Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Kida Jan
(3)
Bazuń Dorota
(2)
Furmanek Waldemar
(2)
Piecuch Aleksander
(2)
Bonusiak Andrzej
(1)
Czaban Wasyl
(1)
Czopek Sylwester
(1)
Hrehovčík Teodor
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Kleparski Grzegorz A. (1957- )
(1)
Kleparski Grzegorz Andrzej
(1)
Kuzicki Jerzy
(1)
Meissner Andrzej
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Morawiec Józef
(1)
Pietrzykowska Anna M
(1)
Seręga Zygmunt
(1)
Stolarczyk Marian
(1)
Szewc-Rogalska Alina
(1)
Uberman Agnieszka
(1)
Vovk Lubov R
(1)
Walat Wojciech
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Zamorski Tomasz
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Informatyka
(3)
Język angielski
(3)
Język polski
(2)
Języki
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wychowanie
(2)
Analiza numeryczna
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dziecko
(1)
Fale elektromagnetyczne
(1)
Fale sprężyste
(1)
Galicja
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kurek, Witold
(1)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podręczniki multimedialne
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Przestępczość
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Technika
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Własność
(1)
Żydzi
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
Nowoczesne metody numeryczne / Wasyl Czaban. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - [2], 190, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN: : 83-7338-131-7
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-934/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-934/1/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pradzieje Polski południowo-wschodniej / Sylwester Czopek. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 217, [1] s. : fot., mapa, pl., rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: : 83-7338-023-X
1.Wstęp. Wprowadzenie do prehistorii; 2. Społeczeństwa zbieracko-Lowieckie; 3. Rewolucja neolityczna i najstarsze społeczności rolnicze; 4. Cywilizacja epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; 5. W cieniu Rzymu; 6. Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33105, 33104, 33103, 26586 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26585/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Metody uczenia się i nauczania technologii informacyjnych; Kazimierz Wenta: Metodyka stosowania technologii informacyjnych w edukacji medialnej; Cz. 2: Wybrane rozwiązania metodyczne dydaktyki informatyki; Aleksander Piecuch: Komputerowe programy dydaktyczne-zarys problematyki; Wojciech Walat: Modelowanie struktury podręczników multimedialnych; Waldemar Lib: Dydaktyczne programy multimedialne (DPM) a struktura podręczników multimedialnych; Wojciech Walat: Ogólne zasady komponowania prezentacji multimedialnych; Cz. 3: Edukacja wspomagana Internetem i jej etyczne wymiary; Stanisław Juszczyk: Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji; Ryszard Tadeusiewicz: Internet jako narzędzie dydaktyczne; Papieska Rada ds. Środków Masowego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu; Waldemar Furmanek: Niektóre etyczne wymiary technologii informacyjnych, w tym Internetu; Janusz Morbitzer: Świat wartości w Internecie; Agnieszka Szewczyk: Etykieta Internetu; Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc: Twórczość graficzno-językowa w komunikacji internetowej; Cz. 4: Wybrane problemy kształcenia nauczycieli edukacji informacyjnej; Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej; Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Aleksander Piecuch: Znaczenie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Bronisław Siemieniecki: Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35061 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35060/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7338-079-5
Waldemar Furmanek: dydaktyka informatyki. Wprowadzenie w problematykę; Cz. 1: Wybrane problemy przemian cywilizacyjnych; Waldemar Furmanek: Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych; Waldemar Furmanek: Przemiany cywilizacyjne w dokumentach; Michał Goliński: Społeczeństwo informacyjne- problemy definicyjne i problemy pomiaru; Piotr Sienkiewicz: Cywilizacyjne wyzwania społeczeństwa globalnej informacji; Dorota Bazuń, Beata Trzop: Edukacja informacyjna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Cz. 2: Dydaktyka informatyki subdyscypliną pedagogiki; Stanisław Jaszczuk: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej; Waldemar Furmanek: Dydaktyka informatyki jak subdyscyplina pedagogiki współczesnej; Waldemar Furmanek: Modele współczesnej dydaktyki informatyki; Janusz Morbitzer: Z metodyki wykorzystywania komputerów w edukacji; Cz. 3: Wybrane problemy teologii edukacji informacyjnej; Waldemar Furmanek: Wybrane problemy teologii edukacji informacyjnej; Aleksander Piecuch: Standardy edukacji informacyjnej i medialnej; Waldemar Furmanek: Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej; Bogdan Stefanowicz: Kultura informacyjna; Krystyna Polańska: Kultura informatyczna studentów studium podstawowego SGH na podstawie badań; Waldemar Furmanek: Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej; Waldemar Furmanek: Wspomaganie rozwoju wyobraźni moralnej zadaniem dydaktyki informatyki; Tadeusz Piątek: Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego- zarys teoretyczny; Waldemar Furmanek: Kluczowe umiejętności technologii informacyjnej (eksplikacja pojęć).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35063 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35062/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34398/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35073 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35072/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35091 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35090/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki; 3. Rynek i infrastruktura rynku; 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw; Rozdział 5: Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26447 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26446/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46427 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46426/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-618/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-618/1/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 16.)
Andrzej Meissner: Teoretyczne podstawy opieki nad dzieckiem sierocym w Galicji; Anna Haratyk: Udział galicyjskiego Kościoła katolickiego w pracach opiekuńczo-wychowawczych; Małgorzata Balukiewicz: Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży we Lwowie; Marzena Pękowska: Opieka nad dzieckiem głuchym i niewidomym we Lwowie w XiX wieku; Justyna Meissner-Łozińska: Placówki opieki nad dzieckiem w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej; Ewa Barnaś - Baran: Opieka nad dzieckiem w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności w latach 1816-1918; Kazimierz Szmyd: Z dziejów zakonnej opieki nad dzieckiem na Podkarpaciu; Elżbieta Dolata: Wybrane problemy opieki nad dzieckiem w Galicji doby autonomicznej w świetle czasopisma "Szkoła"; Adam Krzakowski: Wybrane problemy opieki nad uczniami w sprawozdaniach dyrektorów gimnazjów galicyjskich; Adam Hobrowski: Dziecko wiejskie i szkoła we wspomnieniach i pamiątkach galicyjskich; Sylwetki: Andzrej Meissner:Natalia Cicimirska(1881-1959); Teresa Klis, Andrzej Klis: Ksiądz Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912); Marzena Pękowska: Marek Makowski(1822-1894); Marzena Pekowska: Antoni Mejbaum (1854-1916); Adam Krzanowski: Zygmunt Wyrobek (1872-1939); Andrzej Meissner: Barbara Żulińska (1881-1962); Elżbieta Dolata: Józef Anzelm Żuliński (1841-1908); Elżbieta Dolata: Tadeusz Żuliński (1839-1885). [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35085 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35084/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35212 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35211/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy fizyki. T. 3. / Józef Morawiec, Tomasz Zamorski. - Wyd. 3 zm. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 298 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Właściwości sprężyste ciał; Rozdział 2: Fale sprężyste w nieograniczonym ośrodku ciągłym; Rozdział 3: Fale sprężyste w ośrodku ograniczonym. Interferencja i dyfrakcja fal; Rozdział 4: Fale elektromagnetyczne wytwarzane przez obwody drgające; Rozdział 5: Fale elektromagnetyczne świetlne; Rozdział 6: Dyspersja światła. Polaryzacja; Rozdział 7: Optyka geometryczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26805, 26804 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26803/XXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35237 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35236/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. W miejsce wstępu; 2. Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. Ur Adama Czudca; 3. Życie polityczne; 4. Działalność gospodarcza; 5. Kultura, Kościół, nauka i szkolnictwo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26499, 26498 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26497/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki i sposoby restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 2: Metody badania struktury własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przebieg restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 4: Zróżnicowanie relacji ekonomicznych w sektorze publicznym i prywatnym w wybranych sekcjach gospodarki narodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26440, 26439 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26438/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35095 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35094/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-942/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-942/1/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22897/XIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again