Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Meissner Andrzej
(2)
Draus Jan
(1)
Kida Jan
(1)
Kida Jan (1931- )
(1)
Maszke Albert Wojciech
(1)
Morawiec Józef
(1)
Ortenburger Dorota
(1)
Sokół Zofia
(1)
Suraj Zbigniew
(1)
Szpyrka Marcin
(1)
Terlecki Ryszard (1949- )
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Wyrozumski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Galicja
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Wychowanie
(2)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Ból
(1)
Dziecko
(1)
Filologia polska
(1)
Język polski
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kida, Jan
(1)
Literatura
(1)
Logopedia
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mowa
(1)
Młodzież -książki i czytanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Pole elektryczne
(1)
Pole magnetyczne
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Psychologia kognitywna
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Sieci Petriego
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły polskie
(1)
Sztuka
(1)
Znieczulanie
(1)
Żydzi
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35101 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35100/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47520/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35147, 35146, 35145, 35144 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35143/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 3.)
Cz. 1: Nauka; Ryszard Kazimierz Lewański: U zachodnioeuropejskich korzeni; Julian Dybiec: Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej; Jerzy Starnawski: Towarzystwo naukowe w zakresie humanistyki na terenie Galicji. Powstanie rozwój i znaczenie; Mykoła Muszynka: Towarzystwo Naukowe i. Szewczenki i jego rola w narodowym odrodzeniu Ukraińców na terenie Galicji; Andrzej Meissner: Wkład Galicji w rozwój nauk pedagogicznych; Władysława Szulakiewicz: Myśl pedagogiczna Galicji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia; Czesłąw Głombik: Galicyjskie poczatki neoscholastycznej odnowy polskiego katolicyzmu; Lesław Grzegorczyk: Rzeszowianie w naukach medycznych w wieku XIX i XX; Cz. 2: Oświata; Renata Dutkowska: Polityka szkolna w Galicji w 1866-1890; Ł. H. Baik: Z historii rozwoju ukraińskiej szkoły w Galicji; Łeszek Śliwa: Gimnazja galicyjskie w procesie kształtowania się inteligencji polskiej; Mieczysław Adamczyk: Szkoły średnie pogranicza węgierskiego i śląskiego z Galicją w I połowie XIX wieku; Ewa Kula, Marzena Pępkowska: Gimnazjum chyrowskie i jego wychowankowie; Adam Horbowski: Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich; Bohdan Dobrianski: Z historii szkolnictwa wyższego w Galicji Wschodniej (druga połowa XIX w. do 1914 r.); Grażyna Kempa: Rozwój polskiej oswiaty w Księstwie Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku; Agnieszka Stopińska- Pająk: Polska oświata dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Kierunki i formy kształcenia; Barbara Łuszczyńska: Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w integrowaniu nauczycieli szkół średnich Galicji 1884-1909; Marek Mirkiewicz: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Mit a rzeczywistość. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35081 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35080/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 11.)
Rozdział 1: Formowanie się systemu kształcenia nauczycieli w Europie w XIX i na początku XX wieku; Rozdział 2: Dyskusje nad kształceniem nauczycieli w Galicji; Rozdział 3: Zakłady kształcenia nauczycieli; Rozdział 4: Materialne warunki funkcjonowania seminariów; Rozdział 5: Kadra nauczającą; Rozdział 6: Kandydaci i ich edukacja; Rozdział 7: Ewolucja systemu wychowawczego.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35082/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy fizyki. T. 2. / Józef Morawiec. - Wyd. 3 uzup. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - 261, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pole elektrostatyczne w próżni; Rozdział 2: Pole elektryczne w materii; Rozdział 3: Prąd elektryczny w przewodnikach metalicznych, elektrolitach, gazach i półprzewodnikach; Rozdział 4: Pole magnetyczne w próżni; Rozdział 5: Pole magnetyczne w ośrodkach materialnych; Rozdział 6: Indukcja elektromagnetyczna; Rozdział 7: Drgania mechaniczne i elektryczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26802, 26801 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26800/XXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychofizjologiczne uwarunkowania bólu i jego leczenie / Dorota Ortenburger. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - 222, [1] s. : il., rys. ; 21 cm.
Instytut: P
ISBN: : 83-7098-792-3
Rozdział 1: Dawne i współczesne rozumienie zjawiska bólu w świetle podstawowych ujęć teoretycznych; Rozdział 2: Ból a emocje i nastawienie poznawcze; Rozdział 3: Leczenie bólu u dzieci; Rozdział 4: Wybrane aspekty postępowania przeciwbólowego Rozdział 5: Psychofizjologiczne uwarunkowania okołooperacyjnego postępowania przeciwbólowego u dzieci;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18903 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17918/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Biblioteki w Rzeszowie; 2. Biblioteki szkół wyższych; 3. Biblioteki publiczne; 4. Sylwetki zmarłych bibliotekarzy ( do 1997 r.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26414 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26413/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Sieci Petriego; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Własności sieci; Rozdział 3: Grafy osiągalności i grafy pokrycia; Rozdział 4: Niezmienniki; Rozdział 5: Zatrzaski i pułapki; Rozdział 6: Metody redukcji; Rozdział 7: Wzajemna symulowalność sieci; Rozdział 8: Sieci kolejek; Rozdział 9: Sieci markowa i stochastyczne sieci Petriego; Cz. 2: System PN_TOOLS; Rozdział 10: Reprezentacja net; Rozdział 11: Opis sytemu; Rozdział 12: Przykład sesji z systemów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27935, 27934, 27933, 27932 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27120/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22896/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-403/3, P-403/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-403/1/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again