Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(22)
only on-site
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(20)
Książki niedostępne
(1)
Author
Jarosz Antoni
(15)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(3)
Fedan Roman
(2)
Michałowski Andrzej
(2)
Bańka Józef
(1)
Laudański Ludomir M
(1)
Miedziński Ziemowit
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
(1)
Piotrowski Bogusław
(1)
Trojanowski Grzegorz
(1)
Weryńska Róża
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Materiały konferencyjne
(12)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Turystyka
(4)
Podkarpacie
(3)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(3)
Socjologia
(3)
Agroturystyka
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podkarpackie, województwo
(2)
Polityka społeczna
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Roztocze
(2)
Unia Europejska
(2)
Bezrobocie
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia polska
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Historiozofia
(1)
Krasiński Zygmunt (1812-1859)
(1)
Literatura polska
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie; okręg)
(1)
Materiały pokonferencyjne
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie (Ukraina)
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Statystyka
(1)
Transgraniczność
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-96-7
Rozdział 1: Cele edukacyjne; 1. Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia; 2. Kształtowanie wrażliwości moralnej; 3. Zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie; Pogłębianie rozumienia rzeczywistości; Rozdział 2: Zadania szkoły; Rozdział 3: Treści; 1. Starożytne wezwanie: "Poznaj samego siebie"; 2. Filozofia jako "umiłowanie mądrości"; 3. Starożytna Grecja jako miejsce narodzenia filozofii; 4. Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej: Sokrates, Platon, Arystoteles; 5. Klasyczna definicja prawdy. Poszukiwanie prawdy przez stulecia; 6. Przykłady wykorzystania klasycznej wiedzy filozoficznej do analizy współczesnych problemów; 7. Ogólna prezentacja dyscyplin filozoficznych; 8. Filozofia a nauki szczegółowe; 9. Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra; 10. Przykłady podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych jako części duchowego dziedzictwa ludzkości; Rozdział 4: Osiągnięcia; 1. Znajomość najważniejszych pytań i pojęć filozoficznych; 2. Rozumienie człowieka jako bytu osobowego; 3. Lepsze rozumienie siebie i drugiego człowieka; 4. Umiejętność przedstawienia krótkiej charakterystyki dokonań Sokratesa, Platona i Arystotelesa; 5. Umiejętność analizy filozoficznej przeprowadzonej na dowolnym przykładzie; 6. Umiejętność filozoficznego określenia prawdy, wolności i innych wartości. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6033, 6032, 6031, 6030, 6029, 6028, 6027, 6026, 6025, 6024, 6023, 6022, 6021, 6020, 6019, 6018, 6017, 6016, 6015 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6014/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój turystyki a strategia gospodarcza województwa; 2. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy regionu; 3. Rolnictwo Podkarpacia a problemy integracji z Unią Europejską; 4. Bezrobocie w regionie podkarpackim; 5. Komunikaty naukowe; 6. Materiały.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5217, 5216, 5215, 5214, 5213, 5212, 5211, 5210, 5209 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5208/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88-139-14-2
Rozdział 1: Problem teoretycznych podstaw nauki o polityce społecznej; Rozdział 2: Geneza polityki społecznej; Rozdział 3: Polityka społeczna - problemy teoretyczne; Rozdział 4: Dominujące doktryny polityki społecznej; Rozdział 5: Podstawowe kategorie polityki społecznej; Rozdział 6: Polityka społeczna a demografia; Rozdział 7: Rodzina i jej miejsce w polityce społecznej; Rozdział 8: Polityka zatrudnienia i kwestia bezrobocia; Rozdział 9: Kwestia mieszkaniowa; Rozdział 10: Kwestia ochrony zdrowia; Rozdział 11: Świadczenia i zabezpieczenia społeczne; Rozdział 12: Polityka społeczna a młode pokolenie Polaków; Rozdział 13: Kwestia patalogii społecznych; Rozdział 14: Społeczne funkcje rynku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4456, 4455, 4454, 4453, 4452, 4451, 4450, 4449, 4448, 4447, 4446, 4445, 4444, 4443, 4442, 4441, 4440, 4439, 4438 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4437/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88-139-14-2
Rozdział 1: Problem teoretycznych podstaw nauki o polityce społecznej; Rozdział 2: Geneza polityki społecznej; Rozdział 3: Polityka społeczna - problemy teoretyczne; Rozdział 4: Dominujące doktryny polityki społecznej; Rozdział 5: Podstawowe kategorie polityki społecznej; Rozdział 6: Polityka społeczna a demografia; Rozdział 7: Rodzina i jej miejsce w polityce społecznej; Rozdział 8: Polityka zatrudnienia i kwestia bezrobocia; Rozdział 9: Kwestia mieszkaniowa; Rozdział 10: Kwestia ochrony zdrowia; Rozdział 11: Świadczenia i zabezpieczenia społeczne; Rozdział 12: Polityka społeczna a młode pokolenie Polaków; Rozdział 13: Kwestia patalogii społecznych; Rozdział 14: Społeczne funkcje rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14865, 14864, 14863, 14862, 14861 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rozwój turystyki a konkurencyjność regionu; 1. A. Jarosz, Konkurencyjność turystyczna regionu Podkarpacia; 2. M. Gosztyła, Niewykorzystane możliwości kulturowo-ekonomiczne zabytków techniki Podkarpacia; 3. K. Prendecki, Religijność pielgrzymów w regionie podkarpackim; 4. W. Zaremba, Walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe regionu Podkarpacia szansą dla rozwoju turystyki; 5. R. Bytnar, Walory wypoczynkowe województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem walorów przygranicznych; 6. M. Barańska, Udział walorów Przemyśla w podnoszeniu konkurencyjności regionu; 7. U. Olbromska, M. Trojanowska, Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu jako placówka prezentująca turysto dziedzictwo kulturowe miasta; Cz.2: Przedsiębiorczość a wzrost konkurencyjności regionu;1. J. Bednarski, Szkolenia jako niezbędny element rozwoju przedsiębiorczości w terenach wiejskich Podkarpacia; 2. W. Janik, Wzrost wartości jako cel współczesnego przedsiębiorstwa; 3. B. Kościk, Globalizacja a konkurencyjność firm; 4. G. Socha, Wpływ wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw na ich konkurencyjność; 5. E. Szul, Proces przekształceń własnościowych w Województwie podkarpackim; 6. W. Zadworny, Funkcjonowanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lubaczowie w okresie silnej konkurencji rynkowej; 7. M. Łobaziewicz, Rachunek kosztów jakości narzędziem zdobycia przewagi konkurencyjnej; 8. K. Daszyński, Konkurencyjność branży cukrowniczej regionu Podkarpacia; 9. G. Skowronek, Wpływ zwolnień od cła dla niektórych towarów przywożonych z Zagranicy na konkurencyjność przedsiębiorstw regionów przygranicznych; 10. G. Trojanowski, Formy zagospodarowania majątku upadłych podmiotów regionu przemyskiego w latach 1990-2000; Cz. 3: Rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej a konkurencyjność regionu; 1. R. Fedan, Bariery fizyczno-geograficzne i infrastrukturalne w powiązaniach trans granicznych Ukrainy z województwem podkarpackim; 2.E. Bojar, J. Kurys, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju konkurencyjności regionu słabiej rozwiniętego; 3. A. Brudek, Współpraca trans graniczna jako przejaw konkurencyjności regionu Podkarpacia; 4. G. Dyrda, Infrastruktura społeczna Podkarpacia jako czynnik konkurencyjności regionu; 5. A. Organiściak-Krzykowska, Czynniki konkurencyjności regionów; 6. J. Lewczuk, Wielofunkcyjność jako stymulator rozwoju trans granicznych obszarów wiejskich; 7. D. Niezgoda, M. Żelazko, Konkurencyjność substytucyjna czynników produkcji w gospodarstwach chłopskich; 8. M. Malinowska, S. Schultis, Nauczanie języka niemieckiego na Podkarpaciu a jego przydatność na rynku pracy; 9. M. Karapyta, Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju regionu Roztocza Wschodniego; 10. J. Kowaliw, S. Kowaliw, O potrzebie rozwoju konkurencyjności studentów podczas ich kształcenia się na uczelniach; 11. R. Weryńska, Konkurencyjność regionu podkarpackiego a perspektywa jego rozwoju; 12. T. Kożak, Wybrane aspekty konkurencyjności regionu podkarpackiego; Cz. 4: Komunikaty naukowe; 1. E. Wolanin-Jarosz, Proces podejmowania decyzji konsumenckich w warunkach konkurencji; 2. M. Mazepa, M. Rytel, Wyznaczanie współczynników Dunhama dla molekuł AlH I AlD w stanie podstawowym; 3. I. Temnyk, Konkurencyjność usług uzdrowiskowych sanatoriów Ukrainy Zachodniej na rynku polskim; 4. I. Wojtowicz, Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Powiatu Jarosławskiego; 5. J. Wojtowicz-Żygadło, Elementy teorii krat; 6. D. Dejniak, Historia modelowania układów dynamicznych; 7. K. Rejman, Modernizacja społeczeństwa a religia. Studium socjologiczne; 8. S. Schultis, Historia i pierwsze lata działalności "Caritas" Diecezji Rzeszowskiej; 9. T. Tatarczak, Podstawowe zagadnienia akcjonariatu pracowniczego w gospodarce amerykańskiej. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6108, 6107, 6106, 6105, 6104, 6103, 6102, 6101, 6100, 6099, 6098, 6097, 6096, 6095, 6094, 6093, 6092, 6091, 6090 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6089/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88139-04-5
1. Wprowadzenie do statystyki; 2. Miary położenia -moda, mediana i średnia; 3. Miary rozproszenia -wariancja i standardowe odchylenie; 4. Określenie położenia składników rozkładu: percentyle, z-noty; 5. Dane zgrupowane-histogramy; 6. Histogramy a liczbowe parametry rozkładów 1 percentyle i percentyle rankingu; 7. Histogramy a liczbowe parametry rozkładów 2 wartości średnie i standardowe odchylenia; 8. Test nr 1 -przykładowe zadania; 9. Rozkład Gaussa; 10. Sumowanie próbek -rozkłady z próby i średnie; 11. i 12. Prawdopodobieństwo; 13. Podejmowanie decyzji i ryzyko -wprowadzenie do testowania hipotez; 14. Rest nr 2 -przykładowe zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3740, 3739, 3738, 3737, 3736, 3735, 3734, 3733, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3723, 3722 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3721/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7684, 7683, 7682, 7681, 7680, 7679, 7678, 7677, 7676 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7675/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-88139-84-3
1. Wstęp; 2. Pojęcie przedsiebiorcy i przedsiębiorstwa; 3. Postępowanie cywilne - postepowanie w sprawach gospodarczych; 4. Arbitraż gospodarczy; 5. Krajowy rejestr sądowy; 6. Spółdzielnie i ich związki; 7. Przedsiębiorstwa państwowe, banki, stowarzyszenie i fundacje; 8. Pojęcie i rodzaje spółek w polskim prawie handlowym i cywilnym; 9. Podstawy prawne i przebieg postępowania upadłościowego. Postępowanie układowe; 10. Papiery wartościowe i ich funkcje w obrocie handlowym; 11. Wybrany materiał normatywny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9492, 9491, 9490, 9489, 9488, 9487, 9486, 9485, 9484, 9483, 9482, 9481, 9480, 9479, 9478, 9477, 9476, 9475, 9474 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9473/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Formy wsparcia i aktywizacji małej i średniej przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia; 2. Badania nad przyczynami upadku małych i średnich przedsiębiorstw w województwie Podkarpackim; 3. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w obszarach zagrożonych wysokim bezrobociem; 4. Mała i średnia przedsiębiorczość - szansą aktywizacji gospodarczej Podkarpacia; 5. Drobna i średnia przedsiębiorczość na terenach wiejskich Podkarpacia jednym z głównych stymulatorów ich rozwoju; 6. Opodatkowanie działalności gospodarczej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości; 7. Aktywizacja przedsiębiorczości sanatoriow Ukrainy. Wykorzystanie siarczkowo-siarkowodorowych wód mineralnych dla leczenia i zapobiegania wielu chorób; 8. Wykorzystanie factoringu w finansowaniu działalności gospodarczej; 9. Leasing - sposób na dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa; Pomoc regionalna jako instrument wspierania przedsiębiorczości; 10. Próba oceny postaw właścicieli małych i średnich firm handlowych na Podkarpaciu; 11. Składowanie i odzysk odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej S.A. w Brzozowie; 12. Znaczenie polityki gminy dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Gminy Przeworsk; 13. Duchowe oraz materialne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i politycznego regionów naszej ojczyzny; 14. Rzeczywistość społeczno-kulturowa pogranicza w świetle teorii socjologicznych; 15. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada i jej rola w rozwoju turystyki w kraju i województwie podkarpackim; 16. Aktywizacja i alokacja zasobów pracy w rolnictwie wobec planów integracyjnych z Unią Europejską; 17. Instytucje Kodeksu celnego - konstrukcja zgłoszenia celnego; 18. Rozwój działalnosci reklamowej. Wybrane zagadnienia; 19. Czynnik motywacyjny w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Rola aspiracji w teorii J.W. Atkinsona; 20. Pełnomocnik procesowy jako świadek w postepowaniu cywilnym; 21. Wydolność fizyczna i możliwości i jej oceny; 22. Kultura a uczestnictwo w kulturze - wybrane aspekty; 23. Mało znane fakty z życia papieża Jana Pawła II; 24. Teoria własności w encyklice "Rerum Novarum"; 25. Analiza rynku pracy na Lubelszczyżnie; 26. Zmiany pozycji dolara w światowym systemie walutowo-finansowym; 27. Skanseny województwa Podkarpaciego oraz ich rola w ochronie architektury i kultura ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10007, 10006, 10005, 10004, 10003, 10002, 10001, 10000, 9999, 9998, 9997, 9996, 9995, 9994, 9993, 9992, 9991, 9990, 9989 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9988/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Turystyka jako czynnik aktywizacji regionu podkarpackiego; 2. Konkurencyjność jako element strategii rozwoju regionu; 3. Metoda scenariuszowa w planowaniu strategicznego rozwoju gospodarki regionu; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w województwach tzw. ściany wschodniej; 5. Kreowanie polityki regionalnej. Uwagi metodyczne; 6. Strategie lokalne elemntem polityki rzowoju regionalnego; 7. Warunki sukcesem parków technologicznych jako ośrodków innowacji - parki technologiczne w Polsce; 8. Możliwość rowoju produkcji roślinnej jako źródła odnawialnej energii w warunkach siedliskowych wojeówdztwa podkarpackiego; 9. Rozwój drobnych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim i lubelskim; 10. Strategia rowoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle strategii rozwoju Podkarpacia; 11. Realizacja strategii rozwoju powiatu łąńcuckiego szansą na przyszłość; 12. Czynniki rozwoju gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego; 13. Rola Europejskikeigo Banku inwestycyjnego w finansowaniu regionalnych projektów w krajach Unii Europejskiej w latach 1994-1999; 14. Konkurencja w procesie globalizacji; 15. Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i element strategii rozwoju regionu Podkarpacia w latach 1999-2003; 16. Bezrobocie na obszarach wiejskich Regionu Podkarpacia na przykładzie powiatu przeworskiego; 17. Konkurencyjność produktu turystycznego oraz rozwój turystyki regionu Podkarpacia w oparciu o czynniki kształtujące przestrzeń regionów, jako element strategii rozwoju; 18. Współpraca międzynarodowa samorządów Podkarpacia na przykładzie wybranych powiatów; 19. Modelowanie strategii gospodarki żywnościowej na przykładzie powiatu jarosławskiego; 20. Współczesne problemy związane z wiarygodnościądokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów komputerowych i środków płatniczych; 21. Walory turystyczne miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego; 22. Charakterystyka i formy wspierania opieki zdrowotnej w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim; 23. Rozwoj miasta Jarosławia na podstawie strategii na lata 2000-2010; 24. Socjologia ogólna a socjologia organizacji wprowadzenie w problematykę; 25. Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania; 26. Wpływ poziomu intensywności uprawy na opłacalność produkcji wybranych roslin użytkowych; 27. Specyfika prawa międzynarodowego jako system prawnego; 28. Udział kościoła w życiu politycznym narodu wg koncepcji biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993); 29. Strategia i taktyka nauczania i wychowania studentów jao podstawa dla kształtowania nowej elity; 30. Bezsens życia w analizie egzystencjalnej V.E.Frankla; 31. Początki Archiwum na Zamku w Łańcucie; 32. Rynek rzeszowskiego przedsiebiorstwa instalacji sanitarmych Sa.A w ujęciu przedmiotowym w latach 90; 32. Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14369, 14368, 14367, 14366, 14365, 14364, 14363, 14362, 14361 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14360/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-88139-15-0
Rozdział 1: Zagadnienia dotyczące bezrobocia; Rozdział 2: Bezrobocie w Polsce po 1999 roku; Rozdział 3: Bezrobocie w rejonie Jarosławia w latach 1990-1998 na tle województwa przemyskiego i kraju; Rozdział 4: Zarys koncepcji badawczej; Rozdział 5: Społeczne skutki bezrobocia rejonu Jarosławia; Rozdział 6: Ekonomiczne koszty bezrobocia rejonu Jarosławia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6493, 5136, 5135, 5134, 5133, 5132, 5131, 5130, 5129, 5128, 5127, 5126, 5125, 5124, 5123, 5122, 5121, 5120, 5119, 5118 (20 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5117/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-88139-16-9
Rozdział 1: Konkurencyjność turystyki w Polsce i na Świecie; 1. Znaczenie turystyki w gospodarce światowej; 2. Aktualny stan rozwoju turystyki w Polsce; 3. Perspektywy rozwoju turystyki w Polsce; Rozdział 2: Ocena turystycznych walorów ziemi przemyskiej; 1. Przegląd metod oceny walorów turystycznych; 2. Ocena przyrodniczych walorów środowiska dla rozwoju turystyki; 3. Ocena walorów kulturowo-cywilizacyjnych dla rozwoju turystyki; 4. Wyniki waloryzacji ziemi przemyskiej; Rozdział 3: Ocena zagospodarowania turystycznego; 1. Infrastruktura techniczno-ekonomiczna; 2. Podstawowa baza materialna turystyki; 3. Baza towarzysząca; Rozdział 4: Budowanie konkurencyjności ziem przemyskiej poprzez turystykę; 1. Przesłanki konkurencyjności ziemi przemyskiej; 2. Dotychczasowe oceny konkurencyjności ziemi przemyskiej na tle Małopolski Wschodniej i Kraju; 3. Turystyka jako instrument budowania konkurencyjności ziemi przemyskiej. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6013, 6012, 6011, 6010, 6009, 6008, 6007, 6006, 6005, 6004, 6003, 6002, 6001, 6000, 5999, 5998, 5997, 5996, 5995 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5994/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Samorządowo- administracyjna; 1. Miejsce agroturystyki w rozwoju wsi podkarpackiej; 2. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu lubaczowskiego; 3. Postawić na agroturystykę; 4. Turystyka w parkach krajobrazowych; Cz 2: Naukowa; 5. Wskazania dla polityki regionalnej na przykładzie powiatu Lubaczów; 6. Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji; 7. O fałszywej wartości średniej; 8. Analiza uwarunkowań wdrożeń w powiecie lubaczowskim prodramu podtrzymywania i rozwoju przedsiębiorczości; 9. Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko- ukraińskiej; 10. znaczenie piękna krajobrazu i różnorodności biologicznej dla rozwoju Roztocza Wschodniego; 11. Nowa postać agroturystyki: Rehabilitacja chorych na utajony deficyt Żelaza; 12. Drogi rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską; 13. Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce; 14. Przedsiębiorsczość w agrobiznesie warunkiem rozwoju obszarów wiejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4477, 4476, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4469, 4468, 4467, 4466, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4460, 4459 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4458/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10221, 10220, 10219, 10218, 10217, 10216, 10215, 10214, 10213, 10212, 10211, 10210, 10209, 10208, 10207, 10206, 10205, 10204, 10203 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10202/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Szanse rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie lubaczowskim; 2. Założenia programowe szkolnej edukacji ekologicznej; 3. Przesłanki rozwoju ekoturytyki w powiecie lubaczowskim; 4. Polityka proekologiczna Polski w kontekście procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej; 5. Postawy ekologiczne mieszkańców Roztocza i terenów sąsiadujących; 6. Problemy edukacji międzykulturowej; 7. Świadomość ekologiczna teoria socjologiczna a praktyka badawcza; 8. Cele i zadania ekorozwoju w Polsce; 9. Inwestycje ekologiczne stymulatorem rozwoju w zakresie gospodarki rynkowej; 10. Współpraca między szkołami Polski i Ukrainy w zakresie edukacji ekologicznej; 11. Zasady tworzenia i realizacji programu ekorozwoju gminy; 12. Wykorzystanie narzędzi controllingu na płaszczyźnie finansów publicznych i ekologii; 13. Ochrona przyrodniczych i kulturowych walorów południoworoztaczańskiego Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej; 14. Niektóre problemy ochrony środowiska na pograniczu Polsko- Ukraińskim w regionie Roztocza; 15. Gospodarka odpadami w Województwie Podkarpackim; 16. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wywołane przez przemysł i motoryzacją; 17. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawnej ochrony środowiska; 18. Nowe aspekty kultury racjonalnego żywienia człowieka; 19. Produkcja żywności ekologicznej w Polsce;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6562, 6561, 6560, 6559, 6558, 6557, 6556, 6555, 6554, 6553, 6552, 6551, 6550 (13 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6549/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6568, 6567, 6566, 6565, 6564, 6563
No cover
Book
In basket
1. Pro i kontra rozwoju tyrystyki na polsko-ukraińskim pograniczu Roztocza a aspekcie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego; 2. Zmiana wizerunku sąsiada w stosunku Polsko-Ukraińskich; 3. Perspektywy kolei jako ekologicznego środka transportu w powiecie lubaczowskim; 4. O łagodzącym wpływie rekreacji; 5. Lubaczów na szlaku pielgrzymkowym Europy; 6. Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju agroturystyki; 7. Społeczna percepcja bilansu zysków i strat w sytuacji podejmowania inwestycji o znaczeniu ekologicznym; 8. Źródła finansowania inwestycji komunalnych; 9. Walory kulturowe i przyrodnicze jako podstawa funkcji turystycznej obszarów przygranicznych; 10. Dzieje i walory uzdrowiska w Horyńcu; 11. Architektura dworsko-pałacowa w okolicach Lubaczowa; 12. Zmiany osadnictwa na Roztoczu Rawskim; 13. Architektura drewniana w promocji tyrystycznej i aktywizacji gospodarczej Roztocza; 14. Kamieniarstwo na Roztoczu-próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego; 15. Polskie przysłowia jako wytwór, dobro i dziedzictwo kulturowe w zarysie historycznym;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6576, 6575, 6574, 6573, 6572, 6571, 6570 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 6569/XX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 6588, 6587, 6586, 6585, 6584, 6583, 6582, 6581, 6580, 6579, 6578, 6577
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3961, 3960, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3954, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3942/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88139-73-8
1. Muzyka i różne dźwięki a zdolność do pracy umysłowej; 2. Współpraca transgeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim w świetle nowych uwarunkowań geopolitycznych; 3. Człowiek w perspektywie bezrobocia; 4. Zarządzanie lokalne i regionalne w systemie samorządu terytorialnego; 5. Sarmaty umieranie. Plastyka barokowych obrzędów pogrzebowych w Polsce w XVIII wieku; 6. Wolność - tolerancja - samowola; 7. Redukcjonizm w fenomenologii Edmunda Husserla; 8. Komunikacja jako kluczowa umiejętność przyszłego nauczyciela; 9. Bariery uczestnictwa kobiet w życiu politycznym; 10. Metody analizy treści - założenia teoretyczne; 11. Metody analizy treści - procedura badawcza; 12. Definicje prania pieniędzy; 13. Reforma administracji celnej w 2002 roku analiza danych statystycznych; 14. Wizerunek - strategiczny instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bliskie naturze kształtowanie Dolin Rzecznych; 15. Funkcjonalnośc stron internetowych firm z Podkarpacia; 16. Euroregion Karpacki - położenie i walory turystyczne jako główny atut rozowoju i współpracy turystycznej; 17. Turystyka wiejska na terenach chronionych Roztocza Wschodniego; 18. Kompleksowe postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w kotekście zawału mięśnia sercowego; 19. Demokracja bezpośreddnia w samorządzie gminnym; 20. Młodzież w epoce przemian ustrojowych. Krótka charakterystyka problematyki ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia; 21. Wpływ w technologii sieci rozległych na zarządzanie przedsiębiorstwem; 22. Techniki skutecznego uczenia się jako przedmiot w opinii studentów PWSZ; 23. Uwarunkowania procesów wprowadzania na rynek nowych produktów; 24. Instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym; 25. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe jako źródło finansowania polskich przedsiębiorstw; 26. Wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia; 27. Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich na przykąłdzie woj. Podkarpackiego; 28. Czy dużo zależy od pielęgnacji chorych przy astmie oskrzelowej; 29. Młodzież nowo przyjętych państw do Unii Europejskiej a języki obce; 30. Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania stopy bezrobocia; 31. Walory krajobraznawczo-turystyczne Doliny Sanu na odcinku Sanok-Dynów; 32. Nowe podejścia w pielęgnowaniu chorych z ostrym i przewlekłym zapaleniem płuc o różnej etiologii; 33. Zatory płatnicze w transakcjach handlowych a ochrona przedsiębiorcy; 34. Socjologie szczegółowe jako odpowiedź na zmiany zachodzące w społeczeństwie i jego strukturze; 35. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza wojeówdztwa podkarpackiego; 36. Demografia- ogólne wiadomości; 37. Patologia zębów i jamy ustnej a zdrowie człowieka; 38. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego; 39. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznych Polski do 2003 roku; 40. Perspektywy rozwoju aplikacji komputerowych wykorzystywanych w dokumentach terenowych wykopalisk archeologicznych; 41. Człowiek we współczesnej kulturze; 42. Przekształcenia własnościowe w Polsce i w byłum wojeówdztwie przemyskim po 1989 r.;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16479, 16478, 16477, 16476, 16475, 16474, 16473, 16472, 16471 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16470/VII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again