambulatoryjnego: Maria Nowak; 10. Rola Policji w profilaktyce zagrożeń uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży: Beata Rega, Maciej Kędra, Piotr Królikowski; 11. Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci: Beata Karakiewicz, Dorota Ćwiek, Iwona Pirogowicz; 12. Uzależnienie od alkoholu a zaburzenia osobowości u młodzieży: Halina Miturska; 13. Nikotyna a dziecko - czy to tylko bierne palenie tytoniu?: Iwona Pirogowicz. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34160 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34159/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89629-97-5
1. Wojciech Walas, Następstwa wcześniactwa- przewlekła choroba płuc; 2. Katarzyna Kiliś- Pstrusińska; 3. Eliza Patryn, Anna Noczyńska, Problem otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych w populacji rozwojowej; 4. Ewa Radwańska, Anna Klimczyk, Akceptacja diety przez dzieci chore na cukrzycę typu 1.- badania własne; 5. Lucyna Sochacka, Anna Noczyńska, Stan wiedzy o cukrzycy wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych województwa opolskiego a jakość życia dzieci z cukrzycą- doniesienia wstępne; 6. Bożena Mroczek, Beata Karakiewicz, Sylwia Rogowska, Wybrane problemy rodzin opiekujących się dzieckiem chorym przewlekle na przykładzie dziecka chorego na sferocytozę wrodzoną; 7. Donata Kurpas, Małgorzata Skoberla, Oczekiwania opiekunów dzieci chorych przewlekle; 8. Dominik Krzyżanowski, Dziecko wobec śmierci; 9. Abdul Rahim Said, Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (PDOP) - rola instytucji pozarządowych w realizacji tej opieki. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34436, 34435 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34434/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-736/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-736/1/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41595, 41594 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41593/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej; 2.Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego; 3. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.); 4.Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy; 5.Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2; 6.Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej; 7.Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat; 8.Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku; 9. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej; 10. Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji; 11.Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.); 12. Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych; 13. Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży; 14. Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej; 15. Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku; 15. Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca; 16. Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek; 17. Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka; 18. Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; 19. Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia; 20. Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.); 21. Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej; 22. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku; 23. Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu; 25. Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek; 26. Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.); 27. Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową; 28. Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2; 29. Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek; 30. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia. 31. Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.); 32. Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne; 33. Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD); 34. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56269 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56268/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again