Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Fijałkowski Tadeusz
(3)
Fijałkowska-Kopyrska Marlena
(1)
Kwaśniewski Jan
(1)
Kwaśniewski Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Dorośli
(1)
Subject
Budownictwo
(1)
Dietetyka
(1)
Kodeks
(1)
Koncesja
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Spółki handlowe
(1)
Usługi budowlane
(1)
Świadectwo energetyczne
(1)
Genre/Form
Komentarz prawny
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36541 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36540/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53720 (1 egz.)
Book
In basket
1. Kodeks spółek handlowych; 2. Firma, prokuratora; 3. O umarzaniu utraconych dokumentów; 4. Spółka cywilna; 5. O krajowym rejestrze sądowym; 6. Przepisy wrowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym; 7. Krajowy rejestr sądowy; 8. Prawo działalności gospodarczej; 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 w sprawie dokumentów wymaganych przy skąłdaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakreiesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 10. O ochronie konkurencji i konsumentów; 11. Prawo upadłościowe; 12. Upadłościowe prawo- pozostałe przepisy; 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postepowaniu upadłościowym; 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16. kwietnia 1998r w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości; 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998r w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia; 16. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym; 17. Ukłądowane postępowania- pozostałe przepisy; 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1989 r. O Rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych; 19: Kodeks postępowania cywilnego; 20 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych; 21. Rozporzązdenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż śrdoków trawałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu; 22. Ustawa z dnia 26 października 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 23. Ustawa z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków przez przedsiębiorstwa państwowe; 24. Przedsiębiorstwa mieszane- pozostałe przepisy; 25. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; 27. W sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje; 28. W sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce; 29. W sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami; 30. W sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 31. W sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa; 32 . Ustawa z dn 15XII 2000 o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji, państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 33. Przedsiębiorstwa zagraniczne; O izbach gospodarczych; 34. O gospodarce komunalnej; 35. Komunalna gospodarka; 41. O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 42. W sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; 43. O zasadach wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 44. Zasady wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 45. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa oraz osoby prawne; 46. O zamówieniach publicznych; 47. W sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych; 48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 XII 1994r. sprawie ustalenia wartości robót budowlanych; 49. Zamówienia publiczne; 50. Wykaz wybranych przepisów prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6412, 6411 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6410/XIV czyt (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-905428-6-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11191/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again