Form of Work
Książki
(108)
Status
only on-site
(108)
available
(47)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia - Magazyn
(45)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(45)
Author
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(6)
Gołembski Grzegorz
(5)
Januszek Henryk
(5)
Krzakiewicz Kazimierz
(4)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(4)
Gabrusewicz Wiktor
(3)
Garczarczyk Józef
(3)
Mruk Henryk
(3)
Sikora Wojciech
(3)
Zimniewicz Kazimierz
(3)
Adamczewski Piotr
(2)
Denek Emilia
(2)
Gawron Henryk
(2)
Ignatczyk Walentyna
(2)
Janc Alfred
(2)
Jarmołowicz Wacław
(2)
Juja Tadeusz
(2)
Kotliński Grzegorz
(2)
Krzemińska Danuta
(2)
Krzykała Franciszek
(2)
Matłoka Marian
(2)
Niezgoda Agnieszka
(2)
Panek Emil
(2)
Ratajczak Marek
(2)
Roeske-Słomka Iwona
(2)
Rogoziński Kazimierz
(2)
Rynarzewski Tomasz
(2)
Schroeder Jerzy
(2)
Sławińska Maria
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Anholcer Marcin
(1)
Appenzeller Dorota
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Baszyński Adam
(1)
Bernard Paweł
(1)
Budner Waldemar
(1)
Czerwieniec Eugeniusz
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Dowżycki Antoni
(1)
Długosz Jan
(1)
Florek Magdalena
(1)
Gaspars Helena
(1)
Gruchman Bohdan
(1)
Gryko Józef
(1)
Gryko Monika
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Handschke Jerzy (1948-2013)
(1)
Janczyk Marek
(1)
Jerzyk Ewa
(1)
Jurek Witold
(1)
Kasperek-Hoppe Maria
(1)
Kańduła Sławomira
(1)
Kluzek Marta
(1)
Korzeniowski Andrzej
(1)
Kot Władysław
(1)
Kotlińska Janina (1970- )
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kuchlewska Maria
(1)
Kumider Jan
(1)
Kędelski Mieczysław
(1)
Leszczyński Grzegorz
(1)
Malecka Maria
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Nicholls Richard Floyd
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Orczyk Józef
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Owczarkowski Artur
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Piasecki Krzysztof
(1)
Pilarczyk Bogna
(1)
Piątek Dawid
(1)
Rachocka Joanna
(1)
Rekowski Marek
(1)
Roeske-Słomka Iwona. (1947-)
(1)
Rolewicz Janina
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sikora Jan
(1)
Sobczak Antoni
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szarzec Katarzyna
(1)
Szulce Halina
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Tarajkowski Jerzy
(1)
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(1)
Woś Jerzy
(1)
Zielnica Jerzy
(1)
Zmyślony Piotr
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(101)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(108)
Language
Polish
(108)
Subject
Polska
(9)
Ekonometria
(8)
Przedsiębiorstwo
(8)
Turystyka
(7)
Marketing
(6)
Badania operacyjne
(5)
Bezrobocie
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Zarządzanie
(5)
Demografia
(4)
Przedsiębiorstwa
(4)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(4)
Banki
(3)
Budżety terenowe
(3)
Finanse
(3)
Logistyka
(3)
Planowanie strategiczne
(3)
Rachunkowość
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Rynek pracy
(3)
Usługi
(3)
Badania marketingowe
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje organizacyjne
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Matematyka
(2)
Nieruchomości
(2)
Organizacja
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Podatek
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek
(2)
Siła robocza
(2)
Socjologia
(2)
Statystyka
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Żywność
(2)
Badania marketingowe-metody statystyczne
(1)
Bank centralny
(1)
Bankomaty
(1)
Bankowość elektroniczna
(1)
Bezpieczeństwo żywności
(1)
Bezrobocia
(1)
Decyzje
(1)
Demografia rodziny
(1)
Denek, Emilia (1936- )
(1)
Ekonometria finansowa
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektryczność
(1)
Filozofia
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Home banking
(1)
Informacja o ryzyku
(1)
Informatyka stosowana
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał obrotowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Koniunktura gospodarcza
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt handlowy
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Kulturoznawstwo
(1)
Kurs akcji
(1)
Kórnik (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Leksykon
(1)
Liberalizm
(1)
Logistyka (organizacja)
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing bankowy
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marketing turystyczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracja w Polsce
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
108 results Filter
No cover
Book
In basket
Filtrowanie informacji / Witold Abramowicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - 625, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-7417-315-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-649/2, P-649/1, P-243/2 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-243/1/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Internet w praktyce biznesu / Piotr Adamczewski. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001. - 164 s. : il. ; 24 cm.
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 107.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-246/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-246/1/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-88222-09-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10322 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7417-062-X
1.Budowa portfeli neutralnych z wykorzystaniem tak zwanych greckich parametrów; 2. Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polsk; 3. Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych prognoz zmienności; 4. Asymetria w zwrotach kursów wymiany złotego; 5. Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizo wanej wartości netto inwestycji; 6.Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie 7. Napływ nowych informacji giełdowych a wolumen obrotów wybranych spółek na GPW w Warszawie w latach 2000-2002; 8.Skuteczność niektórych prostych procedur prognozowania cen akcji na GPW w Warszawie; 9. O dynamice i rozkładach struktury portfela wielu akcji; 10. Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumpcyjnych;11.Modele strukturalne jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym; 12. Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych a-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa; 13."Bardzo silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Gale'a;14. Koncepcje wyceny opcji rzeczywistych; 15. Dotacje w przedsiębiorstwie - problem podziału nadwyżki finansowej; 16. Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17347/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-89224-82-8
1. Wanda M. Gaczek: Kształtowanie ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych; 2. Waldemar Budner: Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy; 3. Hanna Krajewska: Kierunki zmian legislacyjnych: od ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4. Sławomir Palicki: Uwagi do projektowania i realizacji rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej Poznania; 5. Jacek Nowak: Formy świadczenia usług komunalnych w małych miastach; 6. Arnold Bernaciak: Wielkopolskie gminy nadwarciańskie i promocja ich walorów przyrodniczych; 7. Jacek Nowak, Dobrosława Bartkowska-Nowak: Stymulowanie zachowań prośrodowiskowych w społecznościach lokalnych; 8. Monika Matusiak: Polityka innowacyjna Berlina. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17345/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7417-066-2
1. Polityka pieniężna w modelach neokeynesowskich z racjonalnymi oczekiwaniami; 2. Polityka pieniężna w warunkach niskich stóp procentowych; 3. Ewolucja instrumentów polityki pieniężnej na tle przemian w bankowości centralnej; 4. Odpowiedzialność banków centralnych w karajach Europy Środkowej; 5. Operacje otwartego rynku w absorpcji nadpłynności; 6. W poszukiwaniu miernika polityki pieniężnej. Przypadek Polski (1995-2002); 7. Modelowanie popytu na pieniądz; 8. O hipnozie stopy naturalnej; Produkcja, ceny i podaż pieniądza w Polsce ( 1994-2003); 8. Testowanie stabilności kointegracji stóp procentowych w Polsce; 9. Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20526, 20525, 20524 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17348/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7417-063-8
1. Kierunki doskonalenia jakości w bankach; 2. Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń; 3. Przygotowalnie i realizacja systemu zarządzania jakością w bankach i zakładach ubezpieczeń; 3. Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność-doświadczenia światowe w sektorze bankwym; 4. Zmiany poziomu jakości usług bankowych w Polsce w latach 1999-2003; 5. Zmiany poziomu jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1999-2003 w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń; 6. Informacja o kliencie-główny czynnik kształtowania jakości usług ubezpieczeniowych; 7. Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych; 8. Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polsce; 9. Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych; 10. Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce; 11. Wybrane metodyczne ( na przykładzie usług telekomunikacyjnych);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17346/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 163.)
Rozdział 1: Programowanie liniowe; Rozdział 2: Zagadnienia transportowe; Rozdział 3: Optymalizacja wielokryterialna; Rozdział 4: Programowanie nieliniowe; Rozdział 5: Analiza sieciowa przedsięwzięć; Rozdział 6: Programowanie dyskretne; Rozdział 7: Programowanie w warunkach ryzyka; Rozdział 8: Programowanie w warunkach niepewności; Rozdział 9: Analiza portfelowa; Rozdział 10: Modele ekonometryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29031 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29030/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 84)
1. Strategie "przekontraktowania" stosowana przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną; 2. Modele logitowe polityki wypłat polskich spółek giełdowych; 3. Próba wykorzystania modeli wyboru dyskretnego do ustalenia społek niezdominowanych na GPW w Warszawie; 4. Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych; 5. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modeli Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie; 6. Ekonometryczne szacowanie atrakcyjności lokalizacji mieszkań na przykładzie mieszkań dwupokojowych w Poznaniu; 7. Zmiany rentowności i płynności w głownych polskich bankach giełdowych w latach 1998 - 2004; 8. Stopa zwrotu i ryzyko społek giełdowych a zagrożenie upadłością; 9. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw: analiza dyskryminacyjna a drzewa klasyfikacji i regresji (CART); 10. Badanie zmienności indeksu WIG; 11. Zastosowanie iteracyjnego modelu dylematu więźnia do wyjaśnienia mechanizmu nadużyć księgowych w spółkach giełdowych; 12. Optymalizacja parametrów wybranych wskaźników technicznych na potrzeby prognozowania kierunku zmian cen akcji; 13. Zdolność wskaźników finansowych do oceny poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności; 14. Próba przewidywania trajektorii zmian sprzedaży na przykładzie branży piwnej ze szczególnym uwzględnieniem marek i produktów Kompanii Piwowarskiej S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 95)
1. Introduction; 2. Economic Activity Changes in Transition Economies in the Context of Creative Destruction; 2. Determinants of Entreprises Innovative Activity in Manufacturing in Poland; 3. The Influence of Foreign Direct Investements on Productivity in the Host Country - Spillover Effects; 4. The Influence of Exchange rate Changes on Export and Import - Comparative Analysis of Theoretical Concepts; 5. The Relationship between Inflation and Unemployment in Poland; 6. Forecasting Power of the Leading Indicators in Polish Industry and Construction Sectors; 7. Accuracy of Business Tendency Survey Diagnoses and Forecasts and their Use in the Banking Practice; 8. The Usefulness of Composite Indicators from the Banking Business Tendency Survey in Short-term Macroeconomic Forecasting; 9. Business Tendency Fluctuations on the Insurance Market in Poland in the Years 1993-2006; 10. Forecasting Business Activity in Poland with New Indicators from the Insurance Business Tendency Survey.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7417-147-2
Rozdział 1: Rachunek produktu krajowego brutto; Rozdział 2: Determinanty dochodu narodowego; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Cykl koniunkturalny; Rozdział 5: Bezrobocie; Rozdział 6: Inflacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19468, 19467 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19466/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Likalizacja działalności gospodarczej-zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej; Rozdział 3: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji; Rozdział 4: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17344, 17343, 17342, 17341 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17340/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 94)
1. Wstęp ; 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym ; 3. Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości ; 4. Prognozowanie zmian aktywności budowlano - montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS ; 5. Metody wyceny znaku towarowego - analiza porównawcza ; 6. Konkurencja lub kooperacja w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego. Studium eksperymentalne ; 7. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez polski przemysł ; 8. Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego ; 9. Dynamika średnich cen akcji wybranych spółek giełdowych oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego ; 10. Finansowanie kredytem wykupów zagranicznych na rynkach podwyższonego ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 74)
Cz.1: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w świetle Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 1: Przesłanki efektywności absorpcji pomocowych dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 2: Środki budżetowe na realizacje polityki interwencyjnej agencji płatniczych w Polsce w dekadzie przełomu wieków 91996-2005); Rozdział 3: Identyfikacja alokacji środków towarzyszących Wspólnej Polityce rolnej w ramach Planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006; Rozdział 4: Pozafinansowe instrumenty promowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy unijnych; Cz.2: Krajowe i unijne wsparcie finansowe gospodarstw rolnych - wybrane instrumenty i mierniki; Rozdział 5: Poziom i struktura rozdysponowania środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora rolnego w nowych krajach członkowskich; Rozdział 6: Poziom wykorzystywania płatności obszarowych w Wielkopolsce na tle kraju; Rozdział 7: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (OWN) w Polsce i Wielkopolsce na tle krajów Unii Europejskiej; Rozdział 8: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską;Rozdział 9: Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych; Rozdział 10: wsparcie fiansowe dla wybranych produktów rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej po traktacie w marakeszu do 2004 r.; Cz.3: pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich; Rozdział 11: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopolskim; Rozdział 12: Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Wpływ upowszechniania doradztwa i postepu biologicznego oraz ubezpieczeń społecznych rolników na wydatki z budżetu na sektor rolno-żywnościowy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 38)
1. Emilia Denek: Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych; 2. Andrzej Gącarzewicz: Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych; 3. Janina Kotlińska: Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania); 4. Sławomira Kańduła: Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o wydatkach w dziedzinie usług społecznych; 5. Ewa Gońda: Organizacyjne i finansowe aspekty działalności samorządowych przedszkoli w latach 1997-2001 (na przykładzie gminy Wieluń); 6. Joanna Przybylska: Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu; 7. Ilona Kijek: Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu w latach 1999-2001 (na przykładzie Łomży). [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34660 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34659/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7417-130-8
1. Emilia Denek: Płaszczyzny rozpatrywania podatków w warunkach integracji europejskiej; 2. Maciej Cieślukowski: Kierunki polityki podatkowej Unii Europejskiej; 3. Jacek Połczyński: Konsekwencje wyboru formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej; 4. Ilona Kijek: Preferencje prorodzinne w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej: 5. Joanna Przybylska: Preferencje dla działalności kulturalnej w polskim systemie podatkowym; 6. Sławomira Kańduła, Grzegorz Musolf: Podatek akcyzowy jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2003; 7. Ewa Gońda: System opodatkowania nieruchomości we Francji; 8. Janina Kotlińska: Podatek rolny i podatek leśny w budżetach dużych miast na przykładzie Poznania. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17357/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Logistyka
ISBN: : 83-7417-075-1
1. Jan Długosz: Zarządzanie czy obserwacja logistycznej obsługi klienta; 2. Marek Ciesielski: Logistyczna obsługa klienta w kontekście strategii przedsiębiorstwa; 3. Maja Czaplicka: Logistyczno-marketingowa obsługa klienta; 4. Wojciech Grala: Kształtowanie jakości obsługi klienta w układzie fazowym systemu logistycznego przedsiębiorstwa; 5. Tomasz Urbańczyk: Wpływ procesu zakupów na jakość logistycznej obsługi klienta; 6. Piotr Bachorz: Dualna rola produkcji w logistycznej relacji dostawca-klient: 7. Krzysztof Mróz: wpływ sterowania zapasami na poziom obsługi klienta; 8. Teresa Bukalska: Oddziaływanie transportu na jakość logistycznej obsługi klienta; 9. Tomasz Guliński: CRM jako narzędzie usprawnienia logistycznej obsługi klienta; 10. Anna Maria Jeszka: Logistyczna obsługa klienta w branży przesyłek ekspresowych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17352/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy marketingu terytorialnego / Magdalena Florek. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. - 194, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7417-253-0
Rozdział 1: Istota, źródła i ewolucja marketingu terytorialnego; Rozdział 2: Terytorium jako specyficzny produkt; Rozdział 3: Konkurencja a konkurencyjność jednostek terytorialnych; Rozdział 4: Rola i pozycja strategii marketingowej w strukturze strategii jednostki terytorialnej; Rozdział 5: Możliwości segmentacji w wyborze docelowych podmiotów działań marketingowych w jednostkach terytorialnych; Rozdział 6: Wizerunek, marka i pozycjonowanie jednostki terytorialnej; Rozdział 7: Ograniczenia aplikacji instrumentów cenowych i dystrybucyjnych w marketingu terytorialnym; Rozdział 8: Promocja w marketingu terytorialnym; Rozdział 9: Struktura narzędzi marketingu terytorialnego i tendencje ich rozwoju; Rozdział 10: Uwarunkowania skuteczności i efektywności zastosowania marketingu w jednostkach terytorialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32361, 32360, 32359, 32358 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32357/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 83)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-221-9
1. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych; 2. Regres ubezpieczeniowy w rachunkowości zakładów ubezpieczeń; 3. Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej; 4. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności dla potrzeb zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; 5. Utrata wartości aktywów w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardów rachunkowości; 6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w świetle ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych; 7. Profesjonalny kontrakt sportowy jako wartość niematerialna i prawna w klubie sportowym; 8. Wstępna analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych; 9. Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidawanym sprawozdaniu finansowym; 10. Transakcje pomiędzy jednostkowymi powiązanymi wg polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; 11. Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym; 12. Istota i cel prac zakończeniowych w badaniu sprawozdań finansowych; 13. Rola etyki w zawodzie biegłego rewidenta; 14. Uregulowanie prawne w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla rachunkowości przedsiębiorstw; 15. Uznawanie wartości niematerialnych przejmowanych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych; 16. Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu; 17. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne; 18. Rachunek kosztów jako narzędzie zarzadzania wartością przedsiębiorstwa; 19. Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym; 20. Etapy rozwoju rachunków kosztów a zarzadzanie bankami komercyjnymi w Polsce ( prezentacja wyników ankietowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7417-072-7
1.Wprowadzenie; 2. Ustalanie wartości kapitału własnego według zaleceń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 3. Koszty jakości w przedsiębiorstwach polskich jako kategoria sprawozdawcza i zarządcza; 4. Instrumenty finansowe według przepisów polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; 5. Koncepcja sprawozdania finansowego według Ram; Konceptualnych i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz polskiego prawa 6. Koszty prac badawczych i rozwojowych w ujęciu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości 7. Pochodne instrumenty rynku terminowego w zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej; 8. Wykorzystanie symulacji dynamicznych w planowaniu finansowym; 9.Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań w kreowaniu wartości dodanej dla akcjonariusza; 10. Ceny transferowe w polityce bilansowej jednostek powiązanych; 11. Sytuacje szczególne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rachunkowość; 12. Dokumentacja robocza badania sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17351/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again