Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Dratwińska-Kania Beata
(2)
Smejda Maria
(2)
Bajdak Andrzej
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Celary Ireneusz
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Frenkiel Wacław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Grzega Urszula
(1)
Heffner Krystian
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jonczyk Barbara
(1)
Kempny Danuta
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Król Małgorzata
(1)
Olszak Celina
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Sowińska Anna
(1)
Sroka Henryk
(1)
Zadora Halina
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Żabińska Joanna
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Banki
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing
(2)
Miasta
(2)
Analiza finansowa
(1)
Badania rynku
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Logistyka
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing relacyjny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowe rynki finansowe kryzysy finansowe
(1)
Negocjacje
(1)
Obsługa logistyczna
(1)
Personel
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Stopa życiowa
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Urbanistyka
(1)
Wieś
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-299-2
1. Proces wdrażania strategii; 2. Bariery wdrażania strategii; 3. Ocena wdrażania starategii; 4. Wdrażanie strategii a rozwój miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19738, 19737 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19736/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc pracy; 2. Bezrobocie na wsi; 3. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich; 4. Bezrobocie jako prpblem i styl życia - wielopłaszczyzność wyzwań; 5. Aspekty bezrobocia; 6. Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich; 7. Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich; 8. Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej; 9. Lokalne programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiebiorczości w strategii rozowjowej Wielkopolski; 10. Pobudzenie przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi; 11. Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; 12. Zmiany systuacji ekonimicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji systemowej w Polsce; 13. Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich; 14. Pomoc społeczna w Województwie warmińsko-Mazusrskim; 15. Problematyka społeczno- demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych; 16. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej; 17. Zdrowie ludnosći wsi; 18. Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy; 19. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych na wsi; 20. Bariiery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich; 21. Systuacja mieszkaniowa na wsi; 22. Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników; 23. Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19830, 19829 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19828/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-935/1/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola i możliwości informatyki; Rozdział 2: Budowa i zasada działania komputera; Rozdział 3: Metody pracy komputerów; Rozdział 4: Technologia przechowywania informacji w komputerze; Rozdział 5: Komunikacja z komputerem. Urządzenia do wprowadzania i wyprowadzania informacji; Rozdział 6: Podstawowe struktury danych. Reprezentacja danych w komputerze; Rozdział 7: Cele i rodzaje oprogramowania komputerów; Rozdział 8: Systemy operacyjne; Rozdział 9: Systemy zarządzania bazami danych; Rozdział 10: Oprogramowanie biurowe; Rozdział 11: Algorytmy i podstawy programowania komputerów; Rozdział 12: Sieci komputerowe i technologie internetowe; Rozdział 13: Projektowanie systemów informatycznych; Rozdział 14: Wdrażanie systemów informatycznych; Rozdział 15: Systemy informatyczne dla przedsiębiorstw; Rozdział 16: Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć informatycznych; Rozdział 17: Ochrona zasobów komputerowych i informacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17097, 17096 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17095/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7146-180-5
Maciej Baranowski: Przeobrażenia światowego systemu finansowego w dobie kryzysu lat 1997-1998; Krystyna Mitręga-Niestrój: System kursowy a liberalizacja przepływów kapitałowych; Blandyna Puszer: Argentyński kryzys finansowy -przyczyny i skutki; Joanna Żabińska: Uwarunkowania i przebieg kryzysu finansowego w Turcji w latach 2000 i 2001; Alojzy Melich: Rosja po kryzysie finansowym w 1998 r. [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20260/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-334-4
Rozdział 1: Nabywcy instytucjonalni jako uczestnicy rynku; Rozdział 2: Zachowania nabywcze klientów instytucjonalnych; Rozdział 3: Preferencje nabywców instytucjonalnych jako przedmiot badań; Rozdział 4: Podstawowy źródłowe i metodyczne badań preferencji nabywców instytucjonalnych; Rozdział 5: Preferencje nabywców instytucjonalnych w świetle badań empirycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17915/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-215-1
Cz.1: Istota i formy organizacyjne controllingu personalnego; 1: Pojęcie i zadania controllingu personalnego; 2: Organizowanie controllingu personalnego; Cz.2: Koszty i wyniki pracy jako przedmiot controllingu personalnego; 1: Koszty pracy jako instrument zarządzania; 2. Wyniki pracy; 3. Główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17680, 17679 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17678/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sztuka komunikowania się z ludźmi; Rozdział 2: Praktyczna sztuka negocjacji; Rozdział 3: Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów osobistycz i zawodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30145, 29727, 17707, 17706 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17705/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
ISBN: : 978-83-7246-513-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33921 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33794/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35344 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35343/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; 2. Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; 3. Małe miasta w Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17674, 17673 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17672/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne i metodyczne aspekty analizy finansowej; Rozdział 2: Zapotrzebowanie na analizę i ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rozdział 3: Dobór materiałów źródłowych na potrzeby analizy sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rozdział 4: Dobór wskaźników na potrzeby analizy i oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24259 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24258/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne; 2. Lokalne środowisko przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju: pojęciowe i metodyczne podstawy strategicznej analizy współzależności; 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym, próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce; 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska); 5. Dynamika przedsiębiorczości w krajach Kohezji; 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur; 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim; 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim; 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle Dolnego Śląska; 10. Infrastruktura drogowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dolnego Śląska; 11. Konkurencyjność gospodarki regionalnej w warunkach globalizacji na przykładzie województwa podkarpackiego; 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionalnego trans granicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej; 13. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu trans granicznego górny Śląsk i Północne Morawy; 14. Polsko-Ukraiński region trans graniczny a polityka spójności Unii Europejskiej; 15. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie polityki spójności dla regionów trans granicznych Unii Europejskiej; 16. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego; 18. Konsumpcja miejska jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość; 19. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości; 20.Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy; 21. Regional Information Centre of Lifelong Education In the Moravian and Silesian Region -good practice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32815 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32814/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko; 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych;3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego; 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału; 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym; 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego; 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie; 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17929 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17928/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-376-X
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17662, 17661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17660/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17689, 17688 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17687 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17940/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólne kierunki i metodyka badań zarządzania marketingowego; Rozdział 1: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego; Rozdział 2: Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania; Rozdział 3: Benchmarking a możliwości jego stosowania w turystyce; Rozdział 4: Węzłowe kierunki badań planowania marketingowego w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Internet w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego relacje z otoczeniem; Rozdział 6: Analiza organizacji marketingu w przedsiębiorstwie. Główne podejście teoretyczno-metodyczne, wybrane metody i problemy badawcze; Cz.2: Kierunki i metody analizy na potrzeby zarządzania marketingowego; Rozdział 7: Metody analizy marketingowej strategii produktu; Rozdział 8: Metody analizy systemów komunikacji marketingowej; Rozdział 9: Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33609, 33608, 33607, 17668, 17667 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17666/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again