Form of Work
Książki
(49)
Status
only on-site
(49)
available
(46)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Czytelnia - Magazyn
(46)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Rapacz Andrzej
(3)
Urban Stanisław
(3)
Ładoński Wiesław
(3)
Brajer-Marczak Renata
(2)
Bąk Andrzej
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Kapusta Franciszek
(2)
Korenik Stanisław
(2)
Krupski Rafał
(2)
Lichtarski Jan
(2)
Podgórski Waldemar
(2)
Szołtysek Katarzyna
(2)
Becla Agnieszka
(1)
Bednarski Lech
(1)
Brol Ryszard
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Drozdowski Tomasz
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Grzesiak Eliza
(1)
Hoekman Bernard
(1)
Iwankiewicz-Rak Barbara
(1)
Karwowski Jacek
(1)
Kałążna-Drewińska Urszula
(1)
Klimczak Bożena
(1)
Konarzewska-Gubała Ewa
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Kostecki Michał Maciej
(1)
Kozarowicz Henryk
(1)
Leśniak Władysław
(1)
Maja Jedlińska
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Misińska Danuta
(1)
Niewiadoma Marta
(1)
Nowosielski Stanisław
(1)
Ostasiewicz Stanisława
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Przysiężna Ewa
(1)
Rusnak Zofia
(1)
Safin Krzysztof
(1)
Siedlecka Urszula
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Skrabka-Błotnicka Teresa
(1)
Smoluk Antoni
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Towarnicka Halina
(1)
Walesiak Marek
(1)
Zaremba Sabina
(1)
Ćwierz-Matysiak Barbara
(1)
Łucewicz Jacenta
(1)
Year
2000 - 2009
(41)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Żywność
(4)
Marketing
(3)
Turystyka
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Agrobiznes
(2)
Banki
(2)
Controlling
(2)
Ekonometria
(2)
Odżywianie
(2)
Prace dyplomowe
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Analiza numeryczna
(1)
Bank centralny
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Excel
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
HACCP
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktów
(1)
Jakość totalna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Koszty
(1)
Kursy walutowe
(1)
Miasta
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Organizacja
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Prawo
(1)
Produkcja
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemysł fermentacyjny
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Urbanistyka
(1)
Usługi
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie
(1)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
49 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-698-1
Rozdział 1: Zarys problematyki pomiaru preferencji; Rozdział 2: Metody conjoint analysis; Rozdział 3: Metody wyborów dyskretnych ; Rozdział 4: Główne kierunki badań; Rozdział 5: Metody symulacyjne w badaniach preferencji; Rozdział 6: Zastosowania marketingowe; Rozdział 7: Problemy otwarte.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14341, 14340 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14339/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-224-2
1: Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorsta; 2: Materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej; 3: Metody analizy ekonomicznej; 4: Analiza rentowności przedsiębiorstwa; 5: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu; 6: Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa; 7: Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa; 8: Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego; 9: Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim; 10: Analiza gospodarowania środkami trwałymi; 11: Analiza gospodarowania materiałami; 12: Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa; 13: Analiza rozwoju przedsiębiorstwa; 14: Analiza wartości przedsiębiorstwa; 15: System oceny działalności przedsiębiorstwa; 16: Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 154/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miasto - społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń; 2. Gospodarka miejska; 3. Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej; 4. Zarządzanie miastem; 5. Logistyka miejska- wybrane problemy; 6. Rozwój miasta; 7. Koszty funkcjonowania i rozwoju miasta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19257, 19256 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19255/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Ekorozwój
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-530-6
Cz.1: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania; Rozdział 1: Fizyczny wymiar procesów gospodarowania; Rozdział 2: Zasoby i czynniki produkcji; Rozdział 3: Rola energii w procesach gospodarowania; Cz.2: Globalne zasoby gospodarowania; Rozdział 4: Globalne zasoby przyrodnicze; Rozdział 5: Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze; Rozdział 6: Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar; Cz.3: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym; Rozdział 7: Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstw; Rozdział 8: Materialne podstawy procesów konsumpcji; Rozdział 9: Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania; Rozdział 10: Pojęcie i podstawy strategii ekorozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14327, 14326 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14325/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Elementy prawoznawstwa; Rozdział 1: Państwo i prawo. Wiadomości ogólne; Rozdział 2: Tworzenie prawa. Źródła prawa; Rozdział 3: Normy prawne.Systematyka prawa; Rozdział 4: stosunki prawne. Podmioty prawa; Rozdział 5: Stosowanie i przestrzeganie prawa; Cz.2: charakterystyka podstawowych gałęzi prawa; Rozdział 6: Prawo konstytucyjne; Rozdział 7: Prawo administracyjne; Rozdział 8: Prawo karne; Rozdział 9: Prawo cywilne; Rozdział 10: Gałęzie prawa procesowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14526, 14525, 14524 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14523/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka przestrzenna, polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne; Rozdział 1: Gospodarka przestrzenna - pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Kierunki rozwoju przestrzennego w świetle wybranych ujęć teoretycznych; Rozdział 3: System planowania przestrzennego w Polsce; Rozdział 4: Teoria polaryzacji rozwoju przestrzennego i jej ewolucja; Rozdział 5: Tworzenie się nowego wymiaru gospodarki przestrzennej; Rozdział 6: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego jako podstawa polityki rozowju przestrzennego Unii Europejskiej; Cz.2: Miasto jako element organizujący współczesna przestrzeń; Rozdział 7: Miasto jako element przestrzeni; Rozdział 8: Struktura użytkowania terenów miejskich; Rozdział 9: Tereny zabudowy mieszkaniowej; Rozdział 10: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta; Rozdział 11: Tereny przemysłowe w mieście; Rozdział 12: Analiza progowa; Rozdział 13: Karta ateńska; Cz.3: Problemy gospodarki przestrzennej w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 13: Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji; Rozdział 14: Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej; Rozdział 15: Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgenicznej; Rozdział 16: Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność; Rozdział 17: Inwestycje zagraniczne w gospodarce przestrzennej; Rozdział 18: Metodologia wizualizacji inwestycji rzeczowych a plany zagospodarowania przestrzennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19564, 19563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19562/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji-identyfikacja problemów dotyczących pracy i pracowników; Rozdział 1: Przedmiot działalności i miejsce pracy; Rozdział 2: Funkcjonowanie ludzi w przedsiebiorstwach-uwarunkowania rzeczowe, społecznei kulturowe; Cz. 2: Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca"; Rozdział 3: Interesariusze przedsiebiorstwa a zatrudnienie i praca; Rozdział 4: Wiedza podstawą kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa; Rozdział 5: Gospodarowanie potencjałem ludzkim-pożadane kierunki zmian;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14500, 14499, 14498 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14497/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kredytowanie przedsiębiorstw; Rozdział 2: Zarządzanie aktywami na zlecenie przedsiębiorstw; Rozdział 4: Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym; Rozdział 5: Bank w procesie sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych; Rozdział 6: Innowacje w operacjach bankowych dla kientów indywidualnych; Rozdział 7: Konsekwencje wprowadzania Euro dla polskiego sektora bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14318, 14317 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14316/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Globalny system handlu; Rozdział 1: System handlu w ujęciu perspektywicznym; Cz.2: Instytucja; Rozdział 2: Światowa Organizacja Handlu (WHO); Rozdział 3: Rozstrzyganie sporów i egzekwowania reguł; Rozdział 4: Forum negocjacyjne; Cz.3: Wielostronne umowy handlowe; Rozdział 5: Handel towarowy; Rozdział 6: Wielostronne umowy handlowe w konkretnych sektorach; Rozdział 7: Handel usługami; Rozdział 8: Ochrona praw własności intelektualnej; Cz.4: Luki i furtki; Rozdział 9: Środki ochronne i wyjątki; Rozdział 10: Integracja regionalna; Rozdział 11: Porozumienia kilkustronne; Cz.5: Nowe wyzwania dla sytemu handlu; Rozdział 12: Zintegrowanie krajów rozwijających się i podlegających transformacji; Rozdział 13: Ku pogłębionej integracji? Rozdział 14: Legitymizacja, spójność i sprawozdanie władzy; Rozdział 15: Dokąd zmierza system handlu?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14516 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14515/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-7011-321-4
Cz. 1: Metody ekonometryczno- statystyczne; 1. Metody analizy rozkładu jednej zmiennej; 2. Metody rozkładu wielu zmiennych; 3. Metody analizy szeregów czasowych ; 4. Jednorównaniowe modele zależności; Cz.2: Wybrane zastosowaniezastosowania metod ekonometryczno- statystycznych w badaniachzjawisk ekonomicznych; 1. Analiza produkcji; 2. Analiza kosztów; 3. Analiza popytu; 4. Analiza inwestycji; 5. Analiza wydatków ludności; 6. Analiza poziomu życia i rozwoju społeczno -gospodarczego; 6. Analiza produktu krajowego; Cz. 3: Analiza ekonometryczno- statystyczna w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wersja 5.0; 1. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Exel wersja 5.0; 2. Dodatki; 3: Funkcje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 549, 548 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 547/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-425-5
1. Metody ilościowe w nauce o finansach; 2. Badanie efektywności rynku; 3. Badanie rozkładów stóp zwrotu i cen akcji; 4. Modele cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych; 5. Analiza ryzyka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10328 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10327/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przedsiębiorstwo Handlowe - problemy techniczno- organizacyjne; 2. Organizacja Przedsiębiorstwa Handlowego; 3. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Handlowym; 4. Zatrudnienie i płace w Przedsiębiorstwie Handlowym; 5. Marketing w sferze sprzedaży detalicznej towarów; 6. Wpływ bazy materiałowo - technicznej handlu na funkcjonowanie Przedsiębiorstw Handlowych; 7. Technologia i technika handlu; 8. Negocjacje handlowe jako podstawa relacji między podmiotami rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14347, 14346 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14345/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7011-614-0
1. Spożycie produktów agrobiznesu a potrzeby człowieka; 2. Od F. Quesnaya do J.H. Davisa i R.A. Goldberga - od Tableau economique do agrobiznesu; 3. Formy organizacyjne i prawne jednostek agrobiznesu; 4. Charakterystyka agregatów agrobiznesu; 5. Ogólna charakterystyka wybranych grup i klas przemysłu spożywczego; 6. Powiązania integracyjne w agrobiznesie i ich wpływ na modernizację i rekonstrukcję rolnictwa oraz obszarów wiejskich; 7. Interwencjonalizm w agrobiznesie; 8. Przedsiębiorczość w agrobiznesie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24257, 24256, 24255, 13867 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13866/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7011-615-9
1. Cel i organizacja zajęć oraz źródła materiałów do ćwiczeń; 2. Wyżywienie ludności Polski na tle innych krajów i zaleceń nauki o żywieniu; 3. Próba oceny możliwości wyżywienia polskiego społeczeństwa; 4. Surowce do wytwarzania żywności i organizacja ich wytwarzania; 5. Ocena stanu infrastruktury warunkującej rozwój podmiotów agrobiznesu; 6. Ziemia i jej użytkowanie; 7. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa pod względem sektorowym oraz pod względem własności i form prawno-organizacyjnych; 8. Analiza struktury agrarnej rolnictwa; 9. Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kształtowaniu zmian agrarnych; 10. Sposoby oceny jakości użytków rolnych; 11. Analiza porównawcza zasobów siły roboczej w rolnictwie; 12. Środki trwałe w rolnictwie; 13. Amortyzacja środków trwałych; 14. Środki obrotowe produkcji w rolnictwie; 15. Określenie efektywności nawożenia mineralnego; 16. Określenie efektywności ochrony roślin; 17: Struktura użytków rolnych i zasiewów oraz kierunki organizacji produkcji roślinnej; 18. Obsada i struktura zwierząt gospodarskich oraz kierunki organizacji produkcji zwierzęcej; 19. Intensywność rolnictwa; 20. Określenie efektywności gospodarowania w rolnictwie; 21. Miejsce i rola rolnictwa w gospodarce narodowej; 22. Techniki wytwórcze w rolnictwie; 23. Substytucja w rolnictwie; 24. Specjalizacja w rolnictwie; 25. Lokalizacja zakładów przetwórczych surowców rolniczych i składów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13869 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13868/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Miejsce Banku Centralnego w gospodarce; Rozdział 2: Rodzaje i charakterystyka operacji zagranicznych Banków Centralnych; Rozdział 3: Znaczenie aktywności Banków Centralnych w sferze obrotu z zagranicą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14321, 14320 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14319/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-662-0
Rozdział 1: Wybory gospodarcze i ich ograniczenia; Rozdział 2: Etyka działalności gospodarczej; Rozdział 3: Wybrane kierunki i systemy etyczne; Rozdział 4: Odpowiedzialność w biznesie; Rozdział 5: Etyczny aspekty konkurencji ekonomicznej; Rozdział 7: Finanse w świetle etyki; Rozdział 8: Prywatyzacja jako problem etyczny; Rozdział 9: Ład rynkowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14359, 14358 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14357/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-641-8
Cz. 1: Podstawowe koncepcje i ich konteksty; Rozdział 1: Wstep do prblematyki zarządzania jakością; Rozdział 2: Ideee W. E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość; Rozdział 3: Europejski kontekst zarządzania przez jakość; Cz. 2: Praktykowanie zasad TQM w organizacji; Rozdział 4: Tworzenie kultury jakości w organizacji; Rozdział 5: Orientacja na klienta; Rozdział 6: Ciągłe doskonalenie produktow i procesów; Cz. 3: Narzędzia statystyczne doskonalenia jakości; Rozdział 7: Modele przyczynowo-skutkowe; Rozdział 8: Metody i techniki statystyczne projakościowego sterowania procesami produkcyjno-usługowymi; Rozdział 9: Teoria planowania eksperymentów i jej zastosowanie do optymalizacji jakości; Cz. 4: Rola standardów międzynarodowych; Rozdział 10: Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość; Rozdział 11: Modele TQM skodyfikowane w nagrodach jakości i metoda samooceny diagnostycznej; Cz. 5: Ekonomika jakości; Rozdział 12: Koszty jakości w koncepcji TQM; Rozdział 13: Metodyka prowadzenia rachunku kosztów jakosci; Cz. 6: Wdrażenie TQM: studia przypadków i tendencje; Rozdział 14: Obraz projakościowej orientacji polskich przedsiębiorstw w świetle badań przekrojowych; Rozdział 15: Studia przypadków wdrażania zarządzania przez jakość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14514 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14512/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy rozwoju przestrzennego w końcu XX w.-aspekt teoretyczny; Rozdział 2: Region jako podstawowy element podziału funkcjonalnego kraju; Rozdział 3: Ogólna ocena regionów polski; Rozdział 4: Wybrane dziedziny zróżnicowania regionalnego kraju; Rozdział 5: Dysproporcje wewnątrzregionalne na przykładzie Dolnego Śląska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14503, 14502 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14501/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii; Rozdział 2: Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 1990-2002; Rozdział 3: Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów; Rozdział 4: Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów - wyniki badań bezpośrednich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15263, 15262, 15261, 15260, 15259, 14674, 14673, 14672, 13887 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13886/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7011-758-9
1. Istota, rodzaje i zasady polityki przemysłowej; 2. Polityka przemysłowa - argumenty za i przeciw; 3. Podmioty, cele i instrumenty polityki porzemysłowej; 4. Polityka przemysłowa a konkurencyjność przemysłu; 5. Geneza, etapy, przegląd koncepcji i ocena polityki przemysłowej w Polsce; 6. Doświadczenia międzynarodowe w dziedzinie polityki przemysłowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19580, 19579 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19578/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again