Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Author
Stempel Ryszard
(2)
Wrześniowski Zbigniew
(2)
Adomas Barbara
(1)
Banaszkiewicz Tadeusz
(1)
Brodziński Zbigniew
(1)
Chyłek Eugeniusz Karol
(1)
Ciepielewska Dolores
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Gaziński Benon
(1)
Grzesiuk Stanisław
(1)
Górecki Ryszard J
(1)
Kisiel Roman
(1)
Koczowska Irena
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Kusiorska Krystyna
(1)
Lenik Tadeusz
(1)
Murawa Danuta
(1)
Pederson Glenn D
(1)
Rutkowska-Rock Agnieszka
(1)
Skibniewska Krystyna A
(1)
Smoczyński Stefan S
(1)
Sosnowska Wiesława
(1)
Szczukowski Stefan
(1)
Szerszunowicz Iwona
(1)
Sądej Wojciech
(1)
Tkaczuk Maria
(1)
Tworkowski Józef
(1)
Łaguna Mirosław
(1)
Żbikowska Alicja
(1)
Year
1990 - 1999
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Rolnictwo
(4)
Gospodarstwo rolne
(3)
Rośliny
(2)
Agrobiznes
(1)
Botanika
(1)
Entomologia
(1)
Enzymy
(1)
Nasiennictwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rośliny uprawne
(1)
Rynek
(1)
Słownik polski
(1)
Żywność
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Zakres tematyczny ochrony roślin; 2. Zakres tematyczny ćwiczeń; 3. Słowniczek podstawowych pojęć używanych w ochronie roślin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12838, 12837, 12836, 12835 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12834/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Doradztwo rolnicze - wybrane problemy; Rozdział 1: Doradztwo w systemie wiedzy rolniczej; Rozdział 2: Organizacja systemu doradztwa rolniczego w Polsce; Rozdział 3: Tendencje rozwojowe w doradztwie rolniczym Cz.2: Doradztwo; Rozdział 4: Teoretyczne podstawy doradztwa; Rozdział 5: Doradztwo jako usługa; Rozdział 6: Elementy metodyki pracy doradczej; Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów w procesie doradczym; Cz.3: Zagadnienia rozwoju terenów wiejskich i rynku; Rozdział 4: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Rozdział 9: Mechanizmy rynku; Cz.4: Doradztwo w wybranych ogniwach agrobiznesu; Rozdział10: Przedsiębiorczość w agrobiznesie; Rozdział 11: Agrobiznes jako system; Rozdział 12; Przemysł rolno - spożywczy jako ogniwo agrobiznesu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12185, 12184, 12183, 12182, 12181, 12180, 12179, 12178, 12177 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12176/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota, funkcje i organizacja finansów; 2. Źródła kapitałów; 3. Majątek przedsiębiorstwa; 4. Koszty działalności operacyjnej; 5. Wyniki ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa; 6. Finansowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 7. Planowanie finansowe; 8. Kontrola wykonywania planów finansowych; 9. Polityka finansowa wobec rolnictwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12223, 12222, 12221, 12220, 12219, 12218, 12217, 12216, 12215 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12214/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Miedzynarodowa integracja gospodarcza; Rozdział 2: Handel zagraniczny w okresie Polski Ludowej; Rozdział 3: Transformacja systemowa Polski po roku 1989; Rozdział 4: Handel artykułami rolno - spożywczymi w III RP; Rozdział 5: Polski handel zagraniczny artykułami rolno - spożywczymi w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej.Próba syntezy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12259, 12258, 12257, 12256, 12255, 12254, 12253, 12252, 12251 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12250/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Choroby roślin i ich wpływ na produkcję żywności na ziemi; Rozdział 2: Odporność roślin na szkodliwe abiotyczne czynniki środowiskowe; Rozdział 3: Zarys patogenezy infekcyjnej roslin uprawnych; Rozdział 4: Fizjologiczne właściwości rośliny chorej; Rozdział 5: Reakcja roślin na infekcje patogenów; Rozdział 6: Choroby materiałów siewnych (diospor); Rozdział 7: Pojęcia i mechanizmy odporności roślin na choroby; Rozdział 8: Zapobieganie chorobom roślin i zwiększanie ich odporności; Rozdział 9: Molekularne podstawy odporności roślin na choroby; Rozdział 10: Obrona roślin przed szkodnikami; Rozdział 11: Prognozowanie i wstępna diagnostyka chorób i szkodników;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12849, 12848 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12847/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika produkcji rolniczej / red. Roman Kisiel. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999. - 278 [2] s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-912643-40-7
1. Ekonomika produkcji na tle nauk ekonomiczno - rolniczych; 2. Podstawowe kategorie ekonomiczne stosowane w produkcji rolniczej; 3. Koszty jednostkowe produkcji rolniczej; 4. Funkcje produkcji rolniczej (relacja nakład-produkt); 5. Substytucja czynników produkcji (relacja nakład- nakład); 6. Związki między produktami ( relacja produkt- produkt); 7. Pozakosztowne czynniki produkcji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12320, 12319, 12318, 12317, 12316 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12315/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87443-15-8
1. Powstawanie oraz budowa owoców i nasion; 2. Podstawowe cechy nasion i masy nasiennej; 3. Normy i kontrola jakości materiału siewnego; 4. Wstępna kontrola jakości (organoleptyczna ocena nasion); 5. Pobieranie próbek nasion; 6. Wilgotność materiału siewnego; 7. Czystość materiału siewnego i skład zanieczyszczeń; 8. Struktura materiału siewnego; 9. Masa 1000 nasion; 10. Zdolność kiełkowania nasion; 11. Oznaczanie zdrowotności i uszkodzeń nasion; 12. Oznaczanie tożsamości gatunkowej i odmianowej nasion; 13. Wartość użytkowa i ilość wysiewu nasion; 14. Kontrola weryfikacyjna i klasyfikacyjna sadzeniaków;15. Wybrane normy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12856, 12855, 12854 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12853/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Gospodarstwo rolne i jego funkcje; Rozdział 2: Niektóre czynniki produkcji warunkujące rozwój rolnictwa; Rozdział 3: Systemy produkcji a równowaga techniczno- ekonomiczna i organizacyjna w przedsiębiorstwie rolniczym; Rozdział 4: Organizacja produkcji zwierzęcej i zasady optymalizacji gospodarki paszowej; Rozdział 5: Koncentracja produkcji w gospodarstwie rolnym i zasoby siły roboczej; Rozdział 6: Podstawowe zasady sporządzania biznes planu; Rozdział 7: Strategia firmy; Rozdział 8: Badanie rynku: Rozdział 9: Podstawy teoretyczne analizy gospodarczej; Rozdział 10: Etapy powstawania nowych firm; Rozdział 11: Konstrukcja planu finansowego przedsięwzięcia gospodarczego; Rozdział 12: Zagadnienia formalnoprawne dotyczące nieruchomości i gospodarstw rolnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12351, 12350, 12349, 12348, 12347, 12346, 12345, 12344, 12343 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12342/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansowe / Glenn D. Pederson, Mirosław Kowalewski. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1998. - 146 [2] s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87443-78-6
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego; 2. Analiza finansowa firmy; 3. Analiza rentowności; 4. Zarządzanie gotówką i kapitałem obrotowym; 5. Finansowanie transakcji międzynarodowych; 6. Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi; 7. Koszt i struktura kapitału firmy; 8. Leasing jako strategia finansowa; 9. Wybór struktury finansowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12416, 12415, 12414, 12413, 12412, 12411, 12410, 12409, 12408 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12407/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-87443-54-9
1. Charakterystyka gromady owadów(insecta) na przykładzie chrabąszcza majowego; 2. Rozwój owadów.SZkodniki wielożerne; 3. Szkodniki zbóż, roślin motylkowych, magazynów i przechowalni; 4. Szkodniki roślin okopowych, oleistych i warzyw; 5. Szkodniki sadów. Charakterystyka rzędów. Systematyczne zestawienie poznanych szkodników. Praca kontrolna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12859, 12858 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12857/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-87443-43-3
1. Szacowanie pobrania szkodliwych substancji chemicznych z dzienną racją pokarmową; 2. Zagrożenie żywienia czynnikami biologicznymi; 3. HACCP - nowa metoda kontroli wewnętrznej w zakładach; 4. Woda, mycie i dezynfekcja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12446, 12445, 12444, 12443, 12442, 12441, 12440, 12439, 12438 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12437/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Terytorium gospodarstwa; 2. Produkcja roślinna; 3. Nawożenie roli i roślin; 4. Produkcja zwierzęca; 5. Przetwórstwo rolnicze; 6. Mechanizacja rolnictwa; 7. Organizacja pracy w rolnictwie; 8. Różne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12494, 12493 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12492/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12499, 12498, 12497, 12496 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12495/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-87443-60-3
1. Otrzymywanie katalazy z wątroby; 2. Elektroforeza w żelu poliakrylomidowym SDS-PAGE jako kryterium jednorodności izolowanej katalazy; 3. Metody wyznaczania stałych kinetycznych reakcji enzymatycznych; 4. Immobilizacja B-amylazy na chitynie metodą sieciowania.Ocena użyteczności immobilizowanego enzymu; 5. Modyfikacje metabolizmu w strukturach komórkowych i katalizy enzymatycznej in vitro na podstawie nowoczesnych metod biologii molekularnej i genetyki; 6. Wpływ modyfikacji substratu i warunków reakcji enzymatycznych na mechanizm działania enzymów i właściwości funkcjonalne produktów; 7. Wykorzystanie szlaków metabolicznych występujących w żywych komórkach do konstruowania ciągów reakcji enzymatycznych; 8. Zastosowanie metod immunoenzymatycznych do oznaczania substancj o charakterze antygenowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12504, 12503, 12502, 12501 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12500/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again