Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(8)
Author
Korodecka Danuta
(8)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
BHP
(8)
Ergonomia
(8)
Praca
(8)
Prawo
(1)
8 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-05-6 ; 83-88703-00-5
Cz.1. Ergonomia - pojęcia podstawowe; Rozdział 1: Źródła ergonomii w wytwóczości pierwotnej i rzemieślniczej; Rozdział 2: Źródła ergonomii w naukach przyrodniczych, humanistycznych i technicznych; Rozdział 3: Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna; Rozdział 4: Sfery oddziaływania ergonomii; Rozdział 6: Układ człowiek - obiekt techniczny jako przedmiot badań i aplikacji ergonomii; Rozdział 7: Ergonomia a technika" Przyjazna człowiekowi" Humanizacja techniki; Rozdział 8: Literatura;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4833/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Prawo ; BHP ; Praca ; Ergonomia
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88703-10-2 ; 83-88703-00-5
Cz.2: Prawna ochrona pracy; Rozdział 1: Procesy pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrny pracy; Rozdział 2: Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy; Rozdział 3: System ochrony pracy w Polsce; Rozdział 4: Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozdział 5: Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń na spełnienie wymagań bezpieczeństwa; Rozdział 6: Wypadki przy pracy - przyczyna występowania i skutki; Rozdział 7: Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4834/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-15-3 ; 83-88703-00-5
Cz. 3: Czynniki antropometryczne i biomechaniczne; Rozdział 1: Biomechanika - zakres badań i zastosowań, biomechaniczne modele układu mięśniowo - szkieletowego; Rozdział 2: Metody modelowe w projektowaniu przestrzennej pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe; Rozdział 3: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego; Rozdział 4: Metodyka badań i stosowania miar antropometrycznych; Rozdział 5: Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych; Rozdział 6: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem; Rozdział 7: Krajowe i międzynarodowe normy i bazy danych w zakresie antropometrii i biomechaniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4835/XIVczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-20-X ; 83-88703-00-5
Cz. 4: Czynniki fizjologiczne; Rozdział 1: Fizjologia, higiena i medycyna pracy oraz ich udział w kształtowaniu warunków pracy; Rozdział 2: Koszt fizjologiczny i energetyczny paracy fizycznej dynamicznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń; Rozdział 3: Ocena obciążenia pracą fizyczną dynamiczną na stanowisku pracy; Rozdział 4: Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej statystycznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń; Rozdział 5: Termoregulacja organizmu człowieka i obciążenie termiczne; Rozdział 6: Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa; Rozdział 7: Percepcja bodźców w środowisku pracy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4836/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-25-0 ; 83-88703-00-5
Cz.5: Czynniki psychologiczne i społeczne; Rozdział 1: Społeczne środowisko pracy; Rozdział 2: Psychologia organizacji i zarządzania - przywództwo, konflikty, negocjacje, motywacja do pracy, systemy zarządzania; Rozdział 3: Stres psychospołeczny w pracy - pojęcia, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja; Rozdział 4: Analiza stanowiska pracy - zasady i metody; Rozdział 5: Dobór i szkolenie pracowników;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4837/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-30-7 ; 83-88703-00-5
Cz. 6: Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy; Rozdział 1: Czynniki mechaniczne; Rozdział 2: Elektryczność statystyczna i energia elektryczna; Rozdział 3: Hałas. Hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy; Rozdział 4: Drgania mechaniczne (wibracje); Rozdział 5: Pola elektromagnetyczne; Rozdział 6: Promieniowanie optyczne (nadfioletowe, widzialne i podczerwone); Rozdział 7: Promieniowanie widzialne (oświetlenie); Rozdział 8: Mikroklimat; Rozdział 9: Szkodliwe substancje chemiczne; Rozdział 10: Pył; Rozdział 11: Czynniki biologiczne; Rozdział 12: Pierwsza pomoc przedlekarska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4838/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-35-8 ; 83-88703-00-5
1: Diagnostyka układów antropotechnicznych; 2: Prakseologiczne ujęcie projektowania układów antropotechnicznych; 3: Przedmiot i zakres projektowania układów "człowiek- obiekt techniczny"; 4: Procedura projektowania systemów " człowiek- obiekt techniczny"; 5: Metody modelowe w projektowaniu ukłąów " człowiek- obiekt techniczny- środowisko"; 6: Ekonomiczne aspekty jakości ergonomicznej obiektu technicznego";
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4839/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-40-4 ; 83-88703-00-5
1. Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 2. Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 3. Ocena ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeńtwem i higieną pracy; 4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4840/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again