Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Dratwińska-Kania Beata
(2)
Smejda Maria
(2)
Bajdak Andrzej
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Heffner Krystian
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Jonczyk Barbara
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Sowińska Anna
(1)
Zadora Halina
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Żabińska Teresa
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Banki
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing
(2)
Analiza finansowa
(1)
Badania rynku
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing relacyjny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miasta
(1)
Negocjacje
(1)
Personel
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-334-4
Rozdział 1: Nabywcy instytucjonalni jako uczestnicy rynku; Rozdział 2: Zachowania nabywcze klientów instytucjonalnych; Rozdział 3: Preferencje nabywców instytucjonalnych jako przedmiot badań; Rozdział 4: Podstawowy źródłowe i metodyczne badań preferencji nabywców instytucjonalnych; Rozdział 5: Preferencje nabywców instytucjonalnych w świetle badań empirycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17915/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-215-1
Cz.1: Istota i formy organizacyjne controllingu personalnego; 1: Pojęcie i zadania controllingu personalnego; 2: Organizowanie controllingu personalnego; Cz.2: Koszty i wyniki pracy jako przedmiot controllingu personalnego; 1: Koszty pracy jako instrument zarządzania; 2. Wyniki pracy; 3. Główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17680, 17679 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17678/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sztuka komunikowania się z ludźmi; Rozdział 2: Praktyczna sztuka negocjacji; Rozdział 3: Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów osobistycz i zawodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30145, 29727, 17707, 17706 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17705/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe miasta - problemy badawcze i próby syntetycznych ujęć; 2. Małe miasta w regionalnych układach osadniczych Polski; 3. Małe miasta w Polsce - wybrane ośrodki i ich problemy rozwojowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17674, 17673 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17672/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne i metodyczne aspekty analizy finansowej; Rozdział 2: Zapotrzebowanie na analizę i ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rozdział 3: Dobór materiałów źródłowych na potrzeby analizy sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rozdział 4: Dobór wskaźników na potrzeby analizy i oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24259 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24258/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne; 2. Lokalne środowisko przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju: pojęciowe i metodyczne podstawy strategicznej analizy współzależności; 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym, próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce; 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska); 5. Dynamika przedsiębiorczości w krajach Kohezji; 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur; 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim; 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim; 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle Dolnego Śląska; 10. Infrastruktura drogowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dolnego Śląska; 11. Konkurencyjność gospodarki regionalnej w warunkach globalizacji na przykładzie województwa podkarpackiego; 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionalnego trans granicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej; 13. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu trans granicznego górny Śląsk i Północne Morawy; 14. Polsko-Ukraiński region trans graniczny a polityka spójności Unii Europejskiej; 15. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie polityki spójności dla regionów trans granicznych Unii Europejskiej; 16. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego; 18. Konsumpcja miejska jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość; 19. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości; 20.Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy; 21. Regional Information Centre of Lifelong Education In the Moravian and Silesian Region -good practice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32814/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko; 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych;3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego; 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału; 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym; 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego; 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie; 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17929 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17928/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7246-376-X
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17662, 17661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17660/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17689, 17688 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17687 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17940/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólne kierunki i metodyka badań zarządzania marketingowego; Rozdział 1: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego; Rozdział 2: Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania; Rozdział 3: Benchmarking a możliwości jego stosowania w turystyce; Rozdział 4: Węzłowe kierunki badań planowania marketingowego w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Internet w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego relacje z otoczeniem; Rozdział 6: Analiza organizacji marketingu w przedsiębiorstwie. Główne podejście teoretyczno-metodyczne, wybrane metody i problemy badawcze; Cz.2: Kierunki i metody analizy na potrzeby zarządzania marketingowego; Rozdział 7: Metody analizy marketingowej strategii produktu; Rozdział 8: Metody analizy systemów komunikacji marketingowej; Rozdział 9: Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33609, 33608, 33607, 17668, 17667 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17666/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again