Form of Work
Książki
(58)
Status
only on-site
(58)
available
(54)
Branch
Wypożyczalnia
(54)
Czytelnia - Magazyn
(53)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Urban Stanisław
(4)
Rapacz Andrzej
(3)
Ładoński Wiesław
(3)
Brajer-Marczak Renata
(2)
Bąk Andrzej
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Kapusta Franciszek
(2)
Korenik Stanisław
(2)
Krupski Rafał
(2)
Lichtarski Jan
(2)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(2)
Misińska Danuta
(2)
Podgórski Waldemar
(2)
Szołtysek Katarzyna
(2)
Becla Agnieszka
(1)
Bednarski Lech
(1)
Brol Ryszard
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Drozdowski Tomasz
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Grzesiak Eliza
(1)
Hoekman Bernard
(1)
Iwankiewicz-Rak Barbara
(1)
Karwowski Jacek
(1)
Kałążna-Drewińska Urszula
(1)
Klamut Mirosława
(1)
Klimczak Bożena
(1)
Kociszewski Jerzy
(1)
Konarzewska-Gubała Ewa
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Kostecki Michał Maciej
(1)
Kowalewski Grzegorz
(1)
Kozarowicz Henryk
(1)
Kwiecień Mirosława
(1)
Leśniak Władysław
(1)
Maja Jedlińska
(1)
Montygierd-Łoyba Michał
(1)
Niewiadoma Marta
(1)
Nowosielski Stanisław
(1)
Ostasiewicz Stanisława
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Pisz Zdzisław
(1)
Przysiężna Ewa
(1)
Rusnak Zofia
(1)
Safin Krzysztof
(1)
Siedlecka Urszula
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Skrabka-Błotnicka Teresa
(1)
Smoluk Antoni
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Szlachta Krystyna
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Towarnicka Halina
(1)
Walesiak Marek
(1)
Zaremba Sabina
(1)
Ćwierz-Matysiak Barbara
(1)
Łucewicz Jacenta
(1)
Year
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(11)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(58)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Żywność
(5)
Ekonometria
(3)
Marketing
(3)
Turystyka
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Agrobiznes
(2)
Banki
(2)
Controlling
(2)
Gospodarka
(2)
Odżywianie
(2)
Prace dyplomowe
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Analiza numeryczna
(1)
Bank centralny
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomika
(1)
Ekorozwój
(1)
Excel
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
HACCP
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktów
(1)
Jakość totalna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Koniunktura
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Kursy walutowe
(1)
Miasta
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Organizacja
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatki
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo
(1)
Produkcja
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemysł fermentacyjny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Urbanistyka
(1)
Usługi
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie turystyką
(1)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
58 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? 2. Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski; 3. Polityka makroekonomiczna a konkurencyjność regionów Unii Europejskiej; 4. Czynniki konkurencyjności regionów; 5. Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów; 6. Problematyka konkurencyjności obszarów wiejskich; 7. Wpływ rynków finansowych na konkurencyjność regionów Unii Europejskiej; 8. Makroekonomiczne i regionalne uwarunkowania konkurencyjności rynków finansowych w Polsce w latch dziewięćdziesiątych; 9. Edukacja a konkurencyjność regionów; 10. Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE; 11. Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów; 12. Uwarunkowania samorządności lokalnej i regionalnej w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjności; 13. Czynniki konkurencyjności regionu - na przykładzie Dolnego Śląska; 14. Koszty i korzyści dostosowań krajów Europy środkowej i Wschodniej do gospodarki Unii Europejskiej; 15. Nowe zasady działania funduszy strukturalnych w perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10333 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10332/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Procesy transformacji od feudalizmu do gospodarki rynkowej i kapitalistycznej w Europie (XVI poł. XVIII w.); Rozdział 2: Kapitalizm wolnokonkurencyjny w Europie (poł. XVIII w. -1870 r.); Rozdział 3: Kształtowanie się gospodarki kapitalistycznej na ziemiach polskich (II poł. XVIII w. -połXIX w.); Rozdział 4: Ewolucja gospodarki kapitalistycznej oraz rozwój gospodarki światowej pod wpływem monopolizacji w latach 1871-1918; Rozdział 5: Gospodarka rynkowa i kapitalistyczna na ziemiach polskich (II poł. XIX w. -1918 r.); Rozdział 6: Tendencje rozwoju i przeobrażenia gospodarki światowej w latach 1918-1939); Rozdział 7: Tendencje i fazy rozwoju gospodarczego Polski w latach 1918-1939; Rozdział 8: Gospodarka światowa w okresie drugiej wojny (1939-1945); Rozdział 9: Rozwój gospodarki światowej w latach 1945-1989 w warunkach podziału na dwa systemy gospodarcze: nakazowo-rozdzielczy oraz rynkowej gospodarki kapitalistycznej; Rozdział 10: Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 1945-1989.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10336, 10335 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10334/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-487-3
Cz.1: Pojęcia wstępne; Rozdział 1: Rodzaje wahań w gospodarce; Rozdział 2: Przygotowanie szeregów czasowych do badania koniunktury; Rozdział 3: Klasyfikacja cykli koniunktury; Rozdział 4: Morfologia wahań koniunktury; Rozdział 5: Charakterystyka klasycznego cyklu koniunktury; Cz. 2: Metody badania koniunktury gospodarczej; Rozdział 1: Metody wskaźnikowe; Rozdział 2: Metody eksperckie; Rozdział 3: Metoda bilansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10331, 10330 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10329/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: tiR
ISBN: : 83-7011-420-2
Rozdział 1: Rynek i polityka kulturalna; Rozdział 2: Kierunki zarządzania turystyką; Rozdział 3: Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury; Rozdział 4: Informacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10350 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10349/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości; 2. Ogólne cele Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Dyrektyw EWG (UE); 3. Treści Mięzynarodowych Standardów rachunkowości (MSR) i ich uwzględnienie w polskim prawie bilansowym; 4. Dyrektywy Unii Europejskiej i ich zakres zastosowania w polskim prawie bilansowym; 5. Relacje między normami MSR, Dyrektywami unii oraz GAAP US; 6. Różnice w stosowanych zasadach rachunkowości przez poszczególne kraje; 7. Transformacja standardów polskiej rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10339, 10338 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10337/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przeobrażenia strukturalne społeczeństwa polskiego po roku 1989 roku; 2. Poziom życia; 3. Nowy ustrój szkolny - szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych; 4. Polityka zatrudnienia wobec problemu bezrobocia; 5. Zmiany w kształceniu zawodowych jako czynnik przeciwdziałania bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych; 6. System ubezpieczeń społecznych; 7. Ochrona zdrowia - przesłanki, kierunki, zagrożenia; 8. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych; 9. Instytucja pomocy społecznej w walce z ubóstwem i marginalizacją społeczną; 10. Infrastruktura społeczna jako narzędzie rozwiązywania zadań społecznych; 11. Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce; 12. System społeczny przedsiębiorstwa; 13. Zadania społeczne przedsiębiorstwa w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych; 14. Ochrona i bezpieczeństwo pracy; 15. Problemy patologii społecznej - diagnoza stanu; 16. Rozwój samorządności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10342, 10341 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10340/XIIczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy konstrukcji podatków; 2. Rodzaje podatków pobieranych od działalności gospodarczej; 3. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej; 4. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów; 5. Podatek VAT i podatek Akcyzowy; 6. Inne formy opodatkowania działalności gospodarczej; 7. Zobowiązania podatkowe i ich realizacja w działalności gospodarczej; 8. Kontrola skarbowa; 9. Odpowiedzialność karno - skarbowa podatnika za przestępstwa i wykroczenia podatkowe; 10. Kierunki reformy systemu opodatkowania działalności gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10345 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10343/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota, rola i klasyfikacja handlu oraz jego funkcje; 2. Rynek oraz mechanizm jego funkcjonowania; 3. Systematyka obrotu towarowego i jego szczeble; 4. Model ekonomiczno - organizacyjny obrotu towarowego; 5. Formy handlu żywnością i ich przeobrażenia; 6. Efektywność społeczno - ekonomiczna obrotu towarowego; 7. Rynek rolniczy i żywnościowy; 8. Skup produktów rolnych; 9. Wybrane rynki branżowe żywności; 10: Magazynowanie surowców rolniczych; 11: Organizacja i problemy ekonomiczne transportu; 12: Badania i analiza rynku żywnościowego; 13: Wybrane rodzaje badań marketingowych; 14: Polityka społeczno - ekonomiczna państwa a rynek żywności; 15: Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością; 16: Konsumpcja artykułów żywnościowych oraz czynniki kształtujące jej poziom; 17. Organizacja i problemy ekonomiczne gastronomii oraz żywienia ludności; 18: Układanie jadłospisów i ich wycena; 19: Planowanie konsumpcji artykułów żywnościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10348, 10347 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10346/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR ; ZIM
Cz. 1. Zadania; Cz. 2. Statystyka; 1. Statystyka opisowa; 2. Analiza współzależności; 3. Teoria indeksów. Indeksy indywidualne; 4. Wnioskowanie statystyczne; Cz. 3. Ekonometria; 1. Analiza przepływów międzygałęziowych; 2. Modele tendencji rozwojowej; 3. Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego; 4. Estymacja i weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego; 5. Wybrane problemy budowy krótko- i średniookresowych prognoz ekonometrycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3699/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-698-1
Rozdział 1: Zarys problematyki pomiaru preferencji; Rozdział 2: Metody conjoint analysis; Rozdział 3: Metody wyborów dyskretnych ; Rozdział 4: Główne kierunki badań; Rozdział 5: Metody symulacyjne w badaniach preferencji; Rozdział 6: Zastosowania marketingowe; Rozdział 7: Problemy otwarte.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14341, 14340 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14339/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-224-2
1: Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorsta; 2: Materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej; 3: Metody analizy ekonomicznej; 4: Analiza rentowności przedsiębiorstwa; 5: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu; 6: Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa; 7: Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa; 8: Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego; 9: Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim; 10: Analiza gospodarowania środkami trwałymi; 11: Analiza gospodarowania materiałami; 12: Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa; 13: Analiza rozwoju przedsiębiorstwa; 14: Analiza wartości przedsiębiorstwa; 15: System oceny działalności przedsiębiorstwa; 16: Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 154/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miasto - społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń; 2. Gospodarka miejska; 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej; 4. Zarządzanie miastem; 5. Logistyka miejska- wybrane problemy; 6. Rozwój miasta; 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19257, 19256 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19255/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Ekorozwój
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-530-6
Cz.1: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania; Rozdział 1: Fizyczny wymiar procesów gospodarowania; Rozdział 2: Zasoby i czynniki produkcji; Rozdział 3: Rola energii w procesach gospodarowania; Cz.2: Globalne zasoby gospodarowania; Rozdział 4: Globalne zasoby przyrodnicze; Rozdział 5: Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze; Rozdział 6: Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar; Cz.3: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym; Rozdział 7: Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstw; Rozdział 8: Materialne podstawy procesów konsumpcji; Rozdział 9: Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania; Rozdział 10: Pojęcie i podstawy strategii ekorozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14327, 14326 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14325/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Elementy prawoznawstwa; Rozdział 1: Państwo i prawo. Wiadomości ogólne; Rozdział 2: Tworzenie prawa. Źródła prawa; Rozdział 3: Normy prawne.Systematyka prawa; Rozdział 4: stosunki prawne. Podmioty prawa; Rozdział 5: Stosowanie i przestrzeganie prawa; Cz.2: charakterystyka podstawowych gałęzi prawa; Rozdział 6: Prawo konstytucyjne; Rozdział 7: Prawo administracyjne; Rozdział 8: Prawo karne; Rozdział 9: Prawo cywilne; Rozdział 10: Gałęzie prawa procesowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14526, 14525, 14524 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14523/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne; Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna - pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Kierunki rozwoju przestrzennego w świetle wybranych ujęć teoretycznych; Rozdział 3: System planowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 4: Teoria polaryzacji rozwoju przestrzennego i jej ewolucja; Rozdział 5: Tworzenie się nowego wymiaru gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego jako podstawa polityki rozowju przestrzennego Unii Europejskiej; Cz.2: Miasto jako element organizujący współczesna przestrzeń; Rozdział 7: Miasto jako element przestrzeni; Rozdział 8: Struktura użytkowania terenów miejskich; Rozdział 9: Tereny zabudowy mieszkaniowej; Rozdział 10: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta; Rozdział 11: Tereny przemysłowe w mieście; Rozdział 12: Analiza progowa; Rozdział 13: Karta ateńska; Cz.3: Problemy gospodarki przestrzennej w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 13: Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji; Rozdział 14: Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej; Rozdział 15: Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgenicznej; Rozdział 16: Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność; Rozdział 17: Inwestycje zagraniczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 18: Metodologia wizualizacji inwestycji rzeczowych a plany zagospodarowania przestrzennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19564, 19563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19562/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji-identyfikacja problemów dotyczących pracy i pracowników; Rozdział 1: Przedmiot działalności i miejsce pracy; Rozdział 2: Funkcjonowanie ludzi w przedsiebiorstwach-uwarunkowania rzeczowe, społecznei kulturowe; Cz. 2: Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca"; Rozdział 3: Interesariusze przedsiebiorstwa a zatrudnienie i praca; Rozdział 4: Wiedza podstawą kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa; Rozdział 5: Gospodarowanie potencjałem ludzkim-pożadane kierunki zmian;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14500, 14499, 14498 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14497/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kredytowanie przedsiębiorstw; Rozdział 2: Zarządzanie aktywami na zlecenie przedsiębiorstw; Rozdział 4: Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym; Rozdział 5: Bank w procesie sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych; Rozdział 6: Innowacje w operacjach bankowych dla kientów indywidualnych; Rozdział 7: Konsekwencje wprowadzania Euro dla polskiego sektora bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14318, 14317 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14316/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Globalny system handlu; Rozdział 1: System handlu w ujęciu perspektywicznym; Cz.2: Instytucja; Rozdział 2: Światowa Organizacja Handlu (WHO); Rozdział 3: Rozstrzyganie sporów i egzekwowania reguł; Rozdział 4: Forum negocjacyjne; Cz.3: Wielostronne umowy handlowe; Rozdział 5: Handel towarowy; Rozdział 6: Wielostronne umowy handlowe w konkretnych sektorach; Rozdział 7: Handel usługami; Rozdział 8: Ochrona praw własności intelektualnej; Cz.4: Luki i furtki; Rozdział 9: Środki ochronne i wyjątki; Rozdział 10: Integracja regionalna; Rozdział 11: Porozumienia kilkustronne; Cz.5: Nowe wyzwania dla sytemu handlu; Rozdział 12: Zintegrowanie krajów rozwijających się i podlegających transformacji; Rozdział 13: Ku pogłębionej integracji? Rozdział 14: Legitymizacja, spójność i sprawozdanie władzy; Rozdział 15: Dokąd zmierza system handlu?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14516 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14515/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7011-321-4
Cz. 1: Metody ekonometryczno- statystyczne; 1. Metody analizy rozkładu jednej zmiennej; 2. Metody rozkładu wielu zmiennych; 3. Metody analizy szeregów czasowych ; 4. Jednorównaniowe modele zależności; Cz.2: Wybrane zastosowaniezastosowania metod ekonometryczno- statystycznych w badaniachzjawisk ekonomicznych; 1. Analiza produkcji; 2. Analiza kosztów; 3. Analiza popytu; 4. Analiza inwestycji; 5. Analiza wydatków ludności; 6. Analiza poziomu życia i rozwoju społeczno -gospodarczego; 6. Analiza produktu krajowego; Cz. 3: Analiza ekonometryczno- statystyczna w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wersja 5.0; 1. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Exel wersja 5.0; 2. Dodatki; 3: Funkcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 549, 548 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 547/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-425-5
1. Metody ilościowe w nauce o finansach; 2. Badanie efektywności rynku; 3. Badanie rozkładów stóp zwrotu i cen akcji; 4. Modele cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych; 5. Analiza ryzyka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10328 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10327/XXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again