Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Kaczmarek Janusz
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ochrona zabytków
(1)
Państwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii; Rozdział 2: Stany Zjednoczone Ameryki; Rozdział 3: Republika Włoska; Rozdział 4: Republika Federalna Niemiec; Rozdział 5: Republika Francuska; Rozdział 6: Konfederacja Szwajcarska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13660 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13659/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda; Światowy rynek sztuki; Cywilnoprawne aspekty obrotu skradzionymi dobrami kultury; Ochrona podwodnych obiektów archeologicznych; Ochrona dziedzictwa archelogicznego; Przestępczość przeciwko zabytkom (współpraca organów ścigania z instytucjami kultury i służbą ochrony zabytków w jej zwalczaniu); Czy obowiązujące przepisy są sprawnym narzędziem ścigania przestępstw nielegalnego wywozu i przywozu zabytków; Ochrona stanowisk archeologicznych województwa pomorskiego; Techniczno-kryminalistyczne badania dzieł sztuki; Prawnokarne i kryminalistyczne aspekty przestępstw popełnianych na stanowiskach archeologicznych; Rola Straży Granicznej RP w przeciwdziałaniu przemytowi zabytków w kontekście swobody przepływu towarów; Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24136, 24135, 24134, 24133 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24132/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Komentarze - Zakamycze)
Cz.1:Wprowadzenie: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Rozdział 1: Definicje i zasady ogólne; Rozdział 2: Reguły dotyczące zamówień publicznych; Rozdział 3: Przepisy ogólne; Rozdział 4: Zakres obowiązywania; Rozdział 5: Przepisy dotyczące zamówień publicznych na usługi; Rozdział 6: Zasady szczególne dotyczące specyfikacji i dokumentów zamówienia; Rozdział 7: Procedury; Rozdział 8: Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości; Rozdział 9: Przeprowadzenie procedury; Cz.2: Reguły dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 10: Zasady dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 11: Zasady dotyczące zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, będącymi instytucjami zamawiającymi; Rozdział 12: Zasady mające zastosowanie do zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, którzy nie są instytucjami zamawiającymi; Cz.3:Reguły dotyczące konkursów; Rozdział 13: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe; Rozdział 14: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Rozdział 15: Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów; Rozdział 16: Podstawowe terminy; Rozdział 17: Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą; Rozdział 18: Ogólne zasady; Cz. 4: Zasady stosowane do zamówień; Rozdział 19: Postanowienia ogólne; Rozdział 20: Progi i przepisy dotyczące wykluczania; Rozdział 21: Zasady stosowane do zamówień na usługi; Rozdział 22: Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień; Rozdział 23: Procedury udzielania zamówień; Rozdział 24: Zasady publikacji i przejrzystości; Rozdział 25: Zasady komunikacji i przekazywania informacji; Cz. 5: Reguły dotyczące konkursów na usługi; Cz.6: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe; Rozdział 26: Dyrektywa rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; Rozdział 27: Dyrektywa rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnaszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji; Rozdział 28: Środki odwoławcze na poziomie krajowym; Rozdział 29: Atestacja; Rozdział 30: Mechanizm korygujący; Rozdział 31: Procedura pojednawcza; Rozdział 32: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25082/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again