Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(2)
Jagielska Katarzyna
(2)
Kozioł Ryszard
(2)
Matejek Józefa
(2)
Banach Marek (1962- )
(1)
Białożyt Katarzyna
(1)
Lubińska-Bogacka Magdalena
(1)
Pikuła Norbert (1975- )
(1)
Prokop Jiří (1957- )
(1)
Prokop Petr
(1)
Szwedzik Adam
(1)
Ulijasz Bogusław
(1)
Zdebska Ewelina (1979- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(5)
Czech
(2)
Subject
Opieka społeczna
(3)
Integracja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Praca
(2)
Rynek pracy
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Dziecko
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Rodzina
(1)
Wolontariusze
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47421/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 9)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52933/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 6)
1. Praca człowieka w wymiarze teoretycznym i etycznym; Magdalena Piorunek : Kariera zawodowa w ponowoczesnej rzeczywistości. Nowy paradygmat i jego edukacyjno-pomocowe implikacje; Grzegorz Franczyk : Postmodernistyczna destrukcja pedagogiki pracy; Mirosław Pawliszyn : Praca jako formowanie. Praca jako twórczość. Kilka uwag z teorii pracy; Paweł Piotrowski : Praca jako wartość dla człowieka. Zanik etosu pracy jako implikacja wartości instrumentalnej (ekonomicznej) i zanik wartości autotelicznej; Katarzyna Michajłow : Kilka uwag w kwestii prawa do pracy; 2. Rodzina, edukacja a rynek pracy; Józefa Matejek, Katarzyna Białożyt : Wybrane obszary społecznego funkcjonowania rodziny w perspektywie bezrobocia; Tomasz Eliasz Wardzała : Motywacja – nauka – wartości w perspektywie wychowania dziecka. Wybrane zagadnienia; Wioleta Duda : Role społeczne kobiet – między życiem rodzinnym a pracą zawodową ; Justyna Tomczyk : Determinanty aktywności obywatelskiej kobiet w województwie śląskim; Joanna Wierzejska : Znaczenie pracy w życiu i młodzieży kończącej studia wyższe. Anna Mirczak : Istota aktywności zawodowej w starszym wieku; Daniel Kukla : Implikacje dla edukacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego a oczekiwania rynku pracy; 3. Współczesne wyzwania rynku pracy; Dorota Nawrat : Znaczenie kompetencji międzykulturowych w przygotowaniu do aktywności zawodowej na europejskim rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Karolina Czerwiec, Anna Michniewska : Tożsamość płciowa a prawa człowieka na rynku pracy; Andrzej Kobiałka : Pracoholizm i mobbing jako czynniki destrukcyjne w środowisku pracy człowieka; Aleksandra Kulpa-Puczyńska : Innowacje w organizacji pracy – wymiar ekonomiczny i społeczny; Beata Ziębińska : Inwestycje i imigracje chińskie a lokalny rynek pracy; 3. Współczesne wyzwania rynku pracy; Dorota Nawrat : Znaczenie kompetencji międzykulturowych w przygotowaniu do aktywności zawodowej na europejskim rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Karolina Czerwiec, Anna Michniewska : Tożsamość płciowa a prawa człowieka na rynku pracy; Andrzej Kobiałka : Pracoholizm i mobbing jako czynniki destrukcyjne w środowisku pracy człowieka; Aleksandra Kulpa-Puczyńska : Innowacje w organizacji pracy – wymiar ekonomiczny i społeczny; Beata Ziębińska : Inwestycje i imigracje chińskie a lokalny rynek pracy.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47422/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 8)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52932/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 2)
ISBN: : 978-83-64028-25-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 50424 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50423/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 7)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 52931 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 4)
ISBN: : 978-83-64028-54-0
1. Pracownik socjalny a rynek pracy; Ireneusz Marian Świtała, Bogusław Ulijasz : Pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej; Jarosława Lach : Praca opiekuńczo-wychowawczą w domach dziecka; Berenika Błaszak : Od bierności po aktywne uczestnictwo w życiu społecznym kształtowanie aktywnych postaw z wykorzystaniem metody pracy środowiskowej – organizowania społeczności lokalnej; Marian Piekarski : Przystosowanie zawodowe w świetle zadań poradnictwa zawodowego; Anna Opar, Antoni Krauz : Wolontariusz jako przyszły pracownik socjalny – perspektywa rozwoju zawodowego w obszarze pracy socjalnej w świetle współczesnych procesów na rynku pracy; Łukasz Burliga : Aspekty wychowawcze związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych i kar ograniczenia wolności; Lydia Lehoczka, Milan Gergel : Interdyscyplinarne rozważania nad problematyką marginalizacji Romów; 2. Osoby chore i niepełnosprawne aktywizacja, rynek pracy, uwarunkowania prawne; Katarzyna Długosz : Praca jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Waleria Skiba Działania muzyczno-teatralne jako jedna z form terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie – doświadczenia własne; Ewelina Zdebska, Wojciech Glac : Międzynarodowe i polskie normy prawne statuujące działalność hospicyjną – wybrane zagadnienia; 3. Praca w aspekcie polityki społecznej, oświatowej i pedagogiki szkolnej; Katarzyna Joniec; Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu pracowitości u dzieci i młodzieży; Halina Król : Kondycja zdrowotna młodzieży szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim; Elżbieta Sterna : Udział nauczycieli szkół dla dorosłych w nabywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe; Krzysztof Chaczko : Bezrobocie wśród ultraortodoksyjnych Żydów w Izraelu (z elementami perspektywy porównawczej ); Tadeusz Mędzelowski : Wpływ religijnych inspiracji na efekty pracy na przykładzie wybranych mniejszości wyznaniowych; 4. Komunikat z konferencji : Elżbieta Mirewska, Anna Zielińska : Są wśród nas. Osoby niepełnosprawne w Europie – zarys problematyki. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47420/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again